Skip to content Skip to footer

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 2018 m. birželio mėn.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai
2018 m. birželio mėn.

 

[item title=”VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE (Jaunimo g. 3, Pagėgiai)”]

Patalpos Nr. Skyrius Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
Biblioteka 1-30 d. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos, bendradarbiaujant su Lietuvos dailininkų sąjunga, 2017 m. organizuoto tarptautinio ekslibrisų  konkurso „Ex libris. Vilhelmui Storostui-Vydūnui – 150“ darbų paroda Rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storosta) 150-osioms gimimo metinėms, Vydūno (tikr. Vilhelmas Storosta) metams ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
15-30 d. Literatūrinės varžytuvės „Vasaros skaitymo iššūkis 2018“. Iniciatorė – Šiaulių apskr. P. Višinskio viešoji biblioteka. Organizatoriai: Šiaulių apskr.  P. Višinskio viešoji biblioteka, Vilniaus apskr. A. Mickevičiaus viešoji biblioteka,  Kauno apskr. viešoji biblioteka, Klaipėdos apskr. I. Simonaitytės viešoji biblioteka , Lietuvos aklųjų biblioteka, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija (AVBA). Partnerė Pagėgių savivaldybėje – Pagėgių sav. Vydūno viešoji biblioteka. Skaitymo skatinimui.
110 Informacijos skyrius

4 d.

11.00 val.

IT laboratorija „Sveikinkime kitaip“ Tėvo dienai paminėti.
5-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda „Vydūniškosios Joninių tradicijos“ Joninėms (Rasos šventei).

 

111

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius 1-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda „Lietuva: prarasti likimai“

Gedulo ir vilties dienai bei

Okupacijos ir genocido dienai paminėti.

4-30 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV g. klasių gimnazistų – technologijų, taikomojo meno, amatų, dizaino ir poligrafijos programos ugdytinių (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas) – kūrybos darbų paroda

Pagėgių krašto jaunimo kūrybiškumo lavinimui.

 

 

15 d.

14.00 val.

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų ir Pagėgių savivaldybės dailės mokytojų metodinio būrelio narių organizuojamas tradicinės jungtinės Pagėgių krašto mokyklų dailės mokytojų kūrybos darbų parodos „Atokvėpio valandėlė“ pristatymas Pagėgių krašto dailės profesionalų kūrybos sklaidai.
15-30 d. Tradicinė jungtinė Pagėgių krašto mokyklų dailės mokytojų kūrybos darbų paroda „Atokvėpio valandėlė“ Pagėgių krašto pedagoginės bendruomenės bičiulystės ir bendradarbiavimo ryšių stiprinimui bei plėtojimui.
29 d. 16.00 val. Lietuvos dailininkų sąjungos nario, Nidos menininkų asociacijos „Tiltas“ vadovo, fotomenininko, tapybos plenerų organizatoriaus Sauliaus Kruopio (Vilnius) tapybos darbų parodos „Saulius Kruopis ir draugai“ pristatymas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
107 Vaikų literatūros skyrius 1-30 d. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos organizuotos visuotinės pilietinės-kūrybinės iniciatyvos „AšLietuvą“ metu sukurtos meninės instaliacijos ekspozicija Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
1-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Augu saugiai ir laimingai“ Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.
1-30 d. Tradicinė Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų kūrybinių darbų paroda „Pabaiga yra visko pradžia“ Pagėgių krašto jaunosios kartos kūrybiškumo atskleidimui ir skatinimui.
1-30 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos III bg klasės gimnazistės  Erikos Rindokaitės fotografijos darbų paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas)

Jaunosios kartos meninės saviraiškos skatinimui.

 

6 d.

10.00 val.

 

Kūrybinis-edukacinis rytmetis ikimokyklinio amžiaus vaikams „Augame saugūs su Tavimi, Lietuva…“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.

[/item]

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose:

[item title=”KENTRIŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1.

1 d.

15.00 val.

Edukacinis-kūrybinis vidudienis įvairaus amžiaus vaikams „Aš, Tu, Mes – laimingi drauge“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.
2. 1-15 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Mes – vaikai: dideli ir maži“

Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir

Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.

3. 1-30 d. Įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojų piešinių paroda „Tėvelio rankose – pasaulis…“ Tėvo dienai paminėti.
4. 10-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Išgirsti tylinčiojo aidą…“ Poeto, eseisto Donaldo Kajoko 65-erių metų sukakčiai paminėti.
5.

14 d.

15.00 val.

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems „Laisvos minties ir širdies keliu: prisiminimai“ Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir genocido dienai paminėti.

[/item]

 

[item title=”LUMPĖNŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 1-30 d. Žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų paroda „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ (Projektas Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“) Rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 150-osioms gimimo metinėms, Vydūno metams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, tarpvalstybinio, tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bibliotekų teikiamų kultūros paslaugų patrauklumo skatinimui.
2. 1-30 d. Kraštietės Onos Dargienės (Lumpėnų kaimas, Pagėgių savivaldybė) kūrybos darbų paroda „Žiedų taures Mamai skiriu“ Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.
3. 1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Ericho Marijos Remarko kūrybos pėdsakais“ Vokiečių rašytojo Ericho Marijos Remarko 120-osioms gimimo metinėms.
4. 1-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Vaikų akyse nušvitęs pasaulis“ Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.
5.

13 d.

14.00 val.

Edukacinė popietė 5-8 kl. mokiniams „Gedulo ir vilties diena istorijos puslapiuose“ Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir genocido dienai paminėti.

[/item]

[item title=”NATKIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 1-30 d. Žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų paroda „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ (Projektas Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“) Rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 150-osioms gimimo metinėms, Vydūno metams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, tarpvalstybinio, tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bibliotekų teikiamų kultūros paslaugų patrauklumo skatinimui.
2.

1-30 d.

 

Literatūrinė paroda suaugusiems „Plunksnoje – gyvybės kibirkštis“ Vokiečių rašytojo Ericho Marijos Remarko 120-osioms gimimo metinėms.
3. 1-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Vaikystės žodžių spalvos“

Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir

Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.

4.

6 d.

11.00 val.

Edukacinis-kūrybinis rytmetis įvairaus amžiaus vaikams „Aš – mažasis natkiškietis“

Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir

Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.

[/item]

[item title=”PIKTUPĖNŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Erichas Marija Remarkas: plunksnos palikimas“ Vokiečių rašytojo Ericho Marijos Remarko 120-osioms gimimo metinėms.
2. 1-30 d. Vasaros skaitinių supervitrina (bibliotekos knygų parodų ciklas) 1-4 kl. mokiniams „Kas pirmesnis griebs – tas daugiau žinos“ Skaitymo skatinimui.
3. 1-30 d. Dailės mėgėjų, šilutiškių Dianos Alsienės ir Loretos Alsės tapybos darbų paroda „Duetas“ Pamario krašto gamtos ir meninio pasaulio suvokimo atskleidimui.
4. 1-30 d. Žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų paroda „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ (Projektas Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“) Rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 150-osioms gimimo metinėms, Vydūno metams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, tarpvalstybinio, tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bibliotekų teikiamų kultūros paslaugų patrauklumo skatinimui.
5.

5 d.

11.00 val.

Edukaciniai užsiėmimai 1-4 kl. mokiniams „Magiški darbeliai iš vaikystės kraitelės“

Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir

Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.

[/item]

[item title=”STONIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1.

1-15 d.

 

Literatūrinė paroda suaugusiems „Be Tėvynės tolių tolimų…“ Gedulo ir vilties dienai bei Okupacijos ir genocido dienai paminėti.
2. 1-15 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Atbėga vasara saulėta“

Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir

Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.

3. 1-30 d. Žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų paroda „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ (Projektas Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“) Rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 150-osioms gimimo metinėms, Vydūno metams, tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bibliotekų teikiamų kultūros paslaugų patrauklumo skatinimui.
4.

5 d.

11.00 val.

Literatūrinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams „Mano Knyga – tarsi vaikystė marga“

Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir

Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.

5. 15-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kai nereiški gyvenimui pretenzijų“ Vokiečių rašytojo Ericho Marijos Remarko 120-osioms gimimo metinėms.

[/item]

[item title=”ŠILGALIŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1.

1 d.

11.00 val.

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis ikimokyklinio amžiaus vaikams „Draugiški pasikalbėjimai po vasaros dangumi“

 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.
2. 1-30 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto fotografų plenero darbų paroda „Europa  – Vydūno pasaulėžiūroje“ (Projektas „Europa – Vydūno akimis“) Europos kultūros paveldo metams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Vydūno 150-osioms gimimo metinėms ir Vydūno metams paminėti.
3. 1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Rašytojo kūryboje – istorijos ir gyvenimo tiesa“ Vokiečių rašytojo Ericho Marijos Remarko 120-osioms gimimo metinėms.
4. 1-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Žmogiškumo ir meilės melodijos“ Poeto, eseisto Donaldo Kajoko 65-erių metų sukakčiai paminėti.

[/item]

[item title=”VILKYŠKIŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 1 d.         11.00 val. Kūrybinis rytmetis ikimokyklinio amžiaus vaikams „Lietuva, mes tavo laimingi vaikai“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.
2. 1-30 d. Žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų paroda „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ (Projektas Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“) Rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 150-osioms gimimo metinėms, Vydūno metams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, tarpvalstybinio, tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bibliotekų teikiamų kultūros paslaugų patrauklumo skatinimui.
3. 1-30 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir suaugusiems ,,Poezijos almanachas Donaldo Kajoko kūryboje“ Poeto, eseisto Donaldo Kajoko 65-erių metų sukakčiai paminėti.
4. 1-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Laimingas žingsniuoju vaikystės takeliu“ Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.

[/item]

[item title=”ŽUKŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 1-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Viskas apie gyvenimą pasakyta…“ Vokiečių rašytojo Ericho Marijos Remarko 120-osioms gimimo metinėms.
2.

1-30 d.

 

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kai veda ir moko Knyga“ Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.
3. 1-30 d.

1-4 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Lietuvoje – šviesi ir spalvinga vaikystė mana“

 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.
4.

3 d.

15.00 val.

Teatralizuota kūrybinė popietė įvairaus amžiaus vaikams ir jų tėveliams „Aš su Tėveliais – laimės rately….“ Tėvo dienai, Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Tarptautinei agresijos prieš vaikus dienai paminėti.

[/item]

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: