Skip to content Skip to footer

Skipitis Eugenijus (1951-2023)

Gimė 1951 m. balandžio 2 d. Šeduvoje (Radviliškio raj.). Mokėsi Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikume. Dirbo reklamos agentūrose ir spaudoje. 1998-2004 m. ėjo kultūrologo pareigas Rambyno regioninio parko direkcijoje. 1998-2006 m. buvo Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus muziejininkas. 2004-2006 m. dirbo politikos, visuomenės ir literatūros laikraščio „Lietuvos žinios“ korespondentu Tauragės apskričiai. Vėliau tęsė žurnalistinę veiklą dirbdamas nepriklausomo Tauragės miesto ir rajono laikraščio „Tauragės kurjeris“ korespondentu Pagėgių krašte. Eugenijus Skipitis rengė kultūros paveldo aktualizavimui skirtą šio leidinio priedą „Praeities vaivorykštė“. Jo publikacijos taipogi skelbtos įvairiuose leidiniuose: „Būdas žemaičių“, „Draugas“, „Kelionių magija“, „Laikas“, „Lietuvos evangelikų kelias“, „Lietuvos muziejai“, „Liuteronų balsas“, „Naisių žemė“, „Rambynas“, „Šilokarčema“, „Tauragės žinios“, „Valstiečių laikraštis“, „Voruta“, Vilniaus universiteto bei Lietuvos mokslų akademijos parengtoje ir 2006 m. išleistoje knygoje „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas“. Eugenijaus Skipičio biografija, parengta Vytauto Kaltenio, 2009 m. skelbta Mažosios Lietuvos enciklopedijos 4-ajame tome, o  autobiografija ir pokalbiai su šiuo kūrėju publikuoti Benjamino Kondrato knygų serijos „Kūrėjų pėdsakais“ 7-ojoje dalyje „Pagėgių kraštas“ (2011 m). 2006 m., drauge su žmona Giedre, Eugenijus Skipitis parengė Martyno Jankaus muziejaus veiklos 25-mečiui dedikuotą leidinį „Martyno Jankaus muziejus Bitėnuose“.

Eugenijaus Skipičio poezija skelbta Tauragės apskrities literatų kūrybos almanache „Esame“ (2008 m.), Tauragės krašto ir Tilžės (Sovetsko) draugijos „Rostok“ rašytojų kūrybos ir vertimų rinkinyje „Poezija neturi sienų“ (2014 m.). Autoriaus tekstais praturtintas leidinys „Rambyno regioninis parkas“ (2003 m.), Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandraugos 2008 m. metraštis bei doc. dr. Vacio Bagdonavičiaus sudaryta Vydūno palaikų perlaidojimo 25-mečiui skirta knyga „Mažosios Lietuvos panteono tapsmas“ (2016 m.). Eugenijus Skipitis buvo Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ narys. Mociškiuose, Bitėnuose, Pagėgiuose surengtos fotografijos darbų parodos, dalyvauta šio klubo parodoje Karaliaučiuje. Šio fotomenininko fotografijos papuošė Šilutės rajono savivaldybės Fridricho Bajoraičio viešosios bibliotekos parengtą fotoalbumą „Šilutė. Potvynis ir jo žmonės“ (2008 m.) bei Tauragės fotografų klubo „Fotojūra“ 10-mečiui skirtą fotoalbumą „Be pavadinimo“ (2012 m.).

2006 m., drauge su žmona Giedre Skipitiene, „už Martyno Jankaus gyvenimo ir veiklos propagavimą bei jo vardo muziejaus veiklos organizavimą“ apdovanotas Ievos Jankutės įsteigta Martyno Jankaus kultūros paveldo premija. 2016 m., Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos organizuotos tradicinės Pagėgių literatūrinio pavasario šventės „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ metu, „už Pagėgių krašto garsinimą ir kultūros sklaidą šalyje bei užsienyje, asmeninės kūrinijos originalumą publicistikos, fotografijos bei dailės darbuose, gražių sumanymų įgyvendinimą, už pėdas, įspaustas Pagėgių krašto visuomeniniame gyvenime, meilę kraštui ir jo žmonėms“ Eugenijui Skipičiui suteiktas „Pagėgių krašto garsintojo“ vardas ir įteikta Jūratės Caspersen įsteigta premija.

Eugenijaus Skipičio gyvenimo ir nuveiktų darbų panorama – plati, svari, svarbi bei neužpustoma laiko. Šis kultūros didžiavyris amžiams išliks Pagėgių krašto širdy ir atminty.

Poetas Eugenijus Skipitis mirė 2023 m. rugpjūčio 20 d., palaidotas Bitėnų-Užbičių (Bitėnų-Rambyno) kapinaitėse, Pagėgių savivaldybėje.

Informaciją ruošė Sonata Nognienė

Naudoti informacijos šaltiniai:

KURJERIS.LT INFORM. Pagėgiškio Eugenijaus Skipičio paroda Tilžėje – tarsi 25 sekundės gyvenimo [interaktyvus]. Iš: Tauragės kurjeris: Tauragės apskrities ir miesto laikraščio „Tauragės kurjeris“ interneto svetainė [interaktyvus]. Tauragė: Tauragės kurjeris, 2015, lapkričio 28 [žiūrėta 2023 m. gruodžio 17 d.]. Prieiga per internetą: <https://kurjeris.lt/kultura/pagegiskio-eugenijaus-skipicio-paroda-tilzeje-tarsi-25-sekundes-tautieciu-gyvenimo/>.

KURJERIS.LT INFORM. Rambyno kalno peizažai tiesia kultūrinio bendradarbiavimo tiltus [interaktyvus]. Iš: Tauragės kurjeris: Tauragės apskrities ir miesto laikraščio „Tauragės kurjeris“ interneto svetainė [interaktyvus]. Tauragė: Tauragės kurjeris, 2013, gegužės 30 [žiūrėta 2023 m. gruodžio 10 d.]. Prieiga per internetą: <https://kurjeris.lt/kultura/rambyno-kalno-peizazai-tiesia-kulturinio-bendradarbiavimo-tiltus/>.

NOGNIENĖ, Sonata. Nuvilnijo 18-oji Pagėgių literatūrinio pavasario šventė [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, 2022, gegužės 26 [žiūrėta 2023 m. gruodžio 18 d.]. Prieiga per internetą: <https://pagegiusvb.lt/naujienos/nuvilnijo-18-oji-pagegiu-literaturinio-pavasario-svente/>.

NOGNIENĖ, Sonata. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje – talentingų kraštiečių šiltų pokalbių, dainų bei poezijos vakaras „Gyvenimo slenksčiai“ [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, 2021, spalio 5 [žiūrėta 2022 m. sausio 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://pagegiusvb.lt/naujienos/pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesojoje-bibliotekoje-talentingu-krastieciu-siltu-pokalbiu-dainu-bei-poezijos-vakaras-gyvenimo-slenksciai/>.

NOGNIENĖ, Sonata. Tarptautinio Poezijos pavasario stotelė Pagėgių krašte [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, 2023, gegužės 29 [žiūrėta 2023 m. gruodžio 18 d.]. Prieiga per internetą: <https://pagegiusvb.lt/naujienos-naujienos/tarptautinio-poezijos-pavasario-stotele-pagegiu-kraste/>.

NOGNIENĖ, Sonata. Virtuali bibliotekininkų ir Pagėgių krašto literatų, kūrėjų, skaitovų, žodžio mylėtojų diskusija [interaktyvus]. Pagėgiai:Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, 2021, gegužės 20 [žiūrėta 2023 m. gruodžio 18 d.]. Prieiga per internetą: <https://pagegiusvb.lt/naujienos/virtuali-bibliotekininku-ir-pagegiu-krasto-literatu-kureju-skaitovu-zodzio-myletoju-diskusija/>.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS VYDŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA. Šviesios atminties Eugenijaus Skipičio skaitomos eilės . Iš: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka, 2023, rugpjūčio 23 [žiūrėta 2023 m. rugpjūčio 30 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=1PogJ4y3e74>.

PŪDŽIUVIENĖ, Margarita. Bitėnuose lobių – kiek akys mato [interaktyvus]. Iš: Tauragės kurjeris: Tauragės apskrities ir miesto laikraščio „Tauragės kurjeris“ interneto svetainė [interaktyvus]. Tauragė: Tauragės kurjeris, 2015, gegužės 15 [žiūrėta 2023 m. gruodžio 17 d.]. Prieiga per internetą: <https://kurjeris.lt/priedai/bitenuose-lobiu-kiek-akys-mato/>.

STUDIJA GIN-DIA. Palaunagė 2014 FHD . Iš: Studija Gin-Dia: fiksuoja regiono MAŽOJI LIETUVA gyvenimą [interaktyvus]. Lietuva: Studija Gin-Dia, 2014, rugsėjo 5 [žiūrėta 2023 m. rugpjūčio 30 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=WDlDA8w3WSc>.

STUDIJA GIN-DIA. Rambyno dainius Eugenijus Skipitis FHD .  Iš: Studija Gin-Dia: fiksuoja regiono MAŽOJI LIETUVA gyvenimą [interaktyvus]. Lietuva: Studija Gin-Dia, 2014, rugsėjo 6 [žiūrėta 2023 m. rugpjūčio 30  d.]. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=KcmMYyhPmqE>. 

STUDIJA GIN-DIA. Šereiklaukis renginys skirtas dvaro atminties gaivinimui… (2021 06 22) . Iš: Studija Gin-Dia: fiksuoja regiono MAŽOJI LIETUVA gyvenimą [interaktyvus]. Lietuva: Studija Gin-Dia, 2021, birželio 28  [žiūrėta 2023 m. rugpjūčio 30  d.]. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=T3fjJuQeDTE>.

VERCINKEVIČIUS, Juozas. Baltųjų gandrų poetas, publicistas ir fotografas Eugenijus Skipitis. Iš: Voruta: Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ interneto svetainė [interaktyvus]. Trakai: Voruta, 2013, lapkričio 5. ISSN 1392-0677 [žiūrėta 2023, lapkričio 5 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.voruta.lt/baltuju-gandru-poetas-publicistas-ir-fotografas-eugenijus-skipitis/>.

VITKUTĖ, Sonata. Pagėgių bibliotekoje – 13-asis literatūrinis pavasaris. Iš: Šilainės kraštas [interaktyvus].  [S. l.]: Šilainė, 2016, balandžio 8 [žiūrėta 2023 m. gruodžio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.silaineskrastas.lt/kultura/silaines-sodas/pagegiu-bibliotekoje-13-asis-literaturinis-pavasaris/>.

ŽVIRBLYS, Aras. Didysis Rambyno skalvis Eugenijus Skipitis . Iš: Aras Žvirblys [interaktyvus]. Lietuva: Aras Žvirblys, 2023, rugpjūčio 22  [žiūrėta 2023 m. rugpjūčio 22  d.]. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=4PP8r0OZeCQ&t=5s>.

ŽVIRBLYS, Aras. Eugenijų Skipitį prisimenant… . Iš: Aras Žvirblys [interaktyvus]. Lietuva: Aras Žvirblys, 2023, rugpjūčio 21 [žiūrėta 2023 m. rugpjūčio 21  d.]. Prieiga per internetą: <https://www.youtube.com/watch?v=5_DExmoS6sE>.

Nuoroda į Eugenijaus Skipičio kūrybą:

https://www.pagegiusvb.lt/wp-content/uploads/LiteratuKuryba/Eugenijus-Skipitis-Kuryba.pdf?_gl=1hjvc1c_gaMTk5MDkzODMzMS4xNjIyMDEyMjQ5_ga_XLJ260X1EY*MTcwNjI1OTQ1OS4zMzcuMS4xNzA2MjYwOTUzLjAuMC4w

Nuotraukos autorė – Asta Andrulienė.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. info@pagegiusvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: