Skip to content Skip to footer

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai 2018 m. rugsėjo mėn.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų parodos, renginiai
2018 m. rugsėjo mėn.

 

[item title=”VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE (Jaunimo g. 3, Pagėgiai)”]

Patalpos Nr. Skyrius Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
Biblioteka 1-30 d. Pagėgių bendruomenės, bendradarbiaujant su Nidos menininkų asociacija „Tiltas“, organizuoto „Pagėgių tapybos plenero 2018“ darbų paroda Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.

14 d.

12.00-15.50 val.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir Punsko valsčiaus įgyvendinamo projekto Nr. LT-PL-2S-113„Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ baigiamoji konferencija. Projekto Nr. LT-PL-2S-113 „Pagėgių ir Punsko bibliotekų ir kultūros paslaugų patrauklumo skatinimas“ veiklų apžvalgai, kultūrinio tapatumo, tautinio identiteto stiprinimui bei tradicinei Pagėgių krašto šventei „Pagėgiai – laiko labirintuose“.

14 d.

15.50-16.50 val.

Žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) edukacinės fotografijos darbų parodos „Žaidimų galerija. Išrinktieji“ atidarymas. Fotoalbumo „Išrinktieji“ (2017 m.) bei meno kūrinių dėlionių pristatymas. Tradicinei Pagėgių krašto šventei „Pagėgiai – laiko labirintuose“.
110 Informacijos skyrius 10-30 d. Informacinių leidinių apie Mažąją Lietuvą ekspozicija „Mažoji Lietuva: susitikimai“ Pasaulinei turizmo dienai paminėti.

24-26 d.

11.00 val.

Pažintinių edukacijų ciklas „Kompiuterio kalba: apie Lietuvą, Europą ir pasaulį“ Europos kultūros paveldo metams, Europos kalbų dienai ir Tarptautinei vertėjų dienai paminėti.

 

111

Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyrius 1-13 d. Lietuvos dailininkų sąjungos nario, Nidos menininkų asociacijos „Tiltas“ vadovo, fotomenininko, tapybos plenerų organizatoriaus Sauliaus Kruopio (Vilnius) tapybos paroda  „Saulius Kruopis ir draugai“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
1-30 d. Literatūrinė paroda „Mokslas – žmonijos patirtis ir išmintis“ Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo dienai paminėti.
14-30 d. Žurnalistės, fotomenininkės Lilijos Valatkienės (Vilnius) edukacinė fotografijos darbų paroda „Žaidimų galerija. Išrinktieji“ Vaikų, jaunuolių ir šeimų edukacijai.
107 Vaikų literatūros skyrius 3-30 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuotos visuotinės pilietinės-kūrybinės iniciatyvos „AšLietuvą“ metu sukurtos meninės instaliacijos ekspozicija Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
3-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Mokyklos varpo skambesy…“ Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo dienai paminėti.
3-30 d. Tradicinė Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos Dailės skyriaus absolventų baigiamųjų kūrybinių darbų paroda „Pabaiga yra visko pradžia“ Jaunosios kartos meninės saviraiškos skatinimui.
3-30 d. Pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Klaipėda. Senasis miestas“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.

15 d.

13.00 val.

Edukacinės veiklos vaikams ir jų tėveliams ,,Juodojo katino kiemelyje“ Tradicinei Pagėgių krašto šventei ,,Pagėgiai – laiko labirintuose“.

22 d.

14.00 val.

Edukacinė valanda įvairaus amžiaus vaikams „Žaisk ir domėkis“, pasitelkiant Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos sukurtą edukacinį, pažintinį žaidimą-galvosūkį „Mažosios Lietuvos širdy: kelionė po Pagėgių kraštą“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams ir Pasaulinei turizmo dienai paminėti.

[/item]

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos filialuose:

[item title=”KENTRIŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1.

3 d.

15.00 val.

Literatūrinė-edukacinė popietė 1-4 kl. mokiniams „Čia – skaitom, rašom, čia – knygų pasaulėlis…“

Mokslo ir žinių dienai bei

Tarptautinei raštingumo dienai paminėti.

2. 3-30 d. Kentrių kaimo bendruomenės parengta kraštotyrinė fotografijų paroda „Prisiminimai iš toli ir čia pat…“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
3. 3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Trys harmonijos stygos – protas, valia ir jausmai“

Vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai

dalyvio Tėvo Stanislovo (tikr. Algirdas Mykolas Dobrovolskis) 100-osioms gimimo metinėms ir Tėvo Stanislovo metams paminėti.

4. 3-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Ant nematomo siūlelio kabo nuotykių spynelė“ Poeto, rašytojo Petro Panavo 85-erių metų sukakčiai paminėti.
5.

20 d.

15.00 val.

Kentriškių kūrybos sklaidos popietė „Žodžiu ir vaizdu Lietuvą puošiu“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.

[/item]

[item title=”LUMPĖNŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 3-30 d. Lumpėnų kaimo bendruomenės parengta fotografijų paroda „Lumpėnai: darbai, šventės, džiaugsmai“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
2. 3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Prieš šimtmečius atkeliavęs…“ Rusų rašytojo, filosofo, akademiko, grafo Levo Tolstojaus 190-osioms  gimimo metinėms.
3. 3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Rugsėjui įsisupus…“ Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo dienai paminėti.
4.

5 d.

13.00 val.

Literatūriniai skaitymai 8-10 kl. mokiniams Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų seniūnijos kiemelyje „Pažink Lietuvą – didžią ir mylimą!“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams bei Mokslo ir žinių dienai paminėti.

[/item]

[item title=”NATKIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1.

3-30 d.

 

Literatūrinė paroda suaugusiems „Šeima – visos gyvybės centras“

Vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai

dalyvio Tėvo Stanislovo (tikr. Algirdas Mykolas Dobrovolskis) 100-osioms gimimo metinėms ir Tėvo Stanislovo metams paminėti.

2. 3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl mokiniams Per žemę vėl Rugsėjis atkeliauja…“ Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo dienai paminėti.
3. 3-30 d. Kraštietės Elvyros Šulcienės (Natkiškių kaimas, Pagėgių savivaldybė) rankdarbių paroda „Žieduotos vasaros pėdomis…“ Kraštiečių kūrybos sklaidai.
4.

5 d.

14.00 val.

Teatralizuoti  literatūriniai užsiėmimai 1-6 kl. mokiniams „Saulė, nulis ir… mėnulis!“ Rašytojo, poeto Petro Panavo 85-erių metų sukakčiai paminėti.

[/item]

[item title=”PIKTUPĖNŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Išdalinęs šviesą Lietuvos žemėje“

Vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai

dalyvio Tėvo Stanislovo (tikr. Algirdas Mykolas Dobrovolskis) 100-osioms gimimo metinėms ir Tėvo Stanislovo metams paminėti.

2. 3-30 d. Literatūrinė paroda 1-4 kl. mokiniams „Pažinimo žingsniais Rugsėjis atkeliavo…“ Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo dienai paminėti.
3. 3-30 d. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos III bg klasės gimnazistės  Erikos Rindokaitės fotografijos darbų paroda (vadovas – vyresnysis technologijų mokytojas Valdas Gečas) Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti, meninio pasaulio suvokimo atskleidimui ir Pagėgių krašto garsinimui.
4.

6 d.

11.00 val.

Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai įvairaus amžiaus vaikams „O, koks linksmas knygelių lapų šlamesys..!“ Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo dienai paminėti.

[/item]

[item title=”STONIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 3-30 d. Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos dailės mokytojos-metodininkės Liucijos Bungardienės dailės darbų paroda „Spalvotos svajos“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
2. 3-30 d.

Literatūrinė paroda suaugusiems „Dalink širdies gerumą ir suteik vilties…“

 

Vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai

dalyvio Tėvo Stanislovo (tikr. Algirdas Mykolas Dobrovolskis) 100-osioms gimimo metinėms ir Tėvo Stanislovo metams paminėti.

3. 3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Vaikams, gervėms ir gandrams!“ Rašytojo, poeto Petro Panavo 85-erių metų sukakčiai paminėti.
4.

4 d.

15.00 val.

 

Literatūrinė edukacija 1-4 kl. mokiniams „Rugsėjo takas atvedė mane…“ Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo dienai paminėti.

[/item]

[item title=”ŠILGALIŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 17-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Tėvo Stanislovo mintys ir darbai Vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko, Lietuvos pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvio Tėvo Stanislovo (tikr. Algirdas Mykolas Dobrovolskis) 100-osioms gimimo metinėms ir Tėvo Stanislovo metams paminėti.
2. 17-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Levo Tolstojaus kūryba ir pasaulėžiūra“ Rusų rašytojo, eseisto, dramaturgo, filosofo, akademiko Levo Tolstojaus 190-osioms gimimo metinėms.
3. 17-30 d. Įvairias klases lankančių bibliotekos skaitytojų piešinių paroda „Kiek meilės širdyje gimtajam kraštui…“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
4.

20 d.

13.00 val.

Edukacinė viktorina įvairaus amžiaus vaikams „Būk raštingas – būk laimingas“ Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo dienai paminėti.

[/item]

[item title=”VILKYŠKIŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 3-30 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuoto Pagėgių krašto fotografų plenero darbų paroda „Europa  – Vydūno pasaulėžiūroje“ (Projektas „Europa – Vydūno akimis“) Europos kultūros paveldo metams, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams, Vydūno 150-osioms gimimo metinėms bei Vydūno metams paminėti.
2. 3-30 d. Literatūrinė paroda 5-8 kl. mokiniams „Skaičių ir žodžių šalyje“ Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo dienai paminėti.
3. 3-30 d. Literatūrinė paroda 9-12 kl. mokiniams ir suaugusiems „Gyvenimo guru – Levo Tolstojaus kūryboje“ Rusų rašytojo, filosofo, akademiko, grafo Levo Tolstojaus 190-osioms  gimimo metinėms.
4.

7 d.

11.00 val.

Kūrybinės dirbtuvėlės 1-4 kl. mokiniams „Rausta, gelsta lapai – Rudenėli, labas!“ Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo dienai paminėti.

[/item]

[item title=”ŽUKŲ BIBLIOTEKOJE”]

Eil. Nr. Data, valanda Renginys Renginio paskirtis
1. 3-30 d. Literatūrinė paroda suaugusiems „Žodis jungia ir vienija“ Europos kalbų dienai paminėti.
2. 3-30 d. Kraštotyrinė pagėgiškio Igno Inciaus fotografijos darbų paroda „Kelias“ Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio metams paminėti.
3.

3-30 d.

 

Literatūrine paroda 5-8 kl. mokiniams „Paslaptis knygos puslapyje“ Mokslo ir žinių dienai bei Tarptautinei raštingumo dienai paminėti.
4.

26 d.

15.00 val.

Edukacinė popietė 5-8 kl. mokiniams „Paveldas mūsų kasdienybėje“ Europos kultūros paveldo metams ir Europos kalbų dienai paminėti.

[/item]

* Iki rugpjūčio mėnesio vidurio atostogauja Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filialo bibliotekininkė.

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: