Skip to content Skip to footer

Bičiuliai

Rėmėjas Informacija apie rėmėją Bibliotekos remiama veikla
INFORMACINIAI RĖMĖJAI
Prof. Vytautas Juodkazis Vilnius Remia leidiniais
Dr. Martynas Purvinas ir dr. Marija Purvinienė Kaunas Remia leidiniais
Benjaminas Kondratas Vilnius Remia leidiniais
Dr. Vacys Bagdonavičius; Vilnius Remia leidiniais
Doc. dr. Vytenis Almonaitis Kaunas Remia leidiniais
Dr. Algirdas Matulevičius Vilnius Remia leidiniais
Akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius Vilnius Remia leidiniais
Prof. habil. dr. Domas Kaunas Vilnius Remia leidiniais
Vytautas Kaltenis Vilnius Remia leidiniais
Doc. dr. Silva Pocytė Klaipėda Remia leidiniais
Sigitas Birgelis Punskas, Lenkija Remia leidiniais
Laikraštis Pamarys“ Red. Petras Skutulas Remia leidiniais
Laikraštis „Voruta“ Red. Juozas Vercinkevičius Remia leidiniais
Rambyno regioninio parko direkcija Direktorė Diana Milašauskienė Remia leidiniais
PAGRINDINIAI RĖMĖJAI

Bronislovas Budvytis,

Pagėgių savivaldybės verslininkų asociacijos pirmininkas

• Remia asmeninėmis lėšomis.

• Virginijos ir Bronislovo Budvyčių šeimos dėmesys bibliotekai ir šeimos lėšos bibliotekai.

Rėmėjas nuo 2000 m.:

• Bibliotekos materialinės bazės stiprinimas;

• Bibliotekos organizuojamų renginių vaikams ir suaugusiems rėmėjas;

• Pagėgių krašto literatų sambūrio veiklos rėmėjas;

• Nuolatinis Nacionalinės bibliotekų savaitės šventės rėmėjas ir bibliotekininkų pagerbimo švenčių mecenatas;

• Bibliotekos inicijuotų Gerumo akcijų rėmėjas;

Jūratė Jablonskytė – Caspersen (Šveicarija)

• Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos Kultūros komisijos pirmininkė;

• Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė.

Rėmėja nuo 2006 m.:

• Piniginės premijos Pagėgių krašto veikėjui už raštijos gausinimą ir krašto garsinimą steigėja;

• Literatūrinio pavasario „Atidengsiu tau žodį it širdį…“ šventės globėja;

• Pagėgių moterų bendrijos „Pagėgių vaivorykštė“ rėmėja;

• Remia leidiniais.

Remigijus Kelneris,

Lumpėnų ŽŪK „Rambynas“ vadovas

• Remia bibliotekos renginius asmeninėmis lėšomis;

• Remigijaus ir Dalios Kelnerių šeimos dėmesys bibliotekai ir šeimos lėšos.

Rėmėjas nuo 2004 m.:

• Pagėgių literatūrinio pavasario „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ mecenatas;

• Bibliotekos organizuojamų Gerumo akcijų rėmėjas;

• Pagėgių krašto literatų sambūrio veiklos rėmėjas.

Kęstas Komskis,

LR Seimo pirmininko pavaduotojas

• Kęsto Komskio labdaros ir paramos fondas;

• Remia asmeninėmis lėšomis;

• Bibliotekos veiklos, įvairių akcijų, iniciatyvų, idėjų moderatorius, jų įgyvendinimo mecenatas.

Rėmėjas nuo 2000 m.:

• Pagėgių literatūrinio pavasario „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ mecenatas;

• Gerumo akcijų „Kalėdų sriuba“ sumanytojas ir mecenatas;

• Pagėgių krašto literatų sambūrio veiklos rėmėjas;

• Rėmė a.a. Pagėgių krašto šviesuolės B. Savickienės septynių knygų leidybą;

• Literatų kūrybos leidybos rėmėjas;

• Nuo 2000 m. remia bibliotekos organizuotus Pagėgių krašto menininkų plenerus;

• Vaikų bibliotekos šventes, renginius, jaunųjų dailininkų plenerus;

• Meno parodų ir jų atidarymų, pristatymo renginių globėjas ir rėmėjas;

• Biblioteką nuolat remia naujais leidiniais: knygomis, meno albumais;

Laimutė Komskienė,

UAB „Lavirga“ direktorė

• Remia bibliotekos renginius asmeninėmis lėšomis;

• Virginijaus ir Laimutės Komskių šeimos dėmesys bibliotekai ir šeimos lėšos.

Rėmėja nuo 2004 m.:

• Pagėgių literatūrinio pavasario „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ rėmėja;

• Bibliotekos organizuojamų Gerumo akcijų rėmėja;

• Pagėgių krašto literatų sambūrio veiklos rėmėja;

• Susitikimų su įžymiais žmonėmis (rašytojais, menininkais) ir bibliotekos renginių rėmėja.

KITI RĖMĖJAI:
VVG „Pagėgių kraštas“  
Lumpėnų seniūnija Seniūnė Danguolė Mikelienė  
Natkiškių seniūnija Seniūnė Vilyta Sirtautienė  
Pagėgių seniūnija Seniūnas Dainius Maciukevičius  
Stoniškių seniūnija Seniūnas Ričardas Bartkevičius  
Vilkyškių seniūnija Seniūnas Darius Jurkšaitis  
UAB „Vilkyškių pieninė“ Direktorius Gintaras Bertašius  
Švedijos humanitarinė organizacija „Pagalba Lietuvai — Tikėjimas, Viltis, Meilė“ Vadovė Kerstin Lindgvist (Kerstin Lindquist) ir atstovas Lietuvoje Tadas Girčius  
Restoranas „Peronas“ Direktorė Kristina Žilytė-Komskienė  
Pagėgių Kredito Unija Vadovė Raimonda Tutlienė  
UAB „Veižas“ Direktorius Romas Jarusevičius  
Fotografų klubas „Fotojūra“ (Tauragė) Vadovas Romualdas Vaitkus  
Laikraštis „Tauragės kurjeris“ Direktorius Renaldas Malychas  
Kavinė „Sena Giria“ Direktorė Dalia Sinkevičienė  
I. Jurkūnienės individuali įmonė Direktorė Irena Jurkūnienė  
UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ Direktorius Saugintas Vaičiūnas  
Pagėgių „Sandora“ Petras ir Erna Vaišvilai  
Rėmėjas Informacija apie rėmėją Bibliotekos remiama veikla
INFORMACINIAI RĖMĖJAI
Prof. Vytautas Černius Mažosios Lietuvos fondas, Čikaga, JAV Remia leidiniais
Prof. Vytautas Juodkazis Vilnius Remia leidiniais
Dr. Martynas Purvinas ir dr. Marija Purvinienė Kaunas Remia leidiniais
Benjaminas Kondrotas Vilnius Remia leidiniais
Dr. Vacys Bagdonavičius; Vilnius Remia leidiniais
Dr. Vytenis Almonaitis Kaunas Remia leidiniais
Dr. Algirdas Matulevičius Vilnius Remia leidiniais
Prof. Zigmas Zinkevičius Vilnius Remia leidiniais
Prof. Domas Kaunas Vilnius Remia leidiniais
Albertas Juška Klaipėda Remia leidiniais
Vytautas Kaltenis Vilnius Remia leidiniais
Dr Silva Pocytė Klaipėda Remia leidiniais
Sigitas Birgelis Punskas, Lenkija Remia leidiniais
Laikraštis ‚Pamarys“ Red. Petras Skutulas Remia leidiniais
Laikraštis „Voruta“ Red. J.uozas Vercinkevičius Remia leidiniais
Rambyno regioninis parkas Direktorė Diana Milašauskienė Remia leidiniais
PAGRINDINIAI RĖMĖJAI

Bronislovas Būdvytis,

UAB „Meliovesta“ direktorius,

  Rėmėjas nuo 2000 m.:
Jūratė Jablonskytė – Caspersen (Šveicarija)    

Remigijus Kelneris,

Lumpėnų ŽŪK „Rambynas“

  Rėmėja nuo 2004 m.:

Kęstas Komskis,

LR Seimo narys

 

Rėmėjas nuo 2000 m.:

rėmėjas;

Laimutė Komskienė,

UAB „Lavirga“ direktorė

  Rėmėja nuo 2004 m.:
KITI RĖMĖJAI:
VVG „Pagėgių kraštas“ Vadovas Edmundas Incius  
Natkiškių seniūnija Seniūnė Vilyta Sirtautienė  
Stoniškių seniūnija Seniūnas Stanislovas Bagdonas  
UAB „Vilkyškių pieninė“ Direktorius Gintaras Bertašius  
UAB „Agrūnė“ Direktorė Snieguolė Stonienė  
Organizacija „Tikėjimas. Viltis. Meilė“ Tadas Girčius, Kirsten Lingvist  
UAB „Riklaiva“, Direktorius Kęstutis Komskis  
Pagėgių Kredito Unija a.a. vadovas Steponas Kuskys  
UAB „Veižas“ Direktorius Romas Jarusevičius  
Fotografų klubas „Fotojūra“ (Tauragė) Vadovas Romualdas Vaitkus  
Laikraštis „Tauragės kurjeris“ Direktorius Renaldas Malychas  
Parduotuvė „Nora“ Direktorius Saulius Martinaitis  
Kavinė „Sena Giria“ Dalia ir Arūnas Sinkevičiai  
Restoranas „Peronas“ Direktorius Kęstutis Komskis  
Vaistinė „Gelsvė“ Direktorė Bronislava Laurinaitienė  
I. Jurkūnienės individuali įmonė p. Irena Jurkūnienė  
UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ Direktorius Ričardas Bartkevičius  
„Sandora“ Petras ir Erna Vaišvilai  

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: