Skip to content Skip to footer

Lietuvos savanoriams Jonui Šimkui ir Jurgiui Civinskui įamžinti skirtas atminimo ženklas

2018 m. lapkričio 30 dieną, minint Mažosios Lietuvos prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto, dar kitaip vadinamo Tilžės aktu, pasirašymo šimtmetį, Pagėgių krašto aktyviosios bendruomenės iniciatyva (padedant Amerikoje gyvenantiems lietuvių ir Lietuvos šaulių sąjungos Lietuvoje bei išeivijoje nariams), Pagėgiuose atidengtas atminimo ženklas, skirtas Pagėgių krašto savanorių, 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų dalyvių – Jono Šimkaus (Vydutaičiai, 1889-1968 m.) ir Jurgio Civinsko (Panemunė, gim. 1898 m.) šviesaus atminimo pagerbimui bei įamžinimui. Ženklas pagamintas laikantis numatyto standarto visoje Lietuvoje. Projektą kuravo žurnalistas ir garsus kolekcininkas Vilius Kavaliauskas.

Jonas Šimkus – majoras Lietuvos patriotas, kovotojas už Lietuvos suvienijimą ir lietuvybę, 1923-ųjų metų Klaipėdos sukilimo dalyvis, Detroito (JAV) lietuvių bendruomenės, Stasio Butkaus šaulių kuopos, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (sutr. VLIK) ir lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčios aktyvus veikėjas, Šaulių sąjungos ugniagesių inspektorius,  Lietuvių karių veteranų sąjungos „Ramovė“ Detroito skyriaus narys, šaulys, lietuviškos spaudos leidimo ir įvairių tautinių fondų rėmėjas, aktyvus Vašingtono ir Niujorko lietuvių bendruomenių organizuotų akcijų prieš sovietinę okupaciją dalyvis. Jono Šimkaus pasižymėjimas kovose už Lietuvos laisvę ir narsą įvertintas daugybe svarių apdovanojimų: 2-ojo laipsnio Geležiniu Kryžiumi, Vyties Kryžiumi su kardais (vėliau pakeistu į Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordiną, 1921 m.), Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio (sutr. DLK) Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu (1928 m.), Savanorio kūrėjo medaliu (1928 m.), Nepriklausomybės 10-mečio medaliu (1928 m.), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929 m.), „Artimui pagalbon“ 3-ojo laipsnio kryžiumi (1934 m.), Estijos ugniagesių 2-ojo laipsnio Sidabro kryžiumi (1935 m.), Latvijos ugniagesių 2-ojo laipsnio garbės kryžiumi (1935 m.), „Artimui pagalbon“ 2-ojo laipsnio kryžiumi (1938 m.), Suomijos ugniagesių garbės ženklu (1938 m.) ir Šaulių žvaigždės medaliu (1939 m.).

Naudoti informacijos šaltiniai:
IGNATAVIČIUS, Stasys. Nenuilstantis kovotojas už Lietuvos laisvę Jonas Šimkus. Iš: Alkas
[interaktyvus]: [Vilnius]: Tėviškės alkas, 2018, lapkričio 30 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga
per internetą: .
JOKŠIENĖ, Ingrida. Pagėgiuose ketinama įamžinti savanorio Jono Šimkaus atminimą. Iš: Pamarys:
Šilutės ir Pagėgių krašto laikraščio „Pamarys“ interneto svetainė [interaktyvus]. [S. l.]: Litera, 2017,
rugpjūčio 21. ISSN 1648-6676 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.pamarys.eu/pagegiuose-ketinama-iamzinti-savanorio-jono-simkaus-atminima/.
JOKŠIENĖ, Ingrida. Savanorio Jono Šimkaus atminimas įamžinimo kelyje [interaktyvus]. Pagėgiai:
Pagėgių savivaldybė, 2018, kovo 28 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą:
http://pagegiai.lt/index.php?1544947209.
JOKŠIENĖ, Ingrida. Tilžės akto šviesa nušvies Pagėgių kraštą (papildyta) [interaktyvus]. Pagėgiai:
Pagėgių savivaldybė, 2018, lapkričio 12 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą:
http://www.pagegiai.lt/index.php?2593839532.
ŠNIUKAS, Domas. Vilius Kavaliauskas. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus].
[Vilnius]: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga
per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/vilius-kavaliauskas/.


Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: