Skip to content Skip to footer

Šilgalių mokykla

Mažojoje Lietuvoje mokyklos prie bažnyčių pradėtos steigti jau XIII amžiuje. Nuo 1530 m. kultūros ir visuomenės veikėjų pastangomis lietuvininkų vaikus parapinėse mokyklose pradėta dėstyti lietuvių kalba. Mokyklų steigimo pradžia Pagėgių apskrityje datuojama XVIII a.: Rukų (1733 m.), Pagėgių (1737 m.), Plaškių (1747 m.) ir kt.1923 m. Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos Respublikos dalimi, Direktorijos (Klaipėdos krašto vietos valdymo institucija, veikusi 1920-1939 m.) įsakymu lietuvių ir vokiečių kalbos buvo pripažintos oficialiomis, bet praktiškai to nebuvo paisoma.1926 m. įkurta Klaipėdos krašto mokyklų draugija steigė ir išlaikė privačias lietuvių mokyklas.1937-1938 m. Pagėgių apskrityje veikė 110 lietuvių pradinių mokyklų, kuriuose mokėsi 4723 vaikai. Šioje apylinkėje veikusios mokyklos (Anužių, Nausėdų, Šilgalių ir kt.) nebuvo išlaikomos krašto biudžeto lėšomis.

Šilgalių pradinė-pagrindinė mokykla. Pirmoji – pradinė – mokykla Šilgaliuose buvo įsteigta XIX a. vid., ją lankė aplinkinių sodžių, dvaro ir girininkijos vaikai. 1936 m. seminarijos auklėtinis Otto Rosenbachas mokė 37 moksleivius: 17 mergaičių ir 20 berniukų, visi jie buvo evangelikų liuteronių tikėjimo. Pamokos vyko tik vokiečių kalba, nors, 1905 m. statistikos duomenimis, kaimas buvo beveik vienų lietuvininkų apgyventas – jų buvo 84,1% nuo bendro gyventojų skaičiaus. Mokykla veikė mūriniame name (dabar tai –  gyvenamasis namas), mokytojo šeima naudojosi priskirtu 1,5 ha žemės sklypu. Po Antrojo pasaulinio karo kaimas nesunyko – čia įsikūrė valstybinis eržilų depas, vėliau tapęs valstybiniu Lietuvos Nemuno žirgynu. 1949 m. pradinei mokyklai buvo pastatytas naujas pastatas (dab. Pušyno g. 3, Šilgaliai). Viename šio pastato gale buvo klasė, kitame –  butas mokytojai, dabar tai – gyvenamasis namas. Skirtingais laikotarpiais šioje pradinėje mokykloje dirbo pedagogės Kazimera Genevičienė (1949-1988 m.), Aldona Lešinskienė (1963-2000 m.), Ona Mocienė (1968-1979 m.).

1990 m. rugsėjo 1 d., Lietuvos ekonominės blokados metais, naujai pastatyta ir atidaryta Šilutės rajono Šilgalių pagrindinė mokykla. Šiame dviaukščiame mokyklos pastate buvo įrengta 216 vietų mokiniams ir mokytojams. Šioje mokykloje buvo sporto ir aktų salės, 54 vietų valgykla, mokomosios medžio-metalo dirbtuvės, chemijos-fizikos-biologijos bendras kabinetas su paruošiamosiomis patalpomis, 12 kabinetų klasėms, tarp kurių –  informacinių technologijų kabinetas su 6 kompiuteriais, 3 administracijos kabinetai, mokytojų kambarys, biblioteka, vietinė šildymo sistema,  kūrenama kietu kuru. 2000 m. buvo įsteigta Pagėgių savivaldybė ir to pasekoje Šilgalių mikrorajonas atskirtas nuo Šilutės rajono – tapo savarankiškas.

Šilgalių pagrindinės mokyklos vadovai (direktoriai):

1990-2000 m. – Gediminas Kačiulis;

2000-2013 m. – Vicentas Litvinas.

Nuo 2013 m. Pagėgių savivaldybės Šilgalių pagrindinė mokykla buvo prijungta prie Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos ir tapo šio mokyklos Šilgalių skyriumi, kuriam 2013-2015 m. vadovavo Vygantas Jurkutaitis.

Nuo 2015 m. mokykla reorganizuota į Pagėgių savivaldybės Stoniškių pagrindinės mokyklos Šilgalių mokyklą-daugiafunkcinį centrą, kuriam iki 2018 m. vadovavo Jūratė Mažutienė.

Nuo 2018 m.Šilgalių kaime mokyklą, dėl per mažo mokinių skaičiaus, teko uždaryti.

Informaciją parengė Tatjana Biliūnienė, 2023

 

Informacijos šaltiniai:

JUŠKA, Albertas. Mažosios Lietuvos mokykla. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003. 848 p. ISBN 9955-585-23-4.

MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRAS (MELC). Švietimas Mažojoje Lietuvoje. Iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021 [žiūrėta 2021 m. lapkričio 5 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/svietimas-mazojoje-lietuvoje/>.

SKUTULAS, Simonas. Ar taps reorganizuota mokykla bendruomenės traukos centru? Iš: Pamarys: Šilutės ir Pagėgių krašto interneto svetainė [interaktyvus]. [S. l.]: Litera, 2015, spalio 30 [žiūrėta 2021 m. spalio 21 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.pamarys.eu/ar-taps-reorganizuota-mokykla-bendruomenes-traukos-centru/>.

Rukų ir Stoniškių kaimų mokyklos: istorija nuo įkūrimo iki šiandien. Sudarytojas Viktoras Milašauskas. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2005. ISBN 9986-31-149-7.

 

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: