Skip to content Skip to footer

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 2018 m. lapkričio mėn.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai
2018 m. lapkričio mėn.

 

[item title=”VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE (Jaunimo g. 3, Pagėgiai)”]

Patalpos Nr. Skyrius Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
Biblioteka 2-30 d. Pagėgių bendruomenės, bendradarbiaujant su Nidos menininkų asociacija „Tiltas“, organizuoto „Pagėgių tapybos plenero 2018“ darbų paroda Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
110 Informacijos skyrius 2-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda „Mažosios Lietuvos žemės sūnus“ Pagėgiškio rašytojo, habilituoto geologijos mokslų daktaro, profesoriaus, akademiko Vytauto Juodkazio 90-ies metų sukakčiai paminėti.

13 d.

11.00 val.

Interaktyviųjų technologijų laboratorija „Atrask technologijas iš naujo!“ Pasaulinei mokslo dienai taikai ir vystymuisi paminėti.

 

111

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius 2-14 d. Lituanistikos tyrimų ir studijų centro (Čikaga, JAV) bei Amerikos lietuvių bendruomenės parengta kilnojamoji dokumentinės fotografijos darbų paroda „Atversim dainų švenčių skrynią“ Šiaurės Amerikos lietuvių dainų švenčių istorijos atskleidimui bei Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
2-14 d. Tradicinė Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų gyventojų bei Dienos užimtumo centro lankytojų rankdarbių paroda „Ant kūrybos sparnų“ Pagėgių krašto gyventojų kūrinijos atskleidimui.
2-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda „Mažoji Lietuva – kultūros perlas Lietuvos žemėlapyje“ Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti.
15-30 d. Kintų Vydūno kultūros centro (Šilutės raj. sav.) parengta kilnojamoji fotografijos darbų paroda „Vydūno portretai“ Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) metams paminėti.

19 d.

14.00 val.

Rašytojo, visuomenės veikėjo, filosofo, humanitarinių mokslų daktaro, dramaturgo, publicisto Arvydo Juozaičio (Klaipėda) knygos „Tėvynės tuštėjimo metas. 2000-2017 m.“ (2018 m.) sutiktuvės, dalyvaujant autoriui. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.

29 d.

16.00 val.

Retrospektyvinis rašytojo, filosofo, kultūros veikėjo, švietėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) gyvenimo ir kūrybos vakaras „Mažoji Lietuva – Vydūno šviesoje“, kilnojamąją fotografijos darbų parodą „Vydūno portretai“ pristatant bei pranešimą „Vydūno – dramaturgo ir režisieriaus – kūrybinio gyvenimo keliais“ skaitant Kintų Vydūno kultūros centro (Šilutės raj. sav.) direktorei Ritai Tarvydienei. Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) metams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti.
107 Vaikų literatūros skyrius 2-30 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuotos visuotinės pilietinės-kūrybinės iniciatyvos „AšLietuvą“ metu sukurtos meninės instaliacijos ekspozicija Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
2-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Karžygio kiškio kelionė“ Poeto, dramaturgo, prozininko, žurnalisto, vertėjo Kazio Binkio 125-osioms gimimo metinėms.
2-30 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokinių fotografijos darbų paroda „Vasara be sienų“ (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas) Jaunosios kartos meninės saviraiškos skatinimui.
2-30 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus organizuoto vaikų piešinių konkurso „Akimirka su augintiniu“ piešinių ir aplikacijų paroda Jaunosios kartos meninių gebėjimų ugdymui.

7 d.

16.00 val.

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokinių fotografijos darbų parodos „Ruduo mano gatvėje“ (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas) pristatymas Pagėgių krašto jaunosios kartos kūrybiškumo atskleidimui.
7-30 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokinių fotografijos darbų paroda „Ruduo mano gatvėje“ (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas) Pagėgių krašto jaunosios kartos kūrybiškumo skatinimui.

14 d.

11.00 val.

Interaktyvios varžytuvės 1-4 kl. mokiniams „Atrask žinių lobyną!“ Pasaulinei mokslo dienai taikai ir vystymuisi paminėti.

[/item]

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose:

[item title=”KENTRIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1.

2-20 d.

 

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Skuba, lekia linksmas vėjas“

Poeto, dramaturgo, prozininko, žurnalisto, vertėjo Kazio Binkio

125-osioms gimimo metinėms.

2. 2-30 d. Kraštietės Jurgitos Kervelytės (Natkiškių kaimas, Pagėgių savivaldybė) tapybos ant šilko darbų paroda „Šilkinės spalvų gamos“ Vaizduojamojo meno ir kraštiečių kūrybos sklaidai.
3.

2 d.

15.00 val.

Edukacinis-kūrybinis puokščių iš medžių lapų komponavimo vidudienis įvairaus amžiaus vaikams „Rudens gėrybių ir grožybių spalvos“ Jaunosios kartos kūrybiškumo ugdymui.
4.

15 d.

15.00 val.

Skaitymo skatinimo popietė 1-5 kl. mokiniams „Pasakos pradžia su sapnų taškuota sraige“ Poetės, prozininkės, dramaturgės, scenaristės, vertėjos Violetos Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai paminėti.
5.

15-30 d.

 

Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Tu tokia Didi ir tokia Brangi, Lietuva“ Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti.
6.

21 d.

14.00 val.

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems „Mažoji ir Didžioji Lietuva – viena didi tauta“ Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.

[/item]

[item title=”LUMPĖNŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1.

2 d.

15.00 val.

Literatūrinis pavakarys suaugusiems „Dedikacija išėjusiems“ Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms paminėti.
2. 2-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Šimtametė vienybė“ Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti.
3. 2-30 d. 6-10 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Uždekim po vieną žvakelę…“ Visų šventųjų dienai ir Vėlinėms paminėti.
4. 2-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Išdaigom apkaišytos raidės“ Poetės, prozininkės, dramaturgės, scenaristės, vertėjos Violetos Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai paminėti.
5.

13 d.

13.00 cal.

Literatūrinė garsinio skaitymo popietė 1-6 kl. mokiniams „Šaukštu išmaišyti žodžiai“ Poetės, prozininkės, dramaturgės, scenaristės, vertėjos Violetos Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai paminėti.

[/item]

[item title=”NATKIŠKIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1.

2-30 d.

 

Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Tilžės aktui – 100“ Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti.
2. 2-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Knyga – tai žaidimas, nuotykis, svaja“

Poetės, prozininkės, dramaturgės, scenaristės, vertėjos Violetos Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai

ir rašytojo, poeto, dailininko Leonardo Gutausko 80-ies metų sukakčiai paminėti.

3. 2-30 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda „Lietuva – rudens spalvų glėbyje“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
4.

12 d.

14.00 val.

Literatūrinė-kūrybinė edukacija 1-6 kl. mokiniams „Raityti linkėjimai“

Poetės, prozininkės, dramaturgės, scenaristės, vertėjos Violetos Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai

ir rašytojo, poeto, dailininko Leonardo Gutausko 80-ies metų sukakčiai paminėti.

[/item]

[item title=”PIKTUPĖNŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 2-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Žodžio ir dailės pynė“ Rašytojo, poeto, dailininko Leonardo Gutausko 80-ies metų sukakčiai paminėti.
2. 2-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Visi ką nors turi..“ Poetės, prozininkės, dramaturgės, scenaristės, vertėjos Violetos Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai paminėti.
3. 2-30 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV bg klasės gimnazistės Erikos Rindokaitės fotografijos darbų paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas) Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti, meninio pasaulio suvokimo atskleidimui ir Pagėgių krašto garsinimui.
4.

21 d.

11.00 val.

Literatūrinis vidudienis įvairaus amžiaus vaikams „Ką šneka rudenėlis?“ Poetės, prozininkės, dramaturgės, scenaristės, vertėjos Violetos Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai paminėti.

[/item]

[item title=”STONIŠKIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 2-30 d. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos dailės mokytojos-metodininkės Liucijos Bungardienės dailės darbų paroda „Spalvotos svajos“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
2.

2-30 d.

 

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Poezijos burtininkas“

Poeto, dramaturgo, prozininko, žurnalisto, vertėjo Kazio Binkio

125-osioms gimimo metinėms.

3. 2-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems  „Ant kalno lietuvių vienybėn sustokim…“ Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti.
4.

6 d.

14.00 val.

Literatūrinė popietė 1-6 kl. mokiniams „Čia – mūsų žemė ir laisvas vėjas“ Rašytojo, poeto, dailininko Leonardo Gutausko 80-ies metų sukakčiai paminėti.
5.

22 d.

15.00 val.

 

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems „Apkabink širdimi savo kraštą“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti.

[/item]

[item title=”ŠILGALIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 2-30 d. Literatūrinė-kraštotyrine paroda suaugusiems „Kelionė po istorinę Mažosios Lietuvos žemę“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti.
2. 2-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Spalvoti eilėraščių sapnai“ Poetės, prozininkės Violetos Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai bei rašytojo, poeto, dailininko Leonardo Gutausko 80-ies metų sukakčiai paminėti.
3. 2-30 d. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Kiek meilės širdyje gimtajam kraštui…“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
4.

20 d.

14.00 val.

Literatūrinė garsinio skaitymo popietė įvairaus amžiaus vaikams „Sparnuotų eilių skrydžiai“ Poetės, prozininkės Violetos Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai bei rašytojo, poeto, dailininko Leonardo Gutausko 80-ies metų sukakčiai paminėti.

[/item]

[item title=”VILKYŠKIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 2-30 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto fotografų plenero darbų paroda „Europa – Vydūno pasaulėžiūroje“ (Projektas „Europa – Vydūno akimis“) Europos kultūros paveldo metams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Vydūno metams paminėti.
2. 2-30 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir suaugusiems „Mažosios ir Didžiosios Lietuvos vienybė laiko labirintuose“ Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti.
3. 2-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Molio rūmų karaliūnas“ Rašytojo, poeto, dailininko Leonardo Gutausko 80-ies metų sukakčiai paminėti.
4.

21 d.

11.30 val.

 

Literatūrinė-kūrybinė popietė ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-5 kl. mokiniams „Pasakų, lopšinių ir smagių dainelių sūkury…“ Poetės, prozininkės, dramaturgės, scenaristės, vertėjos Violetos Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai paminėti.

[/item]

[item title=”ŽUKŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 2-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Kai žolę paglosto žemelės delnai…“ Poetės, prozininkės, dramaturgės, scenaristės, vertėjos Violetos Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai paminėti.
2.

2-30 d.

 

Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Mažoji Lietuva: kelias į tautos vienybę“ Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašymo šimtmečiui paminėti.
3.

2-30 d.

 

1-4 klases lankančių bibliotekos skaitytojų kūrybinių darbelių paroda „Mus rankytės piešė, karpė vėliavą trispalvę“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
4.

16 d.

14.00 val.

Literatūrinė garsinio skaitymo popietė įvairaus amžiaus vaikams „Po rudens skėčiu – šimtas mįslių-paslapčių“ Poetės, prozininkės, dramaturgės, scenaristės, vertėjos Violetos Palčinskaitės 75-erių metų sukakčiai paminėti.

[/item]

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: