Skip to content Skip to footer

Poeto Algimanto Mackaus muziejus, įkurtas Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje

Algimantas Viktoras Mackus (1932-1964 m.) buvo pokario kartos išeivijos mąstytojas, palikęs gausius savo poezijos ir kūrybos klodus, giliai ir nepaviršutiniškai savo kūryboje kėlęs svarbius egzistencinius klausimus. Poetas gimė 1932 m. vasario 11 d. Pagėgiuose. Vokiečiams okupavus Pagėgius, išvyko į Tauragę, vėliau – į Karaliaučių, dar vėliau – į Berlyną. 1949 m. išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje. Čia jis dirbo radijo stotyje kartu su Lietuvos Respublikos prezidentu Valdu Adamkumi. Dalyvavo „Santaros – Šviesos“ federacijos veikloje, buvo jos valdybos narys. Išleido eilėraščių rinkinį „Elegijos“ (1950) Pagėgio slapyvardžiu. Aktyviai užsiėmė knygų leidyba, kūrė, rašė kritiką, išleido 4 poezijos rinkinius. 1964 m. gruodžio 27 d. žuvo autoavarijoje.

Nuo 2002 m. Pagėgių vidurinėje mokykloje pradėjo veikti pagėgiškio poeto Algimanto Mackaus muziejus. 2008 m. birželio 12 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-348 Pagėgių vidurinės mokyklos bazėje įsteigta gimnazija ir jai suteiktas Algimanto Mackaus vardas. Muziejuje eksponuojami ir originalūs poeto rankraščiai, signalinis rinkinio ,,Jo yra žemė“ egzempliorius su paties poeto ranka įrašytais taisymais. Muziejuje yra saugomos šios Algimanto Mackaus dokumentų kopijos: gimimo liudijimas, patvirtinantis, kad poetas gimė Pagėgiuose, pažymių knygelė, poeto pieštas atvirukas, literatūros užrašai, jo šeimos ir artimųjų originalios nuotraukos ir kopijos, kurių daugumą muziejui padovanojo poeto mama Marcelė Gailytė-Mackienė.

Naudoti informacijos šaltiniai:
Valdas Adamkus: „Algimantas Mackus buvo išskirtinis“ [interaktyvus]. [Kaunas]: Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, 2013, sausio 15 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: https://adamkuslibrary.lt/2013/01/15/valdas-adamkus-algimantas-mackus-buvo-isskirtinis/.
ALMONAITIS, Vytenis; ir ALMONAITIENĖ, Junona. Šiaurės Skalva: keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas. 3-oji atnaujinta ir papildytas leidimas. Kaunas: Keliautojo žinynas, 2015. 256 p. ISBN 978-609-8063-10-3.
Gimnazijos istorija [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija, 2019, kovo 22 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: https://www.gimnazija.pagegiai.lm.lt/index.php/gimnazijos-istorija/misija-vizija.
JUODKAZIS, Vytautas. Mažoji Lietuva – mano gimtinė: knyga šeimai ir bičiuliams. Vilnius: Standartų spaustuvė, 2011. 396 p. ISBN 978-9955-488-52-1.
SATKAUSKYTĖ, Dalia. Algimantas Mackus. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. [Vilnius]: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. balandžio 12 d.]. Prieiga per internetą: https://www.vle.lt/straipsnis/algimantas-mackus/.
VAIVADIENĖ, Vilma. Algimantas Mackus – Mažosios Lietuvos augintinis. Rambynas, 2014, nr. 1 (7), p. 57-60. ISSN 2029-0756.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. info@pagegiusvb.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: