Skip to content Skip to footer

Caspersen Jūratė (Jablonskytė) (g. 1967 m.)

Gimė 1967 m. gegužės 23 d. Mažeikiuose. Pedagogė, publicistė, lietuvybės puoselėtoja bei skleidėja, visuomenės, kultūros, raštijos veikėja.

Lankė Mažeikių 5-ąją vidurinę mokyklą. 1981 m. rudenį Jūratė Jablonskytė pradėjo mokytis Pagėgių vidurinės mokyklos 8 klasėje. 1985 m. Pagėgių vidurinėje mokykloje įgijo vidurinį išsilavinimą. 1985-1990 m. laikotarpiu Vilniaus universiteto Filologijos fakultete studijavo anglų filologiją. 1989-1991 m. ėjo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto anglų filologijos katedros asistentės pareigas. 1991 m. liepos – rugpjūčio mėnesiais Umea universitete (Švedija) baigė „Politinės demokratijos“ kursus. 1991 m. lapkričio – 1992 m. birželio mėnesiais Aalborgo universitete (Danija) išklausė Tarptautinių studijų programos kursą. Nuo 1995 m. iki šių dienų (Šveicarijoje) įvairiose švietimo institucijose, kalbų mokyklose ir verslo kompanijose dirba anglų kalbos dėstytoja suaugusiems (ang. Business English trainer). 1996-2001 m. – Tarptautinio mamos ir vaiko klubo (IMKC) Cugo kantone (Šveicarija) vadovė ir viena iš įkūrėjų. Nuo 1999 m. – Šveicarijos lietuvių bendruomenės (ŠLB) valdybos narė. 2001-2002 m. – privačios dvikalbės pradinės mokyklos tėvų komiteto pirmininkė. 2001-2005 m. laikotarpiu studijavo Jungtinės Karalystės Mančesterio universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Nuo 2001 m. – Ciuricho (Šveicarija) Lietuviškos knygos klubo įkūrėja ir vadovė.  2005-2007 m. – lituanistinės savaitgalinės mokyklėlės „Lituanica“ Ciuriche (Šveicarija) vadovė ir viena iš įkūrėjų. Nuo 2006 m. – Šveicarijos lietuvių bendruomenės (ŠLB) valdybos pirmininkė ir Šveicarijos-Baltijos šalių (pagalbos) komiteto valdybos narė. Jūratė Caspersen teikia paramą Pagėgių kraštui per 1948 m. įkurtą Šveicarijos-Baltijos šalių (Pagalbos) komitetą. Šią materialinę pagalbą sudaro indai, stalo įrankiai, sporto inventorius, namų apyvokos ir ligoninės reikmenys, apranga bei avalynė, kt.

2007 m. – atminimo lentos Jonui Mačiuliui-Maironiui (ant St. Charles Hall vilos Megene, Šveicarijoje) atidengimo iniciatorė ir projekto vadovė. 2008 m. – Tarptautinės lietuvių kalbos konferencijos „Lietuvių kalbos vieta ir reikšmė Europos kontekste“ trijuose Šveicarijos universitetuose (Fribūro, Berno, Ciuricho) iniciatorė bei viena iš organizatorių. 2008 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Jūratei Caspersen skyrė Garbės sidabro ženklą „Už nuopelnus“.

Jūratė Caspersen – kūrybingumo ir kraštotyrinių tradicijų puoselėjimui Pagėgių krašte skirtos veiklos organizatorė bei skatintoja: nuo 2008 m. – Jūratės Caspersen asmeninio fondo lėšomis įsteigta ir kasmet Pagėgių kraštą garsinančiam žmogui ar kolektyvui skiriama piniginė premija „Pagėgių krašto garsintojui“. Pagėgių savivaldybės viešąją biblioteką Jūratė Caspersen pasirinko kaip tarpininkę „Pagėgių krašto garsintojo“ apdovanojimo suteikimui. Biblioteka premijos steigėjai išsamiai pristato kandidatūras ir jų veiklą, pateikia spausdintą viešą medžiagą, publikacijas, atsiliepimus, o nominantą išsirenka premijos steigėja. Garbingas „Pagėgių krašto garsintojo“ vardas suteikiamas ir piniginė premija įteikiama bibliotekos kasmet organizuojamo tradicinio Pagėgių literatūrinio pavasario „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ metu. Jūratė Caspersen jau eilę metų rūpinasi Pagėgių krašto bibliotekomis ir teikia joms paramą periodiniais leidiniais, raštijos darbais, meno kūriniais, įvairiomis renginių organizavimui reikalingomis priemonėmis ir kt.

Jūratė Caspersen – žurnale „Pasaulio lietuvis“ dažnai skelbiamų publikacijų iš savo atsakomybės srities Pasaulio lietuvių bendruomenės (trump. – PLB) valdybos darbe (švietimo ir kultūros klausimais), autorė. Taipogi straipsnių apie Šveicarijos lietuvių bendruomenės gyvenimą ir veiklą, publikuojamų šios bendruomenės periodiniame žurnale „Šveicarijos lietuvių žinios“, autorė.

2009 m. – Šveicarijos lietuvių bendruomenės narių parašytos apybraižų knygos „Lietuvių rašytojų takais Šveicarijoje“ (lietuvių – vokiečių kalbomis), skirtos Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti, sudarytoja ir bendraautorė. Nuo 2009 m. – Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos ir Užsienio lietuvių reikalų koordinacinės komisijos (ULRKK) narė. 2010 m. – pagerbimo renginio bei atminimo lentos prof. dr. Juozui Eretui (Joseph Ehret) jo gimtajame Bazelio mieste (Šveicarijoje) atidengimo iniciatorė ir viena iš organizatorių.

Nuo 2012 m. Jūratė Caspersen – Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje Kuratorijos narė. Nuo 2013 m. – „Vasario 16-osios“ vardo vienkartinės stipendijos gerai besimokančiam Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje mokiniui už gimnazijos vardo garsinimą ir aktyvią visuomeninę veiklą steigėja. 2015 m. – atminimo lentų filosofui Ramūnui Bytautui ir tapytojui Antanui Samuoliui atidengimo (Leysin, Šveicarijoje) iniciatorė ir projekto vadovė. 2015 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija Jūratei Caspersen skyrė padėkos raštą už ilgametį kūrybingą darbą puoselėjant lietuvybę Šveicarijoje ir visame pasaulyje. Nuo 2015 m. rugpjūčio mėnesio – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos įgyvendinimo priežiūros darbo grupės narė. 2016 m. Jūratei Caspersen įteikta Lietuvos Respublikos Seimo bei Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėka už ilgametę kūrybišką ir sėkmingą bendruomeninę veiklą, ryšių su Lietuva puoselėjimą ir stiprinimą, lietuvių kalbos ir kultūros sklaidą, Lietuvos vardo garsinimą. Nuo 2016 m. – Šveicarijos lietuvių bendruomenės (trump. – ŠLB) fotografijos darbų parodos „Lietuvių Šveicarija“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimui, projekto iniciatorė, vadovė ir viešnagių Lietuvoje koordinatorė.

2017 m. Jūratei Caspersen suteiktas Pagėgių savivaldybės apdovanojimas „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“. Nuo 2017 m., tęsiant „Pagėgių krašto garsintojo“ premijos įteikimo tradicijas, Jūratės Caspersen asmeninio fondo lėšomis įsteigtas apdovanojimas kuriantiems ir savo kūrybą visuomenei pristatantiems Pagėgių krašto moksleiviams „Jaunoji viltis“. Šio apdovanojimo laureatai, kaip ir nominacijos „Pagėgių krašto garsintojas“ atveju, renkami bendradarbiaujant su Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomene ir sveikinami bibliotekos organizuojamos Pagėgių literatūrinio pavasario šventės „Atidengsiu Tau žodį it širdį…“ metu.

Informacija parengta remiantis Jūratės Caspersen asmeninio archyvo medžiaga bei Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos fonduose sukauptais kraštotyrinės informacijos šaltiniais.

Astos ANDRULIENĖS nuotrauka

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: