Pradinis Naujienos Biblioteka spaudoje
Biblioteka spaudoje

Pagėgiuose lankėsi Japonijos ambasadorius Lietuvoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?3342313810

http://www.pamarys.eu/pagegiuose-lankesi-japonijos-ambasadorius-lietuvoje/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – interaktyvus-mokomasis rytmetis vaikams

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1158-interaktyvus-mokomasis-rytmetis-vaikams.html

Draugo dieną – jauki popietė ir nuoširdžios padėkos

http://www.pagegiai.lt/index.php?91668237

http://pagegiukc.lt/en/78-renginiai/1032-draugo-diena-jauki-popiete-ir-nuosirdzios-padekos

Pagėgiškiai susipažino su naujausia dr. A. Matulevičiaus knyga „Tautos žadinimo šaukliai“

http://www.pamarys.eu/pagegiskiai-susipazino-su-naujausia-dr-a-matuleviciaus-knyga-tautos-zadinimo-saukliai/

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Piktupėnų filiale – poetės, dailininkės, pedagogės Linos Ambarcumian kūrybos vidudienis

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1157-linos-ambarcumian-kurybos-vidudienis.html

http://www.siluteszinios.lt/piktupenu-filiale-poetes-dailininkes-pedagoges-linos-ambarcumian-kurybos-vidudienis/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/piktupenu-bibliotekoje-poetes-dailininkes-pedagoges-linos-ambarcumian-kurybos-vidudienis/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2377942312

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/12/01/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-piktupenu-filiale-poetes-dailininkes-pedagoges-linos-ambarcumian-kurybos-vidudienis/

http://www.manokrastas.lt/straipsnis/piktupenuose-–--poetes-dailininkes-pedagoges-linos-ambarcumian-kurybos-vidudienis

http://www.zemaitija.lt/lt/feed/ae5c867c-ad66-4e97-ae28-40d1610e324f

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta dr. Algirdo Matulevičiaus knyga „Tautos žadinimo šaukliai“ (2017 m.)

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1155-tautos-zadinimo-saukliai.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiuose-pristatyta-algirdo-matuleviciaus-knyga-tautos-zadinimo-saukliai/

http://www.siluteszinios.lt/pristatyta-dr-algirdo-matuleviciaus-knyga-tautos-zadinimo-saukliai-2017-m/

http://manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-pristatyta-dr-algirdo-matuleviciaus-knyga-%E2%80%9Etautos-zadinimo-saukliai%E2%80%9C-

http://www.pagegiai.lt/index.php?3438675033

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/11/30/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-pristatyta-dr-algirdo-matuleviciaus-knyga-tautos-zadinimo-saukliai-2017-m/#more-2339

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – žinių ir gerumo popietė

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1154-ziniu-ir-gerumo-popiete.html

Biblioteka ir šimtmetis: kodėl ir kaip turėtume minėti?

http://www.mab.lt/lt/naujienos/1918

Savivaldybės meras domėjosi Vėlaičių bibliotekos perkėlimu į Kentrių kaimo bendruomenės namus

http://www.pagegiai.lt/index.php?188323185

A. Matulevičiaus knygos „Tautos žadinimo šaukliai“ pristatymas Pagėgiuose

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/a-matuleviciaus-knygos-tautos-zadinimo-saukliai-pristatymas-pagegiuose/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – interaktyvių užsiėmimų „maratonas“

http://manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-%E2%80%93-interaktyviu-uzsiemimu-%E2%80%9Emaratonas%E2%80%9C

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1150-interaktyviu-uzsiemimu-maratonas.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?1543536636

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-interaktyviu-uzsiemimu-maratonas/

http://www.siluteszinios.lt/bibliotekoje-interaktyviu-uzsiemimu-maratonas/

„Padovanok knygą SAVO bibliotekai“

http://www.pagegiai.lt/index.php?71154231

https://www.knygukaledos.lt/dovanokite-bibliotekoms/klaipedos-apskritis/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Piktupėnų filiale – rudens gėrybių fiesta vaikams

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1147-rudens-gerybiu-fiesta-vaikams.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/bibliotekoje-rudens-gerybiu-fiesta-vaikams/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1543536636

Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai paskirti „Metų knygos rinkimuose 2017“ dalyvaujančių knygų komplektai

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1148-met-knygos-rinkimai-2017.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?208256103

PATVIRTINTOS DVI PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS PARAIŠKOS IŠ TRIJŲ TAURAGĖS APSKRITYJE FINANSAVIMUI ATRINKTŲ PARAIŠKŲ

http://www.pagegiai.lt/index.php?294807546

Pagėgių biblioteką pasiekė vertinga dovana

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-biblioteka-pasieke-vertinga-dovana/

https://www.silokarcema.lt/naujiena/8927_pagegiu-bibliotekai-vertinga-dovana-is-jungtiniu-amerikos-valstiju.html

„Suopio paunksmę“ aplankė 2000-oji viešnia

http://www.pamarys.eu/suopio-paunksme-aplanke-2000-oji-viesnia/

Bibliotekai – vertinga dovana iš JAV

http://www.pamarys.eu/bibliotekai-vertinga-dovana-is-jav/

Pagėgių savivaldybės viešąją biblioteką pasiekė vertinga dovana iš Jungtinių Amerikos Valstijų

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1146-dovana-is-jav.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?2826087279

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-biblioteka-pasieke-vertinga-dovana/

http://www.siluteszinios.lt/biblioteka-pasieke-vertinga-dovana-is-jungtiniu-amerikos-valstiju/

http://manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-savivaldybes-viesaja-biblioteka-pasieke-vertinga-dovana-is-jungtiniu-amerikos-valstiju

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/11/07/pagegiu-savivaldybes-viesaja-biblioteka-pasieke-vertinga-dovana-is-jungtiniu-amerikos-valstiju/

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos netradicinę edukacinę erdvę vaikams „Suopio paunksmė“ aplankė 2000-asis svečias

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1145-suopio-paunksme-aplanke-2000-asis-svecias.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3987909705

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/netradicine-erdve-vaikams-suopio-paunksme-aplanke-2000-asis-svecias/

http://www.siluteszinios.lt/bibliotekos-netradicine-edukacine-erdve-vaikams-suopio-paunksme-aplanke-2000-asis-svecias/

http://manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-netradicine-edukacine-erdve-vaikams-„suopio-paunksme“-aplanke-2000-asis-svecias

http://www.zemaitija.lt/lt/feed/2765dfb5-9f20-4a3c-89be-564a7416a69d

Aleksandro Bolyčevo parodos „Nepagrindinis instinktas“

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/aleksandro-bolycevo-parodos-nepagrindinis-instinktas/

Vilmos Kybartienės grafikos darbų paroda „Pakalbėkim…“

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/vilmos-kybartienes-grafikos-darbu-paroda-pakalbekim/

Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai padovanota pagėgiškio pedagogo, menininko Petro Bakšio asmeninė biblioteka

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1140-p-baksio-asmenine-biblioteka.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?963413811

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekai-padovanota-pedagogo-menininko-petro-baksio-asmenine-biblioteka/

Ignė Zarambaitė: kaip gimsta knygos ir lėlės…

http://www.pamarys.eu/igne-zarambaite-kaip-gimsta-knygos-ir-leles/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje su autore Igne Zarambaite kalbėta apie tai, kaip gimsta knygos ir lėlės...

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1139-kaip-gimsta-knygos-ir-leles.html

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/10/24/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-su-autore-igne-zarambaite-kalbeta-apie-tai-kaip-gimsta-knygos-ir-leles/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/su-knygu-autore-igne-zarambaite-kalbeta-kaip-gimsta-knygos-ir-leles/

http://www.siluteszinios.lt/su-autore-igne-zarambaite-kalbeta-apie-tai-kaip-gimsta-knygos-ir-leles/

http://manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-su-autore-igne-zarambaite-kalbeta-apie-tai-kaip-gimsta-knygos-ir-leles

http://www.zemaitija.lt/lt/feed/61436f32-8ade-4ba8-903a-cd855c0edbbd

Spalio 19-oji – į Bitėnus sugrįžusio šviesuolio Vydūno pagerbimo diena

http://www.pagegiai.lt/index.php?1326470290

http://www.pamarys.eu/bitenu-kapinaitese-paminetas-vydunas/

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Šilgalių filiale – kūrybinis rytmetis „Mudu abudu draugai amžinai“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1135-mudu-abudu-draugai-amzinai.html

https://www.silokarcema.lt/naujiena/8829_kurybinis-rytmetis-mudu-abudu-draugai-amzinai.html

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Šilgalių filiale paminėta Europos kalbų diena

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1132-europos-kalbu-diena.html

Bibliotekoje – Europos kalbų dienos minėjimas

http://www.pamarys.eu/bibliotekoje-europos-kalbu-dienos-minejimas/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – žinių apie Europos kalbas turnyras

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1130-ziniu-apie-europos-kalbas-turnyras.html

http://www.silaineskrastas.lt/kultura/bibliotekoje-ziniu-apie-europos-kalbas-turnyras/

http://www.pagegiai.lt/index.php?205589097

http://www.manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-–-ziniu-apie-europos-kalbas-turnyras-

http://www.zemaitija.lt/lt/feed/fb80ce40-4862-4780-b498-40adea35db19

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/09/26/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-ziniu-apie-europos-kalbas-turnyras/

http://www.siluteszinios.lt/ziniu-apie-europos-kalbas-turnyras/

KONSTITUCIJOS EGZAMINAS 2017

http://www.pagegiai.lt/index.php?2474319917

Susitikimas su dainininku, visuomenininku Gabrieliumi Liaudansku - SVARU

https://www.silokarcema.lt/naujiena/8717_susitikimas-su-dainininku-visuomenininku-gabrieliumi-liaudansku-svaru.html

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – kūrybinės dirbtuvėlės „Gamtos gėrybių mozaika Pagėgiuose“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1129-gamtos-gerybiu-mozaika.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?1858656115

Edukacinis rytmetis „Gimtosios kalbos takeliais…“

http://www.pamarys.eu/edukacinis-rytmetis-gimtosios-kalbos-takeliais/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – edukacinis rytmetis „Gimtos kalbos takais takeliais...“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1128-gimtos-kalbos-takais-takeliais.html

http://www.siluteszinios.lt/edukacinis-rytmetis-gimtos-kalbos-takais-takeliais/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/edukacinis-rytmetys-pagegiuose-gimtos-kalbos-takais-takeliais/

http://www.zemaitija.lt/lt/feed/9c942399-453b-47b4-92e8-452dee831e07

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/09/20/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-edukacinis-rytmetis-gimtos-kalbos-takais-takeliais/#more-2106

http://www.pagegiai.lt/index.php?2843354984

http://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-rytmetis-„gimtos-kalbos-takais-takeliais

Apdovanoti literatūrinių varžytuvių laureatai

http://www.pamarys.eu/apdovanoti-literaturiniu-varzytuviu-laureatai/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje apdovanoti „Vasaros skaitymo iššūkio 2017“ laureatai

http://www.zemaitija.lt/lt/feed/3729bf8a-5ee3-4dab-8ad7-c5592024646d

http://manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-apdovanoti--%E2%80%9Evasaros-skaitymo-issukio-2017%E2%80%9C-laureatai

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1127-vasaros-skaitymo-issukio-2017-laureatai.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/apdovanoti-vasaros-skaitymo-issukio-2017-laureatai/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/09/18/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-apdovanoti-vasaros-skaitymo-issukio-2017-laureatai/#more-2092

http://www.pagegiai.lt/index.php?671036456

http://www.siluteszinios.lt/apdovanoti-vasaros-skaitymo-issukio-2017-laureatai/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-apdovanoti-vasaros-skaitymo-issukio-2017-laureatai/

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-apdovanoti-vasaros-skaitymo-issukio-2017-laureatai/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Lietuvos ekslibrisininkų klubo Garbės prezidento Alfonso Čepausko (Vilnius) ekslibrisų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?2053587006

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/alfonso-cepausko-ekslibrisu-paroda-pagegiuose/

http://www.mazoji-lietuva.lt/alfonso-cepausko-ekslibrisu-paroda-pagegiuose/

Pokalbių vakaras jaunimui „Dabar – be WI-FI“

http://www.pamarys.eu/pokalbiu-vakaras-jaunimui-dabar-be-wi-fi/

Jubiliejų Pagėgių krašto gyventojai šventė ypatingai

http://www.pagegiai.lt/index.php?77248196

http://www.mazoji-lietuva.lt/jubilieju-pagegiu-krasto-gyventojai-svente-ypatingai/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kvietė į „Juodojo katino kiemą“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1125-juodojo-katino-kiemas.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?4124163217

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – pokalbių vakaras jaunimui „Dabar – be WI-FI“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1124-susitikimas-su-svaru.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/susitikimas-su-dainininku-visuomenininku-gabrieliumi-liaudansku-svaru/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3666374450

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/09/14/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-pokalbiu-vakaras-jaunimui-dabar-be-wi-fi/

http://www.siluteszinios.lt/susitikimas-su-dainininku-visuomenininku-gabrieliumi-liaudansku-svaru/

Kviečiame į Pagėgių krašto šventę

http://www.mazoji-lietuva.lt/kvieciame-i-pagegiu-krasto-svente/

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/pagegiai-laiko-labirintuose-pagegiu-krasto-svente/

Į 710-ąjį Pagėgių miesto jubiliejų kviečia krašto šventė

http://www.pagegiai.lt/index.php?1309200562

http://www.silokarcema.lt/naujiena/8624_i-710-aji-pagegiu-miesto-jubilieju-kviecia-krasto-svente.html

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?3025765002

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje/

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/pagegiskio-igno-inciaus-fotografiju-paroda/

Krašto šventė Pagėgių miesto 710-ojo jubiliejaus proga

http://www.pamarys.eu/krasto-svente-pagegiu-miesto-710-ojo-jubiliejaus-proga/

Pagėgių viešojoje bibliotekoje – susitikimas su dainininku, visuomenininku Gabrieliumi Liaudansku-SVARU

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-viesojoje-bibliotekoje-susitikimas-su-dainininku-visuomenininku-gabrieliumi-liaudansku-svaru/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – popietė su Vydūnu

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1116-popiete-su-vydunu.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?2104939963

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-popiete-su-vydunu/

Forumas, skirtas evangelikų liuteronų neveikiančių kapinių saugojimui

http://www.pagegiai.lt/index.php?1440288319

Savivaldybės atstovai lankėsi Ilavos savivaldybės (Lenkija) šventiniuose renginiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?2365085944

Dailės mokytojų kūrybos popietė bibliotekoje

http://www.pamarys.eu/dailes-mokytoju-kurybos-popiete-bibliotekoje/

Rambynas. Joninės Mažojoje Lietuvoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?742183046

Rambyno Joninės – sertifikuota Tautinio paveldo šventė

http://www.pamarys.eu/jeigu-nebuvote-rambyno-joninese-jus-joniniu-dar-nesventete/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – dailės mokytojų kūrybos popietė

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1112-dailes-mokytoju-kurybos-popiete.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3168716517

http://manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-%E2%80%93-dailes-mokytoju-kurybos-popiete

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-dailes-mokytoju-kurybos-popiete/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/bibliotekoje-dailes-mokytoju-kurybos-popiete/

http://www.zemaitija.lt/blog/2017/06/26/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-dailes-mokytoju-kurybos-popiete/

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-dailes-mokytoju-kurybos-popiete/

Pagėgiškiai dalyvavo Vilniuje, vieno eksponato parodoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?3142810807

„Vienos knygos“ parodoje susitiko knygos sesės

http://www.silaineskrastas.lt/kultura/vienos-knygos-parodoje-susitiko-knygos-seses/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti tradicinę jungtinę Pagėgių krašto mokyklų dailės mokytojų kūrybos darbų parodą „Atokvėpio valandėlė“

http://www.pagegiai.lt/index.php?977004253

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į Pagėgių krašto mokyklų dailės mokytojų kūrybos darbų parodos „Atokvėpio valandėlė“ pristatymą

http://www.pagegiai.lt/index.php?893720366

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/pagegiu-krasto-dailes-mokytoju-kurybos-darbu-parodos-atokvepio-valandele-atidarymas/

Neužmirškime savo šalies skaudžios istorijos

http://www.pagegiai.lt/index.php?1291356814

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė – XVI Žemaitijos bibliotekininkų sąskrydyje

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1108-paggi-savivaldybs-vieosios-bibliotekos-bendruomen-xvi-emaitijos-bibliotekinink-sskrydyje.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?2532263222

http://www.silaineskrastas.lt/kultura/zemaitijos-bibliotekininku-saskrydyje-pagegiu-bibliotekininkai/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/06/14/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-bendruomene-xvi-zemaitijos-bibliotekininku-saskrydyje/#more-1923

http://manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-bendruomene-%E2%80%93-xvi-zemaitijos-bibliotekininku-saskrydyje

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-bendruomene-xvi-zemaitijos-bibliotekininku-saskrydyje/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-bendruomene-xvi-zemaitijos-bibliotekininku-saskrydyje/

http://www.zemaitija.lt/blog/2017/06/14/pa/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka maloniai kviečia aplankyti Lietuvos valstybės himno  „Tautiška giesmė“ ekspoziciją

http://www.pagegiai.lt/index.php?601429813

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/lietuvos-himno-instaliacija/

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kviečia aplankyti  Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų kūrybinių darbų parodą „Pabaiga yra visko Pradžia“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2127813672

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/pagegiu-meno-ir-sporto-skyriaus-dailes-absolventu-baigiamuju-darbu-paroda/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų parodą „Menas – tai mano emocijos“

http://www.pagegiai.lt/index.php?997042582

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/tauragiskio-valentino-jankauskio-tapybos-darbu-paroda-menas-tai-mano-emocijos/

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kviečia aplankyti Tauragės moksleivių kūrybos centro dailės klasių mokinių kūrybinių darbų parodą „Skiriu bendruomenei“

http://www.pagegiai.lt/index.php?1318599633

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/taurages-kurybos-centro-dailes-klasiu-kurybiniu-darbu-paroda/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – Gineso rekordo siekiantis  Tarptautinės vaikų gynimo dienos minėjimas

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1106-vaiku-gynimo-diena.html

http://www.siluteszinios.lt/gineso-rekordo-siekiantis-tarptautines-vaiku-gynimo-dienos-minejimas/

http://www.manokrastas.lt/straipsnis/savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-–-gineso-rekordo-siekiantis-tarptautines-vaiku-gynimo-dienos-minejimas

http://www.zemaitija.lt/blog/2017/06/02/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-gineso-rekordo-siekiantis-tarptautines-vaiku-gynimo-dienos-minejimas/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/bibliotekoje-gineso-rekordo-siekiantis-tarptautines-vaiku-gynimo-dienos-minejimas/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1649688325

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/06/06/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-gineso-rekordo-siekiantis-tarptautines-vaiku-gynimo-dienos-minejimas/#more-1905

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-gineso-rekordo-siekiantis-tarptautines-vaiku-gynimo-dienos-minejimas/

http://www.silokarcema.lt/naujiena/8261_pagegiuose-gineso-rekordo-siekiantis-tarptautines-vaiku-gynimo-dienos-minejimas.html

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – „Tautiškos giesmės“ instaliacija

http://www.pamarys.eu/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-tautiskos-giesmes-instaliacija/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje –unikalios Lietuvos valstybės himno instaliacijos  „Tautiška giesmė“ pristatymai

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1105-tautiska-giesme.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?855648088

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-unikalios-instaliacijos-pristatymai/

http://www.siluteszinios.lt/unikalios-lietuvos-valstybes-himno-instaliacijos-tautiska-giesme-pristatymai/

http://www.manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-–-unikalios-lietuvos-valstybes-himno-instaliacijos-„tautiska-giesme“--pristatymai

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-unikalios-lietuvos-valstybes-himno-instaliacijos-tautiska-giesme-pristatymai/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje bus pristatyta  unikali Lietuvos valstybės himno instaliacija „Tautiška giesmė“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1098-tautiska-giesme.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?1831359017

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/instaliacija-tautiska-giesme/

Poezijos paukštė sklandė virš Pagėgių krašto

http://www.mazoji-lietuva.lt/poezijos-paukste-sklande-virs-pagegiu-krasto/

http://www.pagegiai.lt/index.php?965655710

http://www.regionunaujienos.lt/poezijos-paukste-sklande-virs-pagegiu-krasto/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – kraštiečių kūrybos sklaidos popietė

http://www.pamarys.eu/pagegiu-viesojoje-bibliotekoje-krastieciu-kurybos-sklaidos-popiete/

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1101-kurybos-sklaidos-popiete.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?1626988282

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-krastieciu-kurybos-popiete/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-krastieciu-kurybos-sklaidos-popiete/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-krastieciu-kurybos-sklaidos-popiete/

http://www.manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-–-krastieciu-kurybos-sklaidos-popiete

http://www.zemaitija.lt/blog/2017/06/02/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-krastieciu-kurybos-sklaidos-popiete/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje bus pristatyta unikali Lietuvos valstybės himno instaliacija „Tautiška giesmė“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1098-tautiska-giesme.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?1831359017

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/instaliacija-tautiska-giesme/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – teatralizuotas rytmetis vaikams „Netikėtas susitikimas su mažąja Trepse“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1096-susitikimas-su-trepse.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?1308424554

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Piktupėnų filiale – teatralizuotas rytmetis vaikams „Ant margo žolynėlio – ežiuko pasakėlės“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1097-eziuko-pasakeles.html

Pagėgių viešojoje bibliotekoje – susitikimas Domu Kaunu

http://www.pamarys.eu/pagegiu-viesojoje-bibliotekoje-susitikimas-su-domu-kaunu/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti rankdarbių parodą „Ant kūrybos sparnų“

http://www.pagegiai.lt/index.php?1651583239

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – susitikimas su prof. habil. dr. Domu Kaunu

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1092-susitikimas-domu-kaunu.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?4222471916

http://manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-%E2%80%93-susitikimas-su-prof-habil-dr-domu-kaunu

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-susitikimas-su-prof-habil-dr-domu-kaunu/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/05/16/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-susitikimas-su-prof-habil-dr-domu-kaunu/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-susitikimas-su-prof-habil-dr-domu-kaunu/

http://www.zemaitija.lt/blog/2017/05/16/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-susitikimas-su-prof-habil-dr-domu-kaunu/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-susitikimas-su-prof-habil-dr-domu-kaunu/

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Lumpėnų filiale – vidudienis vaikams

„Tiltas per Spaudą ir Knygą“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1093-tiltas-per-spauda-ir-knyga.html

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Natkiškių filiale – popietė suaugusiems „Meno aidas Natkiškiuose“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1091-meno-aidas.html

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Šilgalių filiale – popietė vaikams „Draugauju su Knyga ir Biblioteka!“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1089-draugauju-su-knyga-ir-biblioteka.html

Gurmaniškas Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės minėjimas Pagėgiuose

http://www.pamarys.eu/gurmaniskas-nacionalines-lietuvos-biblioteku-savaites-minejimas-pagegiuose/

Savivaldybės vadovų ir administracijos specialistų vizitas į Punską

http://www.pagegiai.lt/index.php?840067682

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į susitikimą su prof. habil. dr. Domu Kaunu

http://www.pagegiai.lt/index.php?62726701

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/knygos-kristijono-donelaicio-atminties-paveldas-sutiktuves-pagegiuose/

Gurmaniškas Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės minėjimas Pagėgiuose

http://www.pamarys.eu/gurmaniskas-nacionalines-lietuvos-biblioteku-savaites-minejimas-pagegiuose/

Savivaldybės vadovų ir administracijos specialistų vizitas į Punską

http://www.pagegiai.lt/index.php?840067682

Bemiegė „Jaunimo naktis“

http://www.pagegiai.lt/index.php?409811600

Gurmaniškas Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės minėjimas Pagėgiuose

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1083-biblioteku-savaites-minejimas-.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3084098152

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/gurmaniskas-nacionalines-lietuvos-biblioteku-savaites-minejimas-pagegiuose/

http://www.siluteszinios.lt/gurmaniskas-nacionalines-lietuvos-biblioteku-savaites-minejimas-pagegiuose/

http://www.zemaitija.lt/blog/2017/05/04/gurmaniskas-nacionalines-lietuvos-biblioteku-savaites-minejimas-pagegiuose/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/05/04/gurmaniskas-nacionalines-lietuvos-biblioteku-savaites-minejimas-pagegiuose/

http://manokrastas.lt/straipsnis/gurmaniskas-nacionalines-lietuvos-biblioteku-savaites-minejimas-pagegiuose-

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – šilti kavos pokalbiai

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1085-kavos-pokalbiai.html

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – literatūrinė-meninė vakarienė

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1084--literaturine-menine-vakariene.html

Virtualūs pietūs Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1081-virtualus-pietus.html

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės startas Pagėgiuose

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1079-biblioteku-savaites-startas.html

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/04/27/nacionalines-lietuvos-biblioteku-savaites-startas-pagegiuose/#more-1715

http://www.silaineskrastas.lt/kultura/nacionalines-lietuvos-biblioteku-savaites-startas-pagegiuose/

http://manokrastas.lt/straipsnis/nacionalines-lietuvos-biblioteku-savaites-startas-pagegiuose--

Kultūrinės šeimų edukacijos fondiu „Laisvalaikio skoniai“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1080-laisvalaikio-skoniai.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/kulturines-seimu-edukacijos-fondiu-laisvalaikio-skoniai/

Savivaldybės vadovų ir administracijos specialistų vizitas į Punską

http://www.pagegiai.lt/index.php?840067682

Dainuojanti bibliotekos direktorė

http://www.pamarys.eu/dainuojanti-bibliotekos-direktore/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į literatūrinę-meninę

vakarienę „Kūrybinių receptų improvizacijos“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2359803936

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/kurybiniu-receptu-improvizacijos-pagegiuose/

Velykinis „Protų mūšis“ Lumpėnuose

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1077-velykinis-protu-musis-lumpenuose.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?2215630465

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti fotomenininko Evaldo Snieškaus (Kaunas) fotoimprovizacijų parodą „Daiktai, šešėliai, atspindžiai, siluetai, spalvos"

http://www.pagegiai.lt/index.php?596288354

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/evaldo-snieskaus-fotoimprovizaciju-paroda-pagegiuose/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia apsilankyti  Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos 80-mečiui ir Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei  „Tu esi biblioteka“ paminėti skirtame renginių bei parodų cikle

http://www.pagegiai.lt/index.php?498110343

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – linksmoji edukacinė popietė „Knygos, keičiančios vaikų pasaulį“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1074-knygos-keiciancios-vaiku-pasauli.html

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-linksmoji-edukacine-popiete-knygos-keiciancios-vaiku-pasauli/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/04/12/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-linksmoji-edukacine-popiete-knygos-keiciancios-vaiku-pasauli/#more-1662

http://www.siluteszinios.lt/bibliotekoje-linksmoji-edukacine-popiete-knygos-keiciancios-vaiku-pasauli/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-linksmoji-edukacine-popiete-knygos-keiciancios-vaiku-pasauli/

http://www.zemaitija.lt/blog/2017/04/12/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-linksmoji-edukacine-popiete-knygos-keiciancios-vaiku-pasauli/

http://www.manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-–-linksmoji-edukacine-popiete--„knygos-keiciancios-vaiku-pasauli

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-linksmoji-edukacine-popiete-knygos-keiciancios-vaiku-pasauli/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai padės gyventojams deklaracijas pateikti elektroniniu būdu

http://www.pagegiai.lt/index.php?441571250

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/pagegiu-bibliotekoje-mokesciu-inspekcijos-darbuotojai-pades-pateikti-gyventojams-deklaracijas/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į literatūrinę-edukacinę popietę vaikams ir jų tėveliams

http://www.pagegiai.lt/index.php?3188502717

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – vaikų kūrybos konkursas ,,Raštuotas, languotas“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1072-rastuotas-languotas.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-vaiku-kurybos-konkursas-rastuotas-languotas/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-vaiku-kurybos-konkursas-rastuotas-languotas/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3295551443

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius kviečia aplankyti tautodailininko Igno Inciaus fotografijos darbų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?2594967395

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – interaktyvi pamoka „Saulės šeima“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1069-saules-seima.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-interaktyvi-pamoka-saules-seima/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3795020865

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – 14-asis literatūrinis pavasaris

http://www.pamarys.eu/bibliotekoje-14-asis-literaturinis-pavasaris/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – šventė „Atidengsiu Tau žodį it širdį...“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1066-atidengsiu-tau-zodi-it-sirdi.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-svente-atidengsiu-tau-zodi-it-sirdi/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/03/22/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-svente-atidengsiu-tau-zodi-it-sirdi/

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-literaturinio-pavasario-svente/

http://www.zemaitija.lt/blog/2017/03/22/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-svente-atidengsiu-tau-zodi-it-sirdi/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-svente-atidengsiu-tau-zodi-it-sirdi/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-svente-atidengsiu-tau-zodi-it-sirdi/

http://manokrastas.lt/straipsnis/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-%E2%80%93-svente-%E2%80%9Eatidengsiu-tau-zodi-it-sirdi%E2%80%9C

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – literatūrinio pavasario šventė

http://www.pagegiai.lt/index.php?2922646835

Kitokia kovo 8-oji

http://www.pagegiai.lt/index.php?185907074

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – vidudienis vaikams „Sveika, gimtoji kalba!“

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/03/21/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-vidudienis-vaikams-sveika-gimtoji-kalba/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į 14-ąją Pagėgių literatūrinio pavasario šventę „Atidengsiu Tau žodį it širdį...“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2560394101

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/atidengsiu-tau-zodi-it-sirdi-14-toji-pagegiu-literaturinio-pavasario-svente/

http://www.mazoji-lietuva.lt/literaturinis-pavasaris-pagegiuose/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje bus apdovanoti Jūratės Caspersen (Šveicarija) įsteigtų nominacijų laureatai

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1062-apdovanoti-laureatai.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?1862408796

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiuose-bus-apdovanoti-jurates-caspersen-isteigtu-nominaciju-laureatai/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-bus-apdovanoti-jurates-caspersen-sveicarija-isteigtu-nominaciju-laureatai/

http://www.pamarys.eu/jurates-caspersen-sveicarija-nominaciju-laureatai/

Gimtosios kalbos minėjimas

http://www.pamarys.eu/gimtosios-kalbos-minejimas/

Kokybės vadybos metodo taikymas Pagėgių savivaldybėje

http://www.pagegiai.lt/index.php?3017152008

Iš Vilniaus knygų mugės – kupini idėjų

http://www.pamarys.eu/is-vilniaus-knygu-muges-kupini-ideju/

Pavasaris pažadino „Z Kartą“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2202583666

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Vilniaus dailės akademijos Monumentaliosios dailės katedros IV kurso studentės Monikos Eidintaitės tapybos darbų parodą „Portretai“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3835026521

http://www.mazoji-lietuva.lt/paroda-pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje/

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/monikos-eidintaites-tapybos-darbu-paroda-portretai/

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Piktupėnų filiale – poetiniai ir meniniai atradimai

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1059-poetiniai-ir-meniniai-atradimai.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3236004203

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/piktupenu-bibiotekoje-poetiniai-ir-meniniai-atradimai/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/03/21/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-piktupenu-filiale-poetiniai-ir-meniniai-atradimai/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – Tarptautinės gimtosios kalbos minėjimas

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1060-sveika-gimtoji-kalba.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?428444779

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-vidudienis-vaikams-sveika-gimtoji-kalba/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-tarptautines-gimtosios-kalbos-minejimas/

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-tarptautines-gimtosios-kalbos-minejimas/

http://www.zemaitija.lt/blog/2017/03/07/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-tarptautines-gimtosios-kalbos-minejimas/

Lietuvių kalbos dienos

http://www.pagegiai.lt/index.php?760151463

Užgavėnių šurmulys

http://www.pagegiai.lt/index.php?3847251828

http://www.mazoji-lietuva.lt/uzsigavejo-pagegiskiai/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos dailės mokytojos – metodininkės Liucijos Bungardienės tapybos darbų parodą „Spalvų pokalbiai apie Lietuvą“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2538019085

http://www.mazoji-lietuva.lt/istabi-tapybos-darbu-paroda-pagegiu-viesojoje-bibliotekoje/

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/spalvu-pokalbiai-apie-lietuva-l-bungardienes-paroda/

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai – Vilniaus knygų mugėje

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1055-vilniaus-knygu-mugeje.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-darbuotojai-vilniaus-knygu-mugeje/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-darbuotojai-vilniaus-knygu-mugeje/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/02/27/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-darbuotojai-vilniaus-knygu-mugeje/#more-1474

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-darbuotojai-vilniaus-knygu-mugeje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?902767032

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-darbuotojai-vilniaus-knygu-mugeje/

http://www.zemaitija.lt/blog/2017/02/27/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-darbuotojai-vilniaus-knygu-mugeje/

Pagėgių savivaldybėje įvyko respublikinis renginys − Nacionalinis diktantas

http://www.pagegiai.lt/index.php?1433042182

Jūratei Caspersen suteiktas Pagėgių savivaldybės apdovanojimas „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1053-juratei-caspersen-suteiktas-apdovanojimas.html

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka turi vadovą

http://www.pagegiai.lt/index.php?112002007

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-turi-vadova/

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1052-paggi-savivaldybs-vieoji-biblioteka-turi-vadov.html

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje - skraidantys  Lietuvos gimtadienio „paukščiai“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1054-skraidantys-lietuvos-gimtadienio-pauksciai.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?4060979630

https://www.silaineskrastas.lt/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-skraidantys-lietuvos-gimtadienio-pauksciai/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/02/24/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-skraidantys-lietuvos-gimtadienio-pauksciai/

Skaitmeninio raštingumo kursai

http://www.pamarys.eu/skaitmeninio-rastingumo-kursai/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje – mokymų ciklas „Tapk e. piliečiu bibliotekoje!“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1051-tapk-e-pilieciu-bibliotekoje.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?4166248138

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-mokymu-ciklas-tapk-e-pilieciu-bibliotekoje/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-mokymu-ciklas-tapk-e-pilieciu-bibliotekoje/

http://www.zemaitija.lt/blog/2017/02/23/pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-mokymu-ciklas-tapk-e-pilieciu-bibliotekoje/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/mokymu-ciklas-tapk-e-pilieciu-bibliotekoje/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos moksleivių medžio drožybos darbų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?486213481

Lietuvos Nepriklausomybės šventėje pagėgiškiai išreiškia pagarbą valstybės atkūrėjams ir savo krašto garsintojams

http://www.pamarys.eu/lietuvos-nepriklausomybes-sventeje-pagegiskiai-isreiskia-pagarba-valstybes-atkurejams-ir-savo-krasto-garsintojams/

Šlovingoji Vasario 16-oji Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?1305589279

https://www.silaineskrastas.lt/gyvenimas/slovingoji-vasario-16-oji-pagegiuose/

NACIONALINIS DIKTANTAS: ATEIK, RAŠYK, IŠSAUGOK

http://www.pagegiai.lt/index.php?2662063433

Prisiminimai apie Pagėgių krašto šviesuolę

http://www.silokarcema.lt/naujiena/7659_prisiminimai-apie-pagegiu-krasto-sviesuole.html

Pagėgių bibliotekoje – susitikimas su diplomatu, profesoriumi Alfonsu Eidintu

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1048-susitikimas-su-diplomatu-profesoriumi-alfonsu-eidintu.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-diplomatu-profesoriumi-alfonsu-eidintu/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/02/01/pagegiu-bibliotekoje-rasytojo-alfonso-eidinto-knygos-puga-prie-memelio-atvadavimo-saga-sutiktuves/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-rasytojo-alfonso-eidinto-knygos-puga-prie-memelio-atvadavimo-saga-sutiktuves/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-diplomatu-profesoriumi-alfonsu-eidintu/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2986025009

http://www.zemaitija.lt/blog/2017/02/04/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-diplomatu-profesoriumi-alfonsu-eidintu/

http://www.pamarys.eu/rasytojo-alfonso-eidinto-knygos-puga-prie-memelio-atvadavimo-saga-sutiktuves/

Pagėgių bibliotekoje – pagėgiškės Valentinos Zdanevičienės šviesaus atminimo pagerbimo valanda

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1049-valentinos-zdanevicienes-valanda.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiskes-valentinos-zdanevicienes-sviesaus-atminimo-pagerbimo-valanda/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2493981127

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-pagegiskes-valentinos-zdanevicienes-sviesaus-atminimo-pagerbimo-valanda/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-pagegiskes-valentinos-zdanevicienes-sviesaus-atminimo-pagerbimo-valanda/

Pagėgių bibliotekoje plazdėjo Laisvės vėliavėlės

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1044-plazdejo-laisves-veliaveles.html

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-plazdejo-laisves-veliaveles/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2017/01/20/pagegiu-bibliotekoje-plazdejo-laisves-veliaveles/#more-1310

http://www.pagegiai.lt/index.php?865267077

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti šviesios atminties Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus pirmininkės Valentinos Zdanevičienės rankdarbių parodą „Gyvenimo pėdsakas kūryboje“

http://www.pagegiai.lt/index.php?476162980

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į susitikimą su ambasadoriumi, profesoriumi, habilituotu humanitarinių mokslų daktaru, rašytoju Alfonsu Eidintu

http://www.pagegiai.lt/index.php?441571250

http://www.mazoji-lietuva.lt/susitikimas-su-alfonsu-eidintu/

http://www.zemaitija.lt/blog/2017/01/17/siunciame-jums-skelbima-publikavimui-interneto-svetaineje-pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-kviecia-i-susitikima-su-ambasadoriumi-profesoriumi-habilituotu-humanitariniu-mokslu-daktar/

Laisvės kelias pražydo neužmirštuolėmis

http://www.pamarys.eu/laisves-kelias-prazydo-neuzmirstuolemis/

Laisvės kelias pražydo neužmirštuolėmis

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/laisves-kelias-prazydo-neuzmirstuolemis/

http://www.pagegiai.lt/index.php?698515944

Šveicarijos lietuvė: nematyti Lietuvos, esančios už geografinių jos ribų, yra trumparegystė

http://www.alfa.lt/straipsnis/50125127/sveicarijos-lietuve-nematyti-lietuvos-esancios-uz-geografiniu-jos-ribu-yra-trumparegyste

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ nario, UAB „Tauragės kurjeris“ direktoriaus Renaldo Malycho fotografijos darbų parodą „Mano šalies prezidentas“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3145268061

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/renaldo-malycho-fotografijos-darbu-paroda-mano-salies-prezidentas/

http://www.zemaitija.lt/blog/2017/01/04/pagegiu-bibliotekoje-renaldo-malycho-fotografijos-darbu-paroda-mano-salies-prezidentas/

Pramoga mažiesiems pagėgiškiams pasiteisino

http://www.pagegiai.lt/index.php?1577052962

Žukų bibliotekoje šventinė popietė „Nusagstysim karpinėlių perlais Kalėdas“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1035-nusagstysim-karpineliu-perlais-kaledas.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?524254624

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/zuku-bibliotekoje-sventine-popiete-nusagstysim-karpineliu-perlais-kaledas/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/12/29/zuku-bibliotekoje-sventine-popiete-nusagstysim-karpineliu-perlais-kaledas/

http://www.siluteszinios.lt/zuku-bibliotekoje-sventine-popiete-nusagstysim-karpineliu-perlais-kaledas/

Aiškintasi kokių veiksmų imtis kilus masiniam užsieniečių antplūdžiui

http://www.pagegiai.lt/index.php?392554496

Skelbiamas konkursas Pagėgių savivaldybės Viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti

http://www.pagegiai.lt/index.php?1787014220

2017-12-06
 

Vilkyškiuose – adventinė popietė „Gerumo šiluma žemės dosnume...“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1031--adventine-popiete.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?1395284042

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/12/20/vilkyskiuose-adventine-popiete-gerumo-siluma-zemes-dosnume/

http://www.siluteszinios.lt/vilkyskiuose-adventine-popiete-gerumo-siluma-zemes-dosnume/

http://www.zemaitija.lt/blog/2016/12/16/vilkyskiuose-adventine-popiete-gerumo-siluma-zemes-dosnume/

Pagėgių bibliotekoje – Kalėdinis rytmetis vaikams

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1032-kaledinis-rytmetis-vaikams.html

Kalėdų meduolis Pagėgiuose buvo iškeptas iš dainų ir šokių

http://www.pagegiai.lt/index.php?960398457

„Rūko delnuose bundantis rytas“

http://www.pamarys.eu/ruko-delnuose-bundantis-rytas/

Gerumo popietė „Kalėdų sriuba Pagėgiuose“

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/gerumo-popiete-kaledu-sriuba-pagegiuose/

Maloniai kviečiame dalyvauti ADVENTINĖJE POPIETĖJE „Gerumo šiluma žemės dosnume...“

http://www.pagegiai.lt/index.php?261270527

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/advento-popiete-vilkyskiuose/

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kviečia aplankyti Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti skirtą Pagėgių savivaldybės Antikorupcijos komisijos organizuotą Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleivių

http://www.pagegiai.lt/index.php?1967171216

 

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/vaiku-plakatu-paroda-as-taip-suprantu-korupcija/

Projektas „Medijų raštingumas: dalyvauk, sužinok, pasidalink“

http://www.pamarys.eu/projektas-mediju-rastingumas-dalyvauk-suzinok-pasidalink/

Šiltas Tilžės akto minėjimas Bitėnuose

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/siltas-tilzes-akto-minejimas-bitenuose/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti asociacijos „Tauragės Trečiojo amžiaus universitetas“ steigėjo bei rektoriaus Romualdo Ozgirdo ir jo dukters Paulinos Ozgirdaitės

dailės darbų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?4190875965

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/romualdo-ozgirdo-ir-paulinos-ozgirdaites-dailes-darbu-paroda/

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kviečia aplankyti Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti skirtą Pagėgių savivaldybės Antikorupcijos komisijos organizuotą Pagėgių savivaldybės mokyklų moksleivių

http://www.pagegiai.lt/index.php?1967171216

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/vaiku-plakatu-paroda-as-taip-suprantu-korupcija/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks susitikimai su AB „Swedbank“ darbuotojais

http://www.pagegiai.lt/index.php?2357588635

Pagėgių bibliotekoje virtuali edukacija „Apie mokslą interaktyviai, žaismingai, linksmai!“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1025-apie-moksla-interaktyviai-zaismingai-linksmai.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3442704578

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-virtuali-edukacija-apie-moksla-interaktyviai-zaismingai-linksmai/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-virtuali-edukacija-apie-moksla-interaktyviai-zaismingai-linksmai/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/11/30/pagegiu-bibliotekoje-virtuali-edukacija-apie-moksla-interaktyviai-zaismingai-linksmai/#more-1141

http://www.zemaitija.lt/blog/2016/11/29/pagegiu-bibliotekoje-virtuali-edukacija-apie-moksla-interaktyviai-zaismingai-linksmai/

Tiltai tarp Šveicarijos ir Pagėgių

http://www.pamarys.eu/tiltai-tarp-sveicarijos-ir-pagegiu/

Pagėgių bibliotekoje – medijų raštingumo mokymai bibliotekininkams

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1023-mediju-rastingumo-mokymai-bibliotekininkams.html

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/11/21/pagegiu-bibliotekoje-mediju-rastingumo-mokymai-bibliotekininkams/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-mediju-rastingumo-mokymai-bibliotekininkams/

http://www.zemaitija.lt/blog/2016/11/22/pagegiu-bibliotekoje-mediju-rastingumo-mokymai-bibliotekininkams/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-mediju-rastingumo-mokymai-bibliotekininkams/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1451437944

Pagėgių bibliotekoje – pristatyta fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1024-fotografij-paroda-lietuviu-sveicarija.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-pristatyta-fotografiju-paroda-lietuviu-sveicarija/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1563211872

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/11/23/pagegiu-bibliotekoje-pristatyta-fotografiju-paroda-lietuviu-sveicarija/#more-1122

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-pristatyta-fotografiju-paroda-lietuviu-sveicarija/

http://www.zemaitija.lt/blog/2016/11/23/pagegiu-bibliotekoje-pristatyta-fotografiju-paroda-lietuviu-sveicarija/

http://www.pamarys.eu/tiltai-tarp-sveicarijos-ir-pagegiu/

Pagėgiškiai į amžinojo poilsio vietą jau gali keliauti naujai asfaltuota gatve

http://www.silokarcema.lt/naujiena/7121_pagegiskiai-i-amzinojo-poilsio-vieta-jau-gali-keliauti-naujai-asfaltuota-gatve.html

Pagėgių bibliotekoje – tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo pamoka

http://www.pamarys.eu/bibliotekoje-tautiskumo-ir-pilietiskumo-pamoka/

Pagėgių bibliotekoje – tiesioginė transliacija apie tautiškumą ir pilietiškumą

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-tiesiogine-transliacija-apie-tautiskuma-ir-pilietiskuma/

http://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-tiesiogine-transliacija-apie-tautiskuma-ir-pilietiskuma/

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1022-transliacija-apie-tautiskuma-ir-pilietiskuma.html

http://www.zemaitija.lt/blog/2016/11/16/pagegiu-bibliotekoje-tiesiogine-transliacija-apie-tautiskuma-ir-pilietiskuma/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/11/17/pagegiu-bibliotekoje-tiesiogine-transliacija-apie-tautiskuma-ir-pilietiskuma/#more-1084

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-tiesiogine-transliacija-apie-tautiskuma-ir-pilietiskuma/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1434201667

,,Kamanos“ du koncertai per dieną

http://pagegiukc.lt/en/78-renginiai/822-kamanos-du-koncertai-per-diena

Bibliotekininko profesijos pristatymas moksleiviams

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/bibliotekininko-profesijos-pristatymas-moksleiviams/

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1021-bibliotekininko-profesijos-pristatymas.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3421182283

Skelbiamas konkursas Pagėgių savivaldybės Viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti

http://www.pagegiai.lt/index.php?1787014220

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti skirtą kilnojamą fotografijos darbų parodą „Lietuvių Šveicarija“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2448311051

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/kinojama-paroda-lietuviu-sveicarija/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į Šveicarijos lietuvių bendruomenės kilnojamos fotografijos darbų parodos „Lietuvių Šveicarija“ atidarymą

http://www.pagegiai.lt/index.php?4235177653

http://www.mazoji-lietuva.lt/sveicarijos-lietuviu-bendruomenes-paroda-lietuviu-sveicarija/

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/lietuviu-sveicarija/

Mokėsi kurti trimačius objektus

http://www.pamarys.eu/mokesi-kurti-trimacius-objektus/

Pagėgių bibliotekoje – teatralizuotas rytmetis „Suopio paunksmėje“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1017-teatralizuotas-rytmetis-suopio-paunksmeje.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3130312083

http://pagegiskis.lt/naujienos/laisvalaikis/pagegiu-bibliotekoje-teatralizuotas-rytmetis-suopio-paunksmeje-8435/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/11/15/pagegiu-bibliotekoje-teatralizuotas-rytmetis-suopio-paunksmeje/#more-1057

Pagėgiuose – Tado Zakarausko fotografijos darbų paroda „Krantai Nemunėlio“

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiuose-tado-zakarausko-fotografijos-darbu-paroda-krantai-nemunelio/

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/lapkricio-pradzios-parodos-pagegiu-bibliotekoje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2497484580

Tauragės Žalgirių gimnazijos gimnazistų kūrybinių darbų paroda

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/lapkricio-pradzios-parodos-pagegiu-bibliotekoje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2497484580

Pagėgių bibliotekoje – „Modeliavimo kodo“ užsiėmimai

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1013-modeliavimo-kodo-uzsiemimai.html

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-modeliavimo-kodo-uzsiemimai/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-modeliavimo-kodo-uzsiemimai/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/10/28/pagegiu-bibliotekoje-modeliavimo-kodo-uzsiemimai/

http://www.zemaitija.lt/blog/2016/10/28/pagegiu-bibliotekoje-modeliavimo-kodo-uzsiemimai/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-modeliavimo-kodo-uzsiemimai/

http://www.pagegiai.lt/index.php?891870941

http://www.silutevb.lt/silute/2016/10/28/pagegiu-bibliotekoje-modeliavimo-kodo-uzsiemimai/

Pagėgių bibliotekoje vaikai dainavo kartu su Rite Bite

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1011-vaikai-dainavo-kartu-su-rite-bite.html

Pagėgių savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblis „Kamana“ minėjo 30–ties metų veiklos jubiliejų

http://www.pagegiai.lt/index.php?1432205602

http://pagegiukc.lt/en/component/content/article/78-renginiai/812-30-ties-met-veiklos-jubiliejus

Šilgalių bibliotekoje kurta „Vasaros vaivorykštė“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1009-vasaros-vaivorykste.html

Piktupėnų bibliotekoje kūrybinių – edukacinių dailės užsiėmimų ciklas

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1008-edukaciniu-dailes-uzsiemimu-ciklas.html

Pagėgių bibliotekoje interaktyvi muzikos pamoka su Rite Bite

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1005-interaktyvi-muzikos-pamoka-su-rite-bite.html

Vyko Vydūno perlaidojimo 25-mečio paminėjimui skirti renginiai

http://www.pagegiai.lt/index.php?3035469228

http://www.regionunaujienos.lt/vyko-vyduno-perlaidojimo-25-mecio-paminejimui-skirti-renginiai/

Vydūno palaikų perlaidojimo 25-metis

http://www.pamarys.eu/vyduno-palaiku-perlaidojimo-25-metis/

Vydūno grįžimo 25-tųjų metinių minėjimas

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/vyduno-grizimo-25-tuju-metiniu-minejimas/

Pagėgių bibliotekoje – kuriančių žmonių pleneras

http://www.pamarys.eu/pagegiu-bibliotekoje-kurianciu-zmoniu-pleneras/

Piktupėnų bibliotekoje margintas „Žinių“ medis

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/982--ziniu-medis.html

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Tauragės suaugusiųjų dailės studijos tapybos, grafikos ir skulptūros darbų parodą „Kasdienybės labirintai“

http://www.pagegiai.lt/index.php?1962718713

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/kasdienybes-labirintai-paroda-pagegiu-savivaldybes-bibliotekoje/

http://www.mazoji-lietuva.lt/taurages-suaugusiuju-dailes-studijos-darbu-paroda-kasdienybes-labirintai/

Pagėgių bibliotekoje – pleneras „Ruduo Pagėgiuose“

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-bibliotekoje-pleneras-ruduo-pagegiuose/

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1001-pleneras-ruduo-pagegiuose.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3432272162

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-pleneras-ruduo-pagegiuose/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-pleneras-ruduo-pagegiuose/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-pleneras-ruduo-pagegiuose/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/10/13/pagegiu-bibliotekoje-pleneras-ruduo-pagegiuose/#more-942

Pagėgių bibliotekoje - rašytojas Audrius Šikšnius pristatė „Žiemojantį angelą“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1000-audrius-siksnius-pristate-ziemojanti-angela.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-rasytojas-audrius-siksnius-pristate-ziemojanti-angela/

http://www.pagegiai.lt/index.php?420756544

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-rasytojas-audrius-siksnius-pristate-ziemojanti-angela/

http://www.zemaitija.lt/blog/2016/10/07/pagegiu-bibliotekoje-rasytojas-audrius-siksnius-pristate-ziemojanti-angela/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-literaturinis-susitikimas-su-rasytoju-audriumi-siksniumi/

Vyko pasitarimas socialiniais klausimais

http://www.pagegiai.lt/index.php?3654528270

Pagėgių bibliotekoje sugrįžta į Mykolo Kleopo Oginskio metus

http://www.pamarys.eu/pagegiu-bibliotekoje-sugrizta-i-mykolo-kleopo-oginskio-metus/

Pagėgių krašto šventės „Pagėgiai - laiko labirintuose“ organizatoriai  pateikė puokštę šventinių renginių

http://www.pagegiai.lt/index.php?2459063828

Pagėgių biblioteka – spalvingos vaikų šventės labirintuose

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/988-spalvingos-vaiku-sventes-labirintuose.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-biblioteka-spalvingos-vaiku-sventes-labirintuose/

http://www.zemaitija.lt/blog/2016/10/01/pagegiu-biblioteka-spalvingos-vaiku-sventes-labirintuose/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/09/30/pagegiu-biblioteka-spalvingos-vaiku-sventes-labirintuose/#more-906

http://www.pagegiai.lt/index.php?2459063828

Pagėgių bibliotekoje – vakaras Mykolo Kleopo Oginskio atminimo šviesoje

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/987-mykolo-kleopo-oginskio-atminimo-sviesoje.html

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-vakaras-mykolo-kleopo-oginskio-atminimo-sviesoje/

http://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-vakaras-mykolo-kleopo-oginskio-atminimo-sviesoje/

http://www.zemaitija.lt/blog/2016/09/29/pagegiu-bibliotekoje-vakaras-mykolo-kleopo-oginskio-atminimo-sviesoje/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/09/29/pagegiu-bibliotekoje-vakaras-mykolo-kleopo-oginskio-atminimo-sviesoje/#more-886

Vakaras Mykolo Kleopo Oginskio atminimo šviesoje

http://www.mazoji-lietuva.lt/vakaras-mykolo-kleopo-oginskio-atminimo-sviesoje/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į Pagėgių ir Tauragės kuriančių žmonių  plenerą „Ruduo  Pagėgiuose“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2497484580

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-ir-taurages-kurianciu-zmoniu-pleneras-ruduo-pagegiuose/

PAGĖGIŲ ŠVENTĖ. Su eisena per miestą, būgnais, akrobatiniais lėktuvų viražais

http://www.pamarys.eu/pagegiu-svente-su-eisena-per-miesta-bugnais-akrobatiniais-lektuvu-virazais/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į poeto Audriaus Šikšniaus (Šilutė) kūrybos vakarą

http://www.pagegiai.lt/index.php?1273405239

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/audriaus-siksniaus-kurybos-vakaras/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-kviecia-i-poeto-audriaus-siksniaus-knygos-ziemojantis-angelas-sutiktuves/

Akcija „Tarptautinė diena be automobilio“

http://www.pagegiai.lt/index.php?311918296

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vilkyškių filialas kviečia į poeto

Audriaus Šikšniaus (Šilutė) naujausios knygos „Žiemojantis angelas“ (2016 m.) sutiktuves

http://www.pagegiai.lt/index.php?1760647244

Pagėgių bibliotekoje – kūrybos konkursas ,,Dovana gimtajam kraštui“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/984-dovana-gimtajam-krastui.html

Piktupėnų bibliotekoje margintas „Žinių“ medis

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/982--ziniu-medis.html

Pagėgiai – laiko labirintuose

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiai-laiko-labirintuose/

Pagėgiškiai kviečia į didžiausią metų šventę „Pagėgiai – laiko labirintuose“ 2016 m.

http://www.pagegiai.lt/index.php?2573160995

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiskiai-kviecia-i-didziausia-metu-svente-pagegiai-laiko-labirintuose-2016-m/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti tautodailininko Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų parodą „Juoda – balta“

http://www.pagegiai.lt/index.php?116583656

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į literatūros ir meno vakarą „Mykolo Kleopo Oginskio metus išlydėjus...“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3158965500

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-kviecia-i-literaturos-ir-meno-vakara-mykolo-kleopo-oginskio-metus-islydejus/

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/mykolo-kleopo-oginskio-metus-islydejus/

Pagėgius aplankė svečiai iš Azerbaidžano

http://www.pagegiai.lt/index.php?23082460

Konstitucijos egzaminas 2016

http://www.pagegiai.lt/index.php?202601981

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?1035296363

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiuose-fotomenininkes-lilijos-valatkienes-fotorefleksiju-ir-dokumentines-fotografijos-darbu-paroda/

Pagėgių bibliotekoje – interaktyvių pamokų ciklas „Liga“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/962-ciklas-liga.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3128175970

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-interaktyviu-pamoku-ciklas-liga/

Pagėgių bibliotekoje – interaktyvi anglų kalbos pamoka

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/961-anglu-kalbos-pamoka.html

Pagėgių bibliotekoje – popietė su Vydūno ženklu

http://www.pamarys.eu/pagegiu-bibliotekoje-popiete-su-vyduno-zenklu/

Pagėgių bibliotekoje – interaktyvi pažintis su senovės Graikijos mokslo laimėjimais

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/957-interaktyvi-pazintis-su-senoves-graikijos-mokslo-laimejimais.html

Pagėgių bibliotekoje – interaktyvi pamoka „Veidrodžiai atspindi pasaulį“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/959-veidrodziai-atspindi-pasauli.html

Pagėgių bibliotekoje – interaktyvus edukacinis renginys

„Namai ir apranga kituose kraštuose“

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-interaktyvus-edukacinis-renginys-namai-ir-apranga-kituose-krastuose/

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/958-namai-ir-apranga-kituose-kratuose.html

http://www.silutevb.lt/silute/2016/08/24/pagegiu-bibliotekoje-interaktyvus-edukacinis-renginys-namai-ir-apranga-kituose-krastuose/

Pagėgių bibliotekoje – interaktyvi  pamoka „Ritė Bitė susipažįsta su melodija“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/956-rite-bite.html

Pagėgių bibliotekoje – interaktyvi  edukacija apie žmonijos raidą

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/954-interaktyvi-edukacija.html

Pagėgių bibliotekoje – interaktyvios protų varžybos tarp „Pagėgių žiniukų“ ir „Talentukų“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2589772528

Pagėgių bibliotekoje – interaktyvi  „Bibliominčių“ ir „Biblioskautų“ žinių dvikova

http://www.silutevb.lt/silute/2016/08/24/pagegiu-bibliotekoje-interaktyvi-bibliominciu-ir-biblioskautu-ziniu-dvikova/

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/953-interaktyvi-ziniu-dvikova.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?2625614624

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-interaktyvi-bibliominciu-ir-biblioskautu-ziniu-dvikova/

Pagėgių bibliotekoje – popietė po Vydūno ženklu

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Pagegiu-bibliotekoje-popiete-po-Vyduno-zenklu

Pagėgių bibliotekoje dalintasi Vydūno minčių šviesa

http://www.zemaitija.lt/blog/2016/08/18/pagegiu-bibliotekoje-dalintasi-vyduno-minciu-sviesa/

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/952-vyduno-minciu-sviesa.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?384313270

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-dalintasi-vyduno-minciu-sviesa/

http://www.voruta.lt/pagegiu-bibliotekoje-dalintasi-vyduno-minciu-sviesa/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-dalintasi-vyduno-minciu-sviesa/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-dalintasi-vyduno-minciu-sviesa/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/08/22/pagegiu-bibliotekoje-dalintasi-vyduno-minciu-sviesa/

Pagėgių bibliotekoje susitikimas su Vydūno draugijos nariais

http://www.pagegiai.lt/index.php?146342050

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-vyduno-draugijos-nariais/

http://www.mazoji-lietuva.lt/kvieciame-i-susitikima-su-vyduno-draugijos-nariais/

Pagėgių bibliotekoje – susitikimas su rašytoju Arūnu Jonuškiu

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/950-susitikimas-su-rasytoju-arunu-jonuskiu.html

Žukų biblioteka pakvietė į amatų klėtelę...

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/949-zuk-biblioteka-pakviet-amat-kltel.html

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į paskaitą ,,Paprasta ir efektyvi su džok terapija“ ir Arūno Jonuškio (Klaipėda) knygų ,,Su džok – gamtos dovanotas gydytojas“

I-V dalių pristatymą

http://www.pagegiai.lt/index.php?2307815113

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į susitikimą su Vokiečių karių kapų globos

tautinės sąjungos (Vokietija) atstovais

http://www.pagegiai.lt/index.php?1470056642

Lietuvos Respublikos Seime pagerbti aktyviausi Pagėgių savivaldybės skaitytojai

http://www.pagegiai.lt/index.php?2589715646

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kviečia aplankyti

Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų kūrybinių darbų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?195938030

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti

dailininkės Daivos Dašenkovienės (Klaipėda) tapybos darbų parodą „Nuostabos galia“

http://www.pagegiai.lt/index.php?229665736

Pagėgiuose vyko LSA Švietimo ir kultūros komiteto išvažiuojamasis posėdis

http://www.pagegiai.lt/index.php?3726135659

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiuose-vyko-isvaziuojamasis-lietuvos-savivaldybiu-asociacijos-svietimo-ir-kulturos-komiteto-posedis/#!prettyPhoto

Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje lankytojai tampa turtuoliais

http://www.silutevb.lt/silute/2016/05/06/fridricho-bajoraicio-viesojoje-bibliotekoje-lankytojai-tampa-turtuoliais/

Pagėgių bibliotekos skaitytojų pagerbimas Lietuvos Respublikos Seime

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/909-skaitytoju-pagerbimas.html

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekos-skaitytoju-pagerbimas-lietuvos-respublikos-seime/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3528709300

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekos-skaitytoju-pagerbimas-lietuvos-respublikos-seime/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekos-skaitytoju-pagerbimas-lietuvos-respublikos-seime/

...Ir neradau gražesnio krašto...

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/908-ir-neradau-grazesnio-krasto.html

Žukuose vyko literatūrinė kraštotyrinė popietė

http://www.pagegiai.lt/index.php?3240111046

http://www.regionunaujienos.lt/zukuose-vyko-literaturine-krastotyrine-popiete/

Vilkyškių bibliotekos atidarymo iškilmės

http://jbbiblioteka.jimdo.com/naujienos/

Pagėgių bibliotekoje paminėta Europos diena, Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metai

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-pamineta-europos-diena-biblioteku-ir-vietos-bendruomeniu-metai/

http://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-pamineta-europos-diena-biblioteku-ir-vietos-bendruomeniu-metai/

http://www.pamarys.eu/bibliotekoje-pamineta-europos-diena/

Europos dienos, Bibliotekų ir Vietos bendruomenių metų minėjimas Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?1373643914

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/906-europos-dienos-minejimas.html

http://www.siluteszinios.lt/europos-dienos-biblioteku-ir-vietos-bendruomeniu-metu-minejimas-pagegiuose/

http://www.regionunaujienos.lt/europos-dienos-biblioteku-ir-vietos-bendruomeniu-metu-minejimas-pagegiuose/

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vilkyškių filialo atidarymo šventė

http://www.pagegiai.lt/index.php?1139734085

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/904-vilkyskiu-filialo-atidarymo-svente.html

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-vilkyskiu-filialo-atidarymo-svente/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/05/12/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-vilkyskiu-filialo-atidarymo-svente/

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-vilkyskiu-filialo-atidarymo-svente/

http://www.pamarys.eu/vilkyskiu-bibliotekos-atidarymo-svente/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su AB „Swedbank“ darbuotojais

http://www.pagegiai.lt/index.php?3622552651

Vyko projekto darbo grupės susirinkimas

http://www.pagegiai.lt/index.php?3101017817

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į krašto Vietos bendruomenių ir Nevyriausybinių organizacijų forumą „PAŽINSI BENDRUOMENĘ – ATRASI EUROPĄ“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2134936082

Paskaitą apie sveiką mitybą

http://www.pagegiai.lt/index.php?1995800597

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos direktoriaus, rašytojo, skulptoriaus Juozo Šikšnelio (Klaipėda) mažosios plastikos darbų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?2863154667

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/rasytojo-skulptoriaus-juozo-siksnelio-klaipeda-mazosios-plastikos-darbu-paroda-baibokai-ir-ju-lazdos/

15-ąjį gimtadienį koncertu paminėjo Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokykla

http://www.pagegiai.lt/index.php?4070149898

http://www.mazoji-lietuva.lt/15-aji-gimtadieni-koncertu-paminejo-pagegiu-savivaldybes-meno-ir-sporto-mokykla/

Pagėgių bibliotekoje – susitikimas su jaunaisiais fotografais

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/885-susitikimas-su-jaunaisiais-fotografais.html

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-jaunaisiais-fotografais/

http://www.pagegiai.lt/index.php?957968822

http://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-jaunaisiais-fotografais/

http://www.gimnazija.pagegiai.lm.lt/straipsniai/384-pagėgių-bibliotekoje-–-susitikimas-su-jaunaisiais-gimnazijos-fotografais

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-jaunaisiais-fotografais/

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-jaunaisiais-fotografais/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/05/05/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-jaunaisiais-fotografais/

Seminaras Mažosios Lietuvos regiono etnokultūros puoselėtojams

http://www.pagegiai.lt/index.php?928630638

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/rambyne-aptartos-mazosios-lietuvos-regiono-etnokulturos-problemos/

http://www.regionunaujienos.lt/seminaras-mazosios-lietuvos-regiono-etnokulturos-puoseletojams/

http://www.mazoji-lietuva.lt/seminaras-mazosios-lietuvos-regiono-etnokulturos-puoseletojams/

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vilkyškių filialo atidarymo iškilmės

http://www.pagegiai.lt/index.php?719799949

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-vilkyskiu-filialo-atidarymo-svente/

Kultūros dieną – dėmesys Pagėgių savivaldybės kultūros įstaigoms

http://www.pagegiai.lt/index.php?1727865826

http://www.mazoji-lietuva.lt/kulturos-diena-demesys-pagegiu-savivaldybes-kulturos-istaigoms/

Paskaitą apie sveiką mitybą

http://www.pagegiai.lt/index.php?1995800597

„Pasaulio lietuvių vienybės karūna“ šiandien atkeliauja į Pagėgius

http://www.silokarcema.lt/naujiena/5463_pasaulio-lietuviu-vienybes-karuna-siandien-atkeliauja-i-pagegius.html

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su AB „Swedbank“ darbuotojais

http://www.pagegiai.lt/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti tarptautinio ekslibrisų konkurso

„Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ darbų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?4033936795

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-kviecia-aplankyti-tarptautinio-ekslibrisu-konkurso-kursiu-mariu-vetrunges-praejusiu-amziu-feisbukas-darbu-paroda/

Literatūros ir meno popietė „Mokomės gyventi“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3499930332

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-kviecia-i-literaturos-ir-meno-popiete-mokomes-gyventi/

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/literaturos-ir-meno-popiete-mokomes-gyventi/

Pagėgių bibliotekoje – vyskupo Motiejaus Valančiaus žingsnių aidai

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/879-vyskupo-motiejaus-valanciaus-zingsniu-aidai.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?2776342972

http://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-vyskupo-motiejaus-valanciaus-zingsniu-aidai/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-vyskupo-motiejaus-valanciaus-zingsniu-aidai/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-vyskupo-motiejaus-valanciaus-zingsniu-aidai/

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-bibliotekoje-vyskupo-motiejaus-valanciaus-zingsniu-aidai/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/04/12/479/

Pagėgių bibliotekoje – 13-asis literatūrinis pavasaris

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/878-13-asis-literaturinis-pavasaris.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?2940941551

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/04/08/pagegiu-bibliotekoje-13-asis-literaturinis-pavasaris/

http://www.regionunaujienos.lt/pagegiu-bibliotekoje-13-asis-literaturinis-pavasaris/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-13-asis-literaturinis-pavasaris/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/silaines-sodas/pagegiu-bibliotekoje-13-asis-literaturinis-pavasaris/

Pagėgių literatūrinis pavasarėlis – jau 13-asis!

http://www.pamarys.eu/pagegiu-literaturinis-pavasarelis-jau-13-asis/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su AB „Swedbank“ darbuotojais

http://www.pagegiai.lt/index.php?101907236

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į renginį, skirtą paminėti vyskupo Motiejaus Valančiaus 215-kos metų gimimo sukaktį

http://www.pagegiai.lt/index.php?2261540934

http://www.mazoji-lietuva.lt/kviecia-i-rengini-vyskupo-motiejaus-valanciaus-zingsniu-aidas-vilniaus-kraste/

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai padės gyventojams deklaracijas pateikti elektroniniu būdu

http://www.pagegiai.lt/index.php?3559514644

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į literatūrinio pavasario šventę

„Atidengsiu Tau žodį it širdį...“

http://www.pagegiai.lt/index.php?30001335

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-kviecia-i-literaturinio-pavasario-svente-atidengsiu-tau-zodi-it-sirdi/

Šilalėje lankėsi Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų vadovai

http://www.silalesbiblioteka.lt/lt/renginiai-ir-parodos/906-silaleje-lankesi-klaipedos-regiono-viesuju-biblioteku-vadovai

Pagėgių savivaldybės kultūros centras – geriausias Lietuvos II kategorijos kultūros centras

http://www.pagegiai.lt/index.php?1494320297

http://www.silokarcema.lt/naujiena/5207_pagegiu-savivaldybes-kulturos-centras--geriausias-lietuvos-ii-kategorijos-kulturos-centras.html

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su AB „Swedbank“ darbuotojais

http://www.pagegiai.lt/index.php?2193382217

Šilgaliuose pristatoma paroda „Kokios spalvos tavo akys?“

http://www.mazoji-lietuva.lt/silgaliuose-pristatoma-paroda-kokios-spalvos-tavo-akys/

Tėvynės šventė bibliotekoje

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/841-tevynes-svente-bibliotekoje.html

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/tevynes-svente-bibliotekoje/

http://www.siluteszinios.lt/tevynes-svente-bibliotekoje/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/02/26/tevynes-svente-pagegiu-bibliotekoje/#more-345

http://www.zemaitija.lt/blog/2016/02/26/tevynes-svente-pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje/

http://www.mazoji-lietuva.lt/tevynes-svente-pagegiu-savivaldybes-viesojoje-bibliotekoje-nuotraukos/

Puikus Šilgalių daugiafunkcis centras – miegamojo rajono gyventojams?

http://www.silokarcema.lt/naujiena/5010_puikus-silgaliu-daugiafunkcis-centras--miegamojo-rajono-gyventojams.html

Pagėgių savivaldybėje įvyko respublikinis renginys − Nacionalinio diktanto konkursas

http://www.pagegiai.lt/index.php?1347834765

Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. strategija

http://www.pagegiai.lt/index.php?3083327237

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos projektai

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/02/01/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-projektai/

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti Pagėgiuose vyko šventiniai renginiai

http://www.pagegiai.lt/index.php?2821715212

http://www.mazoji-lietuva.lt/lietuvos-valstybes-atkurimo-dienai-pamineti-pagegiuose-vyko-sventiniai-renginiai/

Vasario 16-osios iškilmės Pagėgiuose

http://www.pamarys.eu/vasario-16-osios-iskilmes-pagegiuose/

Vasario 16-osios spalvos mirgėjo ir Tilžėje

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Vasario-16-osios-spalvos-mirgejo-ir-Tilzeje

Bibliotekos kaime - ne tik kultūros židiniai

http://www.silokarcema.lt/naujiena/4897_bibliotekos-kaime-ne-tik-kulturos-zidiniai.html

Vyko Tauragės regiono plėtros tarybos posėdis

http://www.pagegiai.lt/index.php?3306415433

NACIONALINIS DIKTANTAS: ATEIK, RAŠYK, IŠSAUGOK

http://www.pagegiai.lt/index.php?1403561564

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su AB „Swedbank“ darbuotojais

http://www.pagegiai.lt/index.php?1351268201

Vasario 16-ąją bus įteikti Pagėgių savivaldybės apdovanojimai

http://www.mazoji-lietuva.lt/vasario-16-aja-bus-iteikti-pagegiu-savivaldybes-apdovanojimai/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3409748034

http://www.silokarcema.lt/naujiena/4793_pagegiu-garbes-piliecio-vardas-bus-suteiktas-doc-dr-martynui-purvinui.html

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiai Pagėgiuose

http://www.mazoji-lietuva.lt/lietuvos-valstybes-atkurimo-dienos-minejimo-renginiai-pagegiuose/

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Šilgalių filialas kviečia į parodą „Mažosios Lietuvos kultūrinis paveldas“

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-silgaliu-filialas-kviecia-i-paroda-mazosios-lietuvos-kulturinis-paveldas/

Pagėgiškės – Lietuvos moterų konferencijoje „Šviestis ir šviesti“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3018475412

http://www.mazoji-lietuva.lt/konferencija-sviestis-ir-sviesti-tautos-namuose/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/konferencija-sviestis-ir-sviesti-tautos-namuose/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/02/08/konferencija-sviestis-ir-sviesti-tautos-namuose/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiskes-lietuvos-moteru-konferencijoje-sviestis-ir-sviesti/

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/838-konferencija-sviestis-ir-sviesti.html

http://www.zemaitija.lt/blog/2016/02/11/pagegiskes-lietuvos-moteru-konferencijoje-sviestis-ir-sviesti/

http://www.luma.lt/

Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA)susirinkimas - konferencija “ŠVIESKIS IR ŠVIESK

http://www.luma.lt/index.php?id=0

Ant kūrybos sparnų

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/837-ant-kurybos-sparnu-.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?2963986671

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/02/08/pagegiuose-rankdarbiu-paroda-ant-kurybos-sparnu/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/ant-kurybos-sparnu/

http://www.mazoji-lietuva.lt/ant-kurybos-sparnu-nuotraukos/

http://www.siluteszinios.lt/ant-kurybos-sparnu/

http://www.zemaitija.lt/blog/2016/02/09/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-ant-kurybos-sparnu/

Graži bendrystė Pagėgių bibliotekoje

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Grazi-bendryste-Pagegiu-bibliotekoje

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ nario, gamtos fotografo Bronislovo Ambrozo (Tauragė) fotografijos darbų parodą „Mažas didelis miško pasaulis“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3247158766

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-kviecia-aplankyti-fotografo-bronislovo-ambrozo-fotografijos-darbu-paroda-mazas-didelis-misko-pasaulis/

Maloniai kviečiame apsilankyti Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vilkyškių filiale

http://www.pagegiai.lt/index.php?409725341

http://www.mazoji-lietuva.lt/maloniai-kvieciame-apsilankyti-pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-vilkyskiu-filiale/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Rusijos dailininkų sąjungos nario ir tarptautinės vaizduojamojo meno asociacijos prie UNESCO narioLev Sherstyanoy grafikos darbų parodą

„Prūsiškoji elegija“

http://www.pagegiai.lt/index.php?1651345168

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-kviecia-aplankyti-rusijos-dailininku-sajungos-nario-ir-tarptautines-vaizduojamojo-meno-asociacijos-prie-unesco-nario-lev-sherstyanoy-grafikos-darbu-paroda/

Seimo narys Bronius Pauža lankėsi Pagėgiuose

http://www.silokarcema.lt/naujiena/4686_seimo-narys-bronius-pauza-lankesi-pagegiuose.html

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ nario, gamtos fotografo Bronislovo Ambrozo (Tauragė) fotografijos darbų parodą „Mažas didelis miško pasaulis“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3247158766

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-kviecia-aplankyti-fotografo-bronislovo-ambrozo-fotografijos-darbu-paroda-mazas-didelis-misko-pasaulis/

Maloniai kviečiame apsilankyti Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Vilkyškių filiale

http://www.pagegiai.lt/index.php?409725341

http://www.mazoji-lietuva.lt/maloniai-kvieciame-apsilankyti-pagegiu-savivaldybes-viesosios-bibliotekos-vilkyskiu-filiale/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Rusijos dailininkų sąjungos nario ir tarptautinės vaizduojamojo meno asociacijos prie UNESCO narioLev Sherstyanoy grafikos darbų parodą

„Prūsiškoji elegija“

http://www.pagegiai.lt/index.php?1651345168

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-kviecia-aplankyti-rusijos-dailininku-sajungos-nario-ir-tarptautines-vaizduojamojo-meno-asociacijos-prie-unesco-nario-lev-sherstyanoy-grafikos-darbu-paroda/

Seimo narys Bronius Pauža lankėsi Pagėgiuose

http://www.silokarcema.lt/naujiena/4686_seimo-narys-bronius-pauza-lankesi-pagegiuose.html

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų gyventojų bei Dienos užimtumo centro lankytojų rankdarbių parodos „Ant kūrybos sparnų“ pristatymą

http://www.pagegiai.lt/index.php?25406989

Kviečia teikti kandidatūras virtualiai enciklopedijai „Pagėgių krašto šimtmečio žmonės

http://www.mazoji-lietuva.lt/kviecia-teikti-kandidaturas-virtualiai-enciklopedijai-pagegiu-krasto-simtmecio-zmones/

Gražinimo draugija ne tik patvorius švarina

http://www.silokarcema.lt/naujiena/4590_grazinimo-draugija-ne-tik-patvorius-svarina.html

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų gyventojų bei Dienos užimtumo centro lankytojųrankdarbių parodą „Ant kūrybos sparnų“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3231222036

Vyko susitikimas „Ypatiškojepalaunagėje“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2096837799

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti dailininkės Daivos Dašenkovienės (Klaipėda) tapybos darbų parodą „Žmogaus egzistenciniai matmenys laike ir erdvėje“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3026604444

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiuose-dailininkes-daivos-dasenkovienes-tapybos-darbu-paroda-zmogaus-egzistenciniai-matmenys-laike-ir-erdveje/

LAISVĖS NAKTIS NEPRAILGO

http://www.silokarcema.lt/naujiena/4545_laisves-naktis-neprailgo.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3037738351

http://pagegiukc.lt/component/content/article/78-renginiai/658-laisves-naktiyje

TRADICINĖ 13-OJI TRIJŲ KARALIŲ KELIONĖ

http://www.pagegiai.lt/index.php?2278177247

http://pagegiukc.lt/component/content/article/78-renginiai/655-13-oji-trij-karali-kelione

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Kerstin Lindquist (Švedija) keramikos darbų parodą „Mano rankų kūriniai“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3197246723

Kai važiuosit per Pagėgius, stabtelėkit prie Prakartėlės

http://www.pamarys.eu/kai-vaziuosit-per-pagegius-stabtelekit-prie-prakarteles/

Pagėgiuose įžiebta Kalėdų eglė

http://www.pagegiai.lt/index.php?2771945323

Gerumo popietė „Kalėdų sriuba Pagėgiuose“

http://www.pagegiai.lt/index.php?940425828

„Į miestą ateina Kalėdos“

http://www.pagegiai.lt/index.php?572785554

Palydėjo rudenį linksmai

http://www.silalesbiblioteka.lt/lt/renginiai-ir-parodos/843-palydejo-rudeni-linksmai

Pagėgių savivaldybės gyventojams – apie širdies ir kraujagyslių ligas

http://www.pamarys.eu/pagegiu-savivaldybes-gyventojams-apie-sirdies-ir-kraujagysliu-ligas/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Sovetsko miesto (Rusijos Federacija) istorijos muziejaus dailininko Lev Sherstyanoy grafikos darbų parodą „Prūsiškoji elegija“

http://www.pagegiai.lt/index.php?1308352644

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti kilnojamą dokumentų parodą „Rusnės sala ir jos apylinkės“

http://www.pagegiai.lt/index.php?1191964829

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti dokumentų parodą „Lietuvininkų kraštas: istorija, kultūrinė savastis ir paveldas“

http://www.pagegiai.lt/index.php?53223479

http://www.zemaitija.lt/blog/2015/11/13/pagegiai-kvieciame-aplankyti-dokumentu-paroda/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Šilutės rajono vaikų meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų kūrybinių darbų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?2674431926

http://www.mazoji-lietuva.lt/silutes-rajono-vaiku-meno-mokyklos-dailes-skyriaus-kvietimas/

Pagėgių bibliotekoje – knygos„Pasmuokavuok, kāp skanē: Šilalės krašto kulinarinis paveldas“ sutiktuvės

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/769-pasmuokavuok-kap-skane.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3635719759

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-knygos-pasmuokavuok-kap-skane-silales-krasto-kulinarinis-paveldas-sutiktuves/

http://klpbibliotekos.blogspot.lt/2015/10/pagegiu-bibliotekoje-knygos.html#more

http://www.silokarcema.lt/naujiena/3878_pagegiu-bibliotekoje--knygos-pasmuokavuok-kāp-skanē-silales-krasto-kulinarinis-paveldas-sutiktuves-.html

http://www.zemaitija.lt/blog/2015/11/12/pagegiu-bibliotekoje-knygos-pasmuokavuok-kap-skane-silales-krasto-kulinarinis-paveldas-sutiktuves/

http://www.silalesbiblioteka.lt/lt/renginiai-ir-parodos/816-pagegiu-bibliotekoje-knygos-pasmuokavuok-kap-skane-silales-krasto-kulinarinis-paveldasq-sutiktuves

Pagėgiškiams pristatytas Šilalės krašto kulinarinis paveldas

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Pagegiskiams-pristatytas-Silales-krasto-kulinarinis-paveldas

Atidarytas Šilgalių daugiafunkcis centras

http://www.pagegiai.lt/index.php?2480306693

Ar taps reorganizuota mokykla bendruomenės traukos centru?

http://www.pamarys.eu/ar-taps-reorganizuota-mokykla-bendruomenes-traukos-centru/

Pagėgių bibliotekoje – rašytojo Audriaus Šikšniaus kūrybos vakaras

http://www.pamarys.eu/bibliotekoje-audriaus-siksniaus-kurybos-vakaras/

http://klpbibliotekos.blogspot.lt/2015/10/pagegiu-bibliotekoje-rasytojo-audriaus.html

Audrius Šikšnius: „Gebėjimas kurti yra duotybė, žmogui siųsta iš aukščiau“

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Audrius-Siksnius-Gebejimas-kurti-yra-duotybe-zmogui-siusta-is-auksciau

Pagėgių bibliotekoje – rašytojo Audriaus Šikšniaus poetiniai pasakojimai

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/768-rasytojo-audriaus-siksniaus-poetiniai-pasakojimai.html

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-rasytojo-audriaus-siksniaus-poetiniai-pasakojimai/

http://www.silokarcema.lt/naujiena/3841_pagegiu-bibliotekoje--rasytojo-audriaus-siksniaus-poetiniai-pasakojimai-.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?2381130731

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-rasytojo-audriaus-siksniaus-poetiniai-pasakojimai/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

parengtos ir 2014 m. išleistos knygos sutiktuves

http://www.pagegiai.lt/index.php?2480220711

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Šilutės rajono vaikų meno mokyklos

Dailės skyriaus mokinių baigiamųjų kūrybinių darbų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?2674431926

http://www.mazoji-lietuva.lt/silutes-rajono-vaiku-meno-mokyklos-dailes-skyriaus-kvietimas/

Poeto Audriaus Šikšniaus (Šilutė) kūrybos vakaras

http://www.pagegiai.lt/index.php?3024363887

http://www.mazoji-lietuva.lt/poeto-audriaus-siksniaus-silute-kurybos-vakaras/

Šveicarijoje dalintasi kultūrinės veiklos patirtimi

http://www.siluteszinios.lt/sveicarijoje-dalintasi-kulturines-veiklos-patirtimi/

Bibliotekininkai mokėsi naudotis įsigyta nauja įranga

http://www.siluteszinios.lt/bibliotekininkai-mokesi-naudotis-isigyta-nauja-iranga/

Degantis Kultūros centras – tik planinės pratybos

http://www.pamarys.eu/degantis-kulturos-centras-tik-planines-pratybos/

Konstitucijos egzaminas

http://www.pagegiai.lt/index.php?542451617

Pagėgių biblioteka – krašto bendruomenės namai

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Pagegiu-biblioteka-krasto-bendruomenes-namai

http://www.pamarys.eu/pagegiu-biblioteka-krasto-bendruomenes-namai/

Pagėgių savivaldybei ir viešajai bibliotekai – 15!

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/731-pagegi-savivaldybei-ir-viesajai-bibliotekai-15.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?1090047697

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybei-ir-viesajai-bibliotekai-15/

http://www.silokarcema.lt/naujiena/3564_pagegiu-savivaldybei-ir-viesajai-bibliotekai--15.html

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybei-ir-viesajai-bibliotekai-15/

http://klpbibliotekos.blogspot.lt/2015/09/pagegiu-savivaldybei-ir-viesajai.html#more

Pagėgiuose vyko Pagėgių krašto šventės „Pagėgiai - laiko labirintuose“ renginiai

http://www.pagegiai.lt/index.php?633365703

Pagėgių savivaldybės kultūros centre vyko pratybos

http://www.pagegiai.lt/index.php?68385426

Lygių galimybių kontrolierės vizitas Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?3334707260

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su Tauragės sveiko gyvenimo ir mitybos klubo vadove Ieva Mauragiene

http://www.pagegiai.lt/index.php?3033173929

Pagėgių krašto šventėje „Pagėgiai - laiko labirintuose“- visi Lietuvos regionai

http://www.pagegiai.lt/index.php?799998424

Pagėgių krašto šventė „Pagėgiai laiko labirintuose“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3633257548

http://www.mazoji-lietuva.lt/arteja-pagegiu-krasto-svente/

Pagėgių savivaldybės gyventojų dėmesiui

http://www.pagegiai.lt/index.php?3245849000

Šilutės rajono savivaldybės F. Bajoraičio viešajai bibliotekai – 70 (programa)

http://www.silutesetazinios.lt/58670/silutes-rajono-savivaldybes-fridricho-bajoraicio-viesajai-bibliotekai-70-programa/

Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos 70-asis jubiliejus

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.889976147748871.1073742051.220140964732396&type=3

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti dailininko Kurto Beutlerio (Klaipėda-Vokietija) kūrybos darbų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?3282620357

Penkis šalies regionus šventėje atstovaus penkios seniūnijos

http://www.silokarcema.lt/naujiena/3279_penkis-salies-regionus-sventeje-atstovaus-penkios-seniunijos.html

Tradicinė Pagėgių krašto šventė „ Pagėgiai laiko labirintuose“ tema – „ Lietuvos regionai“

http://www.mazoji-lietuva.lt/tradicine-pagegiu-krasto-svente-pagegiai-laiko-labirintuose-tema-lietuvos-regionai/

Vyko Pagėgių krašto šventės komisijos pasitarimas

http://www.pagegiai.lt/index.php?731091030

http://www.silokarcema.lt/naujiena/3264_vyko-pagegiu-krasto-sventes-komisijos-pasitarimas.html

Žukų biblioteka Žolinės šventės sūkuryje

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/713-zuku-biblioteka-zolines-sventes-sukuryje.html

Pagėgių bibliotekoje – susitikimas su Vydūno draugijos nariais

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/712-vyduno-ir-apie-ji-leistu-rastijos-darbu-pristatymas.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3069823199

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-vyduno-draugijos-nariais/

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/pagegiu-bibliotekoje-pasivaiksciojimas-vyduno-kurybos-takais/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-pasivaiksciojimas-vyduno-kurybos-takais/

http://www.pamarys.eu/susitikimas-su-vyduno-draugijos-nariais/

http://www.silokarcema.lt/naujiena/3177_pagegiu-bibliotekoje--vyduno-ir-apie-ji-rasytu-leidiniu-pristatymas-.html

http://klpbibliotekos.blogspot.lt/2015/09/pagegiu-bibliotekoje-pasivaiksciojimas.html

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia į susitikimą su Vydūno draugijos (Vilnius) nariais

http://www.pagegiai.lt/index.php?825919337

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-viesoji-biblioteka-kviecia-i-susitikima-su-vyduno-draugijos-vilnius-nariais/

Lietuvos fotomenininkų ir Lietuvos žurnalistų sąjungų nario, Tarptautinės meninės fotografijos federacijos fotografo menininko, meno kūrėjoAlberto Švenčioniofotografijos darbų parodą „Būtsargiai – Lietuvos piliakalniai“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3266751733

http://www.mazoji-lietuva.lt/alberto-svencionio-fotografijos-darbu-paroda-butsargiai-lietuvos-piliakalniai/

http://www.pagegiusvb.lt/

Panevėžio rajono savivaldybės darbuotojų vizitas Pagėgių savivaldybėje

http://www.pagegiai.lt/index.php?1024823952

Ekslibrisų paroda „Kuršių marių vėtrungės – praėjusių amžių „feisbukas“ keliauja po Lietuvą

http://www.zinios1.lt/naujiena/7169_ekslibrisu-paroda-kursiu-mariu-vetrunges--praejusiu-amziu-feisbukas-keliauja-po-lietuva.html

Dviračių žygiu paminėta iškili Lietuvos diena

http://www.pagegiai.lt/index.php?2395072805

http://www.silokarcema.lt/naujiena/2852_dviraciu-zygiu-pamineta-iskili-lietuvos-diena.html

Pagėgiuose lankėsi Aplinkos ministerijos viceministrė Daiva Matonienė

http://www.pagegiai.lt/index.php?690423335

http://www.silokarcema.lt/naujiena/2738_pagegiuose-lankesi-aplinkos-ministerijos-viceministre-daiva-matoniene.html

Pagėgių savivaldybėje vyko akcija „Gėlė vietoj cigaretės!“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3514243664

Minint gedulo ir vilties dieną

http://pagegiukc.lt/component/content/article/78-renginiai/562-minint-gedulo-ir-vilties-diena

Atokvėpio valandėlė prieš naujus darbus

http://www.siluteszinios.lt/atokvepio-valandele-pries-naujus-darbus/

http://www.silokarcema.lt/naujiena/2580_atokvepio-valandele-pries-naujus-darbus.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?2937767587

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/atokvepio-valandele-pries-naujus-darbus/

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Pagegiu-bibliotekoje-atokvepio-valandele-pries-naujus-darbus

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/695-atokvepio-valandele-pries-naujus-darbus.html

http://www.mazoji-lietuva.lt/atokvepio-valandele-pries-naujus-darbus/#!prettyPhoto

Labdaros ir paramos fondo ,,Švieskime vaikus“ dovana Pagėgių krašto vaikams

http://www.pagegiai.lt/index.php?2954803841

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/694-fondo-dovana-vaikams.html

Savivaldybės specialistams pristatytas projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“

http://www.pagegiai.lt/index.php?1502085687

Įvyko Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus mokinių baigiamasis egzaminas

http://www.pagegiai.lt/index.php?419500250

http://www.silokarcema.lt/naujiena/2508_pagegiu-savivaldybes-meno-ir-sporto-mokyklos-dailes-skyriuje-vyko-dailes-egzaminas.html

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Pagegiskiai-pristate-baigiamuosius-darbus

Viešojoje bibliotekoje lankėsi kultūros mecenatas Ramūnas Karbauskis

http://www.tauragevb.lt/lt/naujienos/711-viesojoje-bibliotekoje-lankesi-kulturos-mecenatas-ramunas-karbauskis.html

Tauragės, Pagėgių, Šilalės ir Šilutės komisariatuose paminėta „Saugios kaimynystės“ diena

http://www.taurage.policija.lt/lt/naujienos/taurages_pagegiu_silales_ir_silutes_komisariatuose_

pamineta_saugios_kaimynystes_diena.html

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti jungtinę Pagėgių krašto mokyklų dailės mokytojų kūrybos darbų parodą „Atokvėpio valandėlė“

http://www.pagegiai.lt/index.php?151187209

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų kūrybinių darbų parodą

„Pabaiga yra visko Pradžia“

http://www.pagegiai.lt/index.php?1862806780

Pagėgiuose lankėsi dviračių žygio „Per žydinčią Lietuvą“ dalyviai

http://www.pagegiai.lt/index.php?2265056412

Žygeiviai atkeliauja į Pagėgių kraštą

http://www.mazoji-lietuva.lt/zygeiviai-atkeliauja-i-pagegiu-krasta/

http://www.pagegiusvb.lt/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3088603801

Pasinaudokime savo teisėmis

http://www.pagegiai.lt/index.php?3889713050

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti Salos etnokultūros ir informacijos centro

(Rusnė, Šilutės rajono savivaldybė) graviūrų, atvirukų bei fotografijų parodą „Laivyba Rusnėje“

http://www.pagegiai.lt/index.php?1775904438

Poezijos takais su rašytoju Jonu Endrijaičiu

http://www.pamarys.eu/poezijos-takais-su-rasytoju-jonu-endrijaiciu/

Pagėgių bibliotekoje – poezijos takais su rašytoju Jonu Endrijaičiu

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Pagegiu-bibliotekoje-poezijos-takais-su-rasytoju-Jonu-Endrijaiciu

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/pagegiu-bibliotekoje-rasytojo-jono-endrijaicio-kurybos-popiete/

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/670-jono-endrijaicio-kurybos-popiete.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?635798800

Kultūros diena su rašytoju Arvydu Juozaičiu

http://www.pamarys.eu/kulturos-diena-su-rasytoju-arvydu-juozaiciu/

Kultūros darbuotojos pasidovanojo sau šventę

http://www.silokarcema.lt/naujiena/1920_kulturos-darbuotojos-pasidovanojo-sau-svente.html

Pagėgių bibliotekoje – apie kraštus ir žmones su dr. Arvydu Juozaičiu

http://www.pagegiai.lt/index.php?1316834888

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2015/05/pagegiu-bibliotekoje-apie-krastus-ir.html

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-apie-krastus-ir-zmones-su-dr-arvydu-juozaiciu/

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Pagegiu-bibliotekoje-apie-krastus-ir-zmones-su-dr.-Arvydu-Juozaiciu

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-apie-krastus-ir-zmones-su-dr-arvydu-juozaiciu-3/

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/pagegiu-bibliotekoje-apie-krastus-ir-zmones-su-dr-arvydu-juozaiciu/

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/668-susitikimas-su-dr-arvydu-juozaiciu.html

Pagėgių bibliotekoje – Lauros Klymantaitės pirmosios knygelės gimtadienis

http://silaine.lt/kuryba/pagegiu-bibliotekoje-lauros-klymantaites-pirmosios-knygeles-gimtadienis/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2015/04/pagegiu-bibliotekoje-lauros.html#more

http://www.pagegiai.lt/index.php?1892362877

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Zmones/Pagegiu-bibliotekoje-Lauros-Klymantaites-pirmosios-knygeles-gimtadienis

Savivaldybės vadovai pagerbė kultūros darbuotojus

http://www.pagegiai.lt/index.php?4219434742

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-savivaldybes-vadovai-pagerbe-kulturos-darbuotojus/

Paminėta kultūros diena

http://www.pamarys.eu/paminejome-kulturos-diena/

http://pagegiukc.lt/component/content/article/78-renginiai/528-pamineta-kulturos-diena

Pagėgių krašto garsintoja – rašytoja Stasė Valužienė

http://www.pamarys.eu/pagegiu-krasto-garsintoja-rasytoja-stase-valuziene/

Balandžio 15-oji – Kultūros diena

http://www.pagegiai.lt/index.php?2335471090

„Pagėgių krašto garsintojos“ vardas – rašytojai Stasei Valužienei

http://www.pagegiai.lt/index.php?2613301552

http://www.silokarcema.lt/naujiena/1730_pagegiu-krasto-garsintojos-vardas--rasytojai-stasei-valuzienei.html

http://www.voruta.lt/pagegiu-krasto-garsintojos-vardas-rasytojai-stasei-valuzienei/

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-krasto-garsintoja-rasytoja-stase-valuziene/

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Pagegiu-krasto-garsintojos-vardas-rasytojai-Stasei-Valuzienei

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2015/04/pagegiu-krasto-garsintojos-vardas.html#more

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti optinių iliuzijų meistro, Ukrainos menininkų sąjungos nario, pedagogo OLEGO SHUPLYAKO (Ukraina) tapybos darbų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?3345271920

http://www.mazoji-lietuva.lt/kvietimas-16/

Piktupėnų bibliotekoje paminėti Etnografinių regionų metai

http://www.pagegiai.lt/index.php?4171279015

http://www.mazoji-lietuva.lt/piktupenu-bibliotekoje-pamineti-etnografiniu-regionu-metai/

Seminaras apie daugiabučių namų renovaciją

http://www.pagegiai.lt/index.php?3230316194

 

 

 

Mokėsi kurti trimačius objektus

http://www.pamarys.eu/mokesi-kurti-trimacius-objektus/

Pagėgių bibliotekoje – teatralizuotas rytmetis „Suopio paunksmėje“

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1017-teatralizuotas-rytmetis-suopio-paunksmeje.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3130312083

http://pagegiskis.lt/naujienos/laisvalaikis/pagegiu-bibliotekoje-teatralizuotas-rytmetis-suopio-paunksmeje-8435/

Pagėgiuose – Tado Zakarausko fotografijos darbų paroda „Krantai Nemunėlio“

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiuose-tado-zakarausko-fotografijos-darbu-paroda-krantai-nemunelio/

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/lapkricio-pradzios-parodos-pagegiu-bibliotekoje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2497484580

Tauragės Žalgirių gimnazijos gimnazistų kūrybinių darbų paroda

https://www.silaineskrastas.lt/renginiai/lapkricio-pradzios-parodos-pagegiu-bibliotekoje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2497484580

Pagėgių bibliotekoje – „Modeliavimo kodo“ užsiėmimai

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/1013-modeliavimo-kodo-uzsiemimai.html

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-modeliavimo-kodo-uzsiemimai/

https://www.silaineskrastas.lt/kultura/pagegiu-bibliotekoje-modeliavimo-kodo-uzsiemimai/

https://klpbibliotekos.wordpress.com/2016/10/28/pagegiu-bibliotekoje-modeliavimo-kodo-uzsiemimai/

http://www.zemaitija.lt/blog/2016/10/28/pagegiu-bibliotekoje-modeliavimo-kodo-uzsiemimai/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-modeliavimo-kodo-uzsiemimai/

http://www.pagegiai.lt/index.php?891870941

http://www.silutevb.lt/silute/2016/10/28/pagegiu-bibliotekoje-modeliavimo-kodo-uzsiemimai/

2016-12-27
 

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti poetės, dailininkės, grafikės, kraštietės Aldonos Gustas (Vakarų Berlynas, Vokietija) grafikos darbų parodą

http://www.pagegiai.lt/index.php?3006419401

Pagėgių bibliotekoje – 12-asis literatūrinis pavasaris

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Pagegiu-bibliotekoje-12-asis-literaturinis-pavasaris

http://www.pamarys.eu/pagegiu-bibliotekoje-dvyliktasis-literaturinis-pavasaris/

Pagėgių bibliotekoje – šlovingas laikas gražiai kalbai

http://www.pagegiai.lt/index.php?1718266748

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-slovingas-laikas-graziai-kalbai/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2015/03/pagegiu-bibliotekoje-slovingas-laikas.html#more

Pagėgių bibliotekoje – naujo reprezentacinio leidinio sutiktuvės

http://www.pagegiusvb.lt/index.php/naujienos/633-reprezentacinio-leidinio-sutiktuves.html

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-naujo-reprezentacinio-leidinio-sutiktuves/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2015/03/pagegiu-bibliotekoje-naujo.html

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/pagegiu-bibliotekoje-net-du-reprezentacinio-leidinio-pristatymai/

Susitikimas su Pagėgių krašto Garbės piliečiu Domu Kaunu

http://www.pamarys.eu/susitikimas-su-pagegiu-krasto-garbes-pilieciu-domu-kaunu/

Pristatyta nauja knyga apie Pagėgių kraštą

http://www.silokarcema.lt/naujiena/1410_pristatyta-nauja-knyga-apie-pagegiu-krasta.html

Knyga apie Pagėgių kraštą

http://www.pamarys.eu/knyga-apie-pagegiu-krasta/

Stoniškiečiai aktyviai domėjosi savivaldybės vadovų ataskaita

http://www.pamarys.eu/stoniskieciai-aktyviai-domejosi-savivaldybes-vadovu-ataskaita/

Klaipėdos regiono viešųjų bibliotekų tarybos posėdis Kretingoje

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/klaipedos-regiono-viesuju-biblioteku-

tarybos-posedis-kretingoje-5445/

Nacionalinis diktantas Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?2048116615

Ar turėjo Kristijonas Donelaitis asmeninę biblioteką?

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Ar-turejo-Kristijonas-Donelaitis-asmenine-biblioteka

Pagėgių bibliotekoje – susitikimas su profesoriumi Domu Kaunu

http://www.pagegiai.lt/index.php?2983736385

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-profesoriumi-domu-kaunu/

http://www.voruta.lt/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-profesoriumi-domu-kaunu/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2015/02/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su.html

Garbingoji Vasario 16 – oji Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?3533052682

http://www.mazoji-lietuva.lt/garbingoji-vasario-16-oji-pagegiuose/

Prof. habil. dr. Domo Kauno pranešimas „Ar turėjo Kristijonas Donelaitis asmeninę biblioteką?“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3230316194

http://www.mazoji-lietuva.lt/paskaita/

http://www.voruta.lt/paskaita-3/

Sausio 13 – oji Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?3142111301

http://www.mazoji-lietuva.lt/sausio-13-oji-pagegiuose/

Niekada neužmirškime savo laisvės kainos

http://www.pamarys.eu/niekada-neuzmirskime-savo-laisves-kainos/

Meras pagerbė kultūros darbuotojus

http://www.pagegiai.lt/index.php?2980480337

http://www.mazoji-lietuva.lt/meras-pagerbe-kulturos-darbuotojus/

„Prekybos žmonėmis problematika ir tarpžinybinis bendradarbiavimas Pagėgių krašte”

http://www.pagegiai.lt/index.php?1342686716

Žodžio ir spalvos vidudienis Pagėgių bibliotekoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?1249317646

http://www.mazoji-lietuva.lt/zodzio-ir-spalvos-vidudienis-pagegiu-bibliotekoje/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/12/zodzio-ir-spalvos-vidudienis-pagegiu.html

http://www.siluteszinios.lt/zodzio-ir-spalvos-vidudienis-pagegiu-bibliotekoje/

Klaipėdoje vyko seminaras „Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos galimybės ir teisiniai aspektai“

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/11/klaipedoje-vyko-seminaras-skaitmeninto.html#more

Pagėgius jau puošia šventinė viešnia – eglutė

http://www.pagegiai.lt/index.php?3525609956

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegius-jau-puosia-sventine-viesnia-eglute/

Pagėgiuose įžiebta eglė

http://www.silokarcema.lt/naujiena/717_pagegiuose-iziebta-egle.html

Kalba, pasakyta 2014 m. lapkričio 20 d. priimant valstybinę Jono Basanavičiaus premiją

http://silaine.lt/kulturos-zenklai/kalba-pasakyta-2014-m-lapkricio-20-d-priimant-

valstybine-jono-basanaviciaus-premija/

Vacio Bagdonavičiaus darbas įvertintas Valstybine Jono Basanavičiaus premija

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/vacio-bagdonaviciaus-darbas-ivertintas-

valstybine-jono-basanaviciaus-premija/

Įvertinta Pagėgių krašto Garbės piliečio, filosofo Vaclovo Bagdonavičiaus gyvenimo veikla

http://www.pagegiai.lt/index.php?620952485

Vyko seminaras „Sveika gyvensena kasdieniame gyvenime“ Pagėgių savivaldybėje

http://www.pagegiai.lt/index.php?3652106482

Klaipėdoje vyko seminaras „Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos

galimybės ir teisiniai aspektai“

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/11/klaipedoje-vyko-seminaras-skaitmeninto.html#more

Dovana Pagėgių bibliotekai – geriausios 2014-ųjų metų knygos

http://www.mazoji-lietuva.lt/dovana-pagegiu-bibliotekai-geriausios-2014-uju-metu-knygos/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/11/dovana-pagegiu-bibliotekai-geriausios.html

Paminklas kraštui – knyga

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/11/paminklas-krastui-knyga.html

http://www.siluteszinios.lt/paminklas-krastui-knyga/

Su knyga „Tolminkiemio istorijos“ prisiminė rašytoją Rimantą Černiauską

http://www.pamarys.eu/su-knyga-tolminkiemio-istorijos-prisimine-rasytoja-rimanta-cerniauska/

Rašytojo Rimanto Černiausko paminėjimas

http://www.pagegiai.lt/index.php?2299469042

http://www.mazoji-lietuva.lt/rasytojo-rimanto-cerniausko-paminejimas/

http://www.voruta.lt/rasytojo-rimanto-cerniausko-paminejimas/

http://www.siluteszinios.lt/rasytojo-rimanto-cerniausko-paminejimas/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/11/rasytojo-rimanto-cerniausko-paminejimas.html#more

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/rasytojo-rimanto-cerniausko-paminejimas/

Pagėgius puoš fontanas

http://www.pagegiai.lt/index.php?2182098590

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegius-puos-fontanas/

http://www.silokarcema.lt/naujiena/424_pagegius-puos-fontanas.html

Pagėgiuose paminėta Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena

http://www.pagegiai.lt/index.php?3870766246

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiuose-pamineta-mazosios-lietuvos-gyventoju-genocido-diena/

Labas, Rudenėli

http://www.pamarys.eu/ir-kaip-to-rudenelio-nemyleti/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/10/pagegiai-laiko-labirintuose.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?356651898

„Pasimatymas su Donelaičiu“

http://www.pamarys.eu/i-rudeni-izengeme-su-donelaiciu/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3084533285

http://klpbibliotekos.blogspot.com/

http://www.mazoji-lietuva.lt/pasimatymas-su-donelaiciu/

Mero padėka

http://www.pagegiai.lt/index.php?500606161

Lietuvos gyventojai aštuntą kartą kviečiami pasitikrinti Konstitucijos žinias

http://www.pagegiai.lt/index.php?2851726346

Pagėgiai liudijo meilę Kristijonui Donelaičiui

http://www.pagegiai.lt/index.php?2020577977

Pagėgių bibliotekoje – seminarų lyčių lygybės tema ciklas

http://www.pamarys.eu/pagegiu-bibliotekoje-seminarai-vyru-ir-moteru-lygybes-temomis/

http://www.pagegiai.lt/index.php?132611202

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/09/pagegiu-bibliotekoje-seminaru-lyciu.html

Jaukiojoje Pagėgių bibliotekoje apsilankius

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/3881/#more-3881

Baltijos kelyje neįgalieji nusilenkė Lietuvai

http://www.biciulyste.lt/articles_item.php?pid=1&id=885

Pagėgiškiai – Baltijos kelio 25-mečio sąšaukoje

http://www.pamarys.eu/pagegiskiai-baltijos-kelio-25-mecio-sasaukoje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3646324920

http://www.mazoji-lietuva.lt/pagegiskiai-baltijos-kelio-25-mecio-sasaukoje/

http://www.voruta.lt/pagegiskiai-baltijos-kelio-25-mecio-sasaukoje/

http://www.biciulyste.lt/articles_item.php?pid=1&id=885

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/09/pagegiskiai-baltijos-kelio-25-mecio.html

Mano miestas – Pagėgiai žali

http://www.pamarys.eu/mano-miestas-pagegiai-zali/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/08/mano-miestas-pagegiai-zali.html#more

Su meile apkabinom Pagėgius

http://www.pagegiai.lt/index.php?640465821

http://www.voruta.lt/su-meile-apkabinom-pagegius/

Ir vėl sueiga pas Martyną Jankų

http://www.pagegiai.lt/index.php?3568697207

http://www.mazoji-lietuva.lt/ir-vel-sueiga-pas-martyna-janku-2/

Kentriuose įrengtas parkas, „Akmenų mandala“, pagerbti žmonės

http://www.silokarcema.lt/index?article=18058/18070/49044

Pagėgių bibliotekoje – susitikimas su Jurbarko krašto bibliotekininkais

http://www.pagegiai.lt/index.php?2637205477

http://www.pamarys.eu/pagegiu-bibliotekoje-viesejo-kolegos-is-jurbarko/

Pagėgiškiai tarptautinio projekto dalyviai

http://www.pagegiai.lt/index.php?1299227983

Pagėgių bibliotekoje – elektroninių bibliotekinių paslaugų teikimo seminaras

http://www.pagegiai.lt/index.php?3549142441

http://www.pamarys.eu/pagegiu-bibliotekoje-elektroninio-skaitytoju-aptarnavimo-mokymai/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3635506251

Pagėgių bibliotekoje – Kristijono Donelaičio gimnazijos 1954 m. absolventų viešnagė

http://www.pagegiai.lt/index.php?2525155870

http://www.pamarys.eu/pagegiu-bibliotekoje-kristijono-donelaicio-gimnazijos-1954-m-absolventu-viesnage/

Pagėgių bibliotekoje – Kristijono Donelaičio gimnazijos 1954 m. absolventų viešnagė

http://www.pagegiai.lt/index.php?2525155870

Iškilmingai paminėta konstruktyvi 10 – metė partnerystė su Ilavos savivaldybe

http://www.pagegiai.lt/index.php?1660822851

Šilutės miškų urėdo viešnagė Pagėgių bibliotekoje

http://www.pamarys.eu/silutes-uredo-viesnage-pagegiu-bibliotekoje/

http://www.smu.lt/

http://www.pagegiai.lt/index.php?592890318

Šilutiškiai bibliotekininkai jau rengiasi projektui „Bibliotekos pažangai 2“

http://www.siluteszinios.lt/silutiskiai-bibliotekininkai-jau-rengiasi-projektui-bibliotekos-pazangai-2/

Pasitarimas dėl Miesto šventės

http://www.pagegiai.lt/index.php?2632513772

Knyga apie K. Donelaičio memorialą Tolminkiemyje

http://www.pamarys.eu/knyga-apie-k-donelaicio-memoriala-tolminkiemyje/

Knygos ,,Kristijono Donelaičio memorialas Čistyje Prudy. Sukūrimo istorija“ sutiktuvės Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?195252301

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6924

http://www.voruta.lt/knygos-kristijono-donelaicio-memorialas-cistyje-prudy-sukurimo-

istorija-sutiktuves-pagegiuose/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/05/knygos-kristijono-donelaicio-memorialas.html

http://www.siluteszinios.lt/knygos-kristijono-donelaicio-memorialas-cistyje-prudy-

sukurimo-istorija-sutiktuves-pagegiuose/

Pagėgių bibliotekoje - susitikimas su vaikų poetu Jonu Jakštaičiu

http://www.pagegiai.lt/index.php?1641509974

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/05/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su_16.html#more

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6925

http://www.voruta.lt/pagegiu-bibliotekoje-susitikimas-su-vaiku-poetu-jonu-jakstaiciu/

Ruošiamasi garsiajai Joninių šventei

http://www.pagegiai.lt/index.php?126937120

„Apkabinu eilėraštį kaip draugą“

https://www.facebook.com/lina.astrauskiene/media_set?set=a.797162036960640.

1073741855.100000005547081&type=1

Pagėgių biblioteka - vienas pasaulis, daug istorijų...

http://www.pagegiai.lt/index.php?2010265450

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/05/pagegiu-biblioteka-vienas-pasaulis-daug.html#more

Tarptautinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena

http://www.pagegiai.lt/index.php?2872543720

Paminėtas Lietuvos įstojimo į ES dešimtmetis

http://www.pamarys.eu/paminetas-lietuvos-istojimo-i-es-desimtmetis/

Pagėgių biblioteka: Lietuvos įstojimo į ES dešimtmetį pasitinkant

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/04/pagegiu-biblioteka-lietuvos-istojimo-i.html

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-biblioteka-lietuvos-istojimo-

i-es-desimtmeti-pasitinkant-4955/

Daugiau apie Lietuvos pirmininkavimą ES ir fotografijų parodoje

http://www.tvk.lt/index.php?m=24&tid=644

Parodos atidarymas Pagėgiuose

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.643652375689068.1073741879.471799832874324&type=1

„Laikas Tėvynei“

http://www.pagegiai.lt/index.php?20847323

2014 m. balandžio 23-29 dienomis Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų...“

http://www.voruta.lt/pagegiu-viesosios-bibliotekos-ir-filialu-renginiai-skirti-nacionalinei-lietuvos-

biblioteku-savaitei-biblioteka-vienas-pasaulis-daug-istoriju/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2791912704

Ministras pagyrė Pagėgius ir dėkojo policijai

http://www.pamarys.eu/ministras-pagyre-pagegius-ir-dekojo-policijai/

Velykinė mugė ir margučių paroda Pagėgiuose

http://www.pamarys.eu/velykine-muge-ir-marguciu-paroda-pagegiuose/

Skuodiškiai džiaugėsi Pagėgiais

http://www.pagegiai.lt/index.php?965083100

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/04/pagegiu-bibliotekoje-kolegos-is-skuodo.html

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6891

Ketvirtadienį į Pagėgių viešąją biblioteką rinkosi Lietuvai pagražinti draugijos Pagėgių skyriaus nariai ir svečiai – čia pašventinta šio skyriaus vėliava

http://www.pamarys.eu/draugija-turi-pasventinta-veliava/

Literatūrinio pavasario šventė Pagėgiuose

http://silaine.lt/kulturos-zenklai/literaturinio-pavasario-svente-pagegiuose/

Pagėgiuose – 11-asis literatūrinis pavasaris

http://www.pagegiai.lt/index.php?2840812913

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6874

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Vienuolikta-karta-Pagegiu-literatai-atidenge-zodi-it-sirdi

Vienuoliktoji krašto literatų šventė

http://www.pamarys.eu/vienuoliktoji-krasto-literatu-svente/

Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai padės deklaruoti pajamas elektroniniu būdu

http://www.pagegiai.lt/index.php?952477897

Pagėgiuose – 11-asis literatūrinis pavasaris

http://www.pagegiai.lt/index.php?2840812913

Tarptautinė vaikiškos knygos diena vaikų globos namų globotiniams

http://www.pagegiai.lt/index.php?372236794

Piktupėnai – ne tuštėjantis užkampis

http://www.pamarys.eu/piktupenai-ne-tustejantis-uzkampis/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti tautodailininkės, smuikininkės Brigitos Maroščikienės (Tauragė) siuvinėtų darbų parodą „Gyvenimo metamorfozės“

Publikuota informacija: http://www.pagegiai.lt/index.php?3091697041

Darbas – vaistai ir nuo senatvės

http://www.pamarys.eu/darbas-vaistai-ir-nuo-senatves/

Daug nuveikusi, dar daugiau planuoja nuveikti vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“

http://www.pamarys.eu/daug-nuveikusi-dar-daugiau-planuoja-nuveikti-vietos-veiklos-grupe-pagegiu-krastas/

Šachmatų turnyro naujienos

http://www.pagegiai.lt/index.php?3332025968

Ypatinga kalbos diena Pagėgiuose

http://silaine.lt/kulturos-zenklai/ypatinga-kalbos-diena-pagegiuose/

Pagėgių savivaldybėje įvyko respublikinis renginys − Nacionalinio diktanto konkursas

http://www.pagegiai.lt/index.php?772515840

Susitikimas Kaune pas Maironį

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2014/02/susitikimas-kaune-pas-maironi.html#more

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/susitikimas-kaune-pas-maironi-4677/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6793

http://www.pamarys.eu/susitikimas-kaune-pas-maironi/

Kviečiame į skaitymų ciklą "Arbatėlė su Donelaičiu"

http://www.pagegiai.lt/index.php?1419467568

http://www.voruta.lt/kvietimas-3/

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/laisvalaikis/skaitymu-ciklas-arbatele-su-donelaiciu-72/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti tarptautinę ekslibrisų parodą „Kristijonui Donelaičiui - 300“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3477124564

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6770

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/laisvalaikis/paroda--kristijonui-donelaiciui--300-83/

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti tarptautinę tapybos darbų parodą „Šimtmečio portretas“, skirtą Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms

http://www.pagegiai.lt/index.php?2491259945

Pagėgių krašto ūkininkai, seniūnai, savivaldybės Tarybos nariai ir gyventojai, užsiimantys gyvulininkyste buvo informuoti su afrikinio kiaulių maro (AKM) priežastimis ir galimomis pasekmėmis

http://www.pagegiai.lt/index.php?3609220348

Didžiausia mokytojos dovana - Sausio 13-osios „Respublika“

http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/didziausia_mokytojos_

dovana__sausio_13osios_respublika/

Dialogas gyvenime ir tapyboje

http://www.pamarys.eu/dialogas-gyvenime-ir-tapyboje/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3984334349

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/dialogas-gyvenime-ir-tapyboje-72/

http://www.voruta.lt/dialogas-gyvenime-ir-tapyboje/

Norų šulinį įrengusi bibliotekos direktorė turi vieną norą – kad vaikai imtų skaityti

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/Noru-sulini-irengusi-bibliotekos-direktore-

turi-viena-nora-kad-vaikai-imtu-skaityti

Sausio 13-osios minėjimas Pagėgiuose

http://www.pagegiai.lt/index.php?2653139782

Pagėgių savivaldybė planuoja 2014 metų renginius

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-savivaldybe-planuoja-2014-

metu-renginius-72/

Sausio įvykių liudininkė tautos kovą įamžino sukauptame laikraščių archyve

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Sausio-ivykiu-liudininke-tautos-

kova-iamzino-sukauptame-laikrasciu-archyve

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti asociacijos „Pagėgių krašto liaudies meno draugija“ narių, tautodailininkių, kraštiečių Irenos Ramanauskienės ir Irenos Jurgaitienės (Pagėgiai) tapybos darbų parodą „Irena. Dialogas.“

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6702

http://www.pagegiai.lt/index.php?1254987494

Pagėgių bibliotekai – tautos kovas už laisvę menanti dovana

http://www.litera.lt/daugiau/4444

http://www.pagegiai.lt/index.php?1274972482

http://www.voruta.lt/pagegiu-bibliotekai-tautos-kovas-uz-laisve-menanti-dovana/

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekai-tautos-kovas-

uz-laisve-menanti-dovana-72/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6683

Iš prakartėlės nužengė Trys karaliai

http://www.litera.lt/daugiau/4433

Trijų karalių vaikštynės

http://www.pagegiai.lt/index.php?2501172289

Pagėgiškių šventiniai džiaugsmai: Birutės gatvė ir gerus darbus užsienyje gavę vaikai

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Pagegiskiu-sventiniai-dziaugsmai

-Birutes-gatve-ir-gerus-darbus-uzsienyje-gave-vaikai

2016-10-12
 

Spalvų ir žodžių darna

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6652

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/spalvu-ir-zodziu-darna-72/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2013/12/spalvu-ir-zodziu-darna-pagegiu.html

„Septyni deimantėliai Pagėgių vaikams“

http://www.litera.lt/daugiau/4382

http://www.pagegiai.lt/index.php?2365652450

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/septyni-deimanteliai-pagegiu-vaikams-72/

Mokėsi Pagėgių krašto bibliotekininkės

http://www.pagegiai.lt/index.php?4203208743

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/mokesi-pagegiu-krasto-bibliotekininkes-72/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6576

Viešnagė Pagėgių bibliotekoje

http://www.tauragevb.lt/lt/naujienos/370-viesnage-pagegiu-bibliotekoje

Pagėgių bibliotekoje – sugrįžimai apmąstymų labirintais

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2013/10/pagegiu-bibliotekoje-sugrizimai.html

Tauragės ir Pagėgių bibliotekininkų susitikimas

http://www.litera.lt/daugiau/4339

Pagėgiuose susitiko kolegos

http://www.pagegiai.lt/index.php?358130621

http://www.siluteszinios.lt/pagegiuose-susitiko-kolegos/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6546

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiuose-susitiko-kolegos-72/

Pagėgių bibliotekoje – kraštiečių kūrybos vakaras

http://www.pagegiai.lt/index.php?1366197771

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje-krastieciu-kurybos-vakaras-72/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6489

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-bibliotekoje-krastieciu-kurybos-vakaras/

Jaunųjų Šilutės bibliotekininkų studijinė-pažintinė kelionė

http://www.siluteszinios.lt/jaunuju-silutes-bibliotekininku-studijine-pazintine-kelione/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6435

Pagėgių bibliotekoje – sugrįžimai apmąstymų labirintais

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje-sugrizimai-apmastymu-labirintais-72/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6423

http://www.pagegiai.lt/index.php?2239331450

Kaimynų viešnagė Pagėgių bibliotekoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?3847667029

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6421

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/kaimynu-viesnage-pagegiu-bibliotekoje-72/

http://www.siluteszinios.lt/kaimynu-viesnage-pagegiu-bibliotekoje/

„Iš vargų ir dejonių graudžiųjų mus išvesk į palaimintą šalį...“

http://www.litera.lt/daugiau/4241

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6402

Pagėgių bibliotekoje – mažoji Aurelija ir „Lietuvos ryto“ televizija

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje-mazoji-aurelija-ir-lietuvos-ryto-televizija-72/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6363

http://www.pagegiai.lt/index.php?475812843

Pagėgiškės - Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjime

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiskes-pasaulio-lietuviu-vienybes-dienos-minejime-3594/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6268

„Tautiška giesmė“ skambėjo Pagėgiuose

http://www.litera.lt/daugiau/4086

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6232

„Vardan vienos Lietuvos… 2013 m.“

http://www.litera.lt/daugiau/4081

Gražiname ir garsiname Pagėgius

http://www.litera.lt/daugiau/4082

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6228

,,Suopio paunksmę“ aplankė 1000-asis svečias

http://www.litera.lt/daugiau/4066

Birželio 14-oji – Gedulo ir Vilties diena

http://www.pagegiai.lt/index.php?1185038386

Pagėgiuose paminėta pasaulinė diena be tabako

http://www.pagegiai.lt/index.php?3863880236

Vieneri bibliotekos metai: susipažinkime iš naujo

http://www.litera.lt/daugiau/3967

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6123

Gimnazistės paroda „Pažvelk“

http://www.litera.lt/daugiau/3947

F. Bajoraičio viešajai bibliotekai – du apdovanojimai

http://www.siluteszinios.lt/f-bajoraicio-viesajai-bibliotekai-du-apdovanojimai

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=6087

Pagėgių bibliotekai - „Išminties marės“ apdovanojimas

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekai-isminties-mares-apdovanojimas/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2013/04/bus-pagerbti-geriausi-klaipedos-krasto.html

Pagerbs geriausius bibliotekininkus ir bibliotekas

http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/pagerbs-geriausius-bibliotekininkus-ir-bibliotekas-964288/

Konferencija "Sveika mityba ir gera fizinė sveikata"

Publikuota informacija: http://www.pagegiai.lt/index.php?736314741

Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

http://www.pagegiai.lt/index.php?562323456

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti „Lietuvai pagražinti“ draugijos Pagėgių skyriaus narių rankdarbių parodą „Žalią ranką Tau tiesia Velykos...“

http://www.pagegiai.lt/index.php?3754291218

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/laisvalaikis/biblioteka-kviecia-i-paroda-2887/

Pagėgiuose prisiminė Vydūno išmintį

http://www.litera.lt/daugiau/3856

Vydūno būties takai Pagėgių krašte

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/vyduno-buties-takai-pagegiu-kraste-2885/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3340312001

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5965

http://www.zinios1.lt/naujiena/1491_vyduno-buties-takai-pagegiu-kraste.html

Pagėgiuose – Vydūno būties takais

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/pagegiuose-%e2%80%93-vyduno-buties-takais/

Pagėgių bibliotekoje – literatūros ir dailės talentais sužibęs vakaras

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje-literaturos-ir-dailes-talentais-suzibes-vakaras-2756/

http://www.zinios1.lt/naujiena/1334_pagegiu-bibliotekoje--literaturos-ir-dailes-talentais-suzibes-vakaras.html

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5878

http://klpbibliotekos.blogspot.com/

Gaivi kalbos versmė Piktupėnų bibliotekoje

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/gaivi-kalbos-versme-piktupenu-bibliotekoje-2733/

Įvyko mokymai ūkininkams tema „Žemės ūkio verslo sutarčių teisiniai pagrindai ir rizikų valdymas“

http://www.pagegiai.lt/index.php?788390688

Istorinių likimų prisiminimų popietė bibliotekoje

http://www.litera.lt/daugiau/3754

Pagėgių bibliotekoje - istorinių likimų atgimimas

http://www.pagegiai.lt/index.php?116965250

http://www.zinios1.lt/naujiena/1006_pagegiu-bibliotekoje-istoriniu-likimu-atgimimas-(nuotraukos).html

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/susitikimas-su-arvydu-juozaiciu-pagegiuose-2548/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5683

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2013/01/pagegiu-bibliotekoje-istoriniu-likimu.html

Didžiojo žygio metinės Pagėgiuose

http://www.litera.lt/daugiau/3724

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5672

„Spalvų šokis“ Pagėgių Vaikų bibliotekoje

http://www.pagegiai.lt/index.php?1402136285

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/spalvu-sokis-pagegiu-vaiku-bibliotekoje-2417/

http://www.zinios1.lt/naujiena/854_spalvu-sokis-pagegiu-vaiku-bibliotekoje.html

Stoniškių bibliotekoje - kūrybinių atsivėrimų vakaras

http://www.pagegiai.lt/index.php?3462141776

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/stoniskiu-bibliotekoje---kurybiniu-atsiverimu-vakaras-2399/

http://www.zinios1.lt/naujiena/828_stoniskiu-bibliotekoje-kurybiniu-atsiverimu-vakaras.html

Pamąstymų vakaras Dekalogo tema

http://www.litera.lt/daugiau/3666

Pagėgių bibliotekoje – sielos monologų vakaras

http://www.pagegiai.lt/index.php?274420280

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5544

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje--sielos-monologu-vakaras-2389/

http://www.zinios1.lt/naujiena/824_pagegiu-bibliotekoje--sielos-monologu-vakaras.html

Pagėgių bibliotekoje netrūksta svečių

http://www.litera.lt/daugiau/3653

2015-06-17
 

Pagėgių bibliotekoje – garbūs svečiai

http://www.pagegiai.lt/index.php?2401433777

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-bibliotekoje--garbus-sveciai-2366/

http://www.zinios1.lt/naujiena/776_pagegiu-bibliotekoje--garbus-sveciai.html

Pagėgių bibliotekoje pražydo alavijas

http://www.litera.lt/daugiau/3617

Pristatė fotografijų parodą

http://www.litera.lt/daugiau/3605

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5480

Bibliotekos ruduo

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/bibliotekos-ruduo-2278/

http://www.zinios1.lt/naujiena/708_bibliotekos-ruduo.html

Spalio mėnuo bibliotekoje – gausių ekskursijų metas

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/spalio-menuo-bibliotekoje--gausiu-ekskursiju-metas-2283/

http://www.pagegiai.lt/index.php?979570123

http://www.zinios1.lt/naujiena/711_spalio-menuo-bibliotekoje--gausiu-ekskursiju-metas.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?912232811

Paskaita „Konfliktiško elgesio priežastys“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2514330754

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/organizuota-paskaita-konfliktisko-elgesio-priezastys/

Konferencija „Sveika gyvensena pilnaverčiam rytojui“

http://www.pagegiai.lt/index.php?2179309124

Tarptautinė nerūkymo diena

http://www.pagegiai.lt/index.php?3287579702

Aš tolerantiškas... Būk ir tu!

http://www.pagegiai.lt/index.php?133481178

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/as-tolerantiskas...-buk-ir-tu--2253/

Pagėgių savivaldybės įstaigų atstovai supažindinti su gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5409

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema--2/

Piktupėnų bibliotekoje liejosi Maironio poezijos vilnys

http://www.pagegiai.lt/index.php?2976360443

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys-2204/

http://www.zinios1.lt/naujiena/636_piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys.html

„Tas saldus žodis- teatras”

http://pagegiailaisvi.info/?p=2847

Pristatytas Savivaldybės jaunimo problemų sprendimo plano projektas

http://www.pagegiai.lt/index.php?371133934

Maironio metus palydint

http://www.litera.lt/daugiau/3505

Literatūrinė premija Maironio šešėlyje

http://www.pagegiai.lt/index.php?4054464712

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/literaturine-premija-maironio-seselyje-2095/

http://www.zinios1.lt/naujiena/548_maironio-metus-palydint.html

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5301

Maironio ruduo

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/maironio-ruduo-2041/

Su Maironio vardu

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/su-maironio-vardu-2092/

Vakaras apie gyvenimą

http://www.pagegiai.lt/index.php?1527149651

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5171

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/vakaras-apie-gyvenima/

http://www.zinios1.lt/naujiena/460_vakaras-apie-gyvenima.html

Bibliotekoje eksponuojami senųjų Pagėgių vaizdai

http://www.litera.lt/daugiau/3354

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5027

Knygelės "Miuziklai vaikams" pristatymas

http://www.pagegiai.lt/index.php?2969626187

Pasakas vaikams skaitė Pagėgių bendruomenės nariai

http://www.pagegiai.lt/index.php?3633090985

Pagėgių krašto bibliotekininkų seminaras

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2012/05/pagegiu-krasto-bibliotekininku.html

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-krasto-bibliotekininku-seminaras/

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/vyko-pagegiu-krasto-bibliotekininku-seminaras/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4632

http://www.pagegiai.lt/index.php?431081010

Biblioteka - vaikams

http://www.pagegiai.lt/index.php?3497097542

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/biblioteka---vaikams/

http://www.siluteszinios.lt/biblioteka-vaikams/

http://klpbibliotekos.blogspot.com/

Knygų sutiktuvės Vilkyškių bibliotekoje

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/knygu-sutiktuves-vilkyskiu-bibliotekoje/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4572

http://www.pagegiai.lt/index.php?134391602

Atverstų knygų šviesa

http://www.pagegiai.lt/index.php?1904274632

Turininga Nacionalinė bibliotekų savaitė Pagėgiuose

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/turininga-nacionaline-biblioteku-savaite-pagegiuose/

http://www.siluteszinios.lt/turininga-nacionaline-biblioteku-savaite-pagegiuose/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4561

http://klpbibliotekos.blogspot.com/2012/05/turininga-nacionaline-biblioteku.html

http://www.pagegiai.lt/index.php?3325356365

Nacionalinė bibliotekų savaitė Pagėgiuose

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=99899

Bibliotekoje viešėjo svečiai iš Kaliningrado srities

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/bibliotekoje-viesejo-sveciai-is-kaliningrado-srities/

Pagėgių savivaldybėje vyko fotonuotraukų konkursas „Gera sveikata – ilgas gyvenimas“

http://www.pagegiai.lt/index.php?1514626812

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-savivaldybeje-vyko-fotonuotrauku-konkursas-gera-sveikata--ilgas-gyvenimas/

Pokalbis – diskusija „Biblioteka ir knyga: tarptautinės kultūros patirtis ir įžvalgos“

http://www.siluteszinios.lt/pokalbis-diskusija-%e2%80%9ebiblioteka-ir-knyga-tarptautines-kulturos-patirtis-ir-izvalgos%e2%80%9c/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1752950111

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=99352

http://www.siluteszinios.lt/knygos-%e2%80%9emazosios-lietuvos-etnografiniai-kaimai%e2%80%9c-pristatymas-pagegiskiams/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4460

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiskiams-pristatyta-knyga-mazosios-lietuvos-etnografiniai-kaimai/

Knyga, pasakojanti ir apie senąjį Pagėgių kraštą

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/knyga-pasakojanti-ir-apie-senaji-pagegiu-krasta/

Pagalba dėl pajamų deklaracijų pildymo

http://www.pagegiai.lt/index.php?3156257336

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pajamas-deklaruokite-atvyke-i-pagegiu-biblioteka/

Eksponuojama Pagėgių savivaldybės mokyklų Dailės olimpiados darbų paroda

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/laisvalaikis/apsilankykite-parodoje/

Kvietimas aplankyti tradicinę piešinių parodą "Bundant gimtinei"

http://www.pagegiai.lt/index.php?11759598

Kviečia fotografijos paroda

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/laisvalaikis/kviecia-fotografijos-paroda/

V. Karaciejaus meninės fotografijos darbų paroda

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4406

http://www.pagegiai.lt/index.php?3078232799

Naujoji Pagėgių biblioteka atvėrė duris laikytojams

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/naujoji-pagegiu-biblioteka-atvere-duris-laikytojams/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4415

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=98983

http://www.siluteszinios.lt/naujoji-pagegiu-biblioteka-atvere-duris-laikytojams/

http://www.pagegiai.lt/index.php?2577505230

Tauragės regiono plėtros tarybos išvažiuojamasis posėdis

http://www.pagegiai.lt/index.php?1803048957

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/surengtas-taurages-regiono-pletros-tarybos-isvaziuojamasis-posedis/

Pagėgių kraštas – mūsų atminty

http://www.pagegiai.lt/index.php?1857244908

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-krastas--musu-atminty/

Pagėgių bibliotekos „sutiktuvės“

http://silaine.lt/kulturos-naujienos/pagegiu-bibliotekos-%e2%80%9esutiktuves%e2%80%9c/

http://www.silokarcema.lt/index?article=18058/18070/28540

Bibliotekos 75-metis – erdviose, moderniose patalpose

http://www.litera.lt/daugiau/2925

Dviem šventėms prireikė trijų dienų

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Dviem-sventems-prireike-triju-dienu

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka pagerbė V. A. Trumpjoną

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4347

Atidarytas modernus ir šiuolaikiškas Pagėgių kultūros centras

http://www.silokarcema.lt/index?article=18058/18070/28296

Pagėgiuose – renovuoto Kultūros centro atidarymas

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Pagegiuose-renovuoto-Kulturos-centro-atidarymas

Pagėgiuose atidarytas rekonstruotas kultūros centras

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=96602

Pagėgių krašto garbės piliečio vardas – Vytautui Juodkaziui

http://www.litera.lt/daugiau/2784

Minint vasario 16-ąją Pagėgiuose duris atvėrė nauji kultūros centro namai

http://www.pagegiai.lt/index.php?3585716601

http://www.siluteszinios.lt/minint-vasario-16-aja-pagegiuose-duris-atvere-nauji-kulturos-centro-namai/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4286

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=96088

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-krasto-garbes-piliecio-zenklas-bus-iteiktas-v.-juodkaziui/

Valstybės atkūrimo dieną pagerbti garbingiausi krašto žmonės

http://www.litera.lt/daugiau/2832

Medaliai „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“ – šešiems pagėgiškiams

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Medaliai-Uz-nuopelnus-Pagegiu-krastui-sesiems-pagegiskiams

Pagėgiuose – renovuoto Kultūros centro atidarymas

http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Aktualijos/Pagegiuose-renovuoto-Kulturos-centro-atidarymas

Paminėta Valstybės atkūrimo diena

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/pamineta-valstybes-atkurimo-diena/

Pagėgiuose atidarytas rekonstruotas kultūros centras

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=96602

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną „Pagėgių krašto garbės piliečio“ ženklas bus įteiktas profesoriui, habilituotam daktarui Vytautui Juodkaziui

http://www.pagegiai.lt/index.php?3368627215

Bibliotekos ir savanorių bendrystei – TAIP!

http://www.litera.lt/daugiau/2766

Lietuvos laisvėje - šviesaus gyvenimo viltis

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/lietuvos-laisveje---sviesaus-gyvenimo-viltis/

http://www.pagegiai.lt/index.php?1354640634

Reprezentacinės knygos pristatytos lumpėniškiams

http://www.zemaitijosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=95613

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/reprezentacines-knygos-pristatytos-lumpeniskiams/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4193

http://www.siluteszinios.lt/reprezentacines-knygos-pristatytos-lumpeniskiams/

http://www.pagegiai.lt/index.php?3476444708

Bibliotekos ir savanorių bendrystei – TAIP!

http://www.pagegiai.lt/index.php?9066410

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=4170

http://www.pagegiskis.lt/naujienos_/naujienos/bibliotekos-ir-savanoriu-bendrystei--taip/

Pagėgių savivaldybės įstaigų atstovai supažindinti su gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5409

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema--2/

Piktupėnų bibliotekoje liejosi Maironio poezijos vilnys

http://www.pagegiai.lt/index.php?2976360443

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys-2204/

http://www.zinios1.lt/naujiena/636_piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys.html

„Tas saldus žodis- teatras”

http://pagegiailaisvi.info/?p=2847

Pristatytas Savivaldybės jaunimo problemų sprendimo plano projektas

http://www.pagegiai.lt/index.php?371133934

Maironio metus palydint

http://www.litera.lt/daugiau/3505

Pagėgių savivaldybės įstaigų atstovai supažindinti su gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

http://www.siluteszinios.lt/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema/

http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=5409

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/pagegiu-savivaldybes-istaigu-atstovai-supazindinti-su-gyventoju-perspejimo-ir-informavimo-sistema--2/

Piktupėnų bibliotekoje liejosi Maironio poezijos vilnys

http://www.pagegiai.lt/index.php?2976360443

http://pagegiskis.balsas.lt/naujienos_/naujienos/piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys-2204/

http://www.zinios1.lt/naujiena/636_piktupenu-bibliotekoje-liejosi-maironio-poezijos-vilnys.html

„Tas saldus žodis- teatras”

http://pagegiailaisvi.info/?p=2847

Pristatytas Savivaldybės jaunimo problemų sprendimo plano projektas

http://www.pagegiai.lt/index.php?371133934

Maironio metus palydint

http://www.litera.lt/daugiau/3505

2015-06-17
 


Puslapis 1 iš 2
Biudžetinė įstaiga
Adresas:
Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel.: 8 441 57 328
El. p.: pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Lankytojus aptarnaujame:
Darbo dienomis: 8:00 - 17:00
Šeštadieniais: 9:00 - 16:00
PASKUTINĖ MĖNESIO DARBO DIENA - ŠVAROS DIENA.
LANKYTOJAI
NEAPTARNAUJAMI.

Paieška

Statistika

Turinio peržiūrėjimai : 475515

Žodynas

Designed by Copyrights
Pagėgių biblioteka