Skip to content Skip to footer

Informaciniai mokymai Piktupėnų bibliotekoje

Visoje šalyje įsibėgėja aljanso „Langas į ateitį“ organizuojami informaciniai – edukaciniai mokymai „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“. Tai – 12,5 akademinės valandos trukmės mokomieji kursai, kurių lavinamoji programa susideda iš paskaitų, praktinių užsiėmimų, nuotolinio mokymosi programų bei įgytų naudojimosi kompiuteriu žinių įvertinimo. Pagrindinis šių mokymų programos tikslas – lavinti Lietuvos gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžius, tokiu būdu mažinant skaitmeninę, socialinę atskirtį tarp gyventojų bei užtikrinant lygios prieigos prie įvairių rūšių informacijos šaltinių galimybes.

Neaplenkė šie informaciniai vėjai ir Pagėgių savivaldybės gyvenviečių – Piktupėnų, Vidgirių bei Genių kaimų – gyventojų, pareiškusių norą tobulinti informacinio raštingumo gebėjimus. Jiems edukacinių kursų mokomąją programą dėstė Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Piktupėnų filialo (Piktupėnų bibliotekos) bibliotekininkė Nijolė Jogienė, kuri mokymų dalyvius drąsino, išaiškino jiems, kokia bus mokymams pasitelkta metodika, sudarė besimokančiųjų grupes ir mokymosi tvarkaraščius.

 

Pirmieji mokymai „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“ vyko kovo 22–24 d. Juose panoro dalyvauti asmenys, jau įgiję kompiuterinio pradžiamokslio žinių, tokių kaip teksto kompiuteriu surinkimas, elektroninių dokumentų išsaugojimas kompiuterio atmintyje bei įvairiose laikmenose ir kt. Lavinamųjų kursų metu buvo siekiama įtvirtinti kompiuterio, interneto bei elektroninio pašto naudojimo žinias. Sėkmingai baigiamąjį įgytų informacinių gebėjimų testą išlaikė šie Piktupėnų kaimo gyventojai: Eugenijus Butnorius, Gražvydas Vladas Savickas ir Laima Simanauskienė.

Antroji 3 asmenų mokomųjų kursų dalyvių grupė šiuos informacinius mokymus lankė kovo 29–31 d. Mokymais siekta įtvirtinti turimas kompiuterių panaudos žinias, supažindinti su paieškos sistemomis, išmokyti greitų tikslios informacijos elektroninėje erdvėje paieškos būdų. Šiuose edukaciniuose užsiėmimuose darbo kompiuteriu patirties sėmėsi ir juos baigė Piktupėnų kaimo gyventojos Eleonora Bertašienė, Regina Steponavičienė ir Melita Vismantaitė.

Balandžio 5–7 d. mokymuose dalyvavo trečioji žingeidžių Pagėgių krašto gyventojų grupė.  Kaip ir ankstesniųjų grupių dalyviai, jie taipogi aktyviai įsitraukė į interneto teikiamų paslaugų nagrinėjimą ir informacijos paiešką. Buvo mokoma elektroninio pašto sukūrimo, virtualaus bendravimo, elektroninių dokumentų parengimo ypatumų. Mokomąją programą išklausė ir baigiamuosius testus išlaikė piktupėniškiai Juozas Mažanavičius bei Stefanija Naujokienė ir Genių kaimo gyventoja Lina Petrulevičienė.

Ketvirtajai mokymų dalyvių grupei darbo su kompiuteriu paskaitos vyko balandžio 12–14 d. Dalyvavusieji šiuose informaciniuose kursuose susipažino su išplėstinės paieškos galimybėmis žiniatinklyje, su tinklalapių ir jų atskirų dalių įrašymu į atmintines, adresyno tvarkymu, atrinkto ir pasižymėto teksto spausdinimu. Įveikę trijų dienų mokymus, dalyvės – Piktupėnų kaimo gyventojos Teresė Matimaitienė ir Audronė Šidlauskienė bei Vidgirių kaimo gyventoja Dalia Anukienė – sėkmingai išlaikė baigiamąjį testą.

Balandžio 18–20 d. į Piktupėnų bibliotekoje vykstančius mokymus „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“ pasinėrė penktoji 3 asmenų grupė. Edukacinių kursų metu supažindinta su nepageidaujamais elektroniniais laiškais, kompiuterių virusais ir apsaugos nuo jų priemonėmis, informacijos paieškos elektroninėje erdvėje taisyklėmis. Taigi Piktupėnų kaimo gyventojų – Virgutės Butnorienės, Daivos Motėjaitienės ir Ingridos Žąsytienės – naudojimosi informacinėmis – komunikacinėmis technologijomis žinios buvo patobulintos ir įgyta daugiau patirties informacinio darbo srityje.

Visiems penkių mokomųjų kursų dalyviams (viso jų buvo 15-ka), išklausiusiems ir sėkmingai baigiamąjį įgytų žinių apie informacijos šaltinius patikros testą išlaikiusiems Pagėgių krašto gyventojams, įteikti specialūs 2007-2013 m. Lietuvoje vykdomo projekto „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“ parengti pažymėjimai, kuriais patvirtinama, jog šioje edukacinėje  – informacinėje programoje dalyvavę asmenys išklausė 12,5 val. trukmės kursą „Paslaugos e. piliečiui“, sudarytą vadovaujantis Lietuvos visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto minimaliosios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos tobulinimo programa

Piktupėnų bibliotekos bibliotekininkės Nijolės Jogienės vestus mokymus, skirtus informacinio raštingumo lavinimui ir informavimui apie elektroninių paslaugų asortimentą bei naudojimąsi jomis, išklausę asmenys teigė, jog pasisėmė daug naudingų žinių: išmoko įsigyti norimų prekių bei ieškoti teisinės informacijos internete, atlikti darbo pasiūlymų paiešką ir deklaravimo funkcijas elektroninėje erdvėje. Tad galima teigti, jog mokymo programos tikslas – suteikti ir įtvirtinti turimas naudojimosi kompiuteriu bei internetu žinias, virtualiai ieškoti ir gauti informaciją, aktyviai naudotis viešosiomis bei kitomis paslaugomis – sėkmingai pasiektas.

{gallery}20110524NRengPiktupenai{/gallery}

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: