Skip to content Skip to footer

NETEKOME LIETUVOS SŪNAUS IR DRAUGO….

2019 m. balandžio 16-osios rytą iš Jungtinių Amerikos Valstijų Bostono miesto, atskriejo liūdna žinia:  ankstų rytą užgeso Pagėgių krašto garbės piliečio Romo Šležo gyvybė. Aktyvi Romo Šležo veikla, pozityvus mąstymas ir kilnūs darbai nepadėjo įveikti keletą metų kankinusios sunkios ligos.

Romas Šležas – Mažosios Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjo, spaudos darbuotojo, lietuvybės puoselėtojo bei skleidėjo, Tilžės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaitis. Bibliofilas, filmų lietuviškomis temomis kūrėjas išeivijoje, lietuvybės puoselėtojas, daugelį metų uoliai besirūpinęs savo senelio Jono Vanagaičio garbaus ir šviesaus atminimo įamžinimu Klaipėdos krašte bei Pagėgiuose.

Romas Šležas gimė 1938 m. Klaipėdoje. Hitlerinei Vokietijai aneksavus Klaipėdos kraštą, šeima apsigyveno Kaune, o 1944 m. jis su tėvais atsidūrė DP stovykloje Vokietijoje. 1949 m. Šležų šeima gavo leidimą apsigyventi JAV, Bostono mieste. Ten Romas mokėsi Technical vidurinėje mokykloje, vėliau studijavo Tufts universitete, kur baigė istorijos studijas. Studijuodamas Bostono universitete, įgijo filmų meno srities magistro mokslinį laipsnį. Po studijų dirbo WGBH televizijos stotyje Bostone, montavo ir kūrė filmus, ruošė programas. 1977 m. vedė lietuvių bendruomenės Bostone veikėją, teatro aktorę Birutę Vaičjurgytę. Romas Šležas užaugino tris vaikus.

2007-ųjų metų Romo Šležo, žmonos Birutės, sūnaus Sauliaus ir pusseserės Marytės Kavaliauskaitės-Murphy vizitas Lietuvoje davė pradžią bendradarbiavimui su Pagėgių savivaldybės kultūros įstaigomis. Bendradarbiavimas nešė gražiausius vaisius. 2009 metais Romo Šležo senelių Jono ir Marijos Vanagaičių palaikai buvo perlaidoti Bitėnuose, o 2011 m. čia buvo palaidota ir Romo teta, Jono Vanagaičio ir Marijos Brožaitytės dukra Ieva Vanagaitytė-Janukėnienė. Romo Šležo šeimos lėšomis, 2012 m. pakartotinai išleista Mažosios Lietuvos enciklopedijos pamatu laikoma 1938 m. Jono Vanagaičio redaguota knyga „Kovos keliais“. Ši knyga sėkmingai paplito po Lietuvos bibliotekas bei akademinę bendruomenę. Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejui buvo perduotas Jono Vanagaičio asmeninis archyvas ir įrengta J. Vanagaičiui skirta ekspozicija.

Su Pagėgių krašto kultūros darbuotojais Romas Šležas daug metų palaikė glaudžius kultūrinio bendradarbiavimo ryšius. Įgyvendinant kultūrinius mainus tarp Lietuvoje gyvenančių tautiečių bei lietuvių išeivių Jungtinėse Amerikos Valstijose, Romo ir Birutės Šležų globojamas, Pagėgių savivaldybės vyresnio amžiaus žmonių liaudiškų šokių kolektyvas „Marguva“ 2012 m. lankėsi Amerikoje bei dalyvavo Pasaulio lietuvių 14-oje išeivijos tautinių šokių šventėje.

2017 m. pasitinkant Nepriklausomos Lietuvos valstybės ir Tilžės akto 100-mečio sukaktis, Romas ir Birutė Šležai padovanojo Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai savo ir savo tėvų asmenines bibliotekas. Šis archyvas eksponuojamas Pagėgių Vydūno viešosios bibliotekos specialiai tam įrengtoje patalpoje. 

 „…Jaučiuosi, kad visi esame tos pačios lietuviškos šeimos nariai ir dirbame mūsų brangios Tėvynės Lietuvos labui. Ačiū <…>“, – savo paskutiniame laiške Pagėgių krašto žmonėms rašė Romas Šležas.

Pagėgių krašto žmonės gedi savo sūnaus Romo Šležo ir reiškia gilią užuojautą artimiesiems.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. info@pagegiusvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: