Skip to content Skip to footer

Ilčiukas Antanas (1902-1990 m.)

Gimė 1902 m. lapkričio 23 d. Veleikių kaime, Zarasų rajone. Vargonininkas, choro dirigentas, kompozitorius, pedagogas. 1920-1924 m. vargoninkavo ir vadovavo chorams Daugailių miestelyje (Utenos rajono savivaldybė) ir Kriaunų kaime (Rokiškio rajono savivaldybė) 1924 m. Klaipėdos muzikos mokyklos-konservatorijos Choro dirigavimo ir orkestrų skyriuje pradėjo mokytis obojaus, chorvedybos ir kompozicijos (dėstė Antanas Staupas, Stasys Šimkus, Juozas Žilevičius). 1930 m. studijas sėkmingai baigė. 1930-1939 m. – Pagėgių ir Tauragės vidurinių mokyklų (1926-1934 m. Pagėgių vidurinio ugdymo mokykla turėjo progimnazijos, o 1934-1939 m. Kristijono Donelaičio gimnazijos statusą).  muzikos mokytojas, chorų organizatorius ir dirigentas. 1931-1940 m. – Klaipėdos krašto Giedotojų draugijos Pagėgių apskrities chorų (Pagėgių, Smalininkų, Vilkyškių ir kt.) dirigentas. 1933 m. Respublikinių Sporto rūmų  Rambyne (Bitėnai, Pagėgių savivaldybė) Lietuvos pradžios mokyklų mokytojams organizuotų sporto ir muzikos kursų muzikinės mokomosios programos vadovas. Antano Ilčiuko vadovaujamas Pagėgių K. Donelaičio gimnazijos choras 1935 m. užėmė pirmąją vietą Kauno valstybiniame muzikiniame teatre vykusiame Lietuvos Respublikos gimnazijų moksleivių chorų konkurse ir buvo pakviestas koncertuoti Kauno radijuje. Su Pagėgių skautų choru Antanas Ilčiukas pastatė operetę „Kiškių sukilimas“ (siužetinių linijų autorius Kazys Saja, o muzikinės kompozicijos – Antanas Ilčiukas). Vėliau ši operetė atlikta ir Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Antanas Ilčiukas Pagėgiuose pastatė dar kelias operetes. Tai: „Concilium facultatis“ (liet. „Talentų sambūris“) ir „Faraonas“. 1937 m. balandžio 4 d. Jurbarko bažnyčioje Antanas Ilčiukas vedė buvusią savo vadovaujamo K. Donelaičio gimnazijos choro narę Stasę Šimkutę. 1939 m. A. Ilčiukas su šeima iš Pagėgių persikėlė gyventi į Tauragę. 1940-1943 m. vadovavo Vilniaus universiteto studentų chorui (jo vadovavimo laikotarpiu šiuo choru labai rūpinosi profesoriai Vincas Mykolaitis-Putinas, Mykolas Romeris, Balys Sruoga, Zigmas Žemaitis, choro veiklos rėmėjų gretose buvo ne tik rektoratas, bet ir įvairios visuomeninės organizacijos), išleido dainų rinkinį „60 dainų Lietuvos jaunuomenei“. 1940-1947 m. (su pertrauka) – studijavo dirigento specialybę Vilniaus muzikos mokykloje ir Vilniaus konservatorijoje. 1944-1947 m. – Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos (LTSR) Filharmonijos choro vyriausiasis dirigentas ir Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos dėstytojas. Respublikinių dainų švenčių, vykusių 1946 m., 1955 m., 1960 m., konsultantas ir vyriausiasis dirigentas. 1947-1958 m. vadovavo Vilniaus pedagoginio instituto studentų chorui. Su choru koncertavo Lietuvos (Vilnius, Kaunas, kt.), Rusijos (Maskva) ir Baltarusijos (Minskas) miestuose. 1954-1960 m. buvo valstybinio dainų ir šokio ansamblio „Lietuva“ choro vadovas. 1955 m. Antanui Ilčiukui suteiktas LTSR nusipelniusio artisto vardas. 1957-1972 m. ėjo Vilniaus pedagoginio instituto Muzikos katedros dėstytojo pareigas. Nuo 1972 m. iki savo mirties dėstė LTSR konservatorijos Klaipėdos fakultetuose. Išugdė daug chorvedžių, sukūrė ir harmonizavo lietuvių liaudies dainų chorui, parašė ir paskelbė straipsnių muzikos ir kitų kultūros veikėjų gyvenimo bei veiklos temomis. Mirė 1990 m. lapkričio 29 d. Klaipėdoje.

 

Naudoti informacijos šaltiniai:

Ansamblio vadovai: Antanas Ilčiukas [interaktyvus]. Vilnius: ansamblis „Lietuva“, 1940-2014 [žiūrėta 2015 m. rugsėjo 25 d.]. Prieiga per internetą: <http://ansamblis-lietuva.lt/struktura-is-kontaktai/vadovas/>.

Gaudeamus: 75 metai muzikos [interaktyvus]. Vilnius: Vilniaus universiteto Kultūros centras, [s. a.] [žiūrėta 2015 m. rugsėjo 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kultura.vu.lt/naujienos/1090-gaudeamus-75-metai-muzikos>.

KONDRATAS, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. Kn. 7: Pagėgių kraštas. Vilnius: Karminas, 2011. 312, [2] p. ISBN 978-609-8031-13-3.

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 4: Gariga – Jančas. Vyriausioji enciklopedijų redakcija: J. Zinkus (vyr. red.) … [et al.]. Vilnius: Mokslas, 1978. 639, [1] p.

Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 1: A – J. Lietuvos TSR Mokslų akademija; vyriausioji redakcija: … J. Matulis … [et al.]. Vilnius: Mintis, 1966. 735 [1] p.

Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 2: Grūdas – Marvelės. Mokslinė redakcinė taryba J. Zinkus (pirmininkas) … [et al.]. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986. 702, [2] p.

Nuotrauka iš valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ interneto svetainės www.ansamblis-lietuva.lt

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: