Skip to content Skip to footer

Minėtinų datų kalendorius 2014

MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS

2014-ieji metai

2014 m.  sukanka 1005 metai nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose.

2014 m. rugsėjo 8 d. sukanka 500 metų, kai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė laimėjo istorinę pergalę Oršos mūšyje ir apgynė Lietuvos žemių vientisumą.

2014-ieji Lietuvos krikščionių Bažnyčių memorandumo paskelbti Šeimos metais.

2014-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti:

a) lietuvių grožinės literatūros pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono   Donelaičio metais;

b)   Teatrų metais.

 

   

Data

Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt.

Sukaktys

SAUSIS

01-01

Lietuvos vėliavos diena

01-01

Naujieji metai

1714-01-01

g. Kristijonas Donelaitis – lietuvių grožinės literatūros pradininkas, rašytojas, lietuvių literatūros klasikas

300

1919-01-01

g. Džeromas Selindžeris – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas

95

1939-01-01

g. Vygandas Račkaitis – vaikų literatūros kūrėjas, rašytojas

75

1944-01-01

g. Rita Vinciūnienė (Klingaitė) – prozininkė

70

1924-01-02

g. Antanas Paulavičius – poetas, prozininkas, dramaturgas

90

1934-01-02

g. Algimantas Gudaitis – vertėjas

80

01-06

Trijų Karalių šventė

1934-01-07

g. Kazys Paulauskas – prozininkas

80

1939-01-09

g. Algirdas Matulevičius – istorikas, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių  tautinio atgimimo spaudos tyrinėtojas

75

1949-01-12

g. Haruki Murakami – japonų rašytojas ir vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas

65

1929-01-13

g. Vincas Giedra – rašytojas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas

85

01-13

Laisvės gynėjų diena

01-15

Klaipėdos diena

1904-01-22

g. Arkadijus Gaidaras (tikr. Golikovas) – rusų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas

110

01-26

Tarptautinė muitinių / muitininkų diena

1804-01-26

g. Kajetonas Aleknavičius – poetas, švietėjas

210

1939-01-26

g. Vladas Baltuškevičius – poetas, vertėjas

75

1904-01-28

g. Teofilis Tilvytis – poetas, prozininkas

110

VASARIS

1919-02-02

g. Ambraziejus Jonynas – tautosakininkas, humanitarinių mokslų daktaras

95

1959-02-07

g. Valdemaras Kukulas – poetas, eseistas, literatūros kritikas, vaikų literatūros kūrėjas

55

02-11

Pasaulinė ligonių diena

1954-02-08

g. Ramunė Palekaitė – poetė

60

1894-02-11

g. Vitalijus Biankis – rusų vaikų literatūros klasikas, vienas žymiausių rašytojų animalistų

120

1924-02-12

g. Albertas Vytautas Misevičius – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas

90

1769-02-13

g. Ivanas Krylovas – rusų poetas, vaikų literatūros kūrėjas

245

02-14

Švento Valentino (Įsimylėjėlių) diena

02-16

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

1929-02-20

g. Leonas Zaleckis – prozininkas

85

02-21

Tarptautinė gimtosios kalbos diena

1899-02-23

g. Erichas Kestneris – vokiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas

115

1964-02-24

g. Kęstutis Navakas – poetas, eseistas, literatūros kritikas, vertėjas

50

1899-02-25

g. Vytautas Karosas – poetas

115

KOVAS

1899-03-02

g. Juozas Paukštelis (tikr. Ptašinskas) – prozininkas, dramaturgas, vertėjas

115

03-03

Tarptautinė rašytojų diena

03-04

Lietuvos globėjo švento Kazimiero diena

03-04

Užgavėnių šventė

03-08

Tarptautinė moters diena

03-11

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

1929-03-12

g. Vytautas Rakauskas – poetas, prozininkas, tekstologas, vertėjas

85

1939-03-15

g. Mykolas Karčiauskas – poetas, prozininkas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas

75

03-16

Knygnešio diena

1939-03-16

g. Jonas Strielkūnas – poetas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas

75

03-20

Pasaulinė Žemės diena

1929-03-20

g. Bronius Mackevičius – poetas

85

03-21

Pasaulinė poezijos diena

03-24

Tarptautinė tuberkuliozės diena

1909-03-25

g. Petras Cvirka – prozininkas, poetas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas

105

03-27

Tarptautinė teatro diena

1959-03-30

g. Kevinas Bruksas – anglų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas

55

BALANDIS

04-01

Juokų arba melagių diena

04-01

Pasaulinė paukščių diena

04-02

Tarptautinė vaikų knygos diena

1889-04-03

g. Ignas Šeinius (tikr. Ignas Jurkūnas) – prozininkas

125

1939-04-04

g. Arvydas Každailis – vaikų literatūros kūrėjas, dailininkas, nacionalinės premijos laureatas

75

1929-04-05

g. Vilija Šulcaitė – poetė, vaikų literatūros kūrėja

85

04-07

Pasaulinė sveikatos diena

1969-04-09

g. Herta Matulionytė – rašytoja, dailininkė, vaikų literatūros kūrėja

45

1934-04-10

g. Aleksas Dabulskis – poetas, satyrikas, vertėjas, žurnalistas

80

04-11

Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena

1879-04-11

g. Jonas Biliūnas – prozininkas, poetas, vaikų literatūros kūrėjas,  literatūros kritikas, publicistas

135

04-12

Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena

1909-04-14

g. Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas) – prozininkas, dramaturgas, publicistas

105

04-15

Kultūros diena

1924-04-17

g. Aldona Merkytė – vertėja

90

04-18

Tarptautinė paminklų apsaugos diena

1939-04-18

g. Romualdas Granauskas – prozininkas, dramaturgas, eseistas, novelistas

75

04-20

Šventos Velykos

1929-04-20

g. Aldona Gricienė – rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, pedagogė

85

1949-04-21

g. Domas Kaunas – knygotyrininkas, bibliofilas, Mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos tyrinėtojas

65

1724-04-22

g. Imanuelis Kantas – lietuvių kilmės Prūsijos filosofas, klasikinės vokiečių filosofijos pradininkas

290

04-23

Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena

04-24

Tarptautinė jaunimo solidarumo diena

1954-04-25

g. Melvinas Berdžesas – britų rašytojas, paauglių literatūros kūrėjas

60

04-27

Geologų diena

04-27

Gyvybės diena

04-27

Medicinos darbuotojų diena

04-27

Pinhole (camera obscura) fotografijos diena

1944-04-28

g. Algimantas Kaminskas – poetas, prozininkas

70

1959-04-30

g. Dovilė Zelčiūtė – poetė

55

GEGUŽĖ

05-01

Tarptautinė darbininkų diena

2004-05-01

Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena

10

1889-05-02

g. Antanas Busilas – poetas, rašytojas, vertėjas, pedagogas, vaikų literatūros kūrėjas

125

05-03

Pasaulinė spaudos laisvės diena

05-03

Saulės diena

1889-05-03

g. Mikelis Hofmanas – Mažosios Lietuvos poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas

125

05-04

Motinos diena

05-07

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

1944-05-07

g. Teodoras Četrauskas – prozininkas, vertėjas

70

05-08

Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus diena

05-08

Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena

05-08

Lietuvos muitinės įkūrimo diena

05-09

Europos diena

1909-05-09

g. Vladas Abramavičius – poetas, vertėjas, kultūros istorikas, bibliografas, žurnalistas

105

1949-05-10

g. Zita Marienė – vertėja

65

05-12

Tarptautinė slaugytojų diena

05-15

Steigiamojo seimo diena

05-15

Tarptautinė šeimos diena

1939-05-15

g. Leonardas Grudzinskas – vaikų literatūros kūrėjas, žurnalistas – gamtininkas, redaktorius

75

1939-05-15

g. Nijolė Masteikatė – poetė, pedagogė

75

1944-05-16

g. Achimas Briogeris – vokiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas

70

05-17

Pasaulio informacinės visuomenės diena

05-18

Tarptautinė muziejų diena

05-18

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena

1979-05-20

g. Aistė Ptakauskė – prozininkė, dramaturgė, vertėja, vaikų literatūros kūrėja

35

05-21

Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena

1859-05-22

g. Artūras Konanas Doilis – anglų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas

155

1609-05-30

g. Danielius Kleinas – Mažosios Lietuvos poetas, kalbininkas, lietuviškos gramatikos ir žodyno kūrėjas, redaktorius, leidėjas,  evangelikų liuteronų kunigas, mokslininkas

405

05-31

Pasaulinė diena be tabako

1939-05-31

g. Gražvydas Kirvaitis – literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas

75

BIRŽELIS

06-01

Tarptautinė vaikų gynimo diena

06-01

Tėvo diena

1934-06-01

g. Kazimieras Juozas Ambrasas-Sasnava – literatūros tyrinėtojas, vertėjas, kunigas

80

1954-06-02

g. Kęstutis Kasparavičius – vienas žymiausių šiuolaikinių vaikų knygų kūrėjų, rašytojas, dailininkas

60

1924-06-03

g. Albinas Baranauskas – prozininkas, poetas, novelistas, vertėjas

90

06-04

Tarptautinė agresijos prieš vaikus diena

06-05

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena

1799-06-06

g. Aleksandras Sergejevičius Puškinas – rusų poetas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas, leidėjas, vaikų literatūros kūrėjas

215

1904-06-06

g. Anelė Čepukienė – Lietuvos tautosakos pateikėja, liaudies pasakotoja, dainininkė

110

1944-06-06

g. Laimonas Tapinas – rašytojas, vertėjas, žurnalistas, kino istorikas ir kritikas

70

1969-06-07

g. Sigutė Ach –rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, knygų iliustruotoja, dailininkė, leidėja

45

1944-06-12

g. Julija Wieslander – švedų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja

70

06-14

Gedulo ir vilties diena

06-15

Okupacijos ir genocido diena

1929-06-16

g. Juozas Ardzijauskas – poetas

85

1929-06-18

g. Grigorijus Kanovičius – prozininkas, dramaturgas, poetas, vertėjas, literatūros kritikas, vaikų literatūros kūrėjas

85

06-24

Joninės (Rasos)

06-26

Tarptautinė kovos su narkomanija diena

06-27

Tarptautinė žvejų diena

06-29

Lietuvos pasieniečių diena

LIEPA

07-01

Tarptautinė architektų diena

07-06

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimodiena

1904-07-07

g. Jonas Aistis – poetas, eseistas

110

1944-07-10

g. Petras Venclovas – prozininkas, novelistas, dramaturgas, vaikų literatūros kūrėjas

70

1944-07-12

g. Ulfas Starkas – vienas žymiausių šiuolaikinių švedų rašytojų, vaikų literatūros kūrėjas

70

1944-07-14

g. Liudas Gustainis – poetas, prozininkas

70

07-15

Žalgirio mūšio diena

1914-07-15

g. Leonardas Andriekus – poetas, kunigas

100

1919-07-15

g. Alfonsas Nyka Niliūnas (tikr. Alfonsas Čipkus) – poetas, vertėjas, literatūros kritikas

95

1894-07-16

g. Elzė Jankutė – Mažosios Lietuvos kultūros veikėja

120

07-17

Pasaulio lietuvių vienybės diena

07-17

Dariaus ir Girėno žuvimo diena

1914-07-24

g. Jonas Dovydaitis – prozininkas, dramaturgas, žurnalistas, lakūnas

100

1934-07-24

g. Česlovas Kudaba – publicistas, geografas, gamtininkas, kovo 11 d. akto signataras, kultūros veikėjas

80

1954-07-29

g. Saulius Stoma – rašytojas

60

RUGPJŪTIS

1819-08-01

g.  Hermanas Melvilis – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas

195

1859-08-07

g. Juozas Adomaitis-Šernas – rašytojas, publicistas, knygnešys

155

1969-08-07

g. Paulius Juodišius – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, dailininkas

45

1929-08-08

g. Vytautas Ažušilis – prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas

85

08-09

Tarptautinė tautos diena

1899-08-09

g. Pamela Lyndon Travers – australų kilmės anglų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja

115

1904-08-09

g. Juozas Sokas – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, gamtininkas

110

1914-08-09

g. Tuvė Janson – švedų kilmės suomių rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, dailininkė

100

08-12

Tarptautinė jaunimo diena

1944-08-13

g. Banguolis Balaševičius – prozininkas, vertėjas, publicistas

70

1959-08-13

g. Jūratė Sučylaitė – poetė, prozininkė, eseistė

55

1934-08-14

g. Elena Bukelienė – lietuvių literatūros tyrinėtoja , kritikė

80

08-15

Žolinė (Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė)

1939-08-17

g. Jonas Mačiukevičius – poetas, prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas, visuomenės ir politikos veikėjas

75

08-19

Pasaulinė fotografijos diena

1929-08-20

g. Danutė Krištopaitė – vertėja

85

1959-08-21

g. Liudvikas Jakimavičius – poetas, dramaturgas, literatūros kritikas, vaikų literatūros kūrėjas

55

1929-08-22

g. Alfonsas Maldonis – poetas, vertėjas

85

08-23

Baltijos kelio ir Juodojo kaspino diena

1884-08-27

g. Liudas Gira – poetas, dramaturgas, literatūrologas, literatūros kritikas, publicistas, vertėjas, kultūros veikėjas

130

1924-08-27

g. Ignas Pikturna – prozininkas, publicistas

90

08-31

Laisvės diena

08-31

Interneto dienoraščių (blogų) diena

RUGSĖJIS

09-01

Mokslo ir žinių diena

1954-09-02

g. Violeta Šoblinskaitė – poetė, prozininkė, vertėja

60

1874-09-07

g. Marija  Aukštikalnytė-Dundulienė – dramaturgė

140

09-08

Šilinė (Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo diena)

09-08

Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena

09-08

Tarptautinė raštingumo diena

1929-09-10

g. Rožė Poškienė – rašytoja, poetė, vaikų literatūros kūrėja, pedagogė, spaudos darbuotoja

85

09-15

Tarptautinė demokratijos diena

1789-09-15

g. Džeimsas Fenimoras Kuperis – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, istorikas, literatūros kritikas

225

09-17

Lietuvos priėmimo į Jungtinių Tautų Organizaciją diena

1939-09-17

g. Mindaugas Stundžia – poetas, vaikų literatūros kūrėjas, žurnalistas

75

1929-09-18

g. Bronius Raguotis – lietuvių spaudos, kultūros ir literatūros istorikas, literatūros kritikas, žurnalistikos pedagogas

85

1869-09-20

g. Juozas Tumas-Vaižgantas – rašytojas, visuomenės veikėjas, lietuvių literatūros istorikas ir kritikas, vaikų literatūros kūrėjas

145

09-21

Tarptautinė taikos diena

09-22

Baltų vienybės diena

09-22

Tarptautinė diena be automobilio

09-23

Lietuvos žydų genocido diena

1869-09-23

g. Jonas Vanagaitis – Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, politikos ir visuomenės veikėjas

145

1909-09-23

g. Vincas Adomėnas – prozininkas, dramaturgas, vertėjas

105

09-26

Europos kalbų diena

1914-09-26

g. Marius Katiliškis (tikr. Albinas Vaitkus) – prozininkas

100

09-27

Pasaulinė turizmo diena

09-27

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

09-28

Pasaulinė širdies diena

09-28

Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena

SPALIS

10-01

Tarptautinė muzikos diena

10-01

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

1944-10-01

g. Stanislovas Abromavičius – prozininkas, poetas, eseistas

70

1954-10-01

g. Alis Balbierius – poetas, eseistas, fotografas

60

10-02

Angelų sargų arba Policijos diena

1889-10-03

g. Matas Grigonis – rašytojas, vertėjas, pirmosios lietuviškos poezijos knygos vaikams „Kvietkelis“ (1913) autorius, vaikų literatūros kūrėjas

125

1919-10-03

g. Eduardas Mieželaitis – poetas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas

95

10-04

Tarptautinė gyvūnų globos diena

10-05

Tarptautinė mokytojų diena

1959-10-05

g. Birutė Jonuškaitė-Augustinienė – poetė, prozininkė, vertėja, žurnalistė, vaikų literatūros kūrėja

55

1934-10-08

g. Icchokas Meras – žydų kilmės prozininkas, scenaristas

80

10-09

Pasaulinė pašto diena

10-10

Pasaulinė psichinės sveikatos diena

10-10

Vietos savivaldos diena

1934-10-10

g. Raimondas Kašauskas – prozininkas

80

1929-10-13

g. Donatas Sauka –  lietuvių literatūrologas, tautosakos tyrinėtojas, rašytojas

85

1954-10-13

g. Rolandas Rastauskas – poetas, dramaturgas, eseistas

60

1954-10-14

g. Liudvikas Gadeikis – prozininkas, žurnalistas, literatūros kritikas

60

10-16

Boso diena

10-16

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena

1854-10-16

g. Oskaras Vaildas – airių kilmės anglų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas

160

10-17

Tarptautinė kovos su skurdu diena

1899-10-18

g. Alfonsas Šimėnas – literatūros kritikas, vertėjas

115

1914-10-18

g. Vilius Pėteraitis – kalbininkas, lingvistas, žodynininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas

100

1939-10-19

g. Algimantas Bučys – literatūros tyrinėtojas, kritikas, prozininkas, poetas, vertėjas

75

10-24

Jungtinių tautų organizacijos diena

10-24

Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena

10-25

Konstitucijos diena

1969-10-28

g. Rytis Zemkauskas – vaikų literatūros kūrėjas, scenaristas, režisierius, televizijos laidų vedėjas

45

LAPKRITIS

11-01

Visų šventųjų diena

11-02

Vėlinės ir Mirusiųjų atminimo diena

11-03

Medžiotojų diena

1929-11-06

g. Birutė Stasiūnaitė-Gruzdienė – poetė, vaikų literatūros kūrėja

85

1939-11-07

g. Lenė Majer-Skumanc – austrų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja

75

11-08

Europos sveikos mitybos diena

11-10

Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi

11-14

Karaliaus Mindaugo žūties diena

11-14

Pasaulinė diabeto diena

11-16

Tarptautinė tolerancijos diena

1904-11-17

g. Salomėja Nėris (tikr. Bačinskaitė-Bučienė) – poetė, vaikų literatūros kūrėja

110

1949-11-18

g. Džeremis Strongas – anglų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas

65

11-21

Pasaulinė sveikinimosi diena

11-21

Pasaulinė televizijos diena

11-23

Lietuvos karių diena

1849-11-24

g. Frensė Hodžson Bernet – anglų kilmės amerikiečių rašytoja,  vaikų literatūros kūrėja

165

1944-11-27

g. Dalia Teišerskytė – poetė, prozininkė

70

1949-11-28

g. Vanda Juknaitė – prozininkė, dramaturgė, eseistė

65

11-30

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena

11-30

Advento pradžia

GRUODIS

12-01

Pasaulinė kovos su AIDS diena

1884-12-02

g. Vaclovas Biržiška – bibliografas, visuomenės veikėjas, publicistas, teisininkas

130

12-03

Tarptautinė žmonių su negalia diena

1954-12-03

g. Kęstutis Urba – literatūros kritikas

60

1829-12-05

g. Mikalojus Akelaitis – prozininkas, kalbininkas, tautosakininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas

185

12-10

Tarptautinė žmogaus teisių diena

12-10

Nobelio diena

1864-12-13

g. Juozas Andziulaitis-Kalnėnas – poetas, vertėjas, publicistas

50

1949-12-15

g. Kristina Gudonytė –  rašytoja,vaikų literatūros kūrėja, aktorė, režisierė

65

12-18

Tarptautinė migrantų diena

1899-12-20

g. Eugenija Tautkaitė – prozininkė, vaikų literatūros kūrėja

115

1939-12-20

g. Halina Kobeckaitė – vertėja, literatūros kritikė

75

12-24

Šv. Kūčios

12-25-26

Šv. Kalėdos

 

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: