Skip to content Skip to footer

Minėtinų datų kalendorius 2013

MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS

2013-ieji metai

2013-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti:

a) Tarmių metais, tad šiais metais turėtų būti skatinama:

–  kalbėti ir kurti gimtąja tarme;

–  skleisti tradicijas ir papročius gimtąja tarme;

–  populiarinti tarmes dalyvaujant tarmių mokovams.

b) Klaipėdos krašto atgavimo metais;

c) Sveikatingumo metais;

d) Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną metais: 2013 m. liepos 17 d. sukanka 80 metų, kai šie lakūnai perskrido [1933 m. liepos 15-17 d.] Atlanto vandenyną.

e) 1863-iųjų metų sukilimo metais: 2013 m. sukanka 150 metų, kai Abiejų Tautų Respublika (Lietuvos ir Lenkijos bendra valstybė) sukilo prieš Rusijos imperijos valdžią.

f) Europos pilietiškumo metais.

Data

Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt.

Sukaktys

SAUSIS

01-01

Lietuvos vėliavos diena

1928-01-01

g. Albertas Laurinčiukas – prozininkas, dramaturgas, publicistas

85

1958-01-02

g. Vaidotas Daunys – poetas, eseistas, literatūros kritikas, žurnalistas, kultūros veikėjas

55

01-06

Trijų Karalių šventė

1893-01-06

g. Vincas Mykolaitis-Putinas – rašytojas, poetas, prozininkas

120

1923-01-07

g. Anzelmas Matutis (tikr. Matulevičius) – poetas, vaikų literatūros kūrėjas, pedagogas

90

1628-01-12

g. Šarlis Pero – prancūzų rašytojas, poetas, literatūros kritikas, vaikų literatūros kūrėjas

385

01-13

Laisvės gynėjų diena

1903-01-13

g. Žoržas Simenonas – prancūzų rašytojas

110

01-15

Klaipėdos diena

1788-01-22

g. Džordžas Noelis Gordonas Baironas – anglų poetas, vienas iš žymiausių romantizmo atstovų

225

1783-01-23

g. Stendalis – prancūzų rašytojas

230

01-26

Tarptautinė muitinių / muitininkų diena

1888-01-26

g. Jonas Valaitis – rašytojas, spaudos darbuotojas, pedagogas

125

1933-01-26

g. Martynas Vainilaitis – poetas, rašytojas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas

80

1928-01-28

g. Kostas Kaukas – rašytojas, žurnalistas, vaikų literatūros kūrėjas

85

VASARIS

1598-02-03

g. Kristupas Vilkas – Mažosios Lietuvos poetas, archyvaras, pedagogas

415

1943-02-04

g. Sigitas Geda – poetas, dramaturgas, eseistas, literatūros kritikas, vertėjas

70

1828-02-08

g. Žiulis Vernas – prancūzų rašytojas, mokslinės fantastikos žanro pradininkas

185

1938-02-09

g. Jurijus Kovalis – rusų prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas

75

1908-02-10

g. Kazys Jakubėnas – poetas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas

105

02-11

Pasaulinė ligonių diena

1928-02-13

g. Vytautas Rudokas – poetas, vertėjas

85

02-14

Švento Valentino diena

02-16

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

02-21

Tarptautinė gimtosios kalbos diena ir Užgavėnių šventė

KOVAS

1888-03-02

g. Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė – poetė, prozininkė, dramaturgė, vaikų literatūros kūrėja, pedagogė, dailininkė

125

03-03

Tarptautinė rašytojų diena

1953-03-03

g. Juozas Erlickas – rašytojas, poetas, publicistas

60

03-04

Lietuvos globėjo švento Kazimiero diena

03-08

Tarptautinė moters diena

03-11

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

1948-03-12

g. Sandra Brown – amerikiečių rašytoja, žurnalistė

65

03-16

Knygnešio diena

1948-03-17

g. Gediminas Griškevičius – poetas, vaikų literatūros kūrėjas

65

1883-03-19

g. Kazys Aleksandras Puida – rašytojas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, vertėjas

130

03-20

Pasaulinė žemės diena

1828-03-20

g. Henrikas Johanas Ibsenas – norvegų dramaturgas, prozininkas, šiuolaikinės dramos pradininkas

185

03-21

Pasaulinė poezijos diena

1868-03-22

g. Vydūnas (tikr. Vilius Storosta) – Mažosios Lietuvos dramaturgas, publicistas, filosofas, kultūros veikėjas

145

03-24

Tarptautinė tuberkuliozės diena

1973-03-26

g. Marius Ivaškevičius – prozininkas, dramaturgas, novelistas,  eseistas, kino scenaristas ir režisierius

40

03-27

Tarptautinė teatro diena

1868-03-28

g. Maksimas Gorkis (tikr. Aleksejus Peškovas) – rusų rašytojas, publicistas, socrealizmo literatūros žanro pradininkas

145

1948-03-28

g. Stasys Jonauskas – poetas, žurnalistas, redaktorius

65

03-31

Šventos Velykos

BALANDIS

04-01

Juokų arba melagių diena

04-01

Pasaulinė paukščių diena

1938-04-01

g. Laimonas Inis – rašytojas, eseistas, novelistas, poetas, žurnalistas, bibliotekininkas, vaikų literatūros kūrėjas

75

04-02

Tarptautinė vaikų knygos diena

1818-04-04

g. Tomas Main Ridas – airių-amerikiečių rašytojas

195

04-07

Pasaulinė sveikatos diena

04-11

Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena

04-12

Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena

04-15

Kultūros diena

04-18

Tarptautinė paminklų apsaugos diena

04-23

Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena

04-24

Tarptautinė jaunimo solidarumo diena

04-27

Medicinos darbuotojų diena

GEGUŽĖ

05-01

Tarptautinė darbo diena

05-01

Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena

05-03

Pasaulinė spaudos laisvės diena

05-05

Motinos diena

05-07

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

05-08

Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus diena

05-08

Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena

05-08

Lietuvos muitinės įkūrimo diena

05-09

Europos diena

05-12

Tarptautinė slaugytojų diena

1943-05-13

g. Algimantas Mikuta – poetas, vertėjas

70

05-15

Tarptautinė šeimos diena

05-17

Pasaulio informacinės visuomenės diena

05-18

Tarptautinė muziejų diena

05-21

Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena

05-31

Pasaulinė diena be tabako

BIRŽELIS

06-01

Tarptautinė vaikų gynimo diena

06-02

Tėvo diena

06-04

Tarptautinė agresijos prieš vaikus diena

06-05

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena

1918-06-06

g. Virdžinija Kleo Endrius – amerikiečių rašytoja, novelistė

95

1953-06-13

g. Donatas Kajokas – poetas, eseistas

60

06-14

Gedulo ir vilties diena

06-15

Okupacijos ir genocido diena

1898-06-22

g. Erichas Marija Remarkas – vokiečių rašytojas

115

06-24

Joninės (Rasos šventė)

06-26

Tarptautinė kovos su narkomanija diena

06-27

Tarptautinė žvejų diena

06-29

Lietuvos pasieniečių diena

LIEPA

07-01

Tarptautinė architektų diena

1883-07-03

g. Francas Kafka – austrų rašytojas, prozininkas

130

07-06

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimodiena

1928-07-06

g. Janina Degutytė – poetė, vaikų literatūros kūrėja

85

1948-07-10

g. Vidmantė Jasukaitytė – rašytoja

65

1410-07-15

Žalgirio mūšio diena

07-17

Pasaulio lietuvių vienybės diena

1923-07-25

g. Marija Gripė – švedų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja

90

1928-07-27

g. Antanas Bieliauskas – dramaturgas, prozininkas, žurnalistas

85

1991-07-31

Medininkų tragedijos metinės

RUGPJŪTIS

08-09

Tarptautinė tautos diena

1943-08-10

g. Ona Baliukienė-Pranckevičiūtė – poetė

70

08-12

Tarptautinė jaunimo diena

1923-08-12

g. Birutė Pūkelevičiūtė – poetė, prozininkė, dramaturgė, režisierė, aktorė

90

08-15

Žolinė (Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė)

08-19

Pasaulinė fotografijos diena

08-23

Baltijos kelio ir Juodojo kaspino diena

08-31

Laisvės diena

08-31

Interneto dienoraščių (blogų) diena

RUGSĖJIS

09-01

Mokslo ir žinių diena

09-08

Šilinė (Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo diena).

09-08

Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena

09-08

Tarptautinė raštingumo diena

1818-09-09

g. Levas Nikolajevičius Tolstojus – rusų rašytojas, narys – korespondentas, Peterburgo MA garbės akademikas, grafas

195

09-15

Tarptautinė demokratijos diena

1991-09-17

Lietuvos priėmimo į Jungtinių Tautų Organizaciją metinės

09-21

Tarptautinė taikos diena

1236-09-22

Saulės (Šiaulių) mūšio metinės

09-22

Baltų vienybės diena

09-23

Lietuvos žydų genocido diena

09-26

Europos kalbų diena

09-27

Pasaulinė turizmo diena

09-27

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

09-29

Pasaulinė širdies diena

1918-09-29

g. Tėvas Stanislovas (tikr. Algirdas Mykolas Dobrovolskis) – kunigas, žymus kultūros ir visuomenės veikėjas

95

SPALIS

10-01

Tarptautinė muzikos diena

10-01

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

10-02

Angelų sargų arba Policijos diena

10-04

Tarptautinė gyvūnų globos diena

10-05

Tarptautinė mokytojų diena

10-09

Pasaulinė pašto diena

10-10

Pasaulinė psichinės sveikatos diena

10-10

Vietos savivaldos diena

10-10

Pasaulinė regėjimo diena

10-16

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena

10-17

Tarptautinė kovos su skurdu diena

1948-10-19

g. Vydas Astas (tikr. Tautvydas Galinis) – rašytojas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas

65

1928-10-20

g. Mykolas Sluckis – prozininkas

85

10-24

Jungtinių tautų organizacijos diena

10-24

Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena

10-25

Konstitucijos diena

1938-10-25

g. Kostas Fedaravičius – poetas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas, žurnalistas, redaktorius

75

1793-10-28

g. Simonas Daukantas – rašytojas, istorikas, švietėjas, pirmosios rašytinės Lietuvos istorijos gimtąja lietuvių kalba autorius

220

LAPKRITIS

11-01

Visų šventųjų diena

11-02

Vėlinės – Mirusiųjų atminimo diena

11-03

Medžiotojų diena

1938-11-06

g. Leonardas Gutauskas – rašytojas, poetas, vaikų literatūros kūrėjas, dailininkas

75

1913-11-07

g. Albertas Kamiu – prancūzų rašytojas, filosofas, Nobelio premijos laureatas

100

11-08

Europos sveikos mitybos diena

1818-11-09

g. Ivanas Sergejevičius Turgenevas – rusų rašytojas, romanistas, novelistas, poetas, kritikas, dramaturgas, vertėjas

195

11-10

Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi

11-14

Karaliaus Mindaugo žūties diena

11-14

Pasaulinė diabeto diena

11-16

Tarptautinė tolerancijos diena

1893-11-16

g. Kazys Binkis – poetas, dramaturgas, prozininkas, žurnalistas, vaikų literatūros kūrėjas

120

1858-11-20

g. Selma Lagerliof – švedų rašytoja, novelistė, romanistė

155

1943-11-20

g. Violeta Palčinskaitė – poetė, dramaturgė, scenaristė, vaikų literatūros kūrėja

70

11-21

Pasaulinė sveikinimosi diena

11-23

Lietuvos kariuomenės diena

1953-11-26

g. Antanas A. Jonynas – poetas, vertėjas

60

11-30

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena

11-30

Advento pradžia

GRUODIS

12-01

Pasaulinė kovos su AIDS diena

12-03

Tarptautinė žmonių su negalia diena

12-10

Tarptautinė žmogaus teisių diena

12-18

Tarptautinė migrantų diena

1863-12-19

g. Pranas Mašiotas – vaikų rašytojas, publicistas, pedagogas, kultūros veikėjas

150

12-24

Šv. Kūčios

1798-12-24

g. Adomas Mickevičius – lenkų-lietuvių poetas, rašytojas

215

12-25-26

Šv. Kalėdos

1858-12-31

g. Vincas Kudirka – rašytojas, poetas, Lietuvos valstybės himno autorius, publicistas, vertėjas, knygnešys, laikraščio „Varpas“ redaktorius

155

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: