Skip to content Skip to footer

Brakas Adomas (1886-1952)

Gimė 1886 m. balandžio 6 d. Jankaičiuose, Klaipėdos apskrityje. Dailininkas, publicistas, pedagogas, Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo organizatorius. Mokėsi Tilžės gimnazijoje, 1908-1909 m. studijavo Paryžiaus dailės akademijoje pas knygų iliustratorių E. Loevy. Nuo 1914 m. gyveno Klaipėdoje. Jo pažiūrų formavimąsi nulėmė Vydūno idėjos. Dar prieš I pasaulinį karą įsijungė į pasipriešinimą Vokietijos imperijos politikai. Per karą buvo mobilizuotas, tarnavo felčeriu. Klaipėdos kraštą valdant prancūzams (1920-1923 m.), Adomas Brakas buvo lietuvininkų susivienijimo Prūsuose tarybos pirmininkas. 1922 m. Paryžiuje dalyvavo ambasadorių konferencijoje. Per Klaipėdos sukilimą 1923 m. suorganizavo Gelbėjimo komitetą, pats rūpinosi savo mokinių saugumu, maitinimu. Po I pasaulinio karo vadovavo jaunimo draugijų sąjungai „Santara”, su kitais įsteigė giedotojų draugiją „Aida“, vadovavo draugijos vaidintojų trupei, buvo trupės režisierius ir dailininkas. Jo režisuoti, nors ir saviveikliniai dramos veikalai užpildė dramos teatro Klaipėdoje nebuvimą ir padėjo įgyvendinti jo puoselėtą svajonę – turėti Klaipėdoje savo krašto teatrą su savais aktoriais. A. Brakas buvo vienas iš Klaipėdoje 1922-1939 metais veikusios kultūros ir švietimo draugijos „Aukuras“ steigėjų, rūpinosi Klaipėdos konservatorijos (Muzikos mokykla), operos, simfoninio orkestro reikalais. 1920–1939 m. dirbdamas piešimo mokytoju Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje, daug dėmesio skyrė mokinių estetiniam auklėjimui – buvo įsteigęs menininkų būrelį, organizavo mokinių kūrinių parodas, rūpinosi lietuvių kalbos vadovėliais. Kaip dailininkas, A. Brakas sukūrė tapybos ir grafikos darbų, knygų ir žurnalų iliustracijų, viršelių. Didžiąją kūrybos dalį sudaro knygų grafika. Iliustravo daugelį Vydūno knygų. Režisavo daugiau kaip 100 spektaklių, tarp jų 14 Vydūno dramų, daugeliui piešė ir dekoracijas. Sukūrė grafikos (apie 300), molbertinės tapybos kūrinių. Adomas Brakas laikomas vienu pirmųjų XX a. lietuviškos spaudos iliustratoriumi. Tyrinėjo ir piešė lietuviškus antkapinius paminklus, medinių namų puošmenas, jas laikė svarbiais tautinio savitumo elementais. Pagal jo projektą Pagėgiuose pastatyti Lietuvos banko ir Kristijono Donelaičio progimnazijos pastatai (šiuo metu buvusioje Kristijono Donelaičio progimnazijos pastate nuo 2015 m. šiose erdvėse yra įsikūrusios įvairios Pagėgių savivaldybės įstaigos bei organizacijos, o Lietuvos banke Pagėgių policijos komisariatas – Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato padalinys). Adomo Brako idėjos panaudotos statant Vytauto Didžiojo gimnaziją. Pagal A. Brako sukurtą projektą 1925 m. tuometinėse miesto kapinėse pastatytas paminklas „Už laisvę žuvusiems. 1923“. A. Brakas reiškėsi ir kaip žurnalistas, jo sumanymu 1932 m. Klaipėdoje buvo pradėtas leisti Mažosios Lietuvos problemoms skirtas žurnalas „Mažoji Lietuva“, kurio teišėjo keletas numerių. Jis rūpinosi, kad tautiečiai lietuviai Klaipėdos krašte steigtų savas pramonės ir prekybos įmones. Adomo Brako šeima Klaipėdoje, dabartinio „Žemaitijos“ kino teatro vietoje buvo pirkę du namus, kurių kieme buvo vartotojų kooperatyvo „Laima“ parduotuvė, kurios vienas steigėjų buvęs ir A. Brakas. Po 1939 m. Klaipėdos krašto aneksijos hitlerininkų buvo įkalintas.

1941 m. birželio 14 d. A. Brakas su sūnumi Tautvydu buvo suimtas, įkalintas Bijsko koncentracijos lageryje. Apakęs ir netekęs sveikatos Barnaulo kalėjime Adomas Brakas mirė 1952 m. kovo 3 d.

 Naudoti informacijos šaltiniai:

ALEKNAVIČIUS, Bernardas.  Kur uždegti atminimo žiburėlį?  Iš: Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis. Vydūno ir Adomo Brako bičiulystė [interaktyvus]. Kaunas: XXI amžiaus, 2008 balandžio 2  [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 19 d.]. <http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/04/02/atmi_01.html>.

BARDAUSKIENĖ, Jurga. Adomo Brako namas. Iš: Krašto paveldo gidas [interaktyvus]. [Klaipėda]: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, 2017 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 19 d.].  Prieiga per internetą: <http://www.krastogidas.lt/objektai/383-adomo-brako-namas>.

BRAKAS ADOMAS (1886–1952). Iš: Klaipėda: miestas ir žmonės [interaktyvus]. [Klaipėda]: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, 2021 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 19 d.].  Prieiga per internetą: <http://krastas.klavb.lt/brakas-adomas-1886-1952/>.

JOKUBAVIČIENĖ, Kristina. Adomas Brakas. Iš: Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla [interaktyvus].  Klaipėda: 2016 m. lapkričio 9 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 19 d.].  Prieiga per internetą: <http://www.brakas.lt/index.php?id=32>.

JOKUBAVIČIENĖ, Kristina.  Adomas Brakas. Iš: Mažosios Lietuvos enciklopedija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. balandžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.mle.lt/straipsniai/adomas-brakas>.

KLIMANTAVIČIENĖ, N. Paminklas „Už laisvę žuvusiems“ 1923 m. sukilimo dalyviams. Iš: Krašto paveldo gidas [interaktyvus]. [Klaipėda]: Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka, 2014 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 19 d.].  Prieiga per internetą: <http://www.krastogidas.lt/objektai/66-paminklas-uz-laisve-zuvusiems-1923-m-sukilimo-dalyviams>.

TATORIS, Jonas; ir TUMAVIČIŪTĖ, Irena. Adomas Brakas. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. [Vilnius]: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. balandžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/adomas-brakas/>.

Nuotrauka iš Visuotinės lietuvių enciklopedijos archyvo

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. info@pagegiusvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: