Bagdonas, Bronius

Savas takas : eilėraščiai / Bronius Bagdonas; [sudarytoja ir redaktorė Elena Stankevičienė]. – Pagėgiai : Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2009. – 50 p. : iliustr.

 Esame : Tauragės apskrities literatų kūrybos almanachas. – Šakiai : Medvetas, 2008 (Jurbarkas : Medvetas). – 78 p. ; 30 cm. – Aut.: Lina Ambarciumian, Audronė Anulienė, Stasys Arbačiauskas, Henrika Aušrienė, Airidas Bladaitis, Vilija Bartusevičienė, Lilija Bastienė, Audrius Bitinas, Olė Borkertienė, Aušra Brazaitytė, Vlada Brazauskytė-Šveikauskienė, Janina Budrevičienė, Onutė Čirvinskienė, Valentinas Čyžas, Zina Degutytė, Bronius Jagminas, Milda Jašinskaitė, Lilija Jonikienė, Zenona Jurevičiūtė, Gediminas Kačiulis, Angelė Karvelienė, Nijolė Katelynienė, Gintauta Kievišienė, Joana Klimašauskienė, Edita Košinskaitė, Reda Kriščiūnienė, Vytautas Kutkevičius, Jadvyga Margevičienė, Marija Maškauskienė, Aušra Milerytė, Henrikas Milišauskas, Birutė Mockevičienė, Veronika Mockienė, Salomėja Ozgirdaitė, Sigita Patackienė, Algirdas Petraitis, Janina Pranaitienė, Stasys Radavičius, Albinas Raudonis, Virginijus Rudys, Sigitas Rutkus, Aldona Sandarienė, Bronė Savickienė, Eugenijus Skipitis, Marija Stancikienė, Jonas Stažys, Jonas Strašinskas, Vida Šimanskienė, Zenonas Šlevinskas, Rimas Šveisteris, Irena Tamošaitienė, Elena Telišauskienė, Teresė Ūksienė, Janina Urbonavičienė, Ausma Aida Valčackienė, Stasė Valužienė, Edita Varaškevičienė, Marė Lyda Voroneckaja. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-469-49-0

 

 

Mickevičienė, Laimutė (1960-)

Pasaulio klaidintojai / Laima Mickevičienė ; [dailininkė Lina Ambarcumian]. – [Kaunas : Judex], 2007 (Kaunas : Judex). – 95, [1] p. : iliustr. ; 21 cm. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9955-748-09-0

 Mūsų godos… : Pagėgių krašto politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai / [sudarytoja ir redaktorė Elena Stankevičienė ; medžiagą surinko Danutė Bardauskienė, Jolanta Eidikaitienė, Dalė Mačienienė, Elena Stankevičienė, Ramutė Vaitkuvienė]. – Pagėgiai : Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2004. – 22, [15] p. : iliustr., [1] l. žml.

 Ozgirdaitė, Salomėja

Įsiklausymai : eilėraščiai / Salomėja Ozgirdaitė ; [sudarytoja ir redaktorė Elena Stankevičienė; fotografijos (viršelyje) ir iliustracijų autorius Augustinas Našlėnas]. – Pagėgiai : Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2008. – 50 p. : iliustr.

 Poezijos pilnatis : Pagėgių krašto literatų kūrybos rinktinė / Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka ; [sudarytoja ir redaktorė Elena Stankevičienė ; iliustracijų autorė Ieva Ramanauskaitė]. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2006 (Klaipėda : S. Jokužio l-kla-sp.). – 129, [1] p. : iliustr., portr. ; 21 cm. – Aut.: Lina Ambarcumian, Airidas Bladaitis, Gediminas Kačiulis, Eglė Kačiulytė, Sigutė Kulikauskienė, Veronika Mockienė, Salomėja Ozgirdaitė, Bronė Savickienė, Marija Stancikienė, Agnietė Steponavičiūtė, Marytė Sūdžienė, Agnė Šveistytė, Stasė Valužienė. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9986-31-180-2

Kn. taip pat: Pratarmė / Elena Stankevičienė, p. 4-5

 Poezijos pilnatis’ 2003 : Pagėgių krašto poetų eilėraščių rinktinė / [sudarytoja ir redaktorė Elena Stankevičienė; dailininkė Ieva Ramanauskaitė]. – Pagėgiai : Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2004. – 56 p. : iliustr.
 Poezijos pilnatis’ 2004 : Pagėgių krašto poetų eilėraščių rinktinė / [sudarytoja ir redaktorė Elena Stankevičienė]. – Pagėgiai : Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2005. – 77 p. : iliustr.

 Savickienė, Bronė (1922-2010)

Dešinioji akis : romanas / Bronė Savickienė. – Vilnius : Apyaušris, [2009] (Vilnius : Standartų sp.). – 251, [1] p. ; 21 cm. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-609-46-9

Savickienė, Bronė (1922-2010)

Dėmės saulėje : [romanas] / Bronė Savickienė. – Vilnius : Apyaušris, [2005] (Vilnius : Mažoji ofsetinė spauda). – 253, [1] p. ; 21 cm. – Tiražas [250] egz. – ISBN 9955-609-10-9

Kn. taip pat: Apie autorę: p. 254

 Savickienė, Bronė (1922-2010)

Gustė neranda savęs : [romanas] / Bronė Savickienė. – Vilnius : Apyaušris, 2007 (Kaunas : Mažoji poligrafija). – 207, [1] p. ; 21 cm. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-609-34-6

 Savickienė, Bronė (1922-2010)

Ką iškukuoja gegutė : [novelės] / Bronė Savickienė. – Vilnius : Apyaušris, 2003. – 190, [2] p. : iliustr. ; 21 cm. – Tiražas [50] egz. – ISBN 9986-467-94-2 (klaidingas)

 Savickienė, Bronė (1922-2010)

Namai be stogo : romanas / Bronė Savickienė. – Vilnius : Apyaušris, 2008 (Kaunas : Print.lt). – 222, [2] p. ; 21 cm. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-609-38-4

 Savickienė, Bronė (1922-2010)

Nelieskit! Pastatyta : [romanas] / Bronė Savickienė. – Vilnius : Apyaušris, 2006 (Vilnius : Mažoji ofsetinė spauda). – 239, [1] p. ; 21 cm. – Tiražas [350] egz. – ISBN 9955-609-24-9

 Savickienė, Bronė (1922-2010)

Nuo saulėtekio iki saulėlydžio : eilėraščiai / Bronė Savickienė. – Jonava : Jonava, 2002. – 107, [1] p. ; 21 cm. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-417-71-4

Stancikienė, Marija

Einu į Jūsų širdis… / Marija Stancikienė ; [sudarytoja ir redaktorė Elena Stankevičienė]. – Pagėgiai : Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2010. – 50 p. : iliustr.

 Valužienė, Stanislava Teresa (1938-)

Atiteka upelis : eilėraščiai vaikams parašyti 1975-2000 metais / Stasė Valužienė ; [iliustravo Virginija Kariniauskienė]. – [Pagėgiai (Šilutės raj.) : S. Valužienė], 2005 (Kaunas : Mažasis Mukas). – 67, [1] p. : iliustr., portr. ; 21 cm

Valužienė, Stanislava Teresa (1938-)

Žodžiais į taikinį : aforizmai (1998-2008) / Stasė Valužienė ; [dailininkė Virginija Kariniauskienė]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 117, [3] p. : iliustr., portr. ; 24 cm. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-540-4

Kn. taip pat: Įvadas / Stanislovas Abromavičius, p. 3