Skip to content Skip to footer

Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka su partneriais – Punsko valsčiumi (Lenkijos Respublika) dar 2017 m. pateikė paraišką Europos regioninės plėtros fondo programai Interreg VA Lietuva – Lenkija. Bendram Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos ir Punsko valsčiaus projektui NR. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ projektui finansavimas buvo skirtas.

2018 m. kovo 1 d. – gruodžio 31 d. vykdomo projekto tikslas – stiprinti Pagėgių krašto ir Punsko bibliotekininkų bei kitų kultūros darbuotojų bendradarbiavimą, rengiant bendrus mokymus, organizuojant kultūrinę veiklą, dalijantis patirtimi.

Įgyvendinamas projektas padės gerinti lankytojų aptarnavimo kokybę, mat projekto partneriai dalinsis sukaupta patirtimi organizuojant įvairius renginius, rengiant parodas.

2018 m. kovo 22 d. minimos 150-osios filosofo Vydūno gimimo metinės, tad Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius metus paskelbė šio šviesuolio metais. Rašytojas, dramaturgas, publicistas, kultūros veikėjas, filosofas Vilhelmas Storosta (Vydūnas) gimė Jonaičiuose, Šilutės raj. 1895 m. Vydūnas įkūrė Tilžės giedotojų draugiją, ant Rambyno kalno (Bitėnai, Pagėgių savivaldybė) rengė dainų šventes, vaidinimus, populiarino lietuvių liaudies dainas. Greta Rambyno esančios Bitėnų-Užbičių kapinaitės, dar vadinamos Mažosios Lietuvos panteonu, 1991 m. perlaidojus palaikus, tapo Vydūno Amžinojo poilsio vieta.

Minėdami Vydūno 150-ąsias gimimo metines ir įgyvendindami minėtąjį projektą, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai pakvietė 12 asmenų projekto partnerių iš Punsko valsčiaus delegaciją, Pagėgių krašto kultūros ir su šia sritimi artimai susijusių įstaigų darbuotojus bei organizacijų narius dalyvauti tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimui ir bibliotekų teikiamų kultūros paslaugų patrauklumo skatinimui skirtose projektinėse veiklose.

2018 m. kovo 19 d. organizuotas fotomenininkės, žurnalistės Lilijos Valatkienės (Vilnius) fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų parodos „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ atidarymas. Vydūno veiklą taip pat apžvelgė kultūrologas, vertėjas Vytautas Jonas Juška (Vilnius).

Pakiliais muzikiniais akordais vakarą užpildė Pagėgių savivaldybės meno ir sporto mokyklos muzikos skyriaus mokytojų trio: Nadežda Snigir (fortepijonas), Regina Pilkionienė (vokalas) ir Evelina Norkienė (akompanimentas).

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė renginio žiūrovams ir svečiams pristatė iš sostinės atvykusius svečius Liliją Valatkienę ir Vytautą Joną Jušką, sveikino renginyje dalyvavusius Pagėgių savivaldybės vadovus, administracijos atstovus, Tarybos narius, prie parodos rengimo prisidėjusius garbius asmenis iš Šilutės, Klaipėdos ir kt. bei visus susirinkusiuosius. Bibliotekos vadovė pakvietė drauge dar kartelį prisiliesti prie filosofo, dramaturgo ir kultūros veikėjo Vydūno asmenybės bei pakeliauti jo gyvenimo keliais, žvelgiant į parodos „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ fotografijas, klausant pasakojimų ir istorijų, susijusių su Vydūno kultūrine, švietėjiška, literatūrine veikla mūsų krašte.

Vakaro viešnia Lilija Valatkienė renginio dalyviams išsamiai papasakojo apie bibliotekos erdves papuošusią savo autorinę fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos darbų parodą. Kultūrologas Vytautas Jonas Juška pateikė informatyvią, išsamią istorinę apžvalgą apie Vydūno sąlytį su Pagėgių kraštu, Mažąja Lietuva, pasakojimą paremdamas autentiškais informacijos šaltiniais. „Šitas žmogus yra Jūsų žmogus, jis yra labai nusipelnęs būti Jūsų krašto žmogumi. Juk ir Amžinojo poilsio jis atgulė kalnelyje šalia Tilžės akto signatarų, Martyno Jankaus ir kitų garsių mažlietuvių. O kur kitur Lietuvoje gali būti Vydūnas labiau pripažintas ir mylimas, jeigu ne čia? Šiandien sveikindamas Jus Vydūno 150-ųjų gimimo metinių proga, metu Jums iššūkį: paimkite Vydūną, tikrąją to žodžio prasme, ir stenkitės, kad jo atmintis visada būtų siejama su Jumis, su Jūsų savivaldybe ir šios bibliotekos vardu. Visa tai yra Jūsų rankose“, – sakė kultūrologas Vytautas Jonas Juška.

Vydūno darbų svarbą Mažajai Lietuvai ir ypatingai Pagėgiams pabrėžė ir buvusi ilgametė Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė. Daugiau nei du dešimtmečius draugystės su Vydūno draugijos nariais skaičiuojanti Elena išsakė mintis apie nepaneigiamą svarbą įamžinti šią didžią asmenybę mūsų krašte: „jeigu mes praleisime šią progą, kai Vydūnui – 150, kai Lietuvai – 100, kai šie metai pavadinti Vydūno vardu, jei mes praleisime šią progą, kai dar yra gyvi liudininkai, kurie ne tik arfą parvežė, bet ir Vydūną sugrąžino mums, kur šiandieną dar plevena jo mintys, jo aura , tada ko mes verti…“.

Renginyje dalyvavęs Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis pasidžiaugė, kad Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka užmezgė glaudžią kultūrinę bičiulystę su tautiečiais iš Punsko. Savivaldybės vadovas su patarėja Rita Vidraite pagerbė pastaruosius bei Liliją Valatkienę, Vytautą Joną Jušką, muzikinį renginio foną kūrusias pedagoges – Eveliną Norkienę, Reginą Pilkionienę, Nadeždą Snigir – gėlėmis bei simbolinėmis dovanomis ir visų susirinkusiųjų vardu padėkojo Tauragės kabelinės televizijos vadovui Vilmantui Liorančui, Šilutės ir Pagėgių krašto laikraščio „Pamarys“ redaktoriui Petrui Skutului bei visam kolektyvui už Pagėgių krašto kultūros reiškinių įamžinimą.

Prie arbatos puodelio ilgai netilo pašnekesiai: apžiūrėdami įspūdingą fotografijos darbų parodą, dalyviai ir svečiai dalijosi mintimis apie įgyvendinamą projektą.

2018 m. kovo 20-21 d. Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko jungtiniai profesionalių meno parodų organizavimo mokymai Pagėgių savivaldybės ir Punsko valsčiaus kultūros darbuotojams „Kaip rengiami ir kūrybiškai įgyvendinami parodiniai projektai“, sukvietę per 50 mokymų dalyvių. Šių mokymų metodinė medžiaga parengta remiantis kovo 19 d. pristatytos Lilijos Valatkienės parodos „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ rengimo ir eksponavimo ypatumais. Pastarąją temą apžvelgė bei gausybe vaizdinės medžiagos pavyzdžių savo kalbą iliustravo ilgametė žurnalistė ir profesionali fotomenininkė Lilija Valatkienė. Kultūrologas Vytautas Jonas Juška skaitė pranešimą „Menininko užduotis – vadybos ir kūrybos atskirtis“, o Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė – paskaitą „Vydūno gyvenimo ir veiklos keliais“ (Vilhelmo Storostos-Vydūno (1868-1953) bibliografinė apžvalga). Po mokymų buvo organizuota ekskursija po Pagėgių kraštą. Prioritetas teiktas su Vydūnu susijusių objektų aplankymui.

Antrąją mokymų dieną Pagėgių savivaldybės ir Punsko valsčiaus kultūros darbuotojams buvo surengta išvažiuojamoji kultūrinė-praktinė edukacija po profesionalaus meno galerijas, muziejus ir kitus kultūrinius objektus. Pasirinktas kelionės maršrutas po Jurbarko rajono savivaldybę, kur gausu įvairiausių istorinių bei kultūrinių objektų. Ekskursijos, vedamos gido, metu aplankytos Panemunės pilies erdves puošusios įvairaus meninio žanro parodos bei apžiūrėti autentiški, XVII a. būdingi namų apyvokos daiktai.

Aplankyta magiška vieta Jurbarko dvare – Vinco Grybo memorialinis muziejus, kuris veikia buvusioje dvaro urėdo raštinėje. Čia nuo 1928 m. iki 1941 m. gyveno ir kūrė vienas įžymiausių XX a. pirmosios pusės Lietuvos skulptorių Vincas Grybas. Šiame muziejuje apžiūrėtos ir kitos meninės ekspozicijos, su mokymų dalyviais diskutuota apie darbų eksponavimo-pakabinimo sprendimus ir kitais su parodų organizavimu susijusiais klausimais.

Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys Klaudijus Driskius (Rokiškis) išskirtinai pagėgiškiams ir punskiečiams pristatė savo autorinę fotografijų parodą „Laisvųjų testamentai“.

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė literatūrinėmis dovanomis apie Pagėgių kraštą dėkojo aplankytų objektų gidams, visos šios kelionės metu mokymų dalyvius lydėjusiai ir įspūdingiausius Jurbarko krašto kultūrinius objektus atskleidusiai Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiajai metodininkei Linai Lukošienei bei šios įstaigos direktorei Rasidai Kalinauskienei.

Grįždami į Pagėgius, išvažiuojamosios kultūrinės-praktinės edukacijos dalyviai pasidalino įspūdžiais, įgytomis naujomis žiniomis bei aptarė, kaip šią patirtį projekto „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ partneriai pritaikys planuodami tolimesnes inovatyvias kultūrines veiklas. Juk partnerystė bei bendras projektas tuo ir naudingas, kad suteiktos galimybės realizuoti originalius sumanymus, įgyvendinti prasmingas kultūrines iniciatyvas, dalintis sukaupta patirtimi ir naujomis idėjomis, svarbiomis nuolatiniam, nenutrūkstamam kultūriniam augimui, naujų kultūros paslaugų kūrimui bei svarbiausia – lietuvybės išsaugojimui.

Visų šių veiklų metu sklandė vydūniška dvasia, daug diskutuota apie šios asmenybės indelį lietuvių kultūrai, apie Vydūną kalbėta kaip apie grandį, jungiančią kiekvieną lietuvį kur jis bebūtų – Lietuvoje ar svetur. Pakilios nuotaikos vedini, prieš pat atsisveikindami, mokymų dalyviai pasirašė simbolinį „Vydūno“ aktą, kuriame savo parašais patvirtino įsipareigojimą siekti šios asmenybės įamžinimo ateities kartoms. Simbolinio akto tekstas baigiamas žodžiais „…tepadeda man Dievas…“.

Asta Andrulienė

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos

Bibliografijos-informacijos skyriaus vedėja

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: