Skip to content Skip to footer

Mėginsime sudėti pirmą žodį.

Klausykitės gerai… Širdim klausykit!

Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų

Pajusite medaus ir kraujo skonį,

Išgirsit volungę prieš lietų šaukiant,

Užuosit šieno ir liepynų kvapą,

Regėsit baugų debesio šešėlį

Per lauką bėgant… Taigi pamėginkim….

   Šiuos lietuvių literatūros klasiko Justino Marcinkevičiaus poemos žodžius deklamavo buvusi stoniškietė filologė, Pagėgių krašto literatų sambūrio narė Bernarda Ežerskienė ir kvietė prisijungti prie Tėvynės vardo skandavimo. Susirinkusiems vieningai ir džiaugsmingai skiemenuojant: „Lie-tu-va! Lietuva!…“ Stoniškių kultūros namuose 2024 m. vasario 20 d. prasidėjo vakaras „Tėviškei skamba lietuviški žodžiai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Lietuvių kalbos dienoms ir Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialo bibliotekininkė Zofija Genutienė, prieš primindama Lietuvos valstybės atkūrimo dienos reikšmę, skaitė lietuvybei dedikuotas šalies poetų eiles. Klausytojai taipogi sužinojo, kuo svarbios nuo vasario 16-osios iki kovo 11-osios minimos Lietuvių kalbos dienos, kurių minėjimai organizuojami visame pasaulyje, kur tik yra nors mažutė lietuvių bendruomenė. Buvo prisiminti lietuviško žodžio mylėtojai ir puoselėtojai: Antanas Strazdas, Simonas Daukantas, Vincas Kudirka, Maironis, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir kiti Lietuvos šviesuoliai. Pakviesta šių kūrėjų nepamiršti, nes jų dėka buvo išsaugota lietuviškų žodžių gausa ir įvairovė. Skaityti poetės Zitos Čepulytės eilėraščiai, skirti tautinio identiteto ugdytojams Kristijonui Donelaičiui, Jonui Basanavičiui, Liudvikui Rėzai ir kitiems tautos didžiavyriams atminti. Prisiminta, kaip keliavo lietuviškas žodis pavojingais knygnešių takais. Gražiais žodžiais paminėtas ir lietuvių kalbai nusipelnęs visų mylimas poetas Justinas Marcinkevičius, skaitytos ištraukos iš jo kūrinių.

Šilti jausmai gimtinei skleidėsi iš eilių, kurias deklamavo jaunosios stoniškietės: Liepa Dambrauskaitė, Ugnė Genytė ir Andrėja Vereškaitė.

Poetinius intarpus viso vakaro metu dovanojo Bernarda Ežerskienė: klausyti Aldonos Kruopytės „Sakmė apie gimtąją kalbą“ ir Janinos Degutytės „Čiurlionis. Karalių pasaka“.

Sveikinamąjį žodį susirinkusiesiems tarė Pagėgių savivaldybės tarybos narys Gintautas Stančaitis, taipogi skaitęs ir rašytojo Petro Panavo eilėraštį „Sukūrėm Lietuvą“. Eilėraštis – ilgas, bet  paskutinioji eilutė: „Kokie mes būsime – tokia bus Lietuva—“ skamba kaip priesakas mums – lietuviams…

„Per dainų raminantį švelnumą,

Per muziką mums būna vis kažkiek lengviau gyventi,

Išblaško neramias mintis prasmingi žodžiai…

Tad leiskim muzikai skambėti!

Per mūsų kraštą teka Gėgė – kartais rami, kartais veržli…

Ji šiuo metu išėjus iš krantų, su gulbių klegesiu belaukianti pavasario.

O štai ir mūsų scenoje svečiuojas „Gėgė““ –

šiais žodžiais bibliotekininkė Zofija Genutienė kvietė į sceną vakaro metu debiutavusią vokalinę-instrumentinę grupę „Gėgė“, vadovaujamą Rimanto Tamašausko. Pradžioje grupės narys ir vienas iš jos sumanytojų Kęstutis Bytautas skaitė savo eilėraštį bei atliko dainą. Kęstutis – jau seniai koncertuojantis, aktyviai įsiliejęs į muzikos pasaulį, o vakaro metu įvyko ir labai lauktas jo bei grupės pasirodymas. Ir nuaidėjo, nuskambėjo pilnutėlės salės skliautai! Pradžioje programa buvo ramesnė, labiau pritaikyta vakaro temai. Vėliau tempas greitėjo, skambėjo žinomos senos dainos, vieniems sukėlusios šypsenas, o kai kam – išspaudusios ašaras. Nuotaikinga, melodinga, skambu… Negana to, klausytojai buvo pakviesti išlieti savo energiją šokdami. Ratelyje sukosi visi, kas tik turėjo noro ir jėgų. Štai ką reiškia muzika, suskambusi iš visų širdies gelmių… Žiūrovai plojo atsistoję, kol scenoje grupę sveikino ir sėkmingų būsimų pasirodymų linkėjo Pagėgių savivaldybės vicemerė Aušra Zongailienė, Pagėgių savivaldybės tarybos narys Gintautas Stančaitis bei Pagėgių savivaldybės administracijos Stoniškių seniūnijos seniūnė Dalia Alkimavičienė.

Neužmirštama grupės „Gėgė“ koncertinė programa! Skambėkite, linksminkite, grokite Pagėgių kraštui ir Lietuvai. Didžiulis ačiū grupei „Gėgė ir visiems dalyvavusiems.

Zofija Genutienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Stoniškių filialo bibliotekininkėNuotraukų autorės – Roberta Dambrauskienė ir Zofija Genutienė.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. info@pagegiusvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: