Skip to content Skip to footer

Stoniškių filialas

Bibliotekos veiklą reglamentuoja

Stoniškių biblioteka įsteigta 1949 metais. Nuo 1976 m. Šilutės raj. centrinės bibliotekos filialas. Įkūrus Pagėgių savivaldybę, nuo 2000 m. rugpjūčio 10 dienos ‑ Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialas. 2004 metais rugpjūčio 10 dieną biblioteka perkelta į naujas patalpas seniūnijos pastate. Biblioteka saugo Pagėgių krašto kraštotyrininko, šviesuolio, literato, visuomenininko Broniaus Bagdono surinktą įspūdingą kraštotyros dokumentų kolekciją: kaimų ir krašto įstaigų, organizacijų istoriją, medžiagą apie čia gyvenusius, dirbusius žmones, krašto šviesuolius ir paprastus kaimo gyventojus. Bibliotekai p. Br. Bagdonas patikėjo savo kūrybos – eilėraščių – rankraštyną. Kraštotyros darbai išskirtini tuo, kad kraštotyrininkas surinko medžiagą apie pastatų istoriją: pastatų nuotraukas, čia gyvenusių žmonių prisiminimus, įvykius, kelių šeimos kartų gyvenimus… Kolekcija prieinama visiems besidomintiems krašto kultūra ir istorija. Tiesa, dokumentais galima naudotis tik vietoje, bibliotekos skaitykloje.

Daugiau apie bibliotekos istoriją, kolekciją ir veiklą teiraukitės bibliotekoje, telefonu, raštu, el. paštu!

Bibliotekos struktūra

 • Abonementas;
 • 5 darbo vietų skaitykla;
 • 3 darbo vietų Interneto prieigos skaitykla;
 • Žaisloteka mažiausiems lankytojams;
 • Kraštotyros fondas apie Stoniškių seniūniją, autografuotų knygų kolekcija bei dovanoti leidiniai.

Bibliotekos veikla

 • fonduose sukaupta daugiau kaip 9,5 tūkst. leidinių: knygos suaugusiems ir vaikams, informacinis fondas, enciklopedijos, žodynai, žinynai, periodika;
 • Per metus biblioteką aplanko iki 9 tūkst. lankytojų;
 • Per metus biblioteka lankytojams paskolina apie 13,1 tūkst. spaudinių.
 • Bibliotekoje vyksta įvairūs renginiai, menininkų parodos, susitikimai su įdomiais žmonėmis, vaikų piešinių parodos.

Bibliotekos paslaugos

Nemokamos paslaugos:

 • Spaudinių skolinimas į namus;
 • Nemokamas internetas;
 • Galimybė naudotis skaitykloje enciklopedijomis, retais, informaciniais leidiniais;
 • Galimybę naudotis kompiuteriniais katalogais,  internetu, duomenų bazėmis;
 • Konsultacijos informacijos ieškos klausimais žodžiu, telefonu, el. paštu;
 • Knygnešių paslauga neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (jiems pageidaujant).
 • Viešieji kultūriniai renginiai, kraštotyros, dokumentų, dailės ir kitos parodos.
 • Vaikų ir suaugusiųjų ekskursijos bibliotekoje.

TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Matavimo vienetas Kaina (Eur)
1.   Skaitytojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas:
1.1. Vieningas skaitytojo (vartotojo) pažymėjimas, (ar) pažymėjimo dublikatas asmenims nuo 16 metų ir suaugusiems 1 vnt. 2,00
1.2. Vaikų, moksleivių, senjorų, neįgaliųjų skaitytojų (vartotojų) pažymėjimas (ar) dublikatas 1 vnt. 1,00
1.3. Vaikų globos namų auklėtiniams ir našlaičiams iki 18 metų 1 vnt. Nemokamai
1.4. Skaitytojo bilieto dublikatas 1 vnt. 2,20
2.   Dokumentų kopijavimas
2.1. Nespalvotos kopijos
2.1.          1. A4 formatas (1 puslapis) 1 kopija 0,10
2.1.2. A4 formatas (abi lapo pusės) 1 kopija 0,15
2.1.3. A3 formatas (1 puslapis) 1 kopija 0,15
2.1.4. A3 formatas (abi lapo pusės) 1 kopija 0,20
2.2. Spalvotos kopijos
2.2.1. A4 formatas (1 puslapis) 1 kopija 1,00
2.2.2. A4 formatas (abi lapo pusės) 1 kopija 1,50
2.2.3. A3 formatas (1 puslapis) 1 kopija 1,50
2.2.4. A3 formatas (abi lapo pusės) 1 kopija 2,00
3.   Dokumentų spausdinimas
3.1. Nespalviniu spausdintuvu
3.1.1. A4 formatas teksto dokumentas (1 psl.) 1 kopija 0,10
3.1.2. A4 formatas vaizdo dokumentas ( 1 psl.) 1 kopija 0,15
3.1.3. A3 formatas teksto dokumentas (1 psl.) 1 kopija 0,15
3.1.4. A3 formatas vaizdo dokumentas (1 psl.) 1 kopija 0,25
3.2. Spalviniu spausdintuvu
3.2.1. A4 formatas teksto dokumentas (1 psl.) 1 kopija 0,90
3.2.2. A4 formatas vaizdo dokumentas ( 1 psl.) 1 kopija 1,20
3.2.3. A3 formatas teksto dokumentas (1 psl.) 1 kopija 1,20
3.2.4. A3 formatas vaizdo dokumentas (1 psl.) 1 kopija 1,50
4.   Dokumentų skenavimas
4.1. A4 formatas (1 puslapis) 1 vaizdas 0,10
4.2. A3 formatas (1 puslapis) 1 vaizdas 0,15
5.   Dokumentų įrišimas (spiraliniu būdu)
5.1. Įrišimas A4 formato iki 50 lapų 1,70
5.2. Įrišimas A3 formato iki 50 lapų 2,00
5.3. Įrišimas A4 formato iki 100 lapų 2,00
5.4. Įrišimas A3 formato iki 100 lapų 2,30
6.   Dokumentų įrišimas (terminiu būdu)
6.1. Įrišimas A4 formato iki 50 lapų 1,00
6.3. Įrišimas A4 formato iki 100 lapų 3,00
7.   Dokumentų laminavimas
7.1. A3 formato 1 psl. 1,30
7.2. A4 formato 1 psl. 1,00
7.3. A5 formato 1 psl. 0,75
8.   Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas iš Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos fondų ir prenumeruojamų duomenų bazių bei redagavimas pagal individualų užsakymą 1 bibliografinis įrašas 0,30
9.   Leidybos paslaugos
9.1. 1 puslapio teksto surinkimas (A4 formatas) 1 lapas 0,60
9.2. 1 puslapio teksto maketavimas (A4 formatas) 1 lapas 1,00

9.4.

 

Leidybos paslaugos (lankstinuko, kvietimo, programos, bukleto, afišos, padėkos, diplomo, vizinės kortelės ir kitų mažosios poligrafijos leidinių sukūrimas) 1 valanda

 

 

3,50

 

10. Informacijos įrašymas į elektronines laikmenas
10.1. CD (bibliotekos diskas) 1 vnt. 0,60 + laikmenos kaina
10.2. CD, USB (vartotojo) 1 vnt. 0,30
11. Laiško išsiuntimas elektroniniu paštu (atlieka bibliotekininkas) 1 vnt. 0,30
12. Vieno asmens individualus mokymas 1 val. 3,00
13. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuoma
13.1. Salės nuoma (1 aukštas) *   ** 1 val. 10,00
13.2. Salės nuoma su technine įranga *   ** 1 val. 15,00
13.3. Kompiuterių klasės nuoma *   ** 1 val. 15,00
13.4. Interaktyvios erdvės nuoma *   ** 1 val. 15,00
13.5. Multimedijos nuoma *   ** 1 val. 7,00
13.6. Multimedijos ekrano nuoma *   ** 1 val. 2,00
13.7. Patalpų nuoma visuose viešosios bibliotekos filialuose be įrangos *   ** 1 val. 7,00
13.8. Patalpų nuoma visuose viešosios bibliotekos filialuose su įranga *   ** 1 val. 10,00
14. Leidinių ir suvenyrų, reprezentuojančių bibliotekos veiklą ir rajoną platinimas* Savikaina + administravimo išlaidos
15. Renginių organizavimas
15.1. Gidų ir ekskursijų vadovo paslaugos 1 val. 10,00
15.2. Renginių, atitinkančių įstaigos tikslus ir funkcijas, organizavimas užsakovo pageidautina tema 1 val. 30,00
15.3. Renginio vedėjo paslauga 1 val. Pagal susitarimą
15.4. Kino filmų rodymas

1 vnt.

 

Filmų platintojo įkainis
16. Pranešimo informacijos – komunikacijos temomis medžiagos pagal užsakymą parengimas 1 psl. 6,00
STONIŠKIŲ FILIALAS
Klaipėdos g. 1, Stoniškių k., Stoniškių seniūnija,
Pagėgių savivaldybė, LT-99302
Darbuotoja – ZOFIJA GENUTIENĖ
Tel. 8 441 41 867
El.p. zofija.genutiene@pagegiusvb.lt
Darbo laikas: I-V: 9.00 – 16.00 val.
(Pietūs: 12.00 –13.00 val.)
VI-VII: Poilsio dienos.
Paskutinė mėnesio darbo diena – švaros diena. Lankytojai neaptarnaujami.
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. info@pagegiusvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: