Skip to content Skip to footer

Gailius Viktoras (1893-1956)

Gimė 1893-08-27 Berštininkuose (Pagėgių apskr.); valstybės ir visuomenės veikėjas.  1914 m. baigė Tilžės gimnaziją.  Karaliaučiaus, Heidelbergo ir Berlyno universitetuose studijavo teisę; 1918 m. baigė Berlyno universitetą. Per I pasaulinį karą tarnavo Vokietijos kariuomenėje. Nuo 1918 m.  iki 1923 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne, buvo Lietuvos Respublikos atstovas Vokietijoje,  Estijoje. 1923 m. V. Gailius persikėlė Į Klaipėdą. 1923 -1925 m. Klaipėdos krašto Direktorijos pirmininkas. Iš jos pasitraukęs iki 1925 m. pabaigos buvo “Klaipėdos žinių” ir “Memelzeitung” vyr. redaktorius. 1926 –1927 m. Direktorijos juriskonsultas. 1927– 1930 m. Klaipėdos uosto reikalų vedėjas. 1930–1934 m. gubernatūros patarėjas, “Ryto” bendrovės direktorius. 1934-1937 m. uosto direkcijos narys. 1933–1936 m.  Klaipėdos miesto, 1938 – 1939 m. Klaipėdos krašto seimelio narys. 1938–1939 m. Klaipėdos krašto gubernatorius ministro teisėmis. 1939 –40 m. Klaipėdos uosto laisvosios  zonos administracijos tarybos narys.

V. Gailius – žymus Mažosios Lietuvos veikėjas. Priklausė Mažosios Lietuvos tautinei tarybai, buvo vykdomojo komiteto narys; pasirašė 1918 m. lapkričio 30 d. Tilžės aktą. 1922–1939 m. priklausė lietuvių kultūros draugijai “Aukuras”, veikusiai Klaipėdoje. V. Gailius atstovavo Klaipėdos kraštą Paryžiuje prasidėjusiose derybose dėl krašto konvencijos. Gailiaus vadovaujama  Klaipėdos krašto direktorija  vietoj Vokietijos markės įvedė litą, panaikino krašte duonos korteles,  muitų sieną, sudarė pasienio policiją, iš Karaliaučiaus geležinkelio direkcijos perėmė geležinkelius, iš ryšių vadybos – ryšių įstaigas. Klaipėdoje įsteigė karo komendantūrą, Valstybinę saugumo policijos Klaipėdos apygardą. Gailius direktorijos vardu 1923 m.  išleido įsaką dėl kalbų vartojimo, lietuvių ir vokiečių kalbos lygiateisės, dėstomoji  lietuvių kalba įvesta į vokiškas gimnazijas, administracines įstaigas ir kt. V. Gailius buvo darbštus, pareigingas, visiškai atsidavęs lietuvių tautai ir valstybei, plačios erudicijos žmogus. Su M. Šlaža parašė „Vokiškai lietuvišką žodyną” (1932). 1936–1938m. m. redagavo lietuviškos krypties leidinį vokiečių kalba “Baltischer Beobachter”.

V. Gailius  1941 m. pasitraukė į Vokietiją. Rėmė lietuvių veiklą ir organizacijas. Dirbo VLIK”e, buvo PLB Vokietijoje Krašto valdybos vicepirmininkas.

Mirė V. Gailius 1956 – 07 –  07 Pfullingene, Vokietija.

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. info@pagegiusvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: