Skip to content Skip to footer

Lumpėnų filialas

Bibliotekos veiklą reglamentuoja

Lumpėnų biblioteka įkurta 1951 metais. Nuo 1976 m. Šilutės raj. centrinės bibliotekos filialas, o įkūrus Pagėgių savivaldybę, nuo 2000 m. rugpjūčio 10 dienos ‑ Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. Bibliotekoje sukaupta medžiaga apie Endzį Jagomastą (1870-1941), Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėją, bibliofilą, spaustuvininką, leidėją. Jis Tilžėje įsteigė spaustuvę ir leidyklą „Lituania“, leido ir spausdino lietuviškus laikraščius ir knygas, platino lietuvišką spaudą. Dėl lietuvių tautinių teisių gynimo Vokietijos valdžios buvo persekiojamas ir verčiamas persikelti į Vokietiją. 1941 m. kovo mėn. apsigyveno Vilniuje. Vokiečiams okupavus Vilnių, gestapas suėmė šeimą. Su žmona, dviem sūnumis, dukterimi ir jos vyru nacių sušaudytas Paneriuose. Apie šio tragiško likimo asmenybę medžiagos rasite Lumpėnų bibliotekoje, tačiau ja naudotis galima tik skaitykloje.

Daugiau apie bibliotekos istoriją, kolekciją ir veiklą teiraukitės bibliotekoje, telefonu, raštu, el. paštu!

Bibliotekos struktūra

 • Abonementas;
 • 5 darbo vietų skaitykla;
 • 3 darbo vietų Interneto prieigos skaitykla;
 • Žaisloteka mažiausiems lankytojams;
 • Kraštotyros fondas apie Lumpėnų seniūniją, autografuotų knygų kolekcija bei dovanoti leidiniai.

Bibliotekos veikla

 • fonduose sukaupta daugiau kaip 8,1 tūkst. leidinių: knygos suaugusiems ir vaikams, informacinis fondas, enciklopedijos, žodynai, žinynai, periodika;
 • Per metus biblioteką aplanko iki 6,1 tūkst. lankytojų;
 • Per metus biblioteka lankytojams paskolina apie 11.1 tūkst. spaudinių.
 • Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai, menininkų parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis, vaikų piešinių parodos.

Bibliotekos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

 • Spaudinių skolinimas į namus;
 • Nemokamas internetas;
 • Galimybė naudotis skaitykloje enciklopedijomis, retais, informaciniais leidiniais;
 • Galimybę naudotis kompiuteriniais katalogais,  internetu, duomenų bazėmis;
 • Konsultacijos informacijos ieškos klausimais žodžiu, telefonu, el. paštu;
 • Knygnešių paslauga neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
 • Viešieji kultūriniai renginiai, kraštotyros, dokumentų, dailės ir kitos parodos.
 • Vaikų ir suaugusiųjų ekskursijos bibliotekoje.

TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Matavimo vienetas Kaina (Eur)
1.   Skaitytojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas:
1.1. Vieningas skaitytojo (vartotojo) pažymėjimas, (ar) pažymėjimo dublikatas asmenims nuo 16 metų ir suaugusiems 1 vnt. 2,00
1.2. Vaikų, moksleivių, senjorų, neįgaliųjų skaitytojų (vartotojų) pažymėjimas (ar) dublikatas 1 vnt. 1,00
1.3. Vaikų globos namų auklėtiniams ir našlaičiams iki 18 metų 1 vnt. Nemokamai
1.4. Skaitytojo bilieto dublikatas 1 vnt. 2,20
2.   Dokumentų kopijavimas
2.1. Nespalvotos kopijos
2.1.          1. A4 formatas (1 puslapis) 1 kopija 0,10
2.1.2. A4 formatas (abi lapo pusės) 1 kopija 0,15
2.1.3. A3 formatas (1 puslapis) 1 kopija 0,15
2.1.4. A3 formatas (abi lapo pusės) 1 kopija 0,20
2.2. Spalvotos kopijos
2.2.1. A4 formatas (1 puslapis) 1 kopija 1,00
2.2.2. A4 formatas (abi lapo pusės) 1 kopija 1,50
2.2.3. A3 formatas (1 puslapis) 1 kopija 1,50
2.2.4. A3 formatas (abi lapo pusės) 1 kopija 2,00
3.   Dokumentų spausdinimas
3.1. Nespalviniu spausdintuvu
3.1.1. A4 formatas teksto dokumentas (1 psl.) 1 kopija 0,10
3.1.2. A4 formatas vaizdo dokumentas ( 1 psl.) 1 kopija 0,15
3.1.3. A3 formatas teksto dokumentas (1 psl.) 1 kopija 0,15
3.1.4. A3 formatas vaizdo dokumentas (1 psl.) 1 kopija 0,25
3.2. Spalviniu spausdintuvu
3.2.1. A4 formatas teksto dokumentas (1 psl.) 1 kopija 0,90
3.2.2. A4 formatas vaizdo dokumentas ( 1 psl.) 1 kopija 1,20
3.2.3. A3 formatas teksto dokumentas (1 psl.) 1 kopija 1,20
3.2.4. A3 formatas vaizdo dokumentas (1 psl.) 1 kopija 1,50
4.   Dokumentų skenavimas
4.1. A4 formatas (1 puslapis) 1 vaizdas 0,10
4.2. A3 formatas (1 puslapis) 1 vaizdas 0,15
5.   Dokumentų įrišimas (spiraliniu būdu)
5.1. Įrišimas A4 formato iki 50 lapų 1,70
5.2. Įrišimas A3 formato iki 50 lapų 2,00
5.3. Įrišimas A4 formato iki 100 lapų 2,00
5.4. Įrišimas A3 formato iki 100 lapų 2,30
6.   Dokumentų įrišimas (terminiu būdu)
6.1. Įrišimas A4 formato iki 50 lapų 1,00
6.3. Įrišimas A4 formato iki 100 lapų 3,00
7.   Dokumentų laminavimas
7.1. A3 formato 1 psl. 1,30
7.2. A4 formato 1 psl. 1,00
7.3. A5 formato 1 psl. 0,75
8.   Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas iš Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos fondų ir prenumeruojamų duomenų bazių bei redagavimas pagal individualų užsakymą 1 bibliografinis įrašas 0,30
9.   Leidybos paslaugos
9.1. 1 puslapio teksto surinkimas (A4 formatas) 1 lapas 0,60
9.2. 1 puslapio teksto maketavimas (A4 formatas) 1 lapas 1,00

9.4.

 

Leidybos paslaugos (lankstinuko, kvietimo, programos, bukleto, afišos, padėkos, diplomo, vizinės kortelės ir kitų mažosios poligrafijos leidinių sukūrimas) 1 valanda

 

 

3,50

 

10. Informacijos įrašymas į elektronines laikmenas
10.1. CD (bibliotekos diskas) 1 vnt. 0,60 + laikmenos kaina
10.2. CD, USB (vartotojo) 1 vnt. 0,30
11. Laiško išsiuntimas elektroniniu paštu (atlieka bibliotekininkas) 1 vnt. 0,30
12. Vieno asmens individualus mokymas 1 val. 3,00
13. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuoma
13.1. Salės nuoma (1 aukštas) *   ** 1 val. 10,00
13.2. Salės nuoma su technine įranga *   ** 1 val. 15,00
13.3. Kompiuterių klasės nuoma *   ** 1 val. 15,00
13.4. Interaktyvios erdvės nuoma *   ** 1 val. 15,00
13.5. Multimedijos nuoma *   ** 1 val. 7,00
13.6. Multimedijos ekrano nuoma *   ** 1 val. 2,00
13.7. Patalpų nuoma visuose viešosios bibliotekos filialuose be įrangos *   ** 1 val. 7,00
13.8. Patalpų nuoma visuose viešosios bibliotekos filialuose su įranga *   ** 1 val. 10,00
14. Leidinių ir suvenyrų, reprezentuojančių bibliotekos veiklą ir rajoną platinimas* Savikaina + administravimo išlaidos
15. Renginių organizavimas
15.1. Gidų ir ekskursijų vadovo paslaugos 1 val. 10,00
15.2. Renginių, atitinkančių įstaigos tikslus ir funkcijas, organizavimas užsakovo pageidautina tema 1 val. 30,00
15.3. Renginio vedėjo paslauga 1 val. Pagal susitarimą
15.4. Kino filmų rodymas

1 vnt.

 

Filmų platintojo įkainis
16. Pranešimo informacijos – komunikacijos temomis medžiagos pagal užsakymą parengimas 1 psl. 6,00
LUMPĖNŲ FILIALAS
Rambyno g. 22, Lumpėnų k., Lumpėnų seniūnija,
Pagėgių savivaldybė, LT-99267
Darbuotoja – NIJOLĖ ŠEDIENĖ
Tel. 8 441 42 714
El.p. nijole.sediene@pagegiusvb.lt
Darbo laikas: I-V: 9.00 – 16.00 val.
(Pietūs: 12.00 –13.00 val.)
VI-VII: Poilsio dienos.
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena. Lankytojai neaptarnaujami.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: