Skip to content Skip to footer

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 2018 m. gruodžio mėn.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai
2018 m. gruodžio mėn.

 

[item title=”VYDŪNO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE (Jaunimo g. 3, Pagėgiai)”]

Patalpos Nr. Skyrius Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
Biblioteka 5-31 d. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų paroda „Spalvos – tai mano pasaulis“ Vaizduojamojo meno krypčių įvairovės atskleidimui.

15 d.

10.00 val.

Teatralizuota pažintinė edukacija (Pagėgių mieste, Turgaus gatvėje)

„Bibliotekininkystės ir knygnešystės istorijos gijos Pagėgių krašte“

Tradiciniam kalėdiniam žąsų turgui Mažojoje Lietuvoje.
110 Informacijos skyrius 5-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda „Kalėdos Pagėgių krašte: akimirkų girlianda“ Šv. Kūčių ir Šv. Kalėdų šventėms.

18 d.

11.00 val.

Interaktyvi edukacija „Originalūs kalėdiniai atvirukai“ Šv. Kūčių ir Šv. Kalėdų šventėms.

 

111

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius 1-31 d. Kintų Vydūno kultūros centro (Šilutės raj. sav.) parengta kilnojamoji fotografijos darbų paroda „Vydūno portretai“ Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) metams paminėti.
1-31 d. Literatūrinė parodaLietuviška knyga – iš širdžių į širdis nešama šviesa“ Informacijos apie akciją „Metų knygos rinkimai 2018“ sklaidai.
1-31 d. Literatūrinė paroda „Didvyrių žemės sūnui atminti“ Rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės himno autoriaus, publicisto, vertėjo, knygnešio Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
7-31 d. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos mokytojos, tautodailininkės Vidos Gečienės kūrybos darbų paroda „Tegul šiluma ir meilė pripildo Jūsų širdis…“ Šv. Kalėdų šventei ir kraštiečių kūrybos sklaidai.
10-20 d. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos bendruomenės narių Raimondos Kuisienės ir Ingos Kalnaitienės kalėdinių kūrybinių darbų paroda „Kalėdų pasaka“ Šv. Kalėdų šventei.
107 Vaikų literatūros skyrius 1-31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuotos visuotinės pilietinės-kūrybinės iniciatyvos „AšLietuvą“ metu sukurtos meninės instaliacijos ekspozicija Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
1-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokinių fotografijos darbų paroda „Vasara be sienų“ (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas) Jaunosios kartos meninės saviraiškos skatinimui.
1-31 d. Tauragės moksleivių kūrybos centro auklėtinių dailės darbų paroda „Spalvų versmės“ Jaunosios kartos kūrybos sklaidai.
1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Skaitymo įdomybės“ Akcijos „Metų knygos rinkimai 2018“ populiarinimui.
1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Išdykėlės pasakėlės“ Rašytojo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.

11 d.

11.00 val.

Šventinių dekoracijų kūrimo gamyklėlė 1-6 kl. mokiniams „Kviečiame ir puošiame Kalėdas“ Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.

[/item]

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose:

[item title=”KENTRIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1.

3 d.

15.00 val.

Literatūrinė edukacija suaugusiems „Gaudžia praeities aidai…“ Rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės himno autoriaus, publicisto, vertėjo, knygnešio, laikraščio „Varpas“ redaktoriaus Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
2. 3-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Knygose atpažįstu save…“ Akcijos „Metų knygos rinkimai 2018“ populiarinimui.
3. 3-31 d. Kraštietės Jurgitos Kervelytės (Natkiškių kaimas, Pagėgių savivaldybė) tapybos ant šilko darbų paroda „Šilkinės spalvų gamos“ Vaizduojamojo meno ir kraštiečių kūrybos sklaidai.
4. 3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Vaikams pasakėlė – graži dovanelė“ Rašytojo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
5. 12-31 d. Įvairaus amžiaus bibliotekos lankytojų piešinių paroda „Atskuba šerkšnu balta žiema“ Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.
6.

20 d.

15.00 val.

Kūrybinės dirbtuvėlės įvairaus amžiaus vaikams „Išradingos, kūrybingos rankelės….“ Šv. Kalėdų Naujųjų metų šventėms.

[/item]

[item title=”LUMPĖNŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 3-31 d. Pagėgių bendruomenės, bendradarbiaujant su Nidos menininkų asociacija „Tiltas“, organizuoto „Pagėgių tapybos plenero 2018“ darbų paroda Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
2. 3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Aš galiu tapti Suaugusiųjų Metų knyga. Imk ir pažink mane!“ Informacijos apie akciją „Metų knygos rinkimai 2018“ sklaidai.
3. 3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Prieš du amžius atžengęs“ Lenkų-lietuvių poeto, rašytojo Adomo Mickevičiaus 220-osioms gimimo metinėms.
4. 3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Girdėtos negirdėtos gamtos pasakaitės“ Rašytojo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
5.

18 d.

13.00 val.

Kūrybinė edukacija ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams „Kai popierinėm snaigėm sninga…“ Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.
6.

21 d.

15.00 val.

Literatūrinė-meninė popietė suaugusiems „Balti žiemos pokalbiai“ Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.

[/item]

[item title=”NATKIŠKIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems Vien takais dorybės“

Rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės himno autoriaus, publicisto, vertėjo, knygnešio, laikraščio „Varpas“ redaktoriaus Vinco Kudirkos

160-osioms gimimo metinėms.

2. 3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Būta ar pramanyta?“ Rašytojo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
3. 3-31 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Susitikimai“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Pagėgių futbolo 95-mečiui paminėti.
4.

10-14 d.

14.00 val.

Adventinių skaitymų ciklas įvairaus amžiaus vaikams „Žiemos stebuklų labirintuos…“ Šv. Kūčių, Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.

[/item]

[item title=”PIKTUPĖNŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Šviesuolis, kūręs Tėvynės metraštį“ Rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės himno autoriaus, publicisto, vertėjo, knygnešio, laikraščio „Varpas“ redaktoriaus Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
2. 3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Prano Mašioto knygynėlis“ Rašytojo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
3. 3-31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto fotografų plenero darbų paroda „Europa – Vydūno pasaulėžiūroje“ (Projektas „Europa – Vydūno akimis“) Europos kultūros paveldo metams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) metams paminėti.
4. 3-31 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda „Mylimos gimtinės peizažas“ Jaunimo kūrybiškumo skatinimui.
5. 3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Aš ir draugystė su Knyga“ Respublikinės akcijos „Metų knygos rinkimai 2018“ ir joje dalyvaujančių knygų vaikams populiarinimui.
6.

14 d.

11.00 val.

Literatūrinis-edukacinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams „Aš dar mažas, o skaitau ir daug žinau“. Parodos „Prano Mašioto knygynėlis“ pristatymas bei balsadėžės akcijai „Metų knygos rinkimai 2018“ kūrimo pamokėlė

Rašytojo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto

155-osioms gimimo metinėms bei informacijos apie akciją „Metų knygos rinkimai 2018“ sklaidai.

[/item]

[item title=”STONIŠKIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1.

3-15 d.

 

Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Gyvumo žodžiai: Fridricho Bajoraičio literatūrinis palikimas“ Poeto, publicisto Fridricho Bajoraičio (slapyvardis – Paukštelis) 135-osioms gimimo metinėms.
2. 3-31 d. Pagėgių bendruomenės, bendradarbiaujant su Nidos menininkų asociacija „Tiltas“, organizuoto „Pagėgių tapybos plenero 2018“ darbų paroda Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
3. 3-31 d. Akcijoje „Metų knygos rinkimai 2018“ dalyvaujančių leidinių suaugusiems paroda „Suaugusiųjų Metų knygos – įkvėpimas, polėkis, pilnatvės troškulys…“ Akcijos „Metų knygos rinkimai 2018“ populiarinimui.
4. 3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kai visai mažas buvau…“ Rašytojo, pedagogo, publicisto, vertėjo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
5. 17-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kada širdims ir žodžiams ir darbai atsako“ Rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės himno autoriaus, publicisto, vertėjo, knygnešio Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
6.

19 d.

14.00 val.

Literatūrinės-kūrybinės dirbtuvėlės 1-6 kl. mokiniams „Bėkit šen, aš pasaką paseksiu…“ Rašytojo, pedagogo, publicisto, vertėjo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.

[/item]

[item title=”ŠILGALIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Vinco Kudirkos asmenybės ir kūrybinio talento savybės“ Rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės himno autoriaus, publicisto, vertėjo, knygnešio Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
2. 3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Pasakėlės mažiausiems ir mieliausiems“  Rašytojo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
3. 3-31 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Susitikimai“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Pagėgių futbolo 95-mečiui paminėti.
4.

20 d.

12.00 val.

Literatūrinė-edukacinė popietė įvairaus amžiaus vaikams „Pasiskaitymai žiemos vakarėliams“ Rašytojo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.

[/item]

[item title=”VILKYŠKIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 3-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV bg klasės gimnazistės Erikos Rindokaitės fotografijos darbų paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas) Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti, meninio pasaulio suvokimo atskleidimui ir Pagėgių krašto garsinimui.
2. 3-31 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir suaugusiems „Idėjos, svajonės, rūpesčiai ir nusivylimai Vinco Kudirkos kūryboje“ Rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės himno autoriaus, publicisto, vertėjo, knygnešio, laikraščio „Varpas“ redaktoriaus Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
3. 3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams  „Stebuklingi kiemo ir miškų gyventojai“ Rašytojo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
4. 3-31 d. Rašinio konkursas 5-8 kl. mokiniams „Paauglių Metų knyga – atvira tikrovė“ Akcijoje „Metų knygos rinkimai 2018“ dalyvaujančių knygų paaugliams populiarinimui.
5. 12 d.
11.00 val.
Literatūrinis-edukacinis rytmetis 1-4 kl.
mokiniams „Vaikų ir žvėrelių nuotykių
takeliais…“
Rašytojo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
6.

13 d.

8.30 val.

Kūrybinė edukacija 1-5 kl. mokiniams „Pas mus jau atbėga išsipusčiusios Kalėdos“ Šv. Kalėdų ir Naujųjų šventėms.

[/item]

[item title=”ŽUKŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 3-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Vardan Lietuvos, Tėvynės mūsų“ Rašytojo, poeto, Lietuvos valstybės himno autoriaus, publicisto, vertėjo, knygnešio, laikraščio „Varpas“ redaktoriaus Vinco Kudirkos 160-osioms gimimo metinėms.
2. 3-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Žaliojo miesto pasakaitės ir apysakaitės“ Rašytojo, vertėjo, publicisto, pedagogo, kultūros veikėjo Prano Mašioto 155-osioms gimimo metinėms.
3.

3-31 d.

 

Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Susitikimai“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Pagėgių futbolo 95-mečiui paminėti.
4. 5-31 d. Kūrybinė-literatūrinė kompozicija suaugusiems „Publicistikos ir dokumentikos Metų knyga 2018 pretenduoja tapti….“ Informacijos apie akciją „Metų knygos rinkimai 2018“ sklaidai.
5.

20 d.

14.00 val.

Kalėdinių papuošimų gaminimo dirbtuvėlės 1-4 kl. mokiniams  „Kalėdinė svaja: išpildyk ją darbeliuose!“ Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms.
6.

21 d.

14.00 val.

Šventinė-literatūrinė popietė įvairaus amžiaus vaikams „Švelniai supasi Kalėdų angeliukas…“ Šv. Kalėdų šventei.

[/item]

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: