Skip to content Skip to footer

Jankutė-Gerola Eva Milda (1924-2014 m.)

Gimė 1924 m. birželio 24 d. Bitėnuose, Ragainės apskrityje (dabar – Pagėgių savivaldybėje), Martyno Jankaus sūnaus Martyno (Merčiaus) ir bitėniškės Onutės Kerkojutės šeimoje. Mažosios Lietuvos patriarcho, aušrininko, Tilžės akto signataro, spaustuvininko ir publicisto, Lietuvos Valstybės Tarybos nario Martyno Jankaus (1892-1952) vaikaitė. Mažosios Lietuvos kultūros, raštijos ir spaudos paveldo, propaguotoja, puoselėtoja ir skleidėja.

Eva Jankutė Lietuvoje baigė Drevernos pradžios mokyklą. Per II pasaulinį karą su šeima turėjo pasitraukti į Vokietiją. Vokietijoje baigė vidurinę mokyklą. 1952 m. atvyko į Čikagą (JAV), mokėsi laboratorinių mokslų ir du metus šiame mieste studijavo Laisvųjų menų koledže, kurioje įgijo magistro laipsnį. 1958 m. persikėlė gyventi į Italiją, čia sukūrė šeimą su italu gydytoju. Jam mirus, 1978 m. sugrįžo į JAV, Niujorką. Tiek Čikagoje, tiek Niujorke dirbo medike. Eva Jankutė visą gyvenimą buvo patriotiška ir aktyvi visuomenininkė. Gyvendama JAV, rėmė Mažosios Lietuvos spaudą, įsijungė į Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio veiklą, buvo jo vicepirmininkė, aktyvi Lietuvių kultūros centro „Kultūros židinys“ renginių, parodų, minėjimų dalyvė ir organizatorė bei Mažosios Lietuvos fondo valdybos narė ir mecenatė. Gyvendama Niujorke, Eva Milda Jankutė-Gerola buvo paminklo, skirto 1923 m. sukilimui atminti Šilutėje, fundatorė. 1985 m. tapo Mažosios Lietuvos fondo valdybos nare ir mecenate. Dalyvavo lietuvių namų „Židinys“ veikloje: organizavo renginius, koncertus, išvykas. Čia organizuotų renginių metu susipažino su tapytoju, prieškaryje vadintu Lietuvos marinistu, Česlovu Janušu (JAV), įsigijo keletą jo paveikslų, kuriuos 2007 m. padovanojo Lietuvos Dailės muziejaus Prano Domšaičio galerijai Klaipėdoje. Ši dovana ypatingai vertinga, nes Č. Janušo paveikslų Lietuvoje yra vos keli. 2002 m. grįžusi gyventi į Lietuvą, Eva Milda Jankutė-Gerola parsivežė archyvinės medžiagos apie mažlietuvių ikikarinę ir išeivijos veiklą, toliau puoselėjo meilę protėvių žemei, dalykiškai ir finansiškai remdama knygų apie Mažąją Lietuvą leidimą, tęsdama Jankų šeimos tradicijas. Martyno Jankaus muziejui Bitėnuose, Mažosios Lietuvos istorijos muziejui bei Klaipėdos universiteto mokslinei bibliotekai perdavė šeimos relikvijas ir archyvinę medžiagą. 2006 m. įsteigė Martyno Jankaus vardo premiją, kuri buvo skiriama Mažosios Lietuvos paveldo saugotojams ir propaguotojams. Nuo  2006 m.  Eva Jankutė buvo Lietuvos nacionalinio istorijos laikraščio „Voruta“ rėmėja ir Mažosios Lietuvos enciklopedijos visų tomų garbės mecenate. 2010 m. Eva Jankutė organizavo ir finansavo Bitėnų-Šilėnų kapines, jų sutvarkymą, tvoros ir vartų statybą. Aktyviai dalyvavo Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos skyriaus veikloje. Eva Jankutė parėmė iniciatyvą Klaipėdoje pastatyti paminklą Vilhelmui Storostai-Vydūnui ir tapo pirmąja paminklo statymo mecenate. 2011 m. liepos 6-ąją, Valstybės dienos proga, Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi apdovanojo Evą Mildą Jankutę-Gerolą, Mažosios Lietuvos dukrą, kuri savo gyvenimą pašventė Mažosios Lietuvos krašto kultūros propagavimui ir puoselėjimui. 2013 m. vasario 16 d. Eva Jankutė tapo Pagėgių krašto garbės piliete. Šios asmenybės gyvenimas ir veikla – tai begalinės meilės ir atsidavimo Tėvynei išdava.

Eidama 91-ius metus Mažosios Lietuvos patriarcho, aušrininko Martyno Jankaus (1858-1946 m.) vaikaitė Eva Milda Jankutė-Gerola (1924.06.24-2014.09.13) mirė Klaipėdoje. Eva Milda Jankutė–Gerola yra palaidota Šilėnų–Bitėnų kapinėse (Pagėgių savivaldybė), kuriose jau ilsisi jos mama ir dauguma šios giminės atstovų.

 

Naudoti informacijos šaltiniai:

Mažosios Lietuvos enciklopedija = Encyclopaedia of Lithuania Minor = Kleinlitauische Enzyklopädie. T. 1: A – Kar. Mažosios Lietuvos fondas; [redakcinė kolegija: Vilius Pėteraitis … [et al.]; vyriausiasis redaktorius Antanas Račis]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. 775, [1] p. ISBN 5-420-01471-8.

SKIPITIENĖ, Giedrė. Pagėgių krašto garbės pilietė tapo Eva Jankutė. Voruta, 2013, nr. 5, p. 2. ISSN 1392-0677.

SKIPITIENĖ, Giedrė. Mažosios Lietuvos legenda Ieva Jankutė. Rambynas, 2014, nr. 1(7), p. 46-49. ISSN 2029-0756.

SKIPITIS, Eugenijus. Valstybinis apdovanojimas – bitėniškei, Martyno Jankaus vaikaitei. Tauragės kurjeris, 2011, nr. 53, p. 9. ISSN 1648-4894.

Eugenijaus SKIPIČIO nuotrauka.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: