Skip to content Skip to footer

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 2017 m. gruodžio mėn.

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai

2017 m. gruodžio mėn.

[item title=”VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE (Jaunimo g. 3, Pagėgiai)”]

Patalpos Nr.

Skyrius

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

Biblioteka

1-31 d. Dailininkės Vilmos Kybartienės (Tauragė) grafikos darbų paroda „Pasikalbėkime…“ Advento laikotarpiui paminėti.

16 d.

10.00 val.

Teatralizuota pažintinė edukacija (Pagėgių mieste, Turgaus gatvėje)

„Bibliotekininkystė ir knygnešystė Pagėgių krašte XX-ajame amžiuje“

Tradiciniam kalėdiniam žąsų turgui Mažojoje Lietuvoje.

110

Informacijos skyrius

5-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda „Žmogus. Pilietis. Teisė“ Mažosios Lietuvos literato, kraštotyrininko, teisininko Jono Jurgio Gocento

120-osioms gimimo metinėms.

19 d.

11.00 val.

Literatūrinė-kūrybinė edukacija „E-atviruką kuriu ir siunčiu“ Šv. Kūčių ir Šv. Kalėdų šventėms.

111

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius

1-31 d. Dailininko Aleksandro Bolyčevo (Kaliningradas, Rusijos Federacija) tapybos darbų paroda „Nepagrindinis instinktas“ Vaizduojamojo meno sklaidai.

5-31 d. Literatūrinė paroda „Poezijos šnabždesy – gyvenimo siluetų atspindys“ Poeto Eugenijaus Matuzevičiaus 100-osioms gimimo metinėms ir rašytojo Jono Meko 95-erių metų sukakčiai paminėti.

102

Tylioji skaitykla

12 d.

14.00 val.

Literatūrinė-adventinė popietė su Pagėgių moterų bendrija „Pagėgių vaivorykštė“ ir Pagėgių krašto literatais „Gimtųjų žodžių dermėje užgimusi adventinė svaja“ Lietuvių kalbos kultūros metų palydėtuvėms, Šv. Kūčių ir Šv. Kalėdų šventėms.

107

Vaikų literatūros skyrius

1-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV ag klasės gimnazistės Karolinos Juknaitės fotografijos darbų paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas) Pagėgių krašto jaunimo kūrybingumo atskleidimui ir skatinimui.

1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Snieguotais takais takeliais…“ Šv. Kūčių ir Šv. Kalėdų šventėms.

1-31 d. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos organizuoto

interaktyvių-literatūrinių užsiėmimų ciklo „Atrask gimtosios kalbos grožį bibliotekoje!“ piešinių paroda

Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti.

20 d.

14.00 val.

Literatūrinė-edukacinė popietė įvairaus amžiaus vaikams „Stebuklingame švenčių sūkuryje…“ Šv. Kūčių ir Šv. Kalėdų šventėms.

[/item]

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose:

[item title=”LUMPĖNŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

1-31 d. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų paroda „Menas – tai mano emocijos“ Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti.

2.

1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Prie poeto Eugenijaus Matuzevičiaus eilių prigludus…“ Poeto Eugenijaus Matuzevičiaus 100-osioms gimimo metinėms.

3.

1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kalėdų pusnyje Tau šypsosi Knyga…“ Šv. Kūčių, Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.

4.

12 d.

13.00 val.

Literatūrinė-kūrybinė popietė ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-5 kl. mokiniams „Speigo raštai: karpiniuose, piešiniuose, lankstiniuose“ Šv. Kūčių, Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.

5.

22 d.

14.00 val.

Literatūrinė-šventinė popietė suaugusiems „Šv. Kalėdų džiaugsmo šviesa – bendrystės akimirkose“ Šv. Kūčių, Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.

[/item]

[item title=”NATKIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Lobiai be burtų“ Prozininko, muziejininko, archeologo, karininko Petro Tarasenkos 125-osioms gimimo metinėms.

2.

1-31 d. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų paroda „Menas – tai mano emocijos“ Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti.

3.

15-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Poezija – šildo, poezija – guodžia“ Poeto Eugenijaus Matuzevičiaus 100-osioms gimimo metinėms ir rašytojo Jono Meko 95-erių metų sukakčiai paminėti.

4.

21 d.

14.00 val.

Literatūrinė-kūrybinė popietė įvairaus amžiaus vaikams „Uždekim širdyse džiaugsmo žvakutes“ Šv. Kūčių, Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.

[/item]

[item title=”PIKTUPĖNŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Novelių meistro akiračiai“ Rašytojo, žurnalisto, vertėjo Petro Skodžiaus 90-osioms gimimo metinėms.

2.

1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Susipažinkime: Mažosios Lietuvos tautinis kostiumas“ Tautinio kostiumo metams paminėti.

3.

1-31 d. Poetės, dailininkės, pedagogės Linos Ambarcumian (Pagėgiai) tapybos darbų paroda „Jie grįš pavasarį saulėtą… Pagėgių krašto menininkų kūrinijos atskleidimui.

4.

1-31 d. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų paroda „Menas – tai mano emocijos“ Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti.

5.

7 d.

14.00 val.

Literatūros kūrinių prezentacija virtualioje erdvėje įvairaus amžiaus vaikams „Kai pasakos nemiega…“ Šv. Kūčių, Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.

[/item]

[item title=”STONIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

Lapkričio 15 d. – gruodžio 15 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Mažoji Lietuva – tautos širdyje“ Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto dienai paminėti.

2.

1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Gyvenimas skyrė dalužę…“ Mažosios Lietuvos literato, kraštotyrininko, teisininko Jono Jurgio Gocento 120-osioms gimimo metinėms.

3.

1-31 d. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų paroda „Menas – tai mano emocijos“ Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti.

4.

1-31 d. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos organizuotų Pagėgių krašto vaikų etnografinių-kūrybinių dirbtuvėlių-konkurso „Raštuotas, languotas“ darbų paroda Tautinio kostiumo metams paminėti.

5.

15-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Nuotykių gidas po praeitį“ Prozininko, muziejininko, archeologo, karininko Petro Tarasenkos 125-osioms gimimo metinėms.

[/item]

[item title=”ŠILGALIŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Atminimų pėdomis…“ Poeto, vertėjo Eugenijaus Matuzevičiaus 100-osioms gimimo metinėms.

2.

1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kalėdų spindesy – stebuklo paslaptis“ Šv. Kūčių ir Šv. Kalėdų šventėms.

3.

1-31 d. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų paroda „Menas – tai mano emocijos“ Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti.

4.

22 d.

14.00 val.

Literatūrinė-edukacinė popietė 1-4 kl. mokiniams „Kalėdų vėjo pašnekesiai“ Šv. Kūčių ir Šv. Kalėdų šventėms.

[/item]

[item title=”VILKYŠKIŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

1-31 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Visiems, kurie gyveno kartu su mumis…“ Pagėgių miesto 710-ajam jubiliejui paminėti.

2.

1-31 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir suaugusiems „Praeities tiltu – į dabartį“ Profesorės, lietuvių literatūros tyrinėtojos, kritikės, eseistės Vandos Zaborskaitės 95-osioms gimimo metinėms.

3.

1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Negeski, švyturio ugnele“ Poeto, vertėjo Eugenijaus Matuzevičiaus 100-osioms gimimo metinėms.

4.

1-31 d. „Paauglių Metų knygos rinkimuose 2017“ dalyvaujančių kūrinių recenzijų konkursas „Paauglių Metų knyga – jaunystės įžvalgų fone“ Dalyvavimo akcijoje „Metų knygos rinkimai 2017“ skatinimui.

5.

14 d.

13.00 val.

Tarmių, tradicijų, papročių, kultūrinio ir kulinarinio paveldo sklaidos popietė suaugusiems „Kai advento ramuma plazdena širdyse…“ Adventui, Šv. Kūčioms ir Šv. Kalėdoms.

6.

19 d.

13.00 val.

Kūrybinės-edukacinės dirbtuvės įvairaus amžiaus vaikams „Kalėdų žvaigždelė kūrybai tiesia kelią…“ Adventui ir Šv. Kalėdoms.

[/item]

[item title=”ŽUKŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr.

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

1.

1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems Kada nunoksi, mano žodžio vasara..?“ Poeto, vertėjo Eugenijaus Matuzevičiaus 100-osioms gimimo metinėms.

2.

1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Su Kalėdomis drauge ateina Pasaka balta…“ Adventui, Šv. Kūčioms ir Šv. Kalėdoms.

3.

1-31 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Visiems, kurie gyveno kartu su mumis…“ Pagėgių miesto 710-ajam jubiliejui paminėti.

4.

18-22 d.

14.00 val.

Meninio karpymo dirbtuvėlės 5-8 kl. mokiniams „Kalėdos snaigių karpiniuos“ Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.

[/item]

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: