Pradinis Apie mus Rėmėjai
Rėmėjai
Bibliotekos rėmėjai, draugai ir bičiuliai

Rėmėjas

Informacija apie rėmėją

Bibliotekos remiama veikla

INFORMACINIAI RĖMĖJAI

Prof. Vytautas Juodkazis

Vilnius

Remia leidiniais

Dr. Martynas Purvinas ir dr. Marija Purvinienė

Kaunas

 

Remia leidiniais

Benjaminas Kondratas

Vilnius

Remia leidiniais

Dr. Vacys Bagdonavičius;

Vilnius

Remia leidiniais

Doc. dr. Vytenis Almonaitis

Kaunas

Remia leidiniais

Dr. Algirdas Matulevičius

Vilnius

Remia leidiniais

Akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius

Vilnius

Remia leidiniais

Prof. habil. dr. Domas Kaunas

Vilnius

Remia leidiniais

Vytautas Kaltenis

Vilnius

Remia leidiniais

Doc. dr. Silva Pocytė

Klaipėda

Remia leidiniais

Sigitas Birgelis

Punskas, Lenkija

Remia leidiniais

Laikraštis Pamarys“

Red. Petras Skutulas

Remia leidiniais

Laikraštis „Voruta“

Red. Juozas Vercinkevičius

Remia leidiniais

Rambyno regioninio parko direkcija

Direktorė Diana Milašauskienė

Remia leidiniais

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI

Bronislovas Budvytis,

Pagėgių savivaldybės verslininkų asociacijos pirmininkas

 

• Remia asmeninėmis lėšomis.

• Virginijos ir Bronislovo Budvyčių šeimos dėmesys bibliotekai ir šeimos lėšos bibliotekai.

Rėmėjas nuo 2000 m.:

• Bibliotekos materialinės bazės stiprinimas;

• Bibliotekos organizuojamų renginių vaikams ir suaugusiems rėmėjas;

• Pagėgių krašto literatų sambūrio veiklos rėmėjas;

• Nuolatinis Nacionalinės bibliotekų savaitės šventės rėmėjas ir bibliotekininkų pagerbimo švenčių mecenatas;

• Bibliotekos inicijuotų Gerumo akcijų rėmėjas;

Jūratė Jablonskytė - Caspersen (Šveicarija)

 

• Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos Kultūros komisijos pirmininkė;

• Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė.

Rėmėja nuo 2006 m.:

• Piniginės premijos Pagėgių krašto veikėjui už raštijos gausinimą ir krašto garsinimą steigėja;

• Literatūrinio pavasario „Atidengsiu tau žodį it širdį...“ šventės globėja;

• Pagėgių moterų bendrijos „Pagėgių vaivorykštė“ rėmėja;

• Remia leidiniais.

Remigijus Kelneris,

Lumpėnų ŽŪK „Rambynas“ vadovas

 

• Remia bibliotekos renginius asmeninėmis lėšomis;

• Remigijaus ir Dalios Kelnerių šeimos dėmesys bibliotekai ir šeimos lėšos.

 

Rėmėjas nuo 2004 m.:

• Pagėgių literatūrinio pavasario „Atidengsiu Tau žodį it širdį...“ mecenatas;

• Bibliotekos organizuojamų Gerumo akcijų rėmėjas;

• Pagėgių krašto literatų sambūrio veiklos rėmėjas.

 

Kęstas Komskis,

LR Seimo pirmininko pavaduotojas

• Kęsto Komskio labdaros ir paramos fondas;

• Remia asmeninėmis lėšomis;

• Bibliotekos veiklos, įvairių akcijų, iniciatyvų, idėjų moderatorius, jų įgyvendinimo mecenatas.

 

Rėmėjas nuo 2000 m.:

• Pagėgių literatūrinio pavasario „Atidengsiu Tau žodį it širdį...“ mecenatas;

• Gerumo akcijų "Kalėdų sriuba" sumanytojas ir mecenatas;

• Pagėgių krašto literatų sambūrio veiklos rėmėjas;

• Rėmė a.a. Pagėgių krašto šviesuolės B. Savickienės septynių knygų leidybą;

• Literatų kūrybos leidybos rėmėjas;

• Nuo 2000 m. remia bibliotekos organizuotus Pagėgių krašto menininkų plenerus;

• Vaikų bibliotekos šventes, renginius, jaunųjų dailininkų plenerus;

• Meno parodų ir jų atidarymų, pristatymo renginių globėjas ir rėmėjas;

• Biblioteką nuolat remia naujais leidiniais: knygomis, meno albumais;

Laimutė Komskienė,

UAB „Lavirga“ direktorė

• Remia bibliotekos renginius asmeninėmis lėšomis;

• Virginijaus ir Laimutės Komskių šeimos dėmesys bibliotekai ir šeimos lėšos.

 

Rėmėja nuo 2004 m.:

• Pagėgių literatūrinio pavasario „Atidengsiu Tau žodį it širdį...“ rėmėja;

• Bibliotekos organizuojamų Gerumo akcijų rėmėja;

• Pagėgių krašto literatų sambūrio veiklos rėmėja;

• Susitikimų su įžymiais žmonėmis (rašytojais, menininkais) ir bibliotekos renginių rėmėja.

KITI RĖMĖJAI:

VVG „Pagėgių kraštas“

-

 

Lumpėnų seniūnija

Seniūnė Danguolė Mikelienė

 

Natkiškių seniūnija Seniūnė Vilyta Sirtautienė
Pagėgių seniūnija Seniūnas Dainius Maciukevičius

Stoniškių seniūnija

Seniūnas Ričardas Bartkevičius

 

Vilkyškių seniūnija Seniūnas Darius Jurkšaitis

UAB „Vilkyškių pieninė“

Direktorius Gintaras Bertašius

 

Švedijos humanitarinė organizacija „Pagalba Lietuvai — Tikėjimas, Viltis, Meilė“

Vadovė Kerstin Lindgvist (Kerstin Lindquist) ir atstovas Lietuvoje Tadas Girčius

 

Restoranas „Peronas“

Direktorė Kristina Žilytė-Komskienė

 

Pagėgių Kredito Unija

Vadovė Raimonda Tutlienė

 

UAB „Veižas“

Direktorius Romas Jarusevičius

 

Fotografų klubas „Fotojūra“ (Tauragė)

Vadovas Romualdas Vaitkus

 

Laikraštis „Tauragės kurjeris“

Direktorius Renaldas Malychas

 

Kavinė „Sena Giria“

Direktorė Dalia Sinkevičienė

 

I. Jurkūnienės individuali įmonė

Direktorė Irena Jurkūnienė

 

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“

Direktorius Saugintas Vaičiūnas

 

Pagėgių „Sandora“

Petras ir Erna Vaišvilai

 

Rėmėjas

Informacija apie rėmėją

Bibliotekos remiama veikla

INFORMACINIAI RĖMĖJAI

Prof. Vytautas Černius

Mažosios Lietuvos fondas, Čikaga, JAV

Remia leidiniais

Prof. Vytautas Juodkazis

Vilnius

Remia leidiniais

Dr. Martynas Purvinas ir dr. Marija Purvinienė

Kaunas

 

Remia leidiniais

Benjaminas Kondrotas

Vilnius

Remia leidiniais

Dr. Vacys Bagdonavičius;

Vilnius

Remia leidiniais

Dr. Vytenis Almonaitis

Kaunas

Remia leidiniais

Dr. Algirdas Matulevičius

Vilnius

Remia leidiniais

Prof. Zigmas Zinkevičius

Vilnius

Remia leidiniais

Prof. Domas Kaunas

Vilnius

Remia leidiniais

Albertas Juška

Klaipėda

Remia leidiniais

Vytautas Kaltenis

Vilnius

Remia leidiniais

Dr Silva Pocytė

Klaipėda

Remia leidiniais

Sigitas Birgelis

Punskas, Lenkija

Remia leidiniais

Laikraštis ‚Pamarys“

Red. Petras Skutulas

Remia leidiniais

Laikraštis „Voruta“

Red. J.uozas Vercinkevičius

Remia leidiniais

Rambyno regioninis parkas

Direktorė Diana Milašauskienė

Remia leidiniais

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI

Bronislovas Būdvytis,

UAB „Meliovesta“ direktorius,

 

 

 

 

Rėmėjas nuo 2000 m.:

 

 

 

 

 

Jūratė Jablonskytė - Caspersen (Šveicarija)

 

 

 

 

 

Remigijus Kelneris,

Lumpėnų ŽŪK „Rambynas“

 

 

 

Rėmėja nuo 2004 m.:

 

 

 

Kęstas Komskis,

LR Seimo narys

 

 

 

 

Rėmėjas nuo 2000 m.:

 

 

 

 

 

rėmėjas;

 

 

 

 

Laimutė Komskienė,

UAB „Lavirga“ direktorė

 

 

Rėmėja nuo 2004 m.:

 

 

 

 

 

 

 

KITI RĖMĖJAI:

 

VVG „Pagėgių kraštas“

Vadovas Edmundas Incius

 

Natkiškių seniūnija

Seniūnė Vilyta Sirtautienė

 

Stoniškių seniūnija

Seniūnas Stanislovas Bagdonas

 

UAB „Vilkyškių pieninė“

Direktorius Gintaras Bertašius

 

UAB „Agrūnė“

Direktorė Snieguolė Stonienė

 

Organizacija „Tikėjimas. Viltis. Meilė“

Tadas Girčius, Kirsten Lingvist

 

UAB „Riklaiva“,

Direktorius Kęstutis Komskis

 

Pagėgių Kredito Unija

a.a. vadovas Steponas Kuskys

 

UAB „Veižas“

Direktorius Romas Jarusevičius

 

Fotografų klubas „Fotojūra“ (Tauragė)

Vadovas Romualdas Vaitkus

 

Laikraštis „Tauragės kurjeris“

Direktorius Renaldas Malychas

 

Parduotuvė „Nora“

Direktorius Saulius Martinaitis

 

Kavinė „Sena Giria“

Dalia ir Arūnas Sinkevičiai

 

Restoranas „Peronas“

Direktorius Kęstutis Komskis

 

Vaistinė „Gelsvė“

Direktorė Bronislava Laurinaitienė

 

I. Jurkūnienės individuali įmonė

p. Irena Jurkūnienė

 

UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“

Direktorius Ričardas Bartkevičius

 

„Sandora“

Petras ir Erna Vaišvilai

 

2015-10-30
 


Biudžetinė įstaiga
Adresas:
Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel.: 8 441 57 328
El. p.: pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Lankytojus aptarnaujame:
Darbo dienomis: 8:00 - 17:00
Šeštadieniais: 9:00 - 16:00
PASKUTINĖ MĖNESIO DARBO DIENA - ŠVAROS DIENA.
LANKYTOJAI
NEAPTARNAUJAMI.

Paieška

Statistika

Turinio peržiūrėjimai : 454512

Žodynas

Designed by Copyrights
Pagėgių biblioteka