Skip to content Skip to footer

Grigolaitytė-Kondratavičienė Elena (1910-1995 m.)

Gimė 1910 m. birželio 19 d. Bitėnuose (dabartinėje Pagėgių savivaldybėje), Tilžės – Ragainės apskrityje, Jurgio Grigolaičio (1886-1968 m.) bei Annos Dumat-Grigolaitienės (1881-1959 m.) šeimoje, turėjusioje 28 ha ūkį. Lietuvininkų savimonės, etninės kultūros bei tradicijų puoselėtoja. Elenos Grigolaitytės-Kondratavičienės motina, Pirmojo pasaulinio karo metu ištremta į Rusiją, į Lietuvą sugrįžo 1920 m.

Elena Grigolaitytė-Kondratavičienė baigė Bitėnų privačią pradžios mokyklą, lankė privačias griežimo smuiku bei prancūzų kalbos pamokas, mokėsi Tilžės ekonomikos mokykloje. 1934 m. tapo Lietuvos Respublikos muitininko Konstantino Kondratavičiaus žmona. 1938-1944 m. laikotarpiu buvo galanterijos prekių parduotuvės Smalininkuose (Jurbarko raj.) savininkė. 1944 m. šeima ir tėvai buvo evakuoti į Vakarus. Iš Vokietijos į gimtinę sugrįžo užėjus sovietams. 1951-1956 m. šeima ir tėvai gyveno tremtyje (Sibire, Krasnojarsko krašte, Rusijoje). Sugrįžusi į gimtuosius Bitėnus, Elena Grigolaitytė-Kondratavičienė įsidarbino darbininke sovietiniame ūkyje. Prižiūrėjo Martyno Jankaus šeimos kapavietes, Bitėnų-Rambyno kapinaites, saugojo jas nuo niokojimo ir grobstymo, rūpinosi nuverstų kryžių atstatymu. 1981 m. drauge su kitais rengė Martyno Jankaus memorialinio muziejaus (Bitėnai, Pagėgių savivaldybė) ekspoziciją. Buvo ekskursijų po Rambyną ir apylinkes gidė. Aktyviai dalyvavo lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ veikloje, buvo jos narė. Aktyvi Pagėgių ir Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčių parapijietė. Elenos Grigolaitytės-Kondratavičienės memuarai publikuoti vokiečių rašytojos, istorikės ir žurnalistės Ullos Lachauer 1996 m. Vokietijoje išleistoje knygoje „Paradiesstraße: Lebenserinnerungen der ostpreußischen Bäuerin Lena Grigoleit“ (liet. „Rojaus kelias: Rytprūsių ūkininkės Lėnės Grigolaitytės prisiminimai“). Lietuviškas šios  knygos leidimas  pasirodė 2001 m. Vilniuje. Knygoje vaizdingai ir jautriai pateikiami dvi dukras – Birutę Kondratavičiūtę-Ramanauskienę bei Ireną Kondratavičiūtę-Karklelienę – užauginusios bitėniškės Elenos Grigolaitytės-Kondratavičienės prisiminimai bei išgyvenimai apie sunkų jos gyvenimo kelią. Knyga plačiai išgarsino ir Eleną Grigolaitytę-Kondratavičienę, ir Bitėnus. Elena Grigolaitytė-Kondratavičienė mirė Klaipėdoje 1995 m. balandžio 22 d. Balandžio 25 d. palaidota Bitėnų-Rambyno kapinėse, šeimos kape. Bitėnuose yra išlikusi jos sodyba.

2010 m. teatras „Städtische Bühnen Münster“ įgyvendino tarptautinį – Vokietijos ir Lietuvos – projektą, kurio pagrindu 2011 m., minint Šilutės 500 metų jubiliejų, Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje vokiečių ir lietuvių kalbomis suvaidintas spektaklis, pastatytas pagal Ullos Lachauer romaną „Rojaus kelias: Rytprūsių ūkininkės Lėnės Grigolaitytės prisiminimai“. Spektaklį režisavo Barbara Vachendorf. Pagrindinį – Elenos Grigolaitytės-Kondratavičienės – vaidmenį atliko dvi aktorės, tai: Sigutė Gaudušytė-Jankūnienė (Lietuva) bei Regina Andratškė (Vokietija).

Naudoti informacijos šaltiniai:

KONDRATAS, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. Kn. 7: Pagėgių kraštas. Vilnius: Karminas, 2011. 312, [2] p. ISBN 978-609-8031-13-3.

Mažosios Lietuvos enciklopedija = Encyclopaedia of Lithuania Minor = Kleinlitauische Enzyklopädie. T. 2: Kas-Maž. Mažosios Lietuvos fondas; [redakcinė kolegija: Vilius Pėteraitis … [et al.]; vyriausiasis redaktorius Zigmas Zinkevičius]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 843, [1] p. ISBN 5-420-01525-0.

Lietuvininkai: metiniai susiėjimai: 1989 – I susiėjimas. Iš: Klaipėdis [interaktyvus]. VšĮ „Klaipėdis“: Vilnius, [S. a.] [žiūrėta 2016 m. sausio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.klaipedis.lt/?q=fotoarchyvas/lietuvininkai-susiejimai-1989-1989_10_010.jpg>.

Suvestinis katalogas [Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema] [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, [s. a.]. Prieiga per internetą: <http://libis.lt/>.

Nuotrauka iš interaktyvaus Albino Stubros fotoarchyvo „Albinas Stubra (1929-2007) ir jo Klaipėda“.

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: