Skip to content Skip to footer

Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia

Pagėgiuose katalikų bažnyčia pastatyta 1929-1932 m. laikotarpiu. Tuomet bažnyčiai duotas Šv. Kryžiaus vardas, o bendruomenei suteiktas savarankiškos parapijos statusas. Pirmasis parapijos klebonas buvo kunigas, bažnytinės teisės daktaras, Telšių kunigų seminarijos profesorius, politinis kalinys Kazimieras Prialgauskas (1901-1988 m.), o 1935-1944 m. šioje bažnyčioje kunigavo Pranas Bajerčius. 1939 m. pradžioje parapijai priklausė apie 1500 katalikų. Klaipėdos kraštą užėmus nacistinei Vokietijai, buvo uždraustos pamaldos lietuvių kalba. Po karo bažnyčios pastatą sovietų valdžia nusavino, vėliau – nugriovė ir paliko tik bokštą, prie kurio pristatytas gaisrinės priestatas. Katalikai kartu su liuteronais meldėsi mūrinėje Pagėgių evangelikų liuteronų kapinių koplyčioje, kuri 1970 m. buvo atnaujinta ir padidinta. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, pradėta atstatyti suniokotoji Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia. 1992 m. tuometinio Pagėgių parapijos klebono kunigo Petro Šiurio iniciatyva ir rūpesčiu, pradėta statyti naujoji bažnyčia, pagal architektų Vaidoto Kuliešiaus ir Gintauto Natkevičiaus projektą. 1996 m. užbaigtas montuoti stogas ir tų pačių metų kalėdinėms pamaldoms jau rinkosi tikintieji. Pirmiausia bažnyčioje įrengta Švč. Mergelės Marijos – visų Šventųjų Karalienės – koplyčia, kurią puošia dailininko Juozo Vosyliaus freska. Nuo 2009 m. bažnyčioje pradėta laikyti pamaldas. Virš didžiojo altoriaus įrengtas unikalus vitražinis kryžius, kurio autoriai – Rimvydas Mulevičius ir Antanas Rimkus. Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčios atstatymu rūpinosi klebonai Petras Šiurys, Olijandas Jurevičius, Vytautas Gedvainis, Kazys Žutautas. 

Naudoti informacijos šaltiniai:
ALEKNAVIČIUS, Bernardas. [Kunigas Petras Šiurys Pagėgiuose]. Iš: epaveldas.lt [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/KLAVB/C160000536124.
ALMONAITIS, Vytenis; ir ALMONAITIENĖ, Junona. Šiaurės Skalva: keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas. 3-oji atnaujinta ir papildyta laida. Kaunas: Keliautojo žinynas, 2015. 256 p. ISBN 978-609-8063-10-3.
JUŠKA, Albertas. Pagėgių katalikų parapija. Iš: Mažosios Lietuvos enciklopedija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: https://www.mle.lt/straipsniai/pagegiu-kataliku-parapija.
Gintautas Natkevičius. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. [Vilnius]: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/gintautas-natkevicius/.
MAČIULIS, Algimantas. Vaidotas Kuliešius. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. [Vilnius]: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/vaidotas-kuliesius/. Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčia. Iš: epaveldas.lt [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/MJM/LIMIS-153948249.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. info@pagegiusvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: