Skip to content Skip to footer

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 2019 m. sausio mėn.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai
2019 m. sausio mėn.

 

[item title=”VYDŪNO VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE (Jaunimo g. 3, Pagėgiai)”]

Patalpos Nr. Skyrius Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
Biblioteka 2-31 d. Tauragiškio Valentino Jankauskio tapybos darbų paroda „Spalvos – tai mano pasaulis“ Vaizduojamojo meno krypčių įvairovės atskleidimui.
110 Informacijos skyrius 2-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda „Mažajai Lietuvai, valstybei ir lietuvybei“ Istoriko, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių  tautinio atgimimo spaudos tyrinėtojo Algirdo Matulevičiaus 80-ies metų sukakčiai paminėti.

15 d.

13.00 val.

Kraštotyrinė virtuali edukacija suaugusiems „Klaipėdos krašto istorija – kitaip“ Klaipėdos krašto dienai paminėti.

 

111

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius 2-31 d. Kintų Vydūno kultūros centro (Šilutės raj. sav.) parengta kilnojamoji fotografijos darbų paroda „Vydūno portretai“ Mažosios Lietuvos rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, švietėjo, chorvedžio, kultūros veikėjo Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) šviesaus atminimo pagerbimui.
2-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda „Istorinis kelias į tautos vienybę ir nepriklausomybę“ Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto dienai paminėti.
2-31 d. Literatūrinė paroda „Lietuviška knyga – iš širdžių į širdis nešama šviesa“          Informacijos apie akciją „Metų knygos rinkimai 2018“ sklaidai.
107 Vaikų literatūros skyrius 2-31 d. Tauragės moksleivių kūrybos centro auklėtinių dailės darbų paroda „Spalvų versmės“ Jaunosios kartos kūrybos sklaidai.
2-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Kristijono Donelaičio metų gėrybės ir įdomybės“ Lietuvių grožinės literatūros pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms.

16 d.

14.00 val.

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė įvairaus amžiaus vaikams „Trispalvė Lietuvos laisvė“ Klaipėdos krašto dienai ir Laisvės gynėjų dienai paminėti.

22 d.

10.00 val.

Skaitymo skatinimo popietė 1-4 kl. mokiniams ,,Mus vienija gerumas ir draugystė“ Akcijos „Metų knygos rinkimai 2018“ populiarinimui.

[/item]

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose:

[item title=”KENTRIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 2-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Laisvės aidai istorijos soduos“ Laivės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto paminėti.
2. 2-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Eilių raštai metuose sukas…“ Lietuvių grožinės literatūros pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms.
3.

3 d.

15.00 val.

Kūrybinės dirbtuvėlės įvairaus amžiaus vaikams „Spalvingi krėslai trims karaliams“ Trijų Karalių šventei.
4. 3-31 d. Pagėgių savivaldybės kaimo bendruomenių parengta kraštotyrinė fotografijų paroda „Trijų karalių kelionė kaimo takais“ Trijų Karalių šventei.
5.

10 d.

15.00 val.

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems ,,Meilės Tėvynei pašauktas…“ Istoriko, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių tautinio atgimimo spaudos tyrinėtojo Algirdo Matulevičiaus 80-ies metų sukakčiai paminėti.
6.

17-18 d.

14.00 val.

Edukaciniai dailės užsiėmimai 5-8 kl. mokiniams „Įstabi mintis išreiškia mane“, iliustruojant bei aplikuojant Justino Žilinsko knygos „Kukas Gugis ir kerų karas“ herojus. Informacijos apie akciją „Metų knygos rinkimai 2018“ ir joje dalyvaujančias knygas paaugliams sklaidai.

[/item]

[item title=”LUMPĖNŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 2-31 d. Pagėgių bendruomenės, bendradarbiaujant su Nidos menininkų asociacija „Tiltas“, organizuoto „Pagėgių tapybos plenero 2018“ darbų paroda Pagėgių miesto architektūros, kultūros, gamtos objektų įamžinimui ir populiarinimui.
2. 2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Kristijonas Donelaitis: Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje“ Lietuvių grožinės literatūros pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms.
3. 2-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Knygų puslapiams šlamant…“ Prozininko, poeto, publicisto, žurnalisto, vertėjo Vygando Juozapo Račkaičio 80-ies metų sukakčiai paminėti.
4.

10 d.

13.00 val.

Edukacinė-kraštotyrinė viktorina 5-8 kl. mokiniams „Mažosios Lietuvos žiniaknygę atvertus…“ Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto dienai paminėti.
5.

16 d.

14.00 val.

Kraštotyrinė-edukacinė popietė suaugusiems „Knygų atspindžiai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje“ Informacijos apie akciją „Metų knygos rinkimai 2018“ ir joje dalyvaujančias knygas suaugusiems sklaidai.

[/item]

[item title=”NATKIŠKIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 2-31 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Susitikimai“ Vaizduojamojo meno sklaidai ir Pagėgių futbolo 95-mečiui paminėti.
2. 2-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Klaipėdos kraštas: nemarios praeities dienos“ Laivės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto paminėti.
3. 2-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Knygose – margos jaunystės pėdos“ Amerikiečių rašytojo Džeromo Selindžerio 100-osioms gimimo metinėms.
4.

4 d.

14.00 val.

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems „Donelaitiškasis metų ratas“ Lietuvių grožinės literatūros pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms.
5.

8 d.

14.00 val.

Literatūrinė-kūrybinė popietė 1-6 kl. mokiniams „Puošiu karalius“ Trijų Karalių šventei.

[/item]

[item title=”PIKTUPĖNŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Atminties laiptai į Kristijono Donelaičio gyvenimą ir kūrybą“ Lietuvių grožinės literatūros pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms.
2. 2-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Ką kužda vakaro sutemos?“ Poeto, prozininko, vertėjo Vinco Giedros 90-osioms gimimo metinėms.
3. 2-31 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto fotografų plenero darbų paroda „Europa – Vydūno pasaulėžiūroje“ Pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 1010-mečiui bei Pasaulio lietuvių metams paminėti.
4. 2-31 d. Pagėgių savivaldybės Piktupėnų pagrindinės mokyklos 5-8 kl. mokinių piešinių paroda „Mylimos gimtinės peizažas“ Laisvės gynėjų dienai, Klaipėdos krašto dienai paminėti bei jaunimo kūrybiškumo skatinimui.
5. 2-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Aš ir draugystė su Knyga“ Dalyvavimo respublikinėje akcijoje „Metų knygos rinkimai 2018“ bei skaitymo skatinimui.
6. 8, 15, 22 d. 11.00 val. Literatūrinių skaitymų ciklas 1-4 kl. mokiniams „Nešalta balta žiema su Vaikų Metų knyga!“ Akcijoje „Metų knygos rinkimai 2018“ Vaikų Metų knygų kategorijoje dalyvaujančių leidinių vaikams populiarinimui ir pristatymui visuomenei.

[/item]

[item title=”STONIŠKIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Tiek ryšio bendrumo tarp gamtos ir žmogaus“

Lietuvių grožinės literatūros pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio

305-osioms gimimo metinėms.

2. 2-31 d. Pagėgių bendruomenės, bendradarbiaujant su Nidos menininkų asociacija „Tiltas“, organizuoto „Pagėgių tapybos plenero 2018“ darbų paroda Pagėgių miesto architektūros, kultūros ir gamtos objektų įamžinimui ir populiarinimui.
3.

2-31 d.

 

Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Skamba, šneka, dainuoja lašai“ Prozininko, poeto, publicisto, žurnalisto, vertėjo Vygando Juozapo Račkaičio 80-ies metų sukakčiai paminėti.
4.

4 d.

14.00 val.

Literatūrinė-kūrybinė popietė 1-4 kl. mokiniams „Ko moko  pasakėčios?“

Lietuvių grožinės literatūros pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio

305-osioms gimimo metinėms.

5. Sausio 10 d. – vasario 20 d. Jaunųjų bibliotekininkų būrelio narių rašytinės ir meninės kūrybos darbų paroda-konkursas „Suaugusiųjų Metų knyga 2018 – jaunimo akimis“ Akcijoje „Metų knygos rinkimai 2018“ dalyvaujančių knygų suaugusiems populiarinimui ir jaunimo skaitymo skatinimui.
6.

11 d.

15.00 val.

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems „Mažoji Lietuva: didi, gimta, sava…“ Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto dienai paminėti.

[/item]

[item title=”ŠILGALIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 2-31 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Susitikimai“ Vaizduojamojo meno sklaidai ir Pagėgių futbolo 95-mečiui paminėti.
2. 2-31 d. Literatūrinė paroda suaugusiems Kristijonas Donelaitis – liaudies poetas“ Lietuvių grožinės literatūros pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms.
3. 2-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Eilėraščiai lyg snaigės“ Poeto, prozininko, vertėjo Vinco Giedros 90-osioms gimimo metinėms.
4.

11 d.

14.00 val.

Literatūrinė-kūrybinė popietė įvairaus amžiaus vaikams „Dramblio ir kitų žvėrelių nuotykiai“ Poeto, prozininko, vertėjo Vinco Giedros 90-osioms gimimo metinėms.

 

[/item]

[item title=”VILKYŠKIŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 2-31 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos IV bg klasės gimnazistės Erikos Rindokaitės fotografijos darbų paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas) Meninio pasaulio suvokimo atskleidimui ir Pagėgių krašto garsinimui.
2. 2-31 d. Literatūriniuose balsavimuose „Metų knygos rinkimai 2018“ dalyvaujančių kūrinių paaugliams veikėjų aplikacijų paroda „Paauglių Metų knyga – Mito laikų Lietuva“. Informacijos apie akciją „Metų knygos rinkimai 2018“ sklaidai.
3. 2-31 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir suaugusiems Religija, sava kalba ir papročiai Kristijono Donelaičio kūryboje“ Lietuvių grožinės literatūros pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono  Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms.
4. 2-31 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Nameliai mūs brangūs“ Poeto, prozininko, vertėjo Teofilio Tilvyčio 115-osioms gimimo metinėms.
5.

9 d.

10.00 val.

Literatūrinis-kūrybinis rytmetis ikimokyklinio amžiaus vaikams ir 1-4 kl. mokiniams „Vaikų eilėraščių karūna“ Trijų Karalių šventei.

[/item]

[item title=”ŽUKŲ FILIALE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 2-31 d. Literatūrinė-kraštotyrinė paroda suaugusiems „Lietuva – pasaulio istorijos spalvose“ Laisvės gynėjų dienai ir Klaipėdos krašto dienai paminėti.
2. 2-31 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Skėtis drugeliui“ Prozininko, poeto, publicisto, žurnalisto, vertėjo Vygando Juozapo Račkaičio 80-ies metų sukakčiai paminėti.
3.

2-31 d.

 

Igno Inciaus (Pagėgiai) fotografijos darbų paroda „Susitikimai“ Pagėgių futbolo 95-mečiui paminėti.
4.

2-31 d.

 

1-4 klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Trims Karaliams apsilankius…“ Trijų Karalių šventei.
5. 2-31 d. Kūrybinė-literatūrinė kompozicija suaugusiems „Publicistikos ir dokumentikos Metų knyga 2018 pretenduoja tapti….“ Informacijos apie akciją „Metų knygos rinkimai 2018“ sklaidai.
6.

23 d.

14.00 val.

Literatūrinė-kraštotyrinė popietė suaugusiems „Lietuvių grožinės literatūros lopšy…“ Lietuvių grožinės literatūros pradininko, rašytojo, lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 305-osioms gimimo metinėms.

[/item]

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. info@pagegiusvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: