Skip to content Skip to footer

Vykdomi baigiamieji portalo ibiblioteka.lt atnaujinimo darbai

Visų LIBIS bibliotekų duomenys perkelti į modernizuotą sistemą
Apie projektą
Nacionalinė biblioteka įgyvendino iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą
„Modernaus elektroninio turinio išsaugojimas ir sklaida“(METIS). Projekto tikslas – saugoti ir
skleisti modernų kultūrinį turinį, kuriant pažangias Lietuvos integralios bibliotekų informacinės
sistemos (LIBIS) bibliotekų elektronines paslaugas.
Projekto uždaviniai – modernizuoti LIBIS, perkeliant LIBIS bibliotekų teikiamas el. paslaugas į
centralizuotai valdomą debesų kompiuterijos infrastruktūrą ir plėtoti portalą ibiblioteka.lt kuriant
naujas ir modernizuojant esamas el. paslaugas.
Projekto svarba
Lietuvos bibliotekinės paslaugos bus teikiamos ir nacionaliniu, ir Europos Sąjungos (ES) lygiu
(el. būdu prie sistemos galės jungtis visi ES šalių piliečiai). Bibliotekinės el. paslaugos ir
informacija teikiama vieno langelio principu.
Teikiamos el. paslaugos, realizuotos šiuolaikiškomis technologijomis, užtikrinant jų aukščiausią
kokybę. Visuomenei tampa prieinamos universalios ir detalios paieškos, kurios pagal semantinius
mechanizmus užtikrins lankstesnį ir greitesnį informacijos suradimą. Informacijos filtravimo
galimybės leis patogiai atrinkti ir grupuoti duomenis. Paieškose bus naudojami visi bibliografiniai
duomenys apie išteklius iš Nacionalinės bibliografijos duomenų banko ir visų LIBIS bibliotekų
duomenys.
Užtikrinta viena skaitytojo sąranka. Tai leis gauti el. paslaugas iš visų LIBIS bibliotekų ir
palengvins skaitytojų duomenų tvarkymą. Bibliotekoms šios sistemos pagrindu bus nesudėtinga
kurti naujas el. paslaugas ir (arba) modernizuoti esamas.
Realizuotas platforminis sprendimas, naudojant valstybės debesų kompiuterijos paslaugą, leis
taupyti lėšas informacinei sistemai administruoti ir prižiūrėti.

Projekto eiga
Įgyvendinant LIBIS ir elektroninių paslaugų portalo ibiblioteka.lt modernizavimo, sistemos
diegimo ir atnaujinimo darbus kurį laiką dėl duomenų perkėlimo iš senosios sistemos į naująją
nesklandžiai veikė kai kurių bibliotekų el. katalogai, portalo ibiblioteka.lt naudojimas. Šis etapas
baigtas – į jungtinį katalogą perkelti sistemoje integruotų 77 bibliotekų duomenys.

Bibliotekinės sistemos centralizavimas leidžia lengviau vystyti ir diegti naujas paslaugas.
Bibliotekoms, kurios naudojasi centralizuota LIBIS sistema, nebelieka sistemos administravimo
darbų: iki šiol kiekviena biblioteka turėjo savo serverius su įdiegta bibliotekine sistema, kiekvieną
sistemos naujinį ir naujas paslaugas reikėjo diegti kiekviename bibliotekos serveryje, todėl bet koks
sistemos taisymo, naujinimo darbas bus atliekamas gerokai greičiau, efektyviau ir lanksčiau.
Truputis istorijos
LIBIS pradėjo veikti 1996 m. Kasmet ji buvo tobulinama, tačiau iš esmės atnaujinama ir
modernizuojama pirmą kartą, pritaikant ją tarptautiniams standartams.
LIBIS – sistema, skirta ne tik pagrindiniams bibliotekos veiklos procesams (kataloguoti – aprašyti
visus bibliotekoje saugomus dokumentus; komplektuoti – vykdyti leidinių registravimo, fondų
apskaitos procesus; skaitytojams aptarnauti – naudojant integruotus išteklius ir paieškos priemones,
aptarnauti skaitytojus bibliotekoje ir nuotolinėmis priemonėmis) automatizuoti, bet ir vykdyti
tarpbibliotekinio abonemento funkcijas, keistis bibliografiniais įrašais, duomenų bazėse esančią ir
sklaidai skirtą informaciją integruoti į pasaulinius katalogus.
LIBIS programinė įranga įdiegta: 5 Lietuvos apskričių bibliotekose, 60 viešųjų bibliotekų, Lietuvos
Respublikos Seimo bibliotekoje, Amerikos lietuvių kultūros archyve ALKA, 3 specialiosiose ir 6
Lietuvos muziejų bibliotekose.
Kokius iššūkius teko patirti projekto komandai duomenų perkėlimo etape
Migracijos arba duomenų perkėlimo procesas užtruko apie mėnesį. Jis vyko dalimis pradedant nuo
didžiausių bibliotekų ir baigiant muziejų bibliotekomis. Pradėta nuo Lietuvos nacionalinės
bibliotekos, kad visas naujoves ir galimus nesklandumus pirmiausia išbandytume patys. Be to,
Nacionalinė biblioteka turėjo ir valdo didžiausią informacijos išteklių ir duomenų masyvą.
Pirmiausia buvo stengiamasi kiek įmanoma operatyviau spręsti vartotojams svarbiausias ir
skubiausias problemas. Buvo pavienių sudėtingų atvejų, kuriuos projekto komanda,
bendradarbiaudama su projekto vykdytojų komandos specialistais, po bendrų konsultacijų
sėkmingai išsprendė.
Perkeliant duomenis konkrečios bibliotekos neteikė el. paslaugų nuo 1 iki 2 dienų. Rugpjūtį ir
rugsėjį dar bus vertinama ir tikrinama duomenų kokybė, formuojami darbuotojų ir išorinių sistemos
naudotojų darbo su nauja sistema ir jų paslaugomis įgūdžiai.

Portalo galimybių pristatymas bibliotekininkams ir vartotojams

 
Bibliotekų darbuotojams sukurta prieiga prie IT paslaugų valdymo sistemos (http://pagalba.lnb.lt),
kurioje teikiama visokeriopa pagalba koordinuojant kiekvieną paslaugų diegimo ir aptarnavimo
tobulinimo etapą. Bibliotekų vartotojai naudojasi jau įprasta bibliotekose įdiegta „Klausk
bibliotekininko“ paslauga. Kadangi vartotojams rūpi paslaugų įgyvendinimo konkrečioje
bibliotekoje eiga, jie rūpimus dalykus aiškinasi teikdami užklausas ir kreipdamiesi į konkrečios
bibliotekos vartotojų aptarnavimo specialistus.
Bibliotekininkams jau vyko ibiblioteka.lt portalo paslaugų mokymai, kuriuos organizavo projekto
diegėjo komanda. Rugsėjo mėnesį mokymus (iš Lietuvos kultūros tarybos lėšų) toliau vykdys
Nacionalinės bibliotekos specialistų komandos. Pirmiausia bus apmokomi metodinių bibliotekų
centrų, t. y. penkių apskričių bibliotekų specialistai, lektoriai, jie vėliau šią patirtį perduos savo
regionų bibliotekų atstovams. Nacionalinės bibliotekos uždavinys – tinkamai parengti bibliotekų
personalą, nes tik kvalifikuoti bibliotekų darbuotojai galės skaitytojus ir vartotojus išmokyti
naudotis pažangiomis bibliotekų elektroninėmis paslaugomis.
Kita labai svarbi auditorija yra Lietuvos leidėjai. Portale teikiamos jiems aktualios paslaugos
palengvins darbą, supaprastins rengiamų leidinių registravimo ir publikavimo procedūras.
Leidėjams taip pat bus organizuotas naujų paslaugų pristatymas.
Sistemų sujungimo vizija: perspektyvos ir galimybės
Pasak procesų pokyčių įgyvendinimo ekspertų, informacinės sistemos diegimas – gana didelis ir
daug pastangų reikalaujantis iššūkis, nes reikia ne tik įdiegti sistemą, bet ir pakeisti žmonių elgseną,
įpročius ir procesus. Informacinės sistemos diegimas apima net devynis sudėtingus ir laiko imlius
etapus: planavimo, įsigijimo, analizės, projektavimo, programavimo, testavimo, diegimo, mokymo,
bandymo. Norint įsidiegti informacinę sistemą reikia nusiteikti tam skirti nemažai laiko ir pastangų,
bet pagal tinkamai nustatytus reikalavimus suprojektuota informacinė sistema, įgyvendinti procesų
patobulinimai ir pakoreguota darbuotojų elgsena neabejotinai atpirks visą skirtą laiką ir pastangas.
Sukūrus konsoliduotą integralią bibliotekų duomenų sistemą yra sudarytos sąlygos toliau plėtoti
LIBIS ir Virtualią elektroninio paveldo sistemas. Tai svarbu vertinant kultūros duomenis
sistemiškai, kaip visumą, o ne kaip atskirų institucijų saugomas duomenų bazes. Šiandien aktualūs
duomenų atvėrimo klausimai, yra poreikis duomenis turėti „realiu laiku“, duomenis naudoti
pakartotinai. Didžiules galimybes suteikia dirbtinio intelekto technologijos. Nacionalinės
bibliotekos ekspertai tiria ir analizuoja funkcionalumus, užtikrinančius personalizuotą vartotojų

prieigą prie informacijos ir turinio, diegiant inovatyvius skaitmeninės humanitarikos įrankius ir
siekiant platesnio duomenų panaudojimo.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: