Skip to content Skip to footer

Gaigalaitis Vilius(1870-1945)

Gimė 1870 m. rugsėjo 27 d. Naujienoje (Ragainės apskr.). Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, teologijos daktaras, profesorius.

Vilius Gaigalaitis pradinę mokyklą baigė Žukuose. Konfirmacijos pamokėles lankė Vilkyškiuose pas kunigą Robertą Biotherį. Vidurinį mokslą baigė Klaipėdos ir Tilžės gimnazijose. 1892–96 m. Vilhelmas Gaigalaitis studijavo teologiją Karaliaučiaus universitete, gaudamas stipendiją, kuri per metus siekė 600 markių. Po to dar pusmetį studijavo Berlyne. 1892-1896 m. Karaliaučiaus ir Berlyno universitetuose studijavo teologiją ir filosofiją. 1900 m. V. Gaigalaitis Karaliaučiaus universitete apgynė filosofijos daktaro disertaciją. Atlikęs teologiškus kvotimus, jis dvejus metus turėjo laukti, kol buvo ordinuotas kunigu ir gavo parapiją Ramučiuose (Šilutės rajonas). Kunigavo Ramučių, Priekulės, Katyčių parapijose, kartu atliko ir mokyklų inspektoriaus pareigas, dalyvavo  politiniame gyvenime. 1903 m., 1908 m. ir 1913 m. Klaipėdos ir Šilutės lietuvininkų išrinktas Prūsijos landtago (https://www.mle.lt/straipsniai/lietuvininkai-prusijos-landtage) deputatu stengėsi ginti lietuvininkų reikalus, rūpinosi lietuvių kalbos išsaugojimu. Rašė memorandumus dėl Klaipėdos krašto atsiskyrimo nuo Vokietijos. 1918 m. išrinktas Tilžėje įkurtos Prūsijos lietuvių tautos tarybos pirmininku. Už lietuvybės gynimą turėjo pasitraukti į Kauną. 1922 m. vadovavo Klaipėdos krašto lietuvių delegacijai Ambasadorių konferencijoje, sprendusioje šio krašto likimą… V. Gaigalaičio kultūrinė ir mokslinė veikla labai plati ir reikšminga: jis dalyvavo daugelio draugijų veikloje, tarptautinėse mokslinėse konferencijose, palaikė ryšius su kultūros ir mokslo žmonėmis ir kt. Ne kartą buvo renkamas į Tilžės apskrities ir Klaipėdos miesto seimelį. 1905-1939 m. V. Gaigalaitis vadovavo krikščioniškai evangeliškajai draugijai „Sandora“, redagavo ir leido jos laikraštį „Pagalba“, įsteigė viešąją biblioteką. 1921 m., 1925-1926 m., 1934-1939 m. Klaipėdoje  organizavo vadinamuosius „brandos kursus“ lietuvininkų šeimų vaikams. V. Gaigalaitis vienas lietuvių gimnazijos Klaipėdoje įsteigimo iniciatorių, pirmasis jos direktorius (1922-1924). 1922 m. jis įkūrė „Aukuro“, 1924 m. Klaipėdos krašto ir miesto muziejaus, 1926 m. Klaipėdos krašto Mokyklų draugijas. 1934 m. Klaipėdoje  įsteigė kursus pamokslininkams, chorų vadovams rengti. 1925-1936 m. V. Gaigalaitis buvo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto teologijos fakulteto docentas, vėliau – profesorius. 1939 m. naciams okupavus Klaipėdos kraštą, V. Gaigalaitis gyveno Kretingoje. 1941 m. – emigravo į Vokietiją.

V. Gaigalaitis  parašė ir išleido knygų „Evangeliški surinkimai Prūsų Lietuvosje“ (1905 m.), „Kritika raštų apie seniausą Lietuvos istoriją“ (1893 m.), „Lietuvos nusidavimai ir mūsų rašliava“ (1912 m.),  „Kristijonas Duonelaitis, jo gyvastis ir darbai“ (1913) ir kt. Lietuviškoje ir vokiškoje spaudoje paskelbė straipsnių bažnytinėmis ir visuomeninėmis temomis. 1998 m.  išleista V. Gaigalaičio knyga „Atsiminimai“, pasakojanti apie Mažosios Lietuvos būtį, pastangas išlaikyti lietuvybę, apie padėtį Klaipėdos krašte po 1923 m. sukilimo ir kt.

Mirė V. Gaigalaitis  1945 m. lapkričio 30 d. Brettene (Vokietija). 1994 m. kovo 26 d. Vilhelmo Gaigalaičio ir jo žmonos Marijos palaikai Lietuvininkų bendrijos ,,Mažoji Lietuva“ pirmininko Viktoro Petraičio ir kunigo Liudviko Fetingio rūpesčiu buvo pargabenti į Lietuvą ir perlaidoti Priekulės parapijos Elniškės kapinėse. Paminklas su vokišku ir lietuvišku užrašu iš Vokietijos buvo pervežtas į Elniškes. Yra išlikęs namas Priekulėje Pamarių gatvėje Nr. 6, kuriame Gaigalaičiai gyveno trylika metų.

 Naudoti informacijos šaltiniai:

BANIULIENĖ, Daiva. „…Nes man lietuvystė brangiausias dalykas šiame pasaulyje“: paroda, skirta Viliui Gaigalaičiui (1870–1945). Iš: Voruta: Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ interneto svetainė [interaktyvus]. Trakai: Voruta, 2020. ISSN 1392-0677 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.voruta.lt/nes-man-lietuvyste-brangiausias-dalykas-siame-pasaulyje-paroda-skirta-viliui-gaigalaiciui-1870-1945/>.

BARAUSKIENĖ, Edita. Reformacijos metų paminėjimas Priekulėje [interaktyvus]. [S. l.]: Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia, 2017 [žiūrėta 2021 m. balandžio 19 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.liuteronai.lt/Parapijos/Priekules-parapija/Naujienos/Reformacijos-metu-paminejimas-Priekuleje>.

Gaigalaitis Vilius [interaktyvus]. Šilutė: Šilutės rajono Fridricho Bajoraičio viešoji biblioteka, 2007 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 31 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.silutesknygininkai.lt/silute/gaigalaitis-vilius/>.

GLIOŽAITIS, Algirdas Antanas; ir  ŽEMAITAITIS, Algirdas. Lietuvininkai Prūsijos landtage. Iš: Mažosios Lietuvos enciklopedija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 31 d.]. Prieiga per internetą:  <https://www.mle.lt/straipsniai/lietuvininkai-prusijos-landtage>.

JUŠKA, Albertas. Vilius Gaigalaitis. Iš: Mažosios Lietuvos enciklopedija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 31 d.]. Prieiga per internetą:  <https://www.mle.lt/straipsniai/vilius-gaigalaitis>.  

JUŠKA, Albertas. Vilius Gaigalaitis. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. [Vilnius]: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 31 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/vilius-gaigalaitis/>.

MIULLER, Rasa. Buvęs „Sandoros“ draugijos pastatas. Iš: Krašto paveldo gidas [interaktyvus]. Klaipėda: Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, 2020 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 31 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.krastogidas.lt/objektai/811-buves-sandoros-draugijos-pastatas>.

Prieš 150 metų gimė kunigas dr. Vilius Gaigalaitis. Iš: 8diena [interaktyvus]:  Vilnius: Aštuntoji diena, 2017 [žiūrėta 2021 m. liepos 8 d.]. Prieiga per internetą: <https://8diena.lt/2020/09/27/pries-150-metu-gime-kunigas-dr-vilius-gaigalaitis/>.

PULOKAS, Kęstutis. Kunigas dr. Vilius Gaigalaitis [interaktyvus]. Iš: Šilainės sodas: leidinys pamario krašto kultūrai [interaktyvus]. [Šilainė]: Šilainės sodas, 2020, gruodžio 20 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 31 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.silaineskrastas.lt/kultura/silaines-sodas/kunigas-dr-vilius-gaigalaitis/>.

Šilutės naujienų inf. Vilius Gaigalaitis: „Lietuvybę su motinos pienu įžindau“ [interaktyvus]. [S. l.]: Šilutės žinios, 2012 m. rugsėjo 28 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 27 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.silutesnaujienos.lt/lt/vilius-gaigalaitis-lietuvybe-su-motinos-pienu-izindau/>.

Martyno Toleikio pasakojimai. Martyno Toleikio atsiminimai – istorijos vadovėlis [interaktyvus]. Iš: Šilainės sodas: leidinys pamario krašto kultūrai [interaktyvus]. [Šilainė]: Šilainės sodas, 2020, gruodžio 2009 m. liepos 8  [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 31 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.silaine.lt/2009/2009-07-08/Toleikio_atsiminimai_Gaigalaitis-13.htm>.

VAITKEVIČIUS, Vladas. „KUNIGAS VILIUS GAIGALAITIS – IDĖJŲ, DARBŲ IR ISTORINIŲ ĮVYKIŲ SŪKURYJE“ [interaktyvus]. Kaunas: Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius, 2020 m. gruodžio 29 [žiūrėta 2021 m. rugpjūčio 31 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.kaunorasytojai.lt/naujienos/vladas-vaitkevicius-kunigas-vilius-gaigalaitis-ideju-darbu-ir-istoriniu-ivykiu-sukuryje/>.

Nuotrauka iš Visuotinės lietuvių enciklopedijos

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: