Skip to content Skip to footer

Šilgalių biblioteka

Šilgalių biblioteka. Šilgalių bibliotekos užuomazgos prasidėjo Šilgaliuose įkūrus klubą-skaityklą. Oficiali Šilgalių bibliotekos pradžia datuojama 1964 m. Tuomet tai buvo Šilutės rajoninės viešosios bibliotekos Šilgalių filialas, įkurtas mediniame vieno aukšto pastate, pagrindinėje Šilgalių kaimo gatvėje (dab. Pušyno gatvė). Šios patalpos buvo itin mažos – tik 28 kvadratinių metrų ploto. Šalia bibliotekos buvo įrengtos kultūros namų patalpos, kuriose buvo rodomi kino filmai, vykdavo gyventojų susirinkimai. Šiose patalpose biblioteka veikė iki 1985 m., pastatas iki šių dienų neišlikęs. 1985 m. Šilgalių kaime buvo pastatyti nauji kultūros namai. Į šį pastatą buvo perkelta ir Šilutės rajono centrinės bibliotekos Šilgalių filialas. Perkėlus Šilgalių biblioteką į šias naujas patalpas, Nemuno valstybinis žirgynas nupirko dvigubas lentynas knygų ir periodikos fondams, auditorinius stalus, kėdes, dvi katalogines spinteles bei kitą inventorių. 1993 m. biblioteka laikinai buvo uždaryta. 1996 m. Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos Šilgalių filialas vėl atvėrė duris lankytojams. Biblioteka perkelta į Šilgalių dvarą, kur tuo metu veikė ir Nemuno valstybinio žirgyno kontora. Dvaro patalpose ilgus metus biblioteka buvo beveik nešildoma. 2000-aisiais, vietoj Pagėgių seniūnijos buvo įsteigta Pagėgių savivaldybė. Įkūrus Pagėgių savivaldybę, Pagėgių krašto bibliotekos įgijo autonomiją nuo Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos. 2000 m. balandžio mėnesį įvyko oficialus atsiskyrimas, o tų pačių metų rugpjūčio mėnesį Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Pagėgių biblioteka įgijo viešosios bibliotekos statusą. 2002 m. nuspręsta Pagėgių savivaldybės Šilgalių filialą perkelti į buvusias Šilgalių kultūros namų patalpas. Bibliotekai buvo skirta tik pusė prieš tai buvusių patalpų. Likusia pastato dalimi naudojosi Šilgalių kaimo bendruomenė bei tuo metu veikiantis kaimo dramos teatras „Malūnas“, kuriam vadovavo Jūratė Daugalienė.

2008 m.Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos Šilgalių filialas perkeltas į Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos suremontuotas patalpas. Biblioteka vienoje didelėje erdvėje (apie 130 kv. metrų plote) talpino interneto ir periodikos skaityklas, vaikų ir suaugusiųjų dokumentų fondus, žaisloteką. 2016 m. biblioteka buvo perkelta į Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinės mokyklos dviejų buvusių didelių klasių patalpas. Vėliau, 2019 m., buvo nuspręsta šią biblioteką perkelti į patalpas šalia Šilgalių kaimo bendruomenės salės.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filialas aptarnauja ne tik šio kaimo, bet ir aplinkinių kaimų gyventojus. Bibliotekos aptarnaujamą mikrorajoną sudaro 5 kaimai: Šilgaliai, Anužiai, Kuciai, Peleniai, Nausėdai. Šiuo metu bibliotekos fonde sukaupta apie 6 tūkst. įvairių leidinių. Tai: grožinė ir mokslo populiarinimo literatūra, enciklopedijos, leidiniai vaikams, laikraščiai bei žurnalai. Biblioteka teikiaį vairias informacines, kultūrines, šviečiamąsias, knygnešystės ir kitas paslaugas net atokiausių kaimų gyventojams. Biblioteka kasmet organizuoja literatūrinius renginius, susitikimus su menininkais, rašytojais, pristato jų kūrybą, organizuoja meno parodas ir jų pristatymus. Yra kaupiama ir sisteminama kraštotyrinė medžiaga įvairiomis su Šilgalių mikrorajonu susijusiomis temomis.

Bibliotekos darbuotojai:

1964 m. iš klubo-skaityklos buvo reorganizuota į Šilgalių biblioteką, pirmąja jos vedėja tapo Irena Vytartaitė.

1964-1969 m. – Vida Gudžiūnienė.

1970-1993 m. – Irena Jakštienė.

1993-1996 m. – biblioteka laikinai uždaryta.

1996 m. – pradėjo dirbti Tatjana Biliūnienė, kuri dirba iki šiol.

Informaciją parengė Tatjana Biliūnienė, 2023

Naudoti informacijos šaltiniai:

ALMONAITIS, Vytenis; ir ALMONAITIENĖ, Junona. Šiaurės Skalva: keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas. 3-oji atnaujinta ir papildyta laida. Kaunas: Keliautojo žinynas, 2015. 256 p. ISBN 978-609-8063-10-3.

SKUTULIENĖ, Viktorija. Šilgalių bibliotekai – 55-eri[interaktyvus]. Iš: Valstietis: šeštadienio laikraštis kaimui. – Kaunas: Ūkininko patarėjas [interaktyvus]. 2019 m. gegužės 7. ISSN1648-9438 [žiūrėta 2022 m. birželio 16 d.] Prieiga per internetą:<https://www.valstietis.lt/kultura/silgaliu-bibliotekai-55-eri/90020>.

Šilgalių bibliotekos inf.Šilgalių bibliotekai – 55-eri [interaktyvus].  Iš: Pamarys: Šilutės ir Pagėgių krašto laikraščio „Pamarys“ interneto svetainė [interaktyvus]. [S. l.]: Litera, 2019, gegužės 3. ISSN 1648-6676 [žiūrėta 2022 m. birželio 16 d.] Prieiga per internetą: <http://www.pamarys.eu/silgaliu-bibliotekai-55-eri/>.

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS FRIDRICHO BAJORAIČIO VIEŠOJI BIBLIOTEKA. Šilutės kraštas: enciklopedinis žodynas. Šilutė: Prūsija, 2000. 496, [24] p. ISBN 9986-798-05-1.

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. info@pagegiusvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: