Skip to content Skip to footer

Naudojimosi internetu taisyklės

NAUDOJIMOSI INTERNETU TAISYKLĖS

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės viešosios

bibliotekos direktorės 2010 m. gruodžio 27 d.

įsakymu Nr.  23-2.6

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
NAUDOJIMOSI INTERNETO PASLAUGOMIS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Bibliotekos) naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi šiomis paslaugomis tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę.

2.  Kompiuterio ir viešos interneto prieigos paslaugos (išskyrus dokumentų spausdinimą ir skenavimą) teikiamos registruotiems vartotojams;

3. Bibliotekoje vartotojams skirti kompiuteriai naudojami:

3.1. informacijos paieškai interneto tinkluose, prenumeruojamose duomenų bazėse, informaciniuose

kompaktiniuose diskuose;

3.2. darbui su Microsoft Office programomis;

3.3. kompiuteriniams žaidimams (išskyrus Bibliografijos-informacijos skyriuje);

3.4. elektroniniam paštui.

4. Nemokantiems savarankiškai susirasti reikalingą informaciją internete suteikiamos bibliotekininko  konsultacijos, rengiami individualūs ir grupių mokymai.

5. Vartotojas gali naudotis tik Bibliotekos įdiegtomis programomis.

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

6.  Interneto paslaugos bibliotekoje yra nemokamos.

7.  Pirmenybė naudotis internetu teikiama mokslui.

8. Naudotis kompiuteriais ir internetu gali visi registruoti Bibliotekos vartotojai, mokantys dirbti kompiuteriu ir susipažinę su šiomis Taisyklėmis.

9. Vartotojai prie kompiuterio dirba po vieną.

10. Iš anksto užsiregistravusių vartotojų aptarnavimas:

10.1. vartotojas gali iš anksto rezervuoti sau vietą prie kompiuterio, apie tai žodžiu ar telefonu pranešęs Bibliotekos darbuotojui ir su juo suderinęs tikslų laiką.

10.2. jei eilės prie kompiuterių nėra, vartotojas gali naudotis kompiuteriu ar internetu ilgiau.

11. Vartotojų aptarnavimas be išankstinės registracijos:

11.1. vartotojas, iš anksto nerezervavęs darbo vietos, naudotis kompiuteriais ir internetu gali tuo laiku, kai yra laisvų kompiuterių;

11.2. jei susidaro eilė vartotojų be išankstinės registracijos, laikas prie kompiuterio ribojamas:

1 valanda 1 vartotojui;

11.3. jei eilės prie kompiuterių nėra, vartotojas gali naudotis kompiuteriu ir internetu ilgiau.

12. Kompiuteriai išjungiami likus 10 min. iki bibliotekos darbo laiko pabaigos.

III. VARTOTOJŲ TEISĖS

13. Vartotojas turi teisę:

13.1. iš anksto rezervuoti sau vietą prie kompiuterio;

13.2. naudotis bibliotekininko pagalba ieškodamas informacijos internete;

13.3. įsirašyti surinktą informaciją į savo atsineštą laikmeną;

13.4. naudotis Bibliotekoje teikiamomis mokamomis paslaugomis.

14. Vartotojas neturi teisės:

14.1. naudotis internetu ne informacijos paieškos tikslais (išskyrus žaidimus, interneto diskusijų forumus, pokalbių svetaines ir elektroninį paštą);

14.2. skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją (žr. Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymą ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus);

14.3. įrašyti savo laikmenų duomenis į Bibliotekos kompiuterio C diską;

14.4. keisti darbo vietą prie kito kompiuterio, prieš tai neatsiklausęs Bibliotekos darbuotojo;

14.5. savavališkai instaliuoti atsisiųstas programas;

14.6. keisti naršyklių parametrus bei darbo aplinką;

14.7. savavališkai taisyti ar išjungti kompiuterį.

IV. VARTOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

15. Vartotojai, naudodamiesi interneto ir kitomis kompiuterinėmis paslaugomis, privalo laikytis šių Taisyklių.

16. Projektuose „Bibliotekos pažangai“ viešojoje interneto prieigoje ir ,,Viešųjų interneto  prieigos taškų tinklo plėtra“ (VIPT) vartotojui, nusižengusiam naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklėms, darbuotojas gali uždrausti toliau naudotis kompiuteriu arba tam tikram laikui užblokuoti galimybę vartotojui jungtis prie viešosios prieigos kompiuterių. Vartotojui bus parodytas perspėjimas, kad jam skirta šiek tiek laiko užbaigti savo daromus darbus, o jam išsekus, jis bus atjungtas. Atblokuoti vartotoją galimą bet kuriuo metu.

17. Už Taisyklių pažeidimą vartotojams taikomos Pagėgių bibliotekos skaitytojų aptarnavimo  taisyklėse numatytos nuobaudos.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: