Skip to content Skip to footer

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,

Kad sielvartą sušildytų, paguostų…

Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,

Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

 Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė su giliu liūdesiu sutinka žinią apie Pagėgių krašto poeto, dailininko, pedagogo, Pagėgių krašto literatų sambūrio nario Gedimino Kačiulio mirtį.

Gediminas Kačiulis gimė 1953 m. vasario 6 d. Šonos kaime, Kelmės rajone. Pagėgių krašto literatas, poetas, dailininkas. Mokėsi Telšių raj. Gedrimų aštuonmetėje mokykloje, vidurinę mokyklą baigė Šiauliuose. Tėvų namai visada buvo pilni meilės, meno ir kūrybos. Paauglys Gediminas pradėjo lankyti muzikos mokyklą, akordeono klasę, o piešimo mokytojas Vilius Vilutis įkvėpė meilę piešimui. 1975 m. baigė Šiaulių Pedagoginio instituto Dailės fakultetą.

Nuo 1975 m. Gediminas Kačiulis dirbo Pagėgių krašto mokyklose: Panemunės, Lumpėnų, Šilgalių, Stoniškių vidurinėse mokyklose, nuo 2000 m. – buvo Pagėgių savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas, Švietimo skyriaus specialistas. Rašyti pradėjo studijų metais. Kūryba spausdinta Šilutės krašto poezijos antologijoje „Dvidešimt ir vienas Šilutės užburtas“ (1996 m.), Pagėgių krašto literatų sambūrio kūrybos rinktinėje „Poezijos pilnatis“ (2006 m.), Tauragės apskrities literatų kūrybos almanache „Esame“ (2008 m.), periodinėje spaudoje: „Literatūra ir menas“, „Vakarų ekspresas“, „Klaipėda“, „Mažoji Lietuva“, „Voruta“ ir kt. Gediminas Kačiulis buvo Pagėgių krašte organizuotų tapybos plenerų dalyvis ir vadovas, tradicinėse Pagėgių krašto literatų šventėse pristatydavo savo kūrybą. Gražia, iškilia ir prasminga nata įsiliejo į Pagėgių krašto kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą, buvo visų mylimas ir gerbiamas.

Velionis savo kūrybiškai turtingo gyvenimo pavyzdžiu skleisdamas literatūros, meno, meilės Pagėgių kraštui šviesą, palieka gilų, šviesų ir neišdildomą pėdsaką mūsų visų širdyse bei Pagėgių krašto istorijoje.

Šią visai Pagėgių krašto bendruomenei sunkią skausmo valandą reiškiame nuoširdžius užuojautos žodžius velionio šeimai, artimiesiems ir visiems, kurie jį pažinojo. Širdimis, mintimis esame drauge, telydi Jus dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: