Skip to content Skip to footer

Johanesas Konradas Bernardas Bobrovskis (1917-1965 m.)

Gimė 1917 m. balandžio 9 d. Tilžėje. Rašytojas, poetas. Jo senelė iš motinos pusės antra santuoka atitekėjo į Pagėgių kraštą – Vilkyškius. Todėl mažasis Johanesas vaikystės bei jaunystės metais dažnai svečiuodavosi pas savo giminaičius Vilkyškiuose bei Mociškiuose. J. Bobrovskio tėvas Gustavas Borovskis dirbo geležinkelyje tarnautoju, todėl šeima dažnai keldavosi iš vienos gyvenamos vietos į kitą. 1928-1937 m. laikotarpiu mokėsi Karaliaučiuje. 1939-1945 m. buvo Vokietijos kariuomenės kareivis Lenkijoje, Prancūzijoje, Lietuvoje, Rusijoje. Vaikystės dienų draugė iš Mociškių Joana Budriūtė tapo rašytojo žmona. Manoma, kad pora tuokėsi 1943 m. balandžio 27 d. Vilkyškių reformatų bažnyčioje, kur Johanesas buvo ir krikštytas. Johanesas Borovskis pradėjo kurti 1935 m. Pirmasis jo eilėraštis ,,Kelionė upe“ –

eilėraštis apie Nemuną. 1945-1949 m. J. Bobrovskis buvo Sovietų Sąjungos karo belaisviu, kur ketverius metus Donbase dirbo anglių kasyklose. 1949-1965 m. (iki gyvenimo pabaigos) jis gyveno Berlyno priemiestyje Fridrichshagene,nedideliame nuosavame name jaukioje aplinkoje tarp senovinių žemėlapių, graviūrų, klavikordo, kurio melodijos skaidrino sielą. Johaneso Bobrovskio kūryba išversta daugiau nei į 30 pasaulio kalbų. Johanesas Konradas Bernardas Borovskis mirė 1965 m. rugsėjo 2 d. Berlyne savo namuose.

Po rašytojo mirties 1965 m. buvo išleista daug jo kūrybos (poezijos bei prozos) leidinių. Pagal Johaneso Bobrovskio romaną ,,Levino malūnas“ buvo pastatyta opera ir sukurtas filmas. Siekiant išsaugoti ir populiarinti jo kūrybą, Vokietijoje įkurta Johaneso Bobrovskio draugija (http://www.johannes-bobrowski-gesellschaft.de/index.html). Lietuvoje pagal rašytojo romaną ,,Lietuviški fortepijonai“ Kauno dramos teatro režisierius Jonas Jurašas pastatė spektaklį ,,Smėlio klavyrai“. Į lietuvių kalbą yra išversta Johaneso Bobrovskio eilėraščių knyga „Sarmatijos metas“, kurioje tarsi junti lyg autorius stovėtų ant Nemuno kranto ir verkdamas rašytų eiles apie savo prarastą vaikystės kraštą. Johaneso Bobrovskio romanai „Levino malūnas“ ir „Lietuviški fortepijonai“ parašyti paralelės forma, kurioje tarsi susipina dvi laiko plokštumos: praeities ir aprašomojo meto. Personažai ir vaizdai – rašytojo supoetintoje Prūsijos arba Mažosios Lietuvos aplinkoje persipina su istoriniais įvykiais ir asmenimis. Tyrinėdamas istoriją, autorius mėgina veikti dabartį ir atspėti ateitį. Lietuviams ypač artima vienos Mažosios Lietuvos dalies (dabar jau atskilusios) žmonių – vokiečių ir Prūsijos tautinių mažumų santykių visuma. Johanesas Bobrovskis yra vienas iš tų paribio arba dviejų kultūrų sandūros vokiečių rašytojų, kurio kūrybą lėmė ne tik lietuviška aplinka, to meto Mažosios Lietuvos gyventojų tautinė įvairovė, bet ir karo audros išalinto žmogaus skaudi patirtis ir sielos žaizdos, palikusius randus visam gyvenimui.

Johaneso Bobrovskio vardas Pagėgių savivaldybėje yra suteiktas šiems objektams: 2011 m. –

Vilkyškių mietelio pagrindinei gatvei, 2013 m. rugsėjo 26 d – Vilkyškių vidurinei mokyklai (2014 m. gruodžio 18 d. šiai ugdymo įstaigai suteiktas gimnazijos statusas).

Nuo 2013 metų Vilkyškių evangelikų bažnyčios klebonijoje veikia Johaneso Bobrovskio muziejus.

Naudoti informacijos šaltiniai:

Daiktų istorijos. Žmogus, supažindinęs Europą su Mažosios Lietuvos kultūra: apie vokiečių rašytoją Johanesą Bobrovskį [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), 2020 [žiūrėta 2020 m. gruodžio 17 d.]. Prieiga per internetą:

<https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000182088/zmogus-supazindines-europa-su-mazosios-lietuvos-kultura-apie-vokieciu-rasytoja-johanesa-bobrovski>.

Johanesas Bobrovskis ir Lietuva Iš: Pamarys: Šilutės ir Pagėgių krašto laikraščio „Pamarys“ interneto svetainė [interaktyvus]. [S. l.]: Litera, 2017, balandžio 7. ISSN 1648-6676 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pamarys.eu/johanesas-bobrovskis-ir-lietuva/>.

Johanesas Bobrovskis – sarmatiško kraštovaizdžio poetas, projektas be sienų Vokietija – Rusija – Lietuva. Iš: Šilainės kraštas [interaktyvus]. [S. l.]: Šilainė, 2018 m. rugsėjo 25 [žiūrėta 2020 m. kovo 1 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.silaineskrastas.lt/kultura/johanesas-bobrovskis-sarmatisko-krastovaizdzio-poetas-projektas-be-sienu-vokietija-rusija-lietuva/>.

Johaneso Bobrovskio atstovybė Lietuvoje [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių krašto turizmo informacijos centras, 2015 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.tic.pagegiai.lt/39737/johaneso-bobrovskio-atstovybe-lietuvoje.html>.

Jurašo spektaklis „Smėlio klavyrai“ pagal J. Bobrovskio romaną „Lietuviški fortepijonai.  [interaktyvus].Vilnius:Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, 1994, gegužės 28 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 18 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/13341>.

„Literatur ist machtlos“. Berlin: Johannes-Bobrowski-Gesellschaft eV, [S. a.] [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.johannes-bobrowski-gesellschaft.de/index.html>.

Pagėgių krašto turizmo informacijos centro informacija. Rugsėjo 2-oji – rašytojo, poeto Johaneso Konrado Bernardo Bobrovskio 50-osios mirties metinės [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių savivaldybė, 2015, rugpjūčio 31 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą:

<http://www.pagegiai.lt/popup2.php?m_news_id=4131&tmpl_name=m_news_print_form>.

Rašytojui Johanesui Bobrovskiui skirta ekspozicija Vilkyškiuose [interaktyvus]. Pagėgiai: Pagėgių krašto turizmo informacijos centras, 2015 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.tic.pagegiai.lt/index,lt,27994.html>.

Rugsėjo 2-oji – J. Bobrovskio 50-osios mirties metinės. Iš: Mano kraštas [interaktyvus]. [Vilnius]: Bendrauk, ugdyk save, keiskis, 2015, rugpjūčio 29  [žiūrėta 2020 m. rugpjūčio 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rugsejo-2-oji-%E2%80%93-j-bobrovskio-50-osios-mirties-metines>.

SAVUKYNAS, Bronys. Johannes Bobrowski. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. [Vilnius]: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. balandžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/johannes-bobrowski/>.

SINKEVIČIENĖ, Regina. Johannes Bobrowski. Iš: Mažosios Lietuvos enciklopedija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. balandžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.mle.lt/straipsniai/johannes-bobrowski>.

SKIPITIS, Eugenijus. J. Bobrovskis sugrįžo į savo jaunystės namus [interaktyvus]. Iš: Tauragės kurjeris: Tauragės apskrities ir miesto laikraščio „Tauragės kurjeris“ interneto svetainė [interaktyvus]. 2013, liepos 23 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą:

<http://www.kurjeris.lt/Pagegiu-zinios/Kultura/J.Bobrovskis-sugrizo-i-savo-jaunystes-namus>.

Vilkyškiai: tarp Jūros upės ir Rambyno kalno.Iš: Vakarų ekspresas [interaktyvus]. Klaipėda: Vakarų ekspresas, 2017, kovo 30 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 26 d.]. Prieiga per internetą:

<https://ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/vilkyskiai-tarp-juros-upes-ir-rambyno-kalno1-1526580>.

VŠĮ PAGĖGIŲ KRAŠTO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS. Johanesas Bobrovskis ir Lietuva [interaktyvus]. [Vilnius]: Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija, 2017, balandžio 9 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 26 d.]. Prieiga per internetą: <https://reformacija.lt/wordpress/johanesas-bobrovskis-ir-lietuva/>.

Nuotrauka iš VšĮ „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ archyvo

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: