Skip to content Skip to footer

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 2018 m. spalio mėn.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai
2018 m. spalio mėn.

 

[item title=”VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE (Jaunimo g. 3, Pagėgiai)”]

Patalpos Nr. Skyrius Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
Biblioteka 1-31 d. Pagėgių bendruomenės, bendradarbiaujant su Nidos menininkų asociacija „Tiltas“, organizuoto „Pagėgių tapybos plenero 2018“ darbų paroda Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
110 Informacijos skyrius 1-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda „Pagėgių krašto kultūra – Europos paveiksle“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Europos kultūros paveldo metams paminėti.

24 d.

8.00-17.00 val.

Info diena „Su Biblioteka – į naujų galimybių erą!“ Pasaulinei informacinių technologijų plėtros dienai paminėti.

 

111

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius 1-31 d. Literatūrinė paroda „Kalba – brangintina ir it duona dalintina“ Rašytojo, istoriko, švietėjo, pirmosios rašytinės Lietuvos istorijos gimtąja lietuvių kalba autoriaus Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms.
2-31 d. Lituanistikos tyrimų ir studijų centro (Čikaga, JAV) bei Amerikos lietuvių bendruomenės parengta kilnojamoji dokumentinės fotografijos darbų paroda „Atversim dainų švenčių skrynią“ Šiaurės Amerikos lietuvių dainų švenčių istorijos atskleidimui bei Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
16-31 d. Tradicinė Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų gyventojų bei Dienos užimtumo centro lankytojų rankdarbių paroda „Ant kūrybos sparnų“ Pagėgių krašto gyventojų kūrinijos atskleidimui.

19 d.

14.00 val.

Tradicinės Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų gyventojų bei Dienos užimtumo centro lankytojų rankdarbių parodos „Ant kūrybos sparnų“ pristatymas, dalyvaujant autoriams Pagėgių krašto gyventojų kūrybiškumo skatinimui.
107 Vaikų literatūros skyrius 1-20 d. Piešinių konkursas ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams „Akimirka su augintiniu“ Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.
1-31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuotos visuotinės pilietinės-kūrybinės iniciatyvos „AšLietuvą“ metu sukurtos meninės instaliacijos ekspozicija Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Didelės skrybėlės istorija“ Vokiečių rašytojo Otfrydo Proislerio 95-osioms gimimo metinėms.
1-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos mokinių fotografijos darbų paroda „Vasara be sienų“ (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas) Jaunosios kartos meninės saviraiškos skatinimui.
1-31 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Klaipėda. Senasis miestas“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
207 Suopio paunksmė

3 d.

10.00 val.

Teatralizuotas literatūrinis rytmetis ikimokyklinio amžiaus vaikams „Nepažinta kelionė po gyvūnijos pasaulį…“ Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

[/item]

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose:

[item title=”KENTRIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 1-20 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Jausmų, minčių ir patirčių kloduose…“ Rašytojo, vertėjo Vydo Asto (tikr. Tautvydas Galinis) 70-ies metų sukakčiai paminėti.
2. 1-31 d. Kraštietės Jurgitos Kervelytės(Natkiškių kaimas, Pagėgių savivaldybė) tapybos ant šilko darbų paroda „Šilkinės spalvų gamos“ Vaizduojamojo meno ir kraštiečių kūrybos sklaidai.
3.

4 d.

15.00 val.

Kūrybinė edukacija 1-4 kl. mokiniams „Pelėdžiukas – paslaptingas mokslo paukštis“ Tarptautinei mokytojų dienai paminėti.
4. 15-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Senų dienų pasaka“ Rašytojo, istoriko, švietėjo, pirmosios rašytinės Lietuvos istorijos gimtąja lietuvių kalba autoriaus Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms.

[/item]

[item title=”LUMPĖNŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 1-31 d. Lumpėnų kaimo bendruomenės parengta fotografijų paroda „Lumpėnai: darbai, šventės, džiaugsmai“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
2. 1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Mykolo Sluckio kūrybos aruoduose“ Prozininko Mykolo Sluckio 90-osioms gimimo metinėms.
3. 1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Dar vienas žingsnis informacinių technologijų link“ Pasaulinei informacinių technologijų plėtros dienai paminėti.
4.

24 d.

14.00 val.

Edukacinė popietė 7-10 kl. mokiniams „Ką aš žinau apie Lietuvos konstituciją?“ Konstitucijos dienai paminėti.

[/item]

[item title=”NATKIŠKIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1.

1-31 d.

 

Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Tarp Mažosios Lietuvos praeities ir dabarties“ Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai paminėti.
2. 1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Iš žemaičių pasakų lobyno…“ Rašytojo, istoriko, švietėjo, pirmosios rašytinės Lietuvos istorijos gimtąja lietuvių kalba autoriaus Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms.
3. 1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Apie technologijas – naujai ir įdomiai“ Pasaulinei informacinių technologijų plėtros dienai paminėti.
4. 1-31 d. Pagėgių savivaldybės Natkiškių Zosės  Petraitienės pagrindinės mokyklos 5-10 kl. mokinių piešinių paroda „Rudens šypsenoje atgimstanti žinių svaja“ Tarptautinei mokytojų dienai paminėti.
5.

3 d.

15.00 val.

Literatūros kūrinių garsinio skaitymo popietė 1-6 kl. mokiniams „Per gėlynus, pro medžius – pas žolynus ir vabzdžius“ Poeto, filosofo, profesoriaus, humanitarinių mokslų daktaro, docento Liutauro Degėsio 65-erių metų sukakčiai paminėti.

[/item]

[item title=”PIKTUPĖNŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Tautosakos, liaudies dainų ir pasakų rinkinių palikimas“ Rašytojo, istoriko, švietėjo, pirmosios rašytinės Lietuvos istorijos gimtąja lietuvių kalba autoriaus Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms.
2. 1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Pėdsakai veda į pažinimo taką“ Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.
3. 1-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV bg klasės gimnazistės Erikos Rindokaitės fotografijos darbų paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas) Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti, meninio pasaulio suvokimo atskleidimui ir Pagėgių krašto garsinimui.
4.

10 d.

11.00 val.

Literatūrinis-edukacinis rytmetis įvairaus amžiaus vaikams „Iškišę savo nosį smailią lydi jie Tave su meile!“ Poeto, filosofo, humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus, docento Liutauro Degėsio 65-erių metų sukakčiai ir Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

[/item]

[item title=”STONIŠKIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1.

1 d.

15.00 val.

Teatralizuotas literatūrinis rytmetis 1-4 kl. mokiniams „Metų ratai – vaikystės batai“

 

Poeto, filosofo, profesoriaus, humanitarinių mokslų daktaro, docento Liutauro Degėsio 65-erių metų sukakčiai paminėti.
2. 1-31 d. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos dailės mokytojos-metodininkės Liucijos Bungardienės dailės darbų paroda „Spalvotos svajos“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
3. 1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Žinių ir mokslo pėdomis…“ Tarptautinei mokytojų dienai paminėti.
4.

1-31 d.

 

Literatūrinė paroda suaugusiems „Išskirtinė XIX-ojo amžiaus asmenybė“ Rašytojo, istoriko, švietėjo, pirmosios rašytinės Lietuvos istorijos gimtąja lietuvių kalba autoriaus Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms.

[/item]

[item title=”ŠILGALIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Simonas Daukantas – šviesos ir kultūros nešėjas“ Rašytojo, istoriko, švietėjo, pirmosios rašytinės Lietuvos istorijos gimtąja lietuvių kalba autoriaus Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms.
2. 1-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Stebuklingų herojų išdaigos“ Vokiečių rašytojo Otfrydo Proislerio  95-osioms gimimo metinėms.
3. 1-31 d. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Kiek meilės širdyje gimtajam kraštui…“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
4.

24 d.

15.00 val.

Informacinė-edukacinė viktorina įvairaus amžiaus vaikams „Įdomus interneto pasaulis“ Pasaulinei informacinių technologijų plėtros dienai paminėti.
5.

26 d.

12.00 val.

Informacinis-edukacinis kompiuterinio raštingumo lavinimo vidudienis suaugusiems „Elektroninių paslaugų galimybės – visiems“ Pasaulinei informacinių technologijų plėtros dienai paminėti.

[/item]

[item title=”VILKYŠKIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 1-31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto fotografų plenero darbų paroda „Europa  – Vydūno pasaulėžiūroje“ (Projektas „Europa – Vydūno akimis“) Vydūno metams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Europos kultūros paveldo metams paminėti.
2. 1-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Ir ašaros byra iš džiaugsmo“ Poeto, filosofo, humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus, docento  Liutauro Degėsio 65-erių metų sukakčiai paminėti.
3. 1-31 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir suaugusiems „Lietuvių tautos siekiai Simono  Daukanto kūryboje“ Rašytojo, istoriko, švietėjo, pirmosios rašytinės Lietuvos istorijos gimtąja lietuvių kalba autoriaus Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms.
4.

18 d.

11.00 val.

Kūrybinės dirbtuvėlės 1-4 kl. mokiniams „Mano pūkuotasis (ir ne pūkuotas) numylėtinis“ Pasaulinei gyvūnų globos dienai paminėti.

[/item]

[item title=”ŽUKŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 1-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kai Knyga širdies kalba prabyla…“ Prozininko Mykolo Sluckio 90-osioms gimimo metinėms.
2.

1-31 d

 

Kraštotyrinė pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Kelias“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
3. 1-31 d.

Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Nepažinsit raidyčių – neišmoksit skraidyti!“

 

Poeto, filosofo, humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus, docento  Liutauro Degėsio 65-erių metų sukakčiai paminėti.
4.

25 d.

14.00 val.

Informacinė-edukacinė popietė 9-12 kl. mokiniams ir suaugusiems „Kas naujesnio pažintyje su technologine raida?“ Pasaulinei informacinių technologijų plėtros dienai paminėti.

[/item]

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: