Skip to content Skip to footer

Atlygintinos paslaugos

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kiekis

Kaina

(Eurais)

1.

Spaudinių kopijavimas

A3 formatas

A4 formatas

 

1 puslapis

1 puslapis

0,20

0,10

2.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių pagal individualias užklausas sudarymas, redagavimas 1 puslapis

1,50

3.

Informacijos spausdinimas

A4 formatas

1 puslapis

0,10

4.

Teksto surinkimas ir atspausdinimas (atlieka bibliotekininkas)

A4 formatas

1 puslapis

1,50

5.

Teksto spausdinimas spalvotu spausdintuvu

A4 formatas

1 puslapis

1,20

6.

Teksto su grafiniu vaizdu (piešinys, nuotrauka) spausdinimas spalvotu spausdintuvu

A4 formatas

 

 

1 puslapis

1,70

7.

Spaudinių skolinimas iš kitų bibliotekų (tarpbibliotekinio abonemento paslaugos) 1 vienetas

0,60

+pašto išlaidos

8.

Lankstinukų, kvietimo, vizitinės kortelės, diplomo maketavimas 1 valanda

3,50

9.

Prekyba leidybine produkcija Pagal sutartį

Pagal sutartį

10.

Bibliotekos patalpų ir įrangos nuoma 1 valanda

3,00

11.

Meno, foto parodų eksponavimas bibliotekos patalpose 1 savaitė

3,00

12.

Firmų ir jų paslaugų, atitinkančių bibliotekos veiklos specifiką, reklama bibliotekos patalpose 1 savaitė

1,50

13.

Laiško išsiuntimas elektroniniu paštu

(atlieka bibliotekininkas)

1 vienetas

0,30

14.

Fakso priėmimas 1 puslapis

0,15

15.

Fakso išsiuntimas: Lietuvoje

Į kitas šalis

1 puslapis

1 puslapis

0,50

1,00

16.

Informacijos įrašymas į skaitmenines laikmenas:

CD

DVD

į bibliotekoje įsigytas skaitmenines laikmenas

 

 

1 vienetas

1 vienetas

1 vienetas

0,60

1,20

+laikmenos kaina

17.

Dokumento skenavimas 1 puslapis

1,20

18.

Dokumento įrišimas (iki 50 lapų):

A3 formatas

A4 formatas

 

Dokumento įrišimas (iki 100 lapų):

A3 formatas

A4 formatas

 

 

1 vienetas

1 vienetas

 

 

 

1 vienetas

1 vienetas

 

2,00*

1,70*

2,30*

2,00*

*+faktinė įrišimo medžiagų kaina

19.

Dokumento įrišimas terminiu būdu (iki 30 lapų)

A4 formatas

1 vienetas

2,30

+faktinė įrišimo medžiagų kaina

20.

Dokumentų perrišimas ir restauravimas

A4 formatas

A5 formatas

 

1 puslapis

1 puslapis

 

1,00

3,00

+faktinė įrišimo medžiagų kaina

21.

Darbo su kompiuteriu pamoka:

grupėje

individualiai

 

1 valanda

1 valanda

2,30

4,30

22.

Analitinių apžvalgų rengimas ir atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą 1 valanda

3,00

23.

Pranešimo informacijos – komunikacijos temomis medžiagos pagal užsakymą parengimas 1 puslapis

4,30

24.

Seminarų, konferencijų, parodų ir kt. renginių organizavimas 1 valanda

10,00-15,00

Pagal susitarimą priklausomai nuo renginio apimties

25.

Seminarų, konferencijų, parodų ir kt. renginių pravedimas 1 valanda

Pagal susitarimą

26.

Bibliotekų veiklą atitinkančių mokymo programų ir kursų rengimas 1 valanda

Pagal susitarimą

27.

Leidybos paslaugos 1 vienetas

Pagal susitarimą

28.

Leidybinės produkcijos, susijusios su bibliotekų veikla  ir suvenyrinės produkcijos su bibliotekos atributika platinimas 1 vienetas

Faktinė kaina

+išlaidų kompensavimas

pagal susitarimą

29.

Gidų ir ekskursijų vadovų paslaugos, atitinkančios bibliotekų veiklą:

asmeniui:

be vertėjo

su vertėju

grupei:

be vertėjo

su vertėju

 

 

 

1 valanda

1 valanda

 

 

1 valanda

1 valanda

4,00

8,00

10,00

20,00

30.

Vieningo skaitytojo pažymėjimo išdavimas:

suaugusiems;

ikimokyklinio amžiaus vaikams, bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams;

mokyklinio amžiaus našlaičiams ir vaikų globos namų auklėtiniams;

neįgaliems asmenims, pensininkams ir bedarbiams;

pažymėjimo dublikato išdavimas (pametus, sugadinus).

 

 

1 vienetas

1 vienetas

 

1 vienetas

 

 

1 vienetas

 

1 vienetas

1,50

0,70

 

 

0,70

2,30

Tarpbibliotekinio abonemento paslauga – tai galimybė užsisakyti ir gauti Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje nesančius leidinius ar jų kopijas iš kitų Lietuvos bei užsienio šalių bibliotekų, apmokėjus dokumentų persiuntimo ir kopijavimo, jei siunčiamas ne originalas, išlaidas. Ši paslauga yra mokama: 0,60 Eur. (paslaugos teikimo mokestis) + pašto išlaidos.

Visas pašto išlaidas apmoka užsakovas. Kaina nustatoma remiantis Lietuvoje galiojančiais pašto paslaugų tarifais (kaina priklausys nuo persiunčiamų dokumentų faktinio svorio).

Užsakymas dokumentui priimamas užpildžius nustatytos formos užsakymo lapelį, paštu, telefonu ir elektroniniu paštu. Išsiųsti užsakymai  neanuliuojami!

Lietuvos paštu siunčiami leidiniai užsakovą pasiekia 1-7 dienų laikotarpiu nuo užsakymo datos.

TBA keliu gauti leidiniai į namus neišduodami. Jais galima naudotis bibliotekos skaityklose. Naudojimosi terminą nustato spaudinius paskolinusi biblioteka (dažniausiai skolinama 30-ties dienų laikotarpiui, tačiau paklausiems spaudiniams skolinimo laikas gali būti sutrumpintas).

Lietuvos bibliotekos  privalo sudaryti TBA sutartį su biblioteka.

Vieninteliai egzemplioriai, reti ir vertingi spaudiniai, periodiniai lediniai per TBA neskolinami.

Praradęs ar sužalojęs per TBA gautą dokumentą, asmuo/ar institucija/, kurio vardu buvo užsakytas dokumentas, atsiskaito už jį „Naudojimosi biblioteka taisyklių“ nustatyta tvarka.

Tarptautinio tarpbibliotekinio abonemento (TTBA) paslaugos:

Užsienio bibliotekoms atsiskaitome:

pagal dokumentą atsiuntusios bibliotekos mokestinį reikalavimą.

už kopijas – pagal ją pagaminusios bibliotekos kopijavimo įkainius.

Išsamesnė informacija apie TBA ir TTBA:

Sonata Nognienė, metodininkė – skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Tel./faksas: (8-441) 57 328.

El. paštas:  pagegiusvb@gmail.com

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: