Skip to content Skip to footer

Lumpėnuose Tarptautinės šeimos dienos minėjimas

Šiltiems pavasario saulės spinduliams lydint, 2023 m. gegužės 18 d. pavakarę į Lumpėnų laisvalaikio salę rinkosi gausus būrys kraštiečių. Čia vyko Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Lumpėnų filialo organizuotas kūrybinis-literatūrinis-muzikinis renginys „Kai šeimos židiny pilnatvę surandi…“, skirtas Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Kaip ir daugelis renginių, šis taipogi organizuotas partneriaujant su Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnija.

Įžangine vakaro dalimi tapo lumpėniškės, 2023 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanotos Zitos Virginijos Žaliauskienės pagerbimas. Gėlių žiedus ir gražiausius žodžius laureatei dovanojo Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos seniūnė, einanti administracijos direktoriaus pareigas, Danguolė Mikelienė, tarybos nariai Gražina Jankauskienė ir Remigijus Kelneris, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, artimieji bei bičiuliai. Gerb. p. Zitą Virginiją šilčiausiais žodžiais užliejo ir šį vakarą vedusi jos dukra, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokytoja Rolanda Rakauskienė. Apžvelgdama renginio temą, vedančioji susirinkusiesiems priminė, jog Tarptautinė šeimos diena, Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu, minima nuo 1994 metų ir švenčiama kasmet gegužės 15 dieną.

Lumpėnų bibliotekos bibliotekininkė Nijolė Šedienė pristatė noriai dalyvauti šiame renginyje sutikusius garbius svečius, kurių vienas tokių – Viešvilės Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas Kęstutis Pajaujis. Dvasininkas savo sveikinamojoje kalboje akcentavo šeimos vertybių svarbą žmogaus gyvenime bei linkėjo Dievo palaimos, sveikatos ir supratingumo vienas kitam.

Susirinkusiuosius sužavėjo ilgametės bibliotekos knygų skaitytojos ir aktyvios renginių dalyvės Jadvygos Oberauskienės literatūrinis debiutas – perskaityti savos kūrybos eiliuoti sentimentai, skirti šeimai. Savo eiles šeimai taipogi dedikavo ir lumpėniškis, giliai šaknis į gimtąją žemę įleidęs literatas Remigijus Kelneris. Eilių autoriams aplodismentų nepagailėjusią publiką Tarptautinės šeimos dienos proga muzikos ir poezijos kūriniais sveikino liaudiškų romansų atlikėjai – Šilgalių kaimo folkloro ansamblio „Kamana“ dainininkai, vadovaujami Aksaveros Mikšienės. Jų pasirodymas užbūrė kiekvieną. Vedančioji renginį užbaigė Popiežiaus Pranciškaus žodžiais: „Kaip pagėrėtų šeimų gyvenimas, jei kiekvieną dieną būtų naudojami trys paprasti žodžiai: „prašau“, „ačiū“, „atsiprašau“.

Skirstytis neskubėta – šilti pasišnekučiavimai pratęsti prie arbatos puodelio.

                                                                                                                                                                                                          Nijolė Šedienė,

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos

Lumpėnų filialo bibliotekininkė

                                                                                                                                                                                         Nuotraukų autorius – Mantas Iljinovas

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. info@pagegiusvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: