Skip to content Skip to footer

Minėtinų datų kalendorius 2015

2015-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti:

a) Etnografinių regionų metais;

b) Mykolo Kleopo Oginskio (2015 m. sukanka 250 metų, kai gimė [1765 m. rugsėjo 25 d.] iškilus valstybės ir visuomenės veikėjas, diplomatas, kompozitorius Mykolas Kleopas Oginskis. Be to, ši sukaktis 2013 m. lapkričio mėnesį UNESCO ir valstybių narių iniciatyva buvo įtraukta į pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių sukakčių sąrašą.

 

 

Data

Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt.

Sukaktys

2000 m.

Įsteigta Pagėgių savivaldybė (2000 m.). Antrojo teritorijos administracinių vienetų reformos etapo  pirmojoje pakopoje nuo 2000 m. pradžios įsteigtos Elektrėnų, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Pagėgių, Rietavo savivaldybės.

15

1960 m.

Paskelbtas Rambyno landšaftinis draustinis.

55

1955 m.

Pradėjo veikti Vilkyškių vidurinė mokykla

(dabar – Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija).

60

1955 m.

Išleista pirmoji Astridos Lindgren knyga apie Karlsoną.

60

1945 m.

Išleista pirmoji Tuvės Janson knyga apie Trolius Mumius ir Astridos Lindgren knyga apie Pepę Ilgakojinę.

70

1935 m.

Pirmą kartą išleistas Petro Cvirkos apsakymas „Cukriniai avinėliai“

80

1920 m.

Sudaryta Pagėgių apskritis. Į ją įėjo 25 Klaipėdos krašto valsčiai.

95

1920 m.

Piktupėnuose pastatytas paminklas I pasaulinio karo aukoms atminti.

95

1905 m.

Išleistas pirmas specialiai vaikams Jono Jablonskio parengtas lietuvių liaudies pasakų rinkinys „Lietuvių pasakos“

110

1900 m.

Lietuva dalyvavo Paryžiaus pasaulinėje parodoje. Lietuvių ekspozicija buvo pirmas tokio masto lietuvių mėginimas priminti apie save, tiksliau – atkreipti dėmesį į kone visuotinai Europoje užmirštą tautą. Prie parodos organizavimo prisidėjo Mažosios Lietuvos veikėja Morta Zauniūtė (1875 m.).

115

1895 m.

Įsteigta Kristupo Giedraičio spaustuvė Opstainiuose, veikusi 1895-1897 m.

120

1885 m.

Įsteigta draugija „Birutė“ – pirmoji tautinė Mažosios Lietuvos lietuvių draugija, veikusi 1885-1914 m. Draugija įkvėpė ir suaktyvino lietuvininkų visuomeninę veiklą.

130

1885 m.

1885-1886 m. pastatyta raudonų plytų Rukų evangelikų liuteronų bažnyčia su 30 metrų aukščio bokštu.

130

1875 m.

Nutiestas geležinkelis Klaipėda – Tilžė, kas paskatino spartų Pagėgių miesto kūrimąsi.

140

1870 m.

Atidaryta Rukų parapinė mokykla (1870 m.). Šiandien ji – Stoniškių pagrindinė mokykla.

145

1865 m.

Išleista Luiso Kerolio knyga „Alisa Stebuklų šalyje“

150

1835 m.

Išleistas pirmasis Hanso Kristiano Anderseno pasakų rinkinys

180

1785 m.

Stoniškių vardas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose istorijos šaltiniuose.

230

~1709-1710 m

Užfiksuoti pirmieji Natkiškių paminėjimai ir buvo sudaryti Tilžės apskrities ūkininkų sąrašai. 1895 m. čia įkurta parapija.

305-306

1695 m.

Įkurta Plaškių parapija (Tilžės bažnytinė apskritis).

320

1620 m.

Aptiktos pirmosios istorinės žinios apie Šilgalius.

395

~1610 m.

Gimė Mikelis Engelis – Mažosios Lietuvos lietuvių kunigas, 1656-1667 m. kunigavęs Piktupėnuose.

405

1560 m.

Vilkyškiuose pastatyta pirmoji bažnyčia.

455

1560 m.

Pirmą kartą istoriniuose šaltiniuose paminėtas Šereitlaukio (Šereiklaukio) dvaras.

455

1540 m.

Pirmą kartą paminėtas Stumbragirių kaimas (žinomas nuo 1540 m.).

475

1540 m.

Pirmą kartą Ragainės (Ragnit) apskrityje mokesčių mokėtojų sąraše paminėti Vilkyškiai (Willkischen).

475

1540 m.

Pirmą kartą Ragainės (Ragnit) apskrityje mokesčių mokėtojų sąraše paminėtas Šereitlaukis (Schreitlaucken).

475

~1510 m.

Gimė Martynas Mažvydas – pirmosios lietuviškos knygos autorius. Mirė 1563 m.

505

1385 m.

Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose (kryžiuočių karo kelių į Lietuvą aprašymuose) paminėtas Rambyno vardas.

630

 

 

 

Data

Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt.

Sukak-

tys

SAUSIS

01-01

Lietuvos vėliavos diena

01-01

Naujieji metai

1930-01-01

g. Gintautas Iešmantas – poetas.

85

1785-01-04

g. Jakobas Grimas –  vienas iš Brolių Grimų, vokiečių pasakų rinkėjas ir tyrėjas, bibliotekininkas, kalbininkas,, vaikų literatūros kūrėjas.

230

01-06

Trijų Karalių šventė

1905-01-06

g. Kazys Boruta – prozininkas, poetas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas.

110

1925-01-07

g. Džeraldas Darelas – anglų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, gamtininkas, keliautojas.

90

1955-01-07

g. Jonas Endrijaitis – poetas, vaikų literatūros kūrėjas.

60

1915-01-09

g. Povilas Almis Mažeika – Lietuvos jūrininkas, okeanografas, Neapolio universiteto jūrinių mokslų daktaras, rašytojas. Baigė Pagėgių gimnaziją.

100

1925-01-10

g. Jokūbas Skliutauskas – prozininkas, dramaturgas, eseistas, novelistas.

90

01-13

Laisvės gynėjų diena

01-15

Klaipėdos diena

1905-01-15

g. Antanas Biliūnas – prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas.

110

1905-01-16

g. Ana Saksė – latvių rašytoja, vaikų literatūros kūrėja.

110

1835-01-17

g. Antanas Baranauskas  poetas, kalbininkas, vyskupas.

180

1945-01-19

g. Alma Karosaitė – poetė, vaikų literatūros kūrėja.

70

1945-01-24

g. Birutė Vėlyvytė – prozininkė, vaikų literatūros kūrėja.

70

01-26

Tarptautinė muitinių / muitininkų diena

1935-01-27

g. Bronislava Kerbelytė – tautosakininkė, profesorė, vaikiškų knygų sudarytoja ir parengėja.

80

VASARIS

1925-02-09

g. Aleksas Baltrūnas – prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas.

90

1930-02-09

g. Vytautas Petras Bložė – poetas, vertėjas, dainų tekstų autorius.

85

1965-02-10

g. Sigitas Parulskis – poetas, dramaturgas, eseistas, kritikas.

50

02-11

Pasaulinė ligonių diena

1905-02-11

g. Antanas Miškinis – poetas, prozininkas, vertėjas, publicistas.

110

1910-02-12

g. Pranė Dundulienė – rašytoja, etnologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė.

105

1955-02-12

g. Jonas Liniauskas – poetas, vaikų literatūros kūrėjas.

60

02-14

Švento Valentino (Įsimylėjėlių) diena

1930-02-15

g. Algimantas Baltakis – poetas, literatūros kritikas, redaktorius, vertėjas.

85

02-16

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

1885-02-17

Draugijos „Birutė“ Tilžėje surengtas pirmasis lietuvių dainų koncertas, kurio metu buvo suvaidintas pirmasis lietuviškas spektaklis – Aleksandro Fromo-Gužučio drama „Išgriovimas Kauno pilies 1362 m.“

130

1780-02-18

m. Kristijonas Donelaitis – rašytojas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas,  lietuvių literatūros klasikas.

235

1905-02-18

g. Petronėlė Orintaitė – rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, pedagogė.

110

02-21

Tarptautinė gimtosios kalbos diena

1930-02-21

g. Emilija Liegutė – prozininkė, dramaturgė.

85

1950-02-21

g. Kerstin Lindkvist – Humanitarinės pagalbos Lietuvai organizacijos įsteigėja. Organizacijos būstinė Natkiškiuose.

65

1930-02-23

m. Jonas Jablonskis – lietuvių kalbininkas, kritikas, publicistas, profesorius.

85

1915-02-24

g. Aldona Liobytė-Paškevičienė – dramaturgė, prozininkė, vaikų literatūros kūrėja, vertėja.

100

1940-02-24

g. Petras Naraškevičius – prozininkas, žurnalistas.

75

1710-02-25

m. Jonas Andrius Kaizeris – giesmių eiliuotojas, kunigas, giesmynų sudarytojas. Gimė ~1650 m. Piktupėnuose.

365-osios gimimo metinės,

305-osios mirties metinės.

1900-02-25

Tilžėje įsteigta pirmoji Mažosios Lietuvos moterų draugija „Lietuvaičių šviesa“. Pirmininkė – Morta Zauniūtė.

115

1995-02-27

m.  Danutė Čiurlionytė-Zubovienė – rašytoja, vertėja, vaikų literatūros kūrėja.

20

KOVAS

1950-03-01

g. Juozas Šikšnelis (slap. Raidas Dubrė) – prozininkas, dramaturgas, skulptorius, bibliotekininkas.

65

1960-03-01

m. Jonas Aušra – Mažosios Lietuvos veikėjas.

55

03-03

Tarptautinė rašytojų diena

03-04

Lietuvos globėjo švento Kazimiero diena

03-08

Tarptautinė moters diena

1930-03-10

g. Justinas Marcinkevičius – poetas, dramaturgas, prozininkas, vertėjas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, visuomenės veikėjas.

85

1990-03-11

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

25

1930-03-11

g. Marija Macijauskienė – poetė, prozininkė.

85

1935-03-12

g. Robertas Keturakis – poetas, prozininkas, vertėjas.

80

1800-03-13

m. Gotfridas Ostermejeris  kunigas, pirmasis lietuvių literatūros istorikas, kalbininkas, teoretikas ir  kritikas, filologas, evangelikų liuteronų kunigas.

215

03-16

Knygnešio diena

1920-03-17

g. Bronius Jauniškis – prozininkas, žurnalistas, vaikų literatūros kūrėjas.

95

1915-03-19

g. Viktoras Alekna – poetas, prozininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, visuomenės veikėjas.

100

03-20

Pasaulinė Žemės diena

03-21

Pasaulinė poezijos diena

1870-03-22

g. Enzys Jagomastas – Mažosios Lietuvos veikėjas, spaustuvininkas, leidėjas, bibliofilas. Gimė Lumpėnuose.

145

1875-03-22

g. Morta Zauniūtė – spaudos veikėja, bibliografė.

140

03-24

Tarptautinė tuberkuliozės diena

1885-03-24

g. Juozas Balčikonis – kalbininkas, vertėjas, profesorius.

130

1935-03-25

g. Jonas Šukys – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, kalbininkas, pedagogas.

80

03-27

Tarptautinė teatro diena

03-29

Lietuvos įstojimo į NATO diena

BALANDIS

04-01

Juokų arba melagių diena

04-01

Pasaulinė paukščių diena

1905-04-01

Įsteigta Žukų evangelikų liuteronų parapija. 1907-09- 27 pašventinta dabartinė raudonų plytų bažnyčia. 1990-08-04 įvyko pirmosios atkurtos parapijos pamaldos.

110

04-02

Tarptautinė vaikų knygos diena

1805-04-02

g. Hansas Kristianas Andersenas – danų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

210

2000-04-04

Įkurta Pagėgių savivaldybė

15

04-05-06

Šv. Velykos

04-07

Pasaulinė sveikatos diena

04-11

Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena

 

1935-04-11

g. Kazys Almenas – prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas.

80

04-12

Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena

04-15

Kultūros diena

04-18

Tarptautinė paminklų apsaugos diena

1965-04-18

g. Herkus Kunčius – prozininkas, dramaturgas, eseistas.

50

1930-04-19

g. Vytautas Girdzijauskas – prozininkas, eseistas.

85

04-20

Tarptautinė kovos su triukšmu diena

1995-04-22

m. Elena Grigolaitytė-Kondratavičienė – lietuvininkų savimonės, etninių tradicijų puoselėtoja. Gimė ir mirė Bitėnuose.

20

04-23

Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena

1910-04-23

g. Henrikas Radauskas – poetas, vertėjas.

105

1915-04-23

g. Stanislava Aleknienė-Vaičekauskaitė – Lietuvos Tautodailininkų sąjungos narė, klubo „Vaivorykštė“ (Pagėgiai) viena organizatorių.

100

04-24

Tarptautinė jaunimo solidarumo diena

04-26

Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena

04-26

Geologų diena

04-26

Gyvybės diena

04-26

Pinhole (camera obscura) fotografijos diena

04-27

Medicinos darbuotojų diena

04-27

Pasaulinė grafinio dizaino diena

1875-04-29

g. Rafaelis Sabatinis – anglų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

140

GEGUŽĖ

05-01

Tarptautinė darbininkų diena

05-01

Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena

1935-05-02

g. Antanas Pivoras – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, pedagogas.

80

05-03

Pasaulinė spaudos laisvės diena

05-03

Saulės diena

05-03

Motinos diena

05-04

Šv. Florijono – gaisrų sergėtojo diena

05-07

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

05-08

Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus diena

05-08

Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena

05-08

Lietuvos muitinės įkūrimo diena

1935-05-08

g. Eugenijus Ignatavičius – prozininkas, dramaturgas, novelistas, vertėjas.

80

1950-05-09

Europos diena

1970-05-11

g. Renata Šerelytė – prozininkė, poetė, dramaturgė, literatūros kritikė, vaikų literatūros kūrėja.

45

05-12

Tarptautinė slaugytojų diena

05-15

Steigiamojo seimo diena

05-15

Tarptautinė šeimos diena

1935-05-16

g. Antanas Drilinga – poetas, prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas,  vertėjas, žurnalistas, redaktorius.

80

1935-05-16

g. Danutė Skėraitytė-Jovaišienė – poetė, vaikų literatūros kūrėja.

80

05-17

Pasaulio informacinės visuomenės diena

1805-05-17

g. Antanas Tatarė – vienas iš lietuvių prozos pradininkų, pedagogas, kunigas.

210

1875-05-17

m. Motiejus Valančius – rašytojas, lietuvybės ir blaivybės platintojas, vyskupas.

140

05-18

Tarptautinė muziejų diena

1960-05-20

g. Konstantinas Archipovas – Lietuvos rankų lenkimo federacijos prezidentas, vyr. treneris. Gimė Pagėgiuose.

55

05-21

Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena

1940-05-26

m. Matas Šalčius – rašytojas, publicistas, žurnalistas, keliautojas, visuomenės veikėjas.

75

1960-05-26

g. Romas Ubartas – lengvaatletis, TSRS jaunimo žaidynių (1982) čempionas. 1988 m. – Seulo olimpinių žaidynių sidabro medalininkas, 1992 m. Barselonos olimpinėse žaidynėse – aukso medalis (disko metikas). Gimė Mikytuose.

55

1930-05-28

g. Vytautas Petkevičius – prozininkas, dramaturgas, publicistas, vaikų literatūros kūrėjas.

85

05-31

Pasaulinė diena be tabako

1960-05-31

g. Audronė Telksnienė-Kekytė – žurnalistė, mokėsi Vilkyškiuose.

55

BIRŽELIS

06-01

Tarptautinė vaikų gynimo diena

06-03

Sąjūdžio diena

06-04

Tarptautinė agresijos prieš vaikus diena

1845-06-04

g. Žemaitė (tikr. Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė) – rašytoja, lietuvių literatūros klasikė, vaikų literatūros kūrėja.

170

06-05

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena

1875-06-06

g. Tomas Manas – vokiečių rašytojas, literatūros kritikas.

140

1930-06-06

g. Vytautas Cinauskas – poetas, prozininkas.

85

06-07

Tėvo diena

2005-06-07

m.  Vytautas Cinauskas – poetas, prozininkas.

10

1895-06-12

g. Albinas Gailius – kraštietis, Mažosios Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas.

120

1910-06-12

g. Danutė Čiurlionytė-Zubovienė – rašytoja, vertėja, vaikų literatūros kūrėja.

105

1935-06-13

g. Ugnė Karvelis – rašytoja, vertėja, literatūros kritikė, radijo kultūros laidų ir televizijos dokumentinių filmų autorė, valstybės ir visuomenės veikėja.

80

06-14

Gedulo ir vilties diena

1920-06-14

g. Benediktas Bračas – buvęs Nemuno žirgyno direktorius.

95

1940-06-15

Okupacijos ir genocido diena

75

1910-06-19

g. Elena Kondratavičienė-Grigolaitytė – lietuvininkų savimonės, etninių tradicijų puoselėtoja. Gimė ir mirė Bitėnuose.

105

1935-06-21

g. Francuaza Sagan – prancūzų rašytoja.

80

1895-06-23

g. Marija Mašiotaitė-Urbšienė – istorikė, bibliografė, memuaristė.

120

06-23

Birželio sukilimo diena

06-24

Joninės (Rasos)

06-26

Tarptautinė kovos su narkomanija diena

06-27

Tarptautinė žvejų diena

1875-06-28

g.  Povilas Višinskis – prozininkas, kritikas, publicistas, lietuvybės skleidėjas, politinis veikėjas.

140

06-29

Lietuvos pasieniečių diena

1900-06-29

g Antuanas de Sent-Egziuperi – prancūzų rašytojas, lakūnas.

115

LIEPA

07-01

Tarptautinė architektų diena

1995-07-05

Įsteigta organizacija „Tikėjimas. Viltis. Meilė“ – labdaros organizacija, būstinė Natkiškiuose.

20

07-06

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimodiena

1945-07-07

m.  Salomėja Nėris (tikr.  Salomėja Bačinskaitė-Bučienė) – poetė, vertėja.

70

1915-07-09

g. Jonas Šiožinys – poetas, vaikų literatūros kūrėjas.

100

1905-07-10

g. Levas Kasilis – rusų vaikų literatūros klasikas, literatūros kritikas.

110

07-15

Žalgirio mūšio diena

07-17

Pasaulio lietuvių vienybės diena

07-17

Dariaus ir Girėno žuvimo diena

1945-07-22

g. Ramūnas Klimas – prozininkas.

70

1930-07-24

m. Šatrijos Ragana (tikr. Marija Pečkauskaitė) – rašytoja,  lyrinės psichologinės prozos pradininkė lietuvių literatūroje vertėja, pedagogė.

85

1930-07-26

g. Vytautas Baniulis – kinotyrininkas, filologas.

Gimė Pagėgiuose.

85

1950-07-30

g. Jonas Zdanys – poetas, vertėjas.

65

1955-07-31

g. Tautvyda Marcinkevičiūtė – poetė.

60

1965-07-31

g. Džoana Ketlina Rouling – anglų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja.

50

RUGPJŪTIS

1930-08-01

g. Bernardas Aleknavičius – fotožurnalistas, vienas iš Martyno Jankaus muziejaus Bitėnuose įkūrimo iniciatorių.

85

1930-08-01

g. Jonas Kazlauskas – kalbininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

85

1960-08-04

g. Gendrutis Morkūnas – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

55

1890-08-05

g. Jonas Aušra – Mažosios Lietuvos lietuvių sąjūdžio veikėjas.

125

1935-08-07

g. Jonas Čeponis – vertėjas.

80

08-09

Tarptautinė tautos diena

1945-08-11

g. Danutė Paulauskaitė – poetė, eseistė.

70

08-12

Tarptautinė jaunimo diena

1955-08-12

m. Tomas Manas – vokiečių rašytojas, literatūros kritikas.

60

08-15

Žolinė (Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė)

1810-08-15

g. Laurynas  Ivinskis – tautosakininkas, poetas, publicistas, vertėjas, lietuvių švietėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus rengėjas ir leidėjas.

205

08-19

Pasaulinė fotografijos diena

1920-08-22

g. Rėjus Bredberis – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

95

08-23

Baltijos kelio ir Juodojo kaspino diena

1930-08-28

g. Algirdas Pocius – prozininkas.

85

1840-08-30

m. Liudvikas Gediminas Rėza – poetas, lituanistas, tautosakininkas, Karaliaučiaus universiteto profesorius, teologas,  Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas.

175

1910-08-30

g. Halina Korsakienė – prozininkė, vertėja.

105

08-31

Laisvės diena

08-31

Interneto dienoraščių (blogų) diena

RUGSĖJIS

09-01

Mokslo ir žinių diena

1875-09-01

g. Edgaras Barouzas – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

140

1965-09-02

m. Johanesas Bobrovskis – poetas, prozininkas.

50

1920-09-06

g. Paulius Širvys – poetas, žurnalistas, redaktorius.

95

1940-09-06

g. Petras Palilionis – poetas, eseistas, vertėjas.

75

09-08

Šilinės (Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo diena)

09-08

Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena

09-08

Tarptautinė raštingumo diena

1860-09-08

g. Adomas Jakštas (tikr. Aleksandras Dambrauskas)  poetas, matematikas, kritikas, filosofas, teologas, kunigas.

155

1880-09-09

m. Eduardas Gizevijus – rašytojas, dainininkas, liet tautosakos rinkėjas, surinko ir išpopuliarino daug padavimų apie Rambyno kalną ir ant jo esantį akmeninį aukurą.

135

1985-09-09

m. Elzė Jankutė – Martyno Jankaus duktė, rinko Mažosios Lietuvos tautosaką, įdainavo žvejų dainas.

30

1950-09-10

g. Rimantas Černiauskas – prozininkas, dramaturgas, vaikų literatūros kūrėjas.

65

1940-09-14

m. Pranas Mašiotas – vaikų literatūros kūrėjas, vertėjas, pedagogas, kultūros veikėjas.

75

09-15

Tarptautinė demokratijos diena

09-17

Lietuvos priėmimo į Jungtinių Tautų Organizaciją diena

1890-09-20

g. Matas Šalčius – rašytojas, publicistas, žurnalistas, keliautojas.

125

09-21

Tarptautinė taikos diena

1935-09-21

g. Antanas Čalnaris – prozininkas, publicistas.

80

09-22

Baltų vienybės diena

09-22

Tarptautinė diena be automobilio

1875-09-22

g. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – dailininkas, kompozitorius, chorvedys, kultūros veikėjas.

140

09-23

Lietuvos žydų genocido diena

1960-09-24

g. Aidas Marčėnas – poetas, eseistas, literatūros kritikas.

55

09-26

Europos kalbų diena

09-27

Pasaulinė turizmo diena

09-27

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

1870-09-27

g. Vilius Gaigalaitis – Mažosios Lietuvos politinis, visuomenės ir kultūros veikėjas, teologijos mokslų daktaras, profesorius, „Sandoros“ draugijos knygyno Pagėgiuose steigėjas.

145

1950-09-27

g. Aldona Ruseckaitė – poetė, prozininkė.

65

09-28

Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena

SPALIS

10-01

Tarptautinė muzikos diena

10-01

Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

1945-10-01

g. Viktorija Daujotytė-Pakerienė – literatūrologė.

70

10-02

Angelų sargų arba Policijos diena

1945-10-02

g. Danutė Grigaliūnienė – rašytoja, pedagogė.

70

10-04

Tarptautinė gyvūnų globos diena

10-05

Tarptautinė mokytojų diena

1895-10-05

g. Mykolas Kalmantas – kariškis, buvęs Pagėgių miesto ir apskrities administratorius, 1923 m. Klaipėdos sukilimo savanoris.

120

10-09

Pasaulinė pašto diena

1850-10-09

g. Vincas Pietaris – rašytojas, pirmojo lietuviško istorinio romano „Algimantas“ autorius, gydytojas.

165

1910-10-09

g. Juozas Kralikauskas –  prozininkas, eseistas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius.

105

10-10

Pasaulinė psichinės sveikatos diena

10-10

Vietos savivaldos diena

1950-10-10

g. Gintautas Dabrišius – poetas.

65

1980-10-10

m. Bronius Radzevičius – prozininkas.

35

1920-10-12

g. Henrikas Nagys – poetas, literatūros kritikas. Mokėsi Pagėgiuose.

95

10-16

Boso diena

10-16

Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena

10-17

Tarptautinė kovos su skurdu diena

1980-10-17

m. Anelė Čepukienė – kraštietė, tautosakininkė, dainininkė. Mirė Pavilkiuose (Pagėgių savivaldybė).

35

1920-10-23

g. Džanis Rodaris – italų rašytojas, žurnalistas, vaikų literatūros kūrėjas.

95

10-24

Jungtinių tautų organizacijos diena

10-24

Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena

1895-10-24

g. Gustavas Juozupaitis – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, ekonomistas, poetas.

120

1940-10-24

g. Birutė Baltrušaitytė-Masionienė – poetė, prozininkė, vertėja, literatūrologė, habilituotos humanitarinių mokslų daktarė.

75

10-25

Konstitucijos diena

1925-10-26

g. Vladimiras Železnikovas – rusų prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas, daugelio premijų laureatas.

90

LAPKRITIS

11-01

Visų šventųjų diena

11-02

Vėlinės ir Mirusiųjų atminimo diena

11-03

Medžiotojų diena

11-08

Europos sveikos mitybos diena

1950-11-08

g. Ričardas Gavelis – prozininkas, dramaturgas, publicistas.

65

11-10

Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi

1850-11-13

g. Robertas Luisas Stivensonas – anglų rašytojas, novelistas, vaikų literatūros kūrėjas.

165

1935-11-13

g. Zita Čepulytė – poetė, pedagogė

80

11-14

Karaliaus Mindaugo žūties diena

11-14

Pasaulinė diabeto diena

1945-11-15

g. Vytautas Brencius – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

70

11-16

Tarptautinė tolerancijos diena

1915-11-16

g. Alė Rūta (tikr. Elena Nakaitė-Arbienė) – prozininkė, poetė.

100

1940-11-18

g. Alfonsas Andriuškevičius – poetas, eseistas, dailėtyrininkas.

75

1930-11-19

g. Juozas Kinderis – poetas, bibliotekininkas.

85

11-21

Pasaulinė sveikinimosi diena

11-21

Pasaulinė televizijos diena

11-23

Lietuvos karių diena

1855-11-26

m. Adomas Mickevičius – lietuvių-lenkų poetas.

160

1880-11-28

g. Aleksandras Blokas – rusų poetas, literatūros kritikas.

135

11-30

Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena

Būtina minėti.

11-30

Advento pradžia

1835-11-30

g. Markas Tvenas – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas.

180

GRUODIS

12-01

Pasaulinė kovos su AIDS diena

1895-12-02

Įsteigta Giedotojų draugija (choras) Tilžėje. Jam vadovavo Vydūnas. Jos įkvėptos panašios draugijos kūrėsi Pagėgių, Šilutės, Klaipėdos kraštuose.

120

12-03

Tarptautinė žmonių su negalia diena

1920-12-05

g. Jonas Usačiovas – prozininkas.

95

1895-12-08

g. Bronė Buivydaitė – rašytoja, vaikų literatūros kūrėja.

120

12-10

Tarptautinė žmogaus teisių diena

12-10

Nobelio diena

1930-12-13

g. Vytautė Žilinskaitė – prozininkė, vaikų literatūros kūrėja.

85

12-18

Tarptautinė migrantų diena

1935-12-21

g. Juozas Nekrošius – poetas, vaikų literatūros kūrėjas, vertėjas.

80

12-24

Šv. Kūčios

1940-12-24

g. Bronius Radzevičius – prozininkas.

75

1945-12-24

g. Saulius Šaltenis – prozininkas, dramaturgas, scenaristas, vaikų literatūros kūrėjas.

70

12-25-26

Šv. Kalėdos

1940-12-26

g. Vytautas Bakaitis – poetas, vertėjas. Gimė Bitėnuose.

75

1860-12-30

g. Jonas Jablonskis – lietuvių kalbininkas, kritikas, publicistas, profesorius.

155

1865-12-30

g. Radjardas Kiplingas – anglų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, Nobelio premijos laureatas (1907 m.).

150

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: