Skip to content Skip to footer

2011 metai

  • Kovo 9 d. – tradicinis jubiliejinis – 10-asis – literatūrinis pavasaris Pagėgiuose „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“.  Skaitytos ištraukos iš šviesaus atminimo ilgametės Pagėgių krašto literatų sambūrio narės Bronės Savickienės biografijos bei kūrybinio palikimo. Vakaro metu surengti poezijos ir trumposios prozos skaitymai „Žalias vakaras“. Organizuotas žalio eilėraščio konkursas paslaptingu pavadinimu „INCOGNITO“. „Žaliausio“ ir meniškiausio eilėraščio autore pripažinta Virginija Budvytienė. Šalikėliais su užrašu „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“   buvo papuošti Pagėgių krašto literatų sambūrio nariai bei ištikimiausi Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos organizuojamų renginių rėmėjai. Atminimo ženklu „Vieversiu“ ir padėkos raštais už literatūrinį debiutą apdovanotos naujos Pagėgių krašto literatų sambūrio narės – pagėgiškės Aušra Skačkovaitė bei Vaida Petrauskienė.
  • Kovo 17 d. – Tauragės krašto kultūros vakaras Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje. Vakaro metu Pagėgių bibliotekos darbuotojai pristatė fotografijos darbų parodą ,,Senieji Pagėgiai“, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė skaitė pranešimą apie krašto istoriją, kultūrą ir biblioteką, Pagėgių kultūros centro etnografė Aksavera Mikšienė atliko Martyno Jankaus užrašytas Mažosios Lietuvos liaudies dainas, o pagėgiškių poetų Salomėjos Ozgirdaitės, Eugenijaus Skipičio ir Marytės Sūdžienės skaitytos eilės susilaukė gausių aplodismentų.
  • Balandžio 29 d. – Pagėgių krašto literatų sambūrio nario, fotomenininko, žurnalisto, tapytojo, visuomenininko, krašto tyrinėtojo Eugenijaus Skipičio jubiliejinis kūrybos vakaras „Po Rambyno ženklu“. Jubiliatą sveikino Pagėgių savivaldybės meras, savivaldybės tarybos nariai, Tauragės krašto laikraščio „Tauragės kurjeris“, Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“, žurnalo „Šilainės sodas“, laikraščių „Šilokarčema“ bei „Pamarys“ atstovai, Pagėgių krašto literatai, kultūros darbuotojai, bitėniškiai, verslininkai.
  • Gegužės 3 d. – literatūrinė pokalbių apie meilę, gyvenimą, kūrybą, knygą popietė su vertėju, prozininku, poetu, žurnalistu, bibliotekininku Laimonu Iniu (Kaunas) ir poete, Lietuvos Universitetų Moterų Asociacijos (LUMA) prezidente, XVII Knygos draugijos pirmininke, bibliotekininke Dalia Poškiene (Kaunas) „Dėkosiu, kad buvote su manimi…“. Renginio svečiai su pagėgiškiais pasidalino savo kūrybos darbais bei mintimis apie knygą ir jos reikšmę žmogaus gyvenime.
  • Gegužės 14 d. – Tauragės rajono poezijos mėgėjų klubo „Žingsniai“ ir Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos darbuotojų organizuota respublikinė poezijos mėgėjų šventė „Apkabinu eilėraštį kaip draugą“. Drauge su Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojomis šventėje dalyvavo ir savos kūrybos posmus skaitė Pagėgių krašto literatų sambūrio atstovės Salomėja Ozgirdaitė ir Marytė Sūdžienė.
  • Spalio 27 d. Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nario, poeto Audriaus Šikšniaus (Šilutė) knygos „Du keršuliai karvelėliai“ pristatymas. Paties poeto ir aktoriaus Vyganto Paldausko skaitomą poeziją ir prozą papildė daugybės Lietuvos ir tarptautinių konkursų dalyvės ir  laureatės, jaunosios pianistės Kornelijos Tunaitytės atliekami M.K. Čiurlionio, V. A. Mocarto, F. Šopeno ir kt. kompozitorių kūriniai.
  • Lapkričio 4 d. – lituanisto, literatūros kraštotyrininko, publicisto, rašytojo Benjamino Kondrato (Vilnius) knygos „Kūrėjų pėdsakais: Pagėgių kraštas“ pristatymo vakaras. Knygoje pateikiamos 152 mūsų kraštui nusipelniusių raštijos veikėjų biogramos. Šios knygos leidybą rėmė LR Seimo narys Kęstas Komskis ir Pagėgių savivaldybės administracija, daug vertingos medžiagos autoriui teikė Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka.
  • Gruodžio 12 d. – leidinio „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika…“ pristatymas, skirtas Pagėgių savivaldybės savitumo išryškinimui ir šio krašto reprezentacijai. Leidinio rengėja – Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė ir Pagėgių krašto literatų sambūrio administratorė – Elena Stankevičienė sakė, kad šios knygos paskirtis – atskleisti savo kraštą per jo išskirtinumą, t.y. per raštijos istoriją, kuri yra iškili, turi didžių, nusipelniusių ne tik mūsų kraštui, bet ir Mažajai Lietuvai  asmenybių.

2011 metų nuotraukų galerija

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. info@pagegiusvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: