Skip to content Skip to footer

MINĖTINŲ DATŲ KALENDORIUS 2019-ieji metai

2019-ieji Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu paskelbti:

 1. Juozo Tumo-Vaižganto metais (2019 m. sukanka 150 metų, kai gimė kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas Juozas Tumas-Vaižgantas);
 2. Žemaitijos metais (2019 m. sukanka 800 metų, kai rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą buvo paminėtas Žemaitijos vardas);
 3. Lietuvos šaulių sąjungos metais (2019 m. sukanka 100 metų nuo Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 1919 m. birželio 27 d.);
 4. Antano Smetonos metais (2019 m. sukanka 100 metų, kai buvo priimta nauja Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių redakcija, kuria vadovaujantis buvo išrinktas pirmasis Lietuvos Valstybės Prezidentas Antanas Smetona);
 5. Jėzuitų misijos Lietuvoje metais (2019 m. sukanka 450 metų, kai Vilniaus vyskupo Valerijono Protasevičiaus kvietimu Lietuvoje įsikūrė Jėzaus Draugija (jėzuitai);
 6. Pasaulio lietuvių metais (2019 m. sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta Lietuvių Charta, kuria įsteigta Pasaulio lietuvių bendruomenė, apibrėžtos pamatinės lietuvių ir tautinės bendruomenės teisės, vertybės, principai, lietuvių įsipareigojimas darbu, mokslu, turtu, pasiaukojimu kovoti, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę).
 7. Jono Žemaičio-Vytauto metais (2019 m. sukanka 110 metų, kai gimė kovojusios su sovietų okupacija Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai ėjęs Respublikos Prezidento pareigas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas generolas Jonas Žemaitis-Vytautas, ir 70 m. nuo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos pasirašymo);
 8. Laikinosios sostinės atminimo metais (2019 m. sukanka 100 metų, kai 1919 m. sausio 2 d. iš okupuoto Vilniaus pasitraukė Laikinoji Vyriausybė ir Kaunas de facto tapo Lietuvos Valstybės institucijų darbo vieta, todėl iki šiol yra simboliškai vadinamas laikinąja sostine);
 9. Lietuvos Nepriklausomybės kovų atminimo metais (1918 m. pabaigoje ir 1919–1920 metais Lietuvoje vyko Nepriklausomybės kovos);
 10. Vietovardžių metais (vietovardžiai – Lietuvos kultūros, istorijos ir kalbos vertybė, kurios išsaugojimu privalo rūpintis valstybė);
 11. Juozo Naujalio metais (2019 m. sukanka 150 metų, kai gimė Juozas Naujalis, lietuvių kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, pirmosios Lietuvos dainų šventės rengėjas ir dirigentas, vienas iš profesionaliosios lietuvių muzikos pradininkų).

 

2019 m.  sukanka 1010 metų nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose.

Data Asmenybė, šventė, istorinis įvykis, kt. Sukaktis

Mirties data

SAUSIS
01-01 Lietuvos vėliavos diena    
01-01 Naujieji metai    
1714-01-01 g. Kristijonas Donelaitis – lietuvių grožinės literatūros pradininkas, rašytojas, lietuvių literatūros klasikas. 305 1780-02-18
1919-01-01 g. Džeromas Selindžeris – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 100 2010-01-28
1939-01-01 g. Vygandas Juozapas Račkaitis – prozininkas, poetas, vaikų literatūros kūrėjas, publicistas, žurnalistas, vertėjas. 80
1944-01-01 g. Rita Vinciūnienė-Klingaitė – prozininkė. 75 2015-02-20
1924-01-02 g. Antanas Paulavičius – poetas, prozininkas, dramaturgas. 95 2008-03-28
1934-01-02 g. Algimantas Gudaitis – vertėjas. 85
01-06 Trijų Karalių šventė    
1934-01-07 g. Kazys Paulauskas – prozininkas. 85 2013-06-02
1939-01-10 g. Algirdas Matulevičius – istorikas, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių  tautinio atgimimo spaudos tyrinėtojas. 80
1949-01-12 g. Haruki Murakami – japonų rašytojas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas. 70
01-13 Laisvės gynėjų diena    
1929-01-13 g. Vincas Giedra – poetas, prozininkas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas. 90 1997-08-10
01-15 Klaipėdos krašto diena    
1904-01-22 g. Arkadijus Gaidaras (tikr. Golikovas) – rusų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 115 1941-10-26
01-26 Tarptautinė muitinių / muitininkų diena    
1804-01-26 g. Kajetonas Aleknavičius – poetas, švietėjas, kunigas. 215 1874-12-02
1939-01-26 g. Vladas Baltuškevičius – poetas, vertėjas. 80
1904-01-28 g. Teofilis Tilvytis – poetas, prozininkas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas. 115 1969-05-05
VASARIS
1919-02-02 g. Ambraziejus Jonynas – tautosakininkas, humanitarinių mokslų daktaras. 100 2006-07-08
1959-02-07 g. Valdemaras Kukulas – poetas, eseistas, literatūros kritikas, vaikų literatūros kūrėjas. 60 2011-08-06
1954-02-08 g. Ramunė Palekaitė – poetė. 65
02-11 Pasaulinė ligonių diena    
1894-02-11 g. Vitalijus Biankis – rusų vaikų literatūros klasikas, vienas žymiausių rašytojų animalistų. 125 1959-06-10
1924-02-12 g. Albertas Vytautas Misevičius – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, žurnalistas. 95 1994-04-28
1769-02-13 g. Ivanas Krylovas – rusų poetas, vaikų literatūros kūrėjas. 250 1844-11-21
02-14 Švento Valentino (Įsimylėjėlių) diena    
02-16 Lietuvos valstybės atkūrimo diena    
1929-02-20 g. Leonas Zaleckis – prozininkas. 90 2003-10-26
02-21 Tarptautinė gimtosios kalbos diena    
02-21 Tarptautinė gido diena    
1899-02-23 g. Erichas Kestneris – vokiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, scenaristas, satyrikas. 120 1974-07-29
1964-02-24 g. Kęstutis Navakas – poetas, eseistas, literatūros kritikas, vertėjas. 55
KOVAS
03-01 Tarptautinė bibliotekininkų apkabinimo diena    
1899-03-02 g. Juozas Paukštelis (tikr. Ptašinskas) – prozininkas, dramaturgas, novelistas, vertėjas. 120 1981-07-20
03-03 Tarptautinė rašytojų diena    
03-04 Lietuvos globėjo švento Kazimiero (Kovarnių) diena    
03-06 Užgavėnių šventė    
03-08 Tarptautinė moters diena    
03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena    
1929-03-12 g. Vytautas Rakauskas – poetas, prozininkas, tekstologas, vertėjas, leidėjas. 90
1909-03-15 g. Vytautas Jonas-Žemaitis – kovojusios su sovietų okupacija Lietuvos valstybės vadovas, faktiškai ėjęs Respublikos Prezidento pareigas, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas generolas. 110 1954-11-26
1939-03-15 g. Mykolas Karčiauskas – poetas, prozininkas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas. 80 2018-04-20
03-16 Knygnešio diena    
1939-03-16 g. Jonas Strielkūnas – poetas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas. 80 2010-05-09
03-20 Pasaulinė Žemės diena    
1929-03-20 g. Bronius Mackevičius – poetas, spaudos darbuotojas. 90 2013-05-10
03-21 Pasaulinė poezijos diena    
03-21 Tarptautinė lėlininkų diena    
03-21 Tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena    
03-23 Pasaulinė meteorologijos diena    
03-24 Tarptautinė tuberkuliozės diena    
1909-03-25 g. Petras Cvirka – prozininkas, poetas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas. 110 1947-05-02
03-27 Tarptautinė teatro diena    
03-29 Lietuvos įstojimo į NATO (Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją) diena    
1959-03-30 g. Kevinas Bruksas – anglų rašytojas, paauglių literatūros kūrėjas. 60
BALANDIS
04-01 Juokų arba melagių diena    
04-01 Pasaulinė paukščių diena    
04-02 Tarptautinė vaikų knygos diena    
1889-04-03 g. Ignas Šeinius (tikr. Ignas Jurkūnas) – prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas. 130 1959-01-15
1939-04-04 g. Arvydas Každailis – knygų iliustruotojas, dailininkas, grafikas. 80
1929-04-05 g. Vilija Šulcaitė – poetė, vaikų literatūros kūrėja. 90 1992-04-18
04-06 Saugaus eismo diena    
04-07 Pasaulinė sveikatos diena    
1869-04-09 g. Juozas Naujalis – kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, pirmosios Lietuvos dainų šventės rengėjas ir dirigentas, vienas iš profesionaliosios lietuvių muzikos pradininkų. 150 1934-09-09
1969-04-09 g. Herta Matulionytė  – rašytoja, dailininkė, vaikų literatūros kūrėja. 50
1934-04-10 g. Aleksas Dabulskis – poetas, vaikų literatūros kūrėjas, satyrikas, vertėjas, žurnalistas. 85
04-11 Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena    
1879-04-11 g. Jonas Biliūnas – prozininkas, poetas, vaikų literatūros kūrėjas, literatūros kritikas, publicistas. 140 1907-12-08
04-12 Tarptautinė aviacijos ir kosmonautikos diena    
04-15 Kultūros diena    
1924-04-17 g. Aldona Merkytė – vertėja. 95 2009-04-11
04-18 Tarptautinė paminklų ir paminklinių vietų apsaugos diena    
1939-04-18 g. Romualdas Granauskas – prozininkas, dramaturgas, eseistas, novelistas. 80 2014-10-28
1929-04-20 g. Aldona Joana Gricienė – prozininkė, vaikų literatūros kūrėja, pedagogė. 90 2008 m.
04-21,22 Šv. Velykos    
1949-04-21 g. Domas Kaunas – knygotyrininkas, bibliofilas, Mažosios Lietuvos kultūros ir raštijos tyrinėtojas, profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, 2006 m. Pagėgių krašto Metų žmogus ir 2015 m. Pagėgių krašto Garbės pilietis 70
1724-04-22 g. Imanuelis Kantas – lietuvių kilmės Prūsijos filosofas, klasikinės vokiečių filosofijos pradininkas. 295 1804-02-12
04-23 Jurginės (Šv. Jurgio diena)    
04-23 Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena    
04-23 Anglų kalbos diena    
04-24 Tarptautinė jaunimo solidarumo diena    
04-24 DNR diena    
1954-04-25 g. Melvinas Berdžesas – britų rašytojas, paauglių literatūros kūrėjas. 65
04-26 Pasaulinė intelektinės nuosavybės diena    
04-27 Medicinos darbuotojų diena    
04-27 Pasaulinė grafinio dizaino diena    
1909-04-27 g. Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas) – prozininkas, dramaturgas, novelistas, publicistas. 110 1991-02-04
04-28 Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena    
1944-04-28 g. Algimantas Kaminskas – poetas, prozininkas. 75
04-29 Tarptautinė šokio diena    
04-29 Tarptautinė cheminio karo aukų atminimo diena     
1959-04-30 g. Dovilė Zelčiūtė – poetė, dramaturgė, eseistė. 60
GEGUŽĖ
05-01 Tarptautinė darbo diena    
2004-05-01 Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą diena 15  
1889-05-02 g. Antanas Busilas – rašytojas, vertėjas, pedagogas, spaudos darbuotojas, vadovėlių autorius. 130 1951-08-31
05-03 Pasaulinė spaudos laisvės diena    
05-03 Saulės diena    
1889-05-03 g. Mikelis Hofmanas – Mažosios Lietuvos poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas. 130 1921-06-26
05-04 Šv. Florijono – gaisrų sergėtojo diena    
05-05 Motinos diena    
05-07 Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena    
1944-05-07 g. Teodoras Četrauskas – prozininkas, vertėjas. 75
05-08 Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus diena    
05-08 Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena    
05-08 Lietuvos muitinės įkūrimo diena    
05-09 Europos diena    
1909-05-09 g. Vladas Abramavičius – poetas, vertėjas, kultūros istorikas, bibliografas, žurnalistas. 110 1965-11-16
1949-05-10 g. Zita Marienė – vertėja. 70
05-12 Tarptautinė slaugytojų diena    
05-13 Meilės diena – deivės Mildos šventė    
05-14 Pilietinio pasipriešinimo diena    
05-15 Steigiamojo Seimo susirinkimo diena    
05-15 Tarptautinė šeimos diena    
1939-05-15 g. Leonardas Grudzinskas – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, žurnalistas-gamtininkas, redaktorius. 80 2006-01-26
1939-05-15 g. Nijolė Masteikatė – poetė, pedagogė. 80 2005 m.
1944-05-16 g. Achimas Briogeris – vokiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 75
05-17 Pasaulio informacinės visuomenės diena    
05-18 Tarptautinė muziejų diena    
05-18 Tarptautinė žavėjimosi augalais diena    
1979-05-20 g. Aistė Ptakauskė – prozininkė, dramaturgė, vertėja, vaikų literatūros kūrėja. 40
05-21 Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena    
05-21 Lietuvos tautinių bendrijų diena    
05-22 Tarptautinė biologinės įvairovės diena    
1859-05-22 g. Artūras Konanas Doilis – anglų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 160 1930-07-07
05-29 Tarptautinė Jungtinių Tautų taikos saugotojų diena    
1609-05-30 g. Danielius Kleinas – Mažosios Lietuvos poetas, kalbininkas, lietuviškos gramatikos ir žodyno kūrėjas, redaktorius, leidėjas, evangelikų liuteronų kunigas, mokslininkas. 410 1666-11-28
05-31 Pasaulinė diena be tabako    
1939-05-31 g. Gražvydas Kirvaitis – literatūros tyrinėtojas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras. 80
BIRŽELIS
06-01 Tarptautinė vaikų gynimo diena    
1934-06-01 g. Kazimieras Juozas Ambrasas-Sasnava – kalbininkas, literatūros tyrinėtojas, vertėjas, publicistas, kunigas, humanitarinių mokslų daktaras. 85
06-02 Tėvo diena    
1954-06-02 g. Kęstutis Kasparavičius – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, knygų iliustruotojas, dailininkas. 65
06-03 Sąjūdžio diena    
1924-06-03 g. Albinas Baranauskas – prozininkas, poetas, novelistas, vertėjas. 95 2013-02-17
06-04 Tarptautinė agresijos prieš vaikus diena    
06-05 Pasaulinė aplinkos apsaugos diena    
1799-06-06 g. Aleksandras Puškinas – rusų poetas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas, leidėjas, vaikų literatūros kūrėjas. 220 1837-02-10
1904-06-06 g. Anelė Čepukienė – tautosakos pateikėja, liaudies pasakotoja, dainininkė, literatė. 115 1980-10-17
1944-06-06 g. Laimonas Tapinas – rašytojas, vertėjas, žurnalistas, kino istorikas ir kritikas. 75
1969-06-07 g. Sigutė Ach (tikr. Sigutė Abramavičienė) –rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, knygų iliustruotoja, dailininkė, leidėja. 50
06-08 Pasaulinė vandenynų diena    
1944-06-12 g. Julija Wieslander – švedų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja. 75
06-14 Gedulo ir vilties diena    
06-14 Pasaulinė kraujo donoro diena    
06-15 Okupacijos ir genocido diena    
06-15 Pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena    
1929-06-16 g. Juozas Ardzijauskas – poetas. 90 2002-08-10
1929-06-18 g. Grigorijus Kanovičius – prozininkas, dramaturgas, poetas, vertėjas, literatūros kritikas, vaikų literatūros kūrėjas. 90
06-23 Tarptautinė olimpinė diena    
06-23 Valstybės tarnautojo diena    
06-23 Birželio sukilimo diena    
06-24 Joninės (Rasos)    
06-25 Tarptautinė jūrininkų diena    
06-26 Tarptautinė kovos su narkomanija diena    
06-26 Tarptautinė diena prievartos aukoms paremti    
06-27 Tarptautinė žvejų diena    
06-29 Lietuvos pasieniečių diena    
LIEPA
07-01 Tarptautinė architektų diena    
07-06 Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimodiena    
1904-07-07 g. Jonas Aistis – poetas, lyrikas, eseistas. 115 1973-06-13
1944-07-10 g. Petras Venclovas – prozininkas, novelistas, dramaturgas, vaikų literatūros kūrėjas. 75
07-11 Pasaulio gyventojų diena    
1944-07-12 g. Ulfas Starkas – vienas žymiausių šiuolaikinių švedų rašytojų, vaikų ir paauglių literatūros kūrėjas. 75 2017-06-13
1944-07-14 g. Liudas Gustainis – poetas, prozininkas, novelistas. 75
07-15 Žalgirio mūšio diena    
1914-07-15 g. Leonardas Andriekus – poetas, kunigas. 105 2003-05-19
1919-07-15 g. Alfonsas Nyka Niliūnas (tikr. Alfonsas Čipkus) – poetas, vertėjas, literatūros kritikas. 110 2015-01-20
07-16 Agronomų diena    
1894-07-16 g. Elzė Jankutė – Mažosios Lietuvos kultūros veikėja, tautosakos pateikėja. 125 1985-09-09
07-17 Pasaulio lietuvių vienybės diena    
07-17 Dariaus ir Girėno žūties diena    
07-20 Tarptautinė šachmatų diena    
1914-07-24 g. Jonas Dovydaitis – prozininkas, dramaturgas, novelistas, žurnalistas, lakūnas. 105 1983-09-20
1934-07-24 g. Česlovas Kudaba – publicistas, geografas, gamtininkas, 1990 m. kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras, kultūros veikėjas, profesorius. 85 1993-02-19
1954-07-29 g. Saulius Stoma – rašytojas, publicistas. 65
RUGPJŪTIS
1819-08-01 g.  Hermanas Melvilis – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 200 1891-09-28
1859-08-07 g. Juozas Adomaitis-Šernas – rašytojas, publicistas, knygnešys, leidėjas. 160 1922-08-05
1969-08-07 g. Paulius Juodišius – prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas, dailininkas. 50
1929-08-08 g. Vytautas Ažušilis – prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas. 90
08-09 Tarptautinė tautos diena    
1899-08-09 g. Pamela Lyndon Travers – australų kilmės anglų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, žurnalistė, aktorė. 120 1996-04-23
1904-08-09 g. Juozas Sokas – rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, gamtininkas. 115 1987-12-01
1914-08-09 g. Tuvė Marika Janson – švedų ir suomių rašytoja, vaikų literatūros kūrėja, dailininkė. 105 2001-06-27
08-12 Tarptautinė jaunimo diena    
1944-08-13 g. Banguolis Balaševičius – prozininkas, vertėjas, publicistas. 75
1959-08-13 g. Jūratė Sučylaitė – poetė, prozininkė, eseistė. 60
1934-08-14 g. Elena Nijolė Bukelienė – literatūros tyrinėtoja ir kritikė. 85 2006-12-25
08-15 Žolinė (Švenčiausios Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė)    
1939-08-17 g. Jonas Mačiukevičius – poetas, prozininkas, eseistas, vaikų literatūros kūrėjas, publicistas, satyrikas. 80
08-19 Pasaulinė fotografijos diena    
1929-08-20 g. Danutė Krištopaitė – vertėja. 90 2014-02-17
1959-08-21 g. Liudvikas Jakimavičius – poetas, dramaturgas, literatūros kritikas, vaikų literatūros kūrėjas. 60
1929-08-22 g. Alfonsas Maldonis – poetas, vertėjas. 90 2007-10-06
08-23 Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena    
08-23 Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti    
08-23 Tarptautinė vergų kelio ir vergovės panaikinimo diena    
1884-08-27 g. Liudas Gira – poetas, dramaturgas, literatūrologas, literatūros kritikas, publicistas, vertėjas, kultūros veikėjas. 135 1946-07-01
1924-08-27 g. Ignas Pikturna – prozininkas, publicistas. 95 2005-05-11
08-31 Laisvės diena    
08-31 Interneto dienoraščių (blogų) diena    
RUGSĖJIS
09-01 Mokslo ir žinių diena    
1954-09-02 g. Violeta Šoblinskaitė-Aleksa – poetė, prozininkė, dramaturgė, vaikų literatūros kūrėja, vertėja. 65
1874-09-07 g. Marija Aukštikalnytė-Dundulienė – dramaturgė. 145 1953-07-16
09-08 Šilinė (Švenčiausios Mergelės Marijos gimimo diena)    
09-08 Vytauto Didžiojo karūnavimo ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena    
09-08 Tarptautinė raštingumo diena    
09-09 Tarptautinė grožio diena    
09-10 Pasaulinė savižudybių prevencijos diena     
1929-09-10 g. Rožė Poškienė – prozininkė, poetė, vaikų literatūros kūrėja, pedagogė, spaudos darbuotoja. 90
09-15 Tarptautinė demokratijos diena    
1789-09-15 g. Džeimsas Fenimoras Kuperis – amerikiečių rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas, istorikas, literatūros kritikas. 230 1851-09-14
09-16 Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos diena    
09-17 Lietuvos priėmimo į Jungtinių Tautų Organizaciją diena    
1939-09-17 g. Mindaugas Stundžia – poetas, vaikų literatūros kūrėjas, žurnalistas. 80
1929-09-18 g. Bronius Raguotis – lietuvių spaudos, kultūros ir literatūros istorikas, žurnalistikos pedagogas, vertėjas. 90
1869-09-20 g. Juozas Tumas-Vaižgantas – prozininkas, publicistas, visuomenės veikėjas, lietuvių literatūros istorikas ir kritikas, vaikų literatūros kūrėjas, vertėjas, spaudos darbuotojas, pedagogas, kunigas. 150 1933-04-29
09-21 Tarptautinė taikos diena    
09-22 Baltų vienybės diena    
09-22 Tarptautinė diena be automobilio    
09-23 Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena    
1869-09-23 g. Jonas Vanagaitis – Mažosios Lietuvos spaudos darbuotojas, Tilžės akto signataras, lietuvybės skleidėjas, politikos ir visuomenės veikėjas. 150 1946-09-09
1909-09-23 g. Vincas Adomėnas – prozininkas, dramaturgas, vertėjas. 110 1986-11-05
09-26 Europos kalbų diena    
1914-09-26 g. Marius Katiliškis (iki 1949 m. Albinas Marius Vaitkus) – prozininkas, novelistas, poetas. 105 1980-12-17
09-27 Pasaulinė turizmo diena    
09-27 Lietuvos socialinių darbuotojų diena    
09-28 Vilniaus įkūrėjo, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino diena    
09-29 Pasaulinė širdies diena    
09-30 Tarptautinė vertėjų diena    
SPALIS
10-01 Tarptautinė muzikos diena    
10-01 Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena    
10-01 Tarptautinė kavos diena    
10-01 Pasaulinė vegetarų diena    
1944-10-01 g. Stanislovas Abromavičius – prozininkas, poetas, eseistas, novelistas, publicistas, vaikų literatūros kūrėjas. 75
1954-10-01 g. Alis Balbierius – poetas, eseistas, fotografas. 65
10-02 Angelų sargų arba Policijos diena    
10-03 Tarptautinė veltinio diena    
1889-10-03 g. Matas Grigonis – rašytojas, vertėjas, pirmosios lietuviškos poezijos knygos vaikams „Kvietkelis“ (1913 m.) autorius, vaikų literatūros kūrėjas, pedagogas, etnografas, gamtininkas, bibliotekininkas. 130 1971-01-07
1919-10-03 g. Eduardas Mieželaitis – poetas, eseistas, publicistas, vertėjas, vaikų literatūros kūrėjas. 100 1997-06-06
10-04 Pasaulinė gyvūnų globos diena    
10-05 Tarptautinė mokytojų diena    
1959-10-05 g. Birutė Jonuškaitė-Augustinienė – poetė, prozininkė, eseistė, novelistė, vertėja, žurnalistė, vaikų literatūros kūrėja. 60
10-07 Krašto apsaugos diena    
10-07 Diena už orų darbą    
1934-10-08 g. Icchokas Meras – žydų kilmės prozininkas, novelistas, scenaristas. 85 2014-03-13
10-09 Pasaulinė pašto diena    
10-10 Pasaulinė psichinės sveikatos diena    
10-10 Vietos savivaldos diena    
1934-10-10 g. Raimondas Kašauskas – prozininkas, vaikų literatūros kūrėjas. 85
10-13 Europos saugaus eismo diena    
1929-10-13 g. Donatas Sauka – literatūros kritikas, tautosakininkas, literatūros tyrėjas, pedagogas, profesorius. 90 2015-05-16
1954-10-13 g. Rolandas Rastauskas – poetas, dramaturgas, eseistas. 65
10-14 Karaliaus Mindaugo vardo diena    
10-14 Pasaulinė standartizacijos diena    
1954-10-14 g. Liudvikas Gadeikis – prozininkas, žurnalistas, literatūros kritikas, vertėjas. 65
10-16 Boso diena    
10-16 Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena    
1854-10-16 g. Oskaras Vaildas – airių kilmės anglų rašytojas, dramaturgas, poetas, vaikų literatūros kūrėjas. 165 1900-11-30
10-17 Tarptautinė kovos su skurdu diena    
1899-10-18 g. Alfonsas Šimėnas – literatūros kritikas, vertėjas. 120 1986-11-26
1914-10-18 g. Vilius Pėteraitis – kalbininkas, lingvistas, žodynininkas, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas. 105 2008-03-05
1939-10-19 g. Algimantas Bučys – literatūros tyrinėtojas, kritikas, prozininkas, poetas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras. 80
10-20 Pasaulinė statistikos diena    
10-24 Jungtinių Tautų Organizacijos diena    
10-24 Pasaulinė informacinių technologijų plėtros diena    
10-24 Tarptautinė klimato kaitos diena    
10-25 Konstitucijos diena    
10-27 Vytauto Didžiojo mirties diena    
10-27 Kriminalinės policijos diena    
LAPKRITIS
11-01 Visų šventųjų diena    
11-01 Tarptautinė kovos su narkomanija diena    
11-02 Vėlinės – Mirusiųjų atminimo diena    
11-03 Medžiotojų diena    
1929-11-06 g. Birutė Stasiūnaitė-Gruzdienė – poetė, vaikų literatūros kūrėja. 90
1939-11-07 g. Lenė Majer-Skumanc – austrų rašytoja, vaikų literatūros kūrėja. 80
11-08 Europos sveikos mitybos diena    
11-10 Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi    
11-10 Tarptautinė buhalterių ir auditorių diena    
11-14 Karaliaus Mindaugo žūties diena    
11-14 Pasaulinė diabeto diena    
11-16 Tarptautinė tolerancijos diena    
11-16 Lietuvos pašto diena    
11-17 Tarptautinė studentų diena    
1904-11-17 g. Salomėja Nėris (tikr. Bačinskaitė-Bučienė) – poetė, vaikų literatūros kūrėja, vertėja. 115 1945-07-07
1949-11-18 g. Džeremis Strongas – anglų rašytojas, vaikų literatūros kūrėjas. 70
11-21 Pasaulinė sveikinimosi diena    
11-21 Pasaulinė televizijos diena    
11-23 Lietuvos kariuomenės diena    
11-23 Žvejų diena    
1849-11-24 g. Frensė Hodžson Bernet – anglų kilmės amerikiečių rašytoja, vaikų literatūros kūrėja. 170 1924-10-29
11-25 Tarptautinė kovos prieš moterų prievartą diena    
1944-11-27 g. Dalia Teišerskytė – poetė, prozininkė, novelistė. 75
1949-11-28 g. Vanda Juknaitė – prozininkė, dramaturgė, eseistė, vaikų literatūros kūrėja. 70
11-30 Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto diena    
GRUODIS
12-01 Advento pradžia    
12-01 Pasaulinė kovos su AIDS diena    
12-02 Tarptautinė vergovės panaikinimo diena    
1884-12-02 g. Vaclovas Biržiška – bibliografas, visuomenės veikėjas, publicistas, teisininkas, kultūros istorikas, profesorius. 135 1956-01-02
12-03 Tarptautinė žmonių su negalia diena    
1954-12-03 g. Kęstutis Urba – literatūros kritikas, vaikų literatūros tyrinėtojas, vertėjas. 65
12-05

Tarptautinė savanorių diena už ekonominę

ir socialinę plėtrą

   
1829-12-05 g. Mikalojus Akelaitis – prozininkas, kalbininkas, tautosakininkas, publicistas, visuomenės ir kultūros veikėjas. 190 1887-09-27
12-07 Tarptautinė civilinės aviacijos diena    
12-08 Švenčiausios Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė    
12-09 Tarptautinė antikorupcijos diena    
12-10 Tarptautinė žmogaus teisių diena    
12-10 Nobelio diena    
12-11 Tarptautinė kalnų diena    
1864-12-13 g. Juozas Andziulaitis-Kalnėnas – poetas, vertėjas, publicistas. 155 1916-02-12
12-15 Lietuvos teismų diena    
12-15 Tarptautinė arbatos diena    
1949-12-15 g. Kristina Gudonytė – rašytoja, vaikų ir paauglių literatūros kūrėja, aktorė, režisierė. 70
12-18 Tarptautinė migrantų diena    
1899-12-20 g. Eugenija Tautkaitė – prozininkė, vaikų literatūros kūrėja. 120 1960-01-05
1939-12-20 g. Halina Kobeckaitė – vertėja, literatūros kritikė. 80
12-24 Šv. Kūčios    
12-25,26 Šv. Kalėdos    

Sudarė: Sonata Nognienė – metodininkė-skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: