Skip to content Skip to footer

Dundėjo nudundėjo traukiniai:

Į tolimą vergijos šalį…

Nors viskas buvo taip labai seniai,

Bet atmintis grąžinti gali

Tą didį nerimą širdies,

Bejėgiškumą, badą, šaltį.

Nepajėgiu išbraukt iš atminties – ir privalau su tuo gyventi.

Šiais tremtinės Marijos Inkrataitės-Blažulionienės eilėraščio „Neišnyks“ žodžiais Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialo bibliotekininkė Zofija Genutienė pradėjo literatūrinį-kraštotyrinį-muzikinį vakarą „Vis sapnavosi tolimas tolimas sodžius“, skirtą  Gedulo ir vilties dienai paminėti. Gražų 2023 m. birželio 13-osios vakarą į gyvenvietės parką, prie tremtiniams skirto paminklinio akmens, susirinko nemažas būrys besidominčių krašto praeitimi ir istorija.

Buvo trumpai prisiminti trėmimų meto baisumai. Tylos minute pagerbti visi negrįžusieji ir vėliau išėjusieji Anapilin. Bibliotekininkė Zofija Genutienė minėjo, kad tremtinius dažnai lydėjo malda ir dainos – liūdnos, bet keliančios dvasią. Duona gelbėjo nuo bado kūną, o knyga tapo sielos atgaiva. Ištremti lietuviai kantriai nešė savo sunkią dalią, nedejavo, jie tik savo kūryba stengėsi išreikšti meilę Lietuvai.

Mergaitės iš Stoniškių vaikų dienos centro kartu su vadove Laima Bagdoniene skaitė lietuvių tremtinių eilėraščius. Skambėjo Aksaveros Mikšienės vadovaujamo Pagėgių savivaldybės kultūros centro Šilgalių folkloro ansamblio „Kamana“ atliekamos tremties dainos.

Apie tremtį ir labiausiai jos paliestus gyventojų sluoksnius kalbėjo bei sudėtingą lietuvių situaciją grįžus iš trėmimo vietų apžvelgė Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos vyresnysis istorijos mokytojas Robertas Maziliauskas.

 Stoniškietis moksleivis Vytautas Užkuraitis perskaitė Marijos Inkrataitės-Blažulionienės eilėraštį „Dainuoju Lietuvą“. Ir toliau skambėjo Stoniškių parkas nuo ansamblio „Kamana“ atliekamų dainų: daug kas pritarė, kai kas ir ašarą nubraukė… Gera turėti savam krašte žmonių, tęsiančių tradicijas.

Užbaigdamas vakarą, Pagėgių savivaldybės tarybos narys, stoniškietis Gintautas Stančaitis pasidžiaugė susibūrusiais žmonėmis, padėkojo tremtiniams, ištvėrusiems sunkius laikus, linkėjo jiems sveikatos ir stiprybės.

Ačiū visiems, padėjusiems surengti šią šventę. O prisidėjo išties daug geradarių: Pagėgių savivaldybės administracijos Stoniškių seniūnija pasirūpino suolais parke ir renginio įgarsinimu, didžiulį gardų pyragą iškepė Biruta Sudeikienė, saldumynus sunešė ir stalus padengti padėjo Aldona Ališkevičienė, Laima Bagdonienė bei Stoniškių bendruomenės pirmininkė Daiva Bučinskienė. Šios moterys visuomet ateina į pagalbą.

Ačiū visiems kartu plušėjusiems, ačiū dalyvavusiems. Bendrystėje mes esame stiprūs!

Zofija Genutienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Stoniškių filialo bibliotekininkė

Nuotraukų autoriai: Edgaras Smoliakov, Biruta Sudeikienė, Zofija Genutienė.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: