Skip to content Skip to footer

Roga (Rogge) Ernstas (1929-2010 m.)

Ernstas Roga gimė 1929 m. rugpjūčio 4 d. Rukų kaime, Pagėgių apskrityje (dabar – savivaldybėje). Evangelikų liuteronų kunigas. Mokėsi Pagėgių progimnazijoje (1940-1944 m.). Ernsto Rogos tėvai Johanas Roga ir Lidija Butkerutytė-Roga gyvendami Rukuose turėjo apie 15 ha žemės. Karo metu Ernstas Roga buvo atskirtas nuo šeimos ir tik 1946 m. sugrįžo į gimtąjį Rukų kaimą. Gimtinėje tarnavo ūkininkų ūkiuose. 1948 m. Ernstą Rogą pakirtus sunkiai ligai ir ištikus paralyžiui, jis pašventė savo gyvenimą tarnystei Dievui: skaitė Šventąjį Raštą, giedojo bažnyčios chore, lankė sergančiuosius, senyvo amžiaus ir vienišus žmones.

1953 m. Ernstą Rogą išrinkus sakytoju (sakytojai – pietistinio lietuvininkų surinkimų judėjimo vadovai ir organizatoriai), jis buvo persekiotas sovietų valdžios bei gavo ne vieną įspėjimą. 1961-1967 m. laikotarpiu Ernstas Roga dirbo Šilutės kelių valdyboje. 1967 m. jis buvo įvestas diakono tarnystei Vanagų parapijoje. Po kelių metų – 1969 m. – Ernstas Roga senjoro Vilhelmo Burkevičiaus įšventintas kunigu diakonu, o 1979 m. vyskupo Jono Kalvano – kunigu.  Apie 30 metų – nuo 1969 m. iki 1997 m. – Ernstas Roga kunigavo Kintų, Ramučių, Šilutės bei Vanagų parapijose.

Ernstas Roga palaikė gražios bičiulystės ryšius su rašytoja Ieva Simonaityte, padėjusia suremontuoti Vanagų bažnyčią ir atstatyti vargonus. Šios žymios Klaipėdos krašto kūrėjos rūpesčiu 1974 m. rugsėjo 14 d. iš suniokotų Vyžių kapinių į Vanagų kapines perkelti 1905-1913 m. laikotarpiu Vanagų parapijoje kunigavusio dvasininko Emilio Bleiweisso palaikai. 1911 m. Emilis Bleiweissas būtent Vanagų bažnyčioje įžegnojo būsimąją rašytoją Ievą Simonaitytę.

1979 m. Ernstas Roga baigė studijas Rygoje įsteigtame Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčios teologinės seminarijos akademiniame skyriuje. Ernstas Roga – Šilutės bažnyčios pirmosios vaikų ir jaunimo šventės „Giesmių giesmelė“, surengtos 1992 m., organizatorius. Taipogi jis buvo vienas iš 1997 m. Šilutėje įvykusios šeštosios bažnyčių chorų šventės organizatorių ir dalyvių.

Ernstas Roga skyrė didelį dėmesį ir teikė pagalbą parapijiečiams, rūpinosi vaistais bei kita labdara jiems. 1993 m. išrinktas populiariausiu  Šilutės rajono žmogumi. Pablogėjus sveikatos būklei, nuo 1997 m. Ernstas Roga gyveno Nebros Johanitų ordino pensionate Vokietijoje. Mirė 2010 m. rugsėjo 13 d. Palaidotas Vanagų kapinėse.

 

Naudoti informacijos šaltiniai:

Mažosios Lietuvos enciklopedija = Encyclopaedia of Lithuania Minor = Kleinlitauische Enzyklopädie. T. 1: A-Kar. Mažosios Lietuvos fondas; [redakcinė kolegija: Vilius Pėteraitis … [et al.]; vyriausiasis redaktorius Antanas Račis]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. 775, [1] p. ISBN 5-420-01471-8.

Mažosios Lietuvos enciklopedija = Encyclopaedia of Lithuania Minor = Kleinlitauische Enzyklopädie. T. 4: Rahn-Žvižežeris. Mažosios Lietuvos fondas; [redakcinė kolegija: pirmininkė Silva Pocytė… [et al.]; vyriausiasis redaktorius Vaclovas Bagdonavičius]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. 919, [1] p. ISBN 978-5-420-01658-9.

Mirė kun. Ernstas Roga. 2014 m. gegužės 17 d. Iš: Mažoji Lietuva [interaktyvus]. Trakai: VšĮ „Vorutos“ fondas, 2016 [žiūrėta 2016 m. spalio 25 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.mazoji-lietuva.lt/mire-kun-ernstas-roga/>. ISSN 2029-3542.

Nuotrauka iš Mažosios Lietuvos enciklopedijos 4 t. (2009 m.)

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: