Skip to content Skip to footer

Viešosios bibliotekos renginiai birželio mėn

 

Patalpos Nr.

Skyrius

Data, valanda

Renginys

Renginio paskirtis

 

Biblioteka

Nuolat

Ekskursijos visiems

„Istorija, mokslas, kultūra it atversta knyga Jūsų laukia bibliotekoje!“

Bibliotekos erdvių bei teikiamų paslaugų spektro atskleidimui.

 

Nuolat

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų parengta literatūrinė – meninė kompozicija „Metai“

Kristijono Donelaičio metams paminėti.

 

Birželio 22 d.

Fotografijos darbų paroda „Tarptautinio bendradarbiavimo su Lenkijos Respublikos Ilavos savivaldybe 10-mečio akimirkos“

Pagėgių (Lietuva) ir Ilavos (Lenkija) savivaldybių partnerystės 10-čio paminėjimui Joninių šventės „Tradicijų pynė pagal Vydūną“ proga.

 

Birželio 1 d. – rugsėjo 10 d.

Kraštiečio Valeriy Skripnikov (Panemunė, Pagėgių sav.) pieštų mandalų paroda „Kaleidoskopinė mozaika“

Pagėgių krašto gyventojų kūrybinių galių atskleidimui ir skatinimui.

 

Birželio 2 – rugsėjo 2 d.

Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus absolventų tapybos darbų paroda ,,Pasiek vaivorykštę“

Pagėgių krašto jaunimo meninių gebėjimų ugdymui.

 

22-24 d.

(Valandos tikslinamos)

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavimas ir užimtumo programos šventės svečiams parengimas bei įgyvendinimas. Vieta – Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka ir Rambyno kalnas (Bitėnai, Pagėgių sav.)

Joninių šventei.

110

Informacijos skyrius

2-30 d.

Individualios konsultacijos informacijos paieškos elektroninėje erdvėje klausimais „Leisk pasveikint Tave, Tėve“

Tėvo, Senelio dienai paminėti.

 

5 d.

10.00 val.

Tiesioginė internetinė transliacija „Praktiniai euro įvedimo klausimai“. Su Jumis bendraus Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas (Vilnius).

Visuomenės informavimui apie euro valiutos įvedimo Lietuvoje procesą.

 

10-30 d.

Literatūros ir bibliotekos fotografijų paroda „Joninių šventė Pagėgių krašte: istorija ir nūdiena“

Joninių šventei.

111

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius

Trečiadieniais

14.30 val.

„Metų“ skaitymo ciklas visiems – ir mažiems, ir dideliems „Arbatėlė su Donelaičiu“

Kristijono Donelaičio

300-osioms gimimo metinėms.

 

Birželio 2 – liepos 5 d.

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 11-12 kl. moksleivių – Technologijų, taikomosios dailės, amatų, dizaino ir poligrafijos programos ugdytinių (vadovas – Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos technologijų mokytojas Valdas Gečas) – kūrybinių darbų paroda

Pagėgių krašto jaunimo kūrybiškumo lavinimui.

 

5-30 d.

Literatūrinė paroda „Plunksnos apžavai“

 

Rašytojo Grigorijaus Kanovičiaus 85-rių metų sukaktims paminėti.

102

Tylioji skaitykla

Nuolat

Literatūrinė – kraštotyrinė paroda ,,Donelaitiškieji įspaudai Pagėgių krašte, Lietuvoje ir pasaulyje“

Kristijono Donelaičio metams paminėti.

 

Data ir valanda tikslinamos

Susitikimas su Vydūno draugijos (Vilnius) nariais.

M . Lietuvos rašytojo Vydūno šviesiam atminimui pagerbti.

 

4 d.

13.30 val.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomo projekto „Bibliotekos pažangai 2“ darbo grupės narių (Vilnius) ir Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų susitikimas

Projekto vykdymo galimybių aptarimui.

 

5 d.

15.00 val.

Moterų bendrijos „Pagėgių vaivorykštė“ narių susitikimas „Vaizdu ir žodžiu“

Klubo narės Albinos Jokubauskienės kelionės po Turkiją įspūdžių pasidalinimui.

107

Vaikų literatūros skyrius

2-30 d.

Literatūrinė paroda 2-5 kl. mokiniams „Trumpos istorijos apie braškių dieną“

Vaikų literatūros kūrėjo Kęstučio Kasparavičiaus 60-ties metų sukakčiai paminėti.

 

Balandžio 1 – rugsėjo 1 d.

Tauragės Moksleivių kūrybos centro Dailės skyriaus mokinių kūrybinių darbų paroda „Mano aplinka“

Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.

208

Kraštotyros fondas

5-30 d.

Literatūrinė – kraštotyrinė paroda „Tautosakos perlas

Lietuvos tautosakos pateikėjos, kraštietės Anelės Čepukienės 110-osioms gimimo metinėms.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: