1. Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika… = Pagėgiai. Dieses Land ist wie Musik… = Пагегяй. Этот край – как музыка… = Pagėgiai. This land is like music…: [fotoalbumas. Sud. Elena Stankevičienė ir Sigitas Stonys. Vert. Liucija Balkevičiūtė, Emilija Golovanova, Jeffrey Andrew Clarke]. Kaunas: V3 studija, 2011. 100 p. ISBN 978-9955-737-94-0.

2. STANKEVIČIENĖ, Elena. Pagėgių krašto politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai „Mūsų Godos“. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2004, 43 p.

3. STANKEVIČIENĖ, Elena. Pagėgių krašto dailininkų pleneras „PAGĖGIAI-2005“. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2005, 20 p.

4. STANKEVIČIENĖ, Elena. Pagėgių krašto literatų kūrybos rinktinė „Poezijos pilnatis“. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2005, 65 p.

5. STANKEVIČIENĖ, Elena. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos renginių analizė lektologiniu aspektu. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2005, 14 p.

6.STANKEVIČIENĖ, Elena. Pagėgių biblioteka – bendruomenės meninių gebėjimų ugdymo pastogė. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2006, 16 p.

7. STANKEVIČIENĖ, Elena. Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos katalogų ir kartotekų sistemos analizė. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2006, 27 p.

8. STANKEVIČIENĖ, Elena. Knygos ir skaitymo vieta kitų medijų kontekste. Bepopierinės visuomenės utopijos. Knygos futurologija. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2007, 17 p.

9. STANKEVIČIENĖ, Elena. Pagėgių krašto jaunimo almanachas „Mes nešam visa, kas gražu…“. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2007, 27 p.

10. VITKUTĖ, Sonata. „EBSCO Publishing“ duomenų bazių „Health Source: Consumer Edition“ ir „Health Source: Nursing / Academic Edition“ lyginamoji analizė. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2010. 12 p.

11. VITKUTĖ, Sonata. Informacijos paieškos strategija menamo vartotojo poreikiams tenkinti. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2010. 10 p.

12. VITKUTĖ, Sonata. Informacijos vartotojai. Informacijos reikmių specifika ir jos patenkinimo būdai: lyginamoji analizė. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2010. 13 p.

13. VITKUTĖ, Sonata. Informacinis raštingumas pasaulinėje žinių ugdymo sistemoje: bibliografijos rodyklė. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2010. 14 p.

 

14. VITKUTĖ, Sonata. Lietuvių bibliografijos raidos istorinis medis. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2010. 10 p.

 

15. VITKUTĖ, Sonata. Psichologijos mokslas: elektroninių šaltinių apžvalga. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2010. 7 p.

 

16. VITKUTĖ, Sonata. Šiaurės šalių regiono ir Lietuvos viešųjų bibliotekų darbas: lyginamoji analizė. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2010. 23 p.

 

17. VITKUTĖ, Sonata. Žydintys sodai: rekomendaciniai lediniai sodininkui: bibliografijos rodyklė. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2010. 14 p.

STANKEVIČIENĖ, Elena. Pagėgių krašto jaunimo almanachas „Mes nešam visa, kas gražu…“. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2007, 27 p.

STANKEVIČIENĖ, Elena. Pagėgių krašto literatų kūrybos rinktinė „Poezijos pilnatis“. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2005, 65 p.

STANKEVIČIENĖ, Elena. Pagėgių krašto dailininkų pleneras „PAGĖGIAI-2005“.

Pagėgiai: Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2005, 20 p.

STANKEVIČIENĖ, Elena. Pagėgių krašto politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai „Mūsų Godos“. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka, 2004, 43 p.