Skip to content Skip to footer

Fetingis Liudvikas (g. 1940 m.)

Gimė 1940 m. lapkričio 13 d. Ropkojuose, Pagėgių apskrityje. Evangelikų liuteronų kunigas (1976 m.). Liudviko Fetingio tėvas kilęs iš Mažosios Lietuvos evangelikų šeimos, emigravusios į Didžiąją Lietuvą. 1944 m. šeima evakavosi į Vakarus, bet prie Gumbinės priartėjęs frontas nulėmė Fetingių šeimos patekimą į darbo stovyklą. 1946 m. grįžo į Lietuvą. Kelios Fetingių šeimos kartos amžinajam poilsiui atgulė Šikšnių kapinėse (Sartininkų parapija).

Liudvikas Fetingis įžegnotas Sartininkų evangelikų liuteronų bažnyčioje. Pagėgių vidurinėje mokykloje baigė 9 klases. 1958-1976 m. – buvo Sartininkų ir Katyčių bažnyčių chorų vadovas. Nuo 1967 m. Liudvikas Fetingis buvo Dievo žodžio sakytojas ir kantorius Kretingos, Šilutės bei Tauragės bažnyčiose. Taipogi jis subūrė šių parapijų chorus bei pučiamųjų orkestrus ir jiems vadovavo. Už kapinių švenčių rengimą Liudvikas Fetingis kritikuotas sovietinėje spaudoje ir baustas administracine bauda. Nors 1972 m. buvo išlaikęs egzaminus, tačiau vis dėlto negavo pažymėjimo diakono ir kunigo diakono tarnystei. 1974 m. baigė Šilutės vidurinę  vakarinę mokyklą.

Darbavosi Natkiškių sovietiniame ūkyje, ėjo Šilutės sausinimo sistemos valdybos elektromonterio pareigas. Taipogi dirbo „Lietkooptechnika“ vairuotoju. 1969–1972 m. savarankiškai mokėsi teologijos pagal buvusią Vytauto Didžiojo universiteto (trump. – VDU) Evangelikų teologijos fakulteto programą, kurios vadovai – kunigai Mikas Preikšaitis bei Jonas Viktoras Kalvanas). 1976 m. liepos 4 d. be Konsistorijos žinios Sudargo bažnyčioje įšventintas kunigu. Šios sakralinės ceremonijos metu Liudviką Fetingį palaimino Kretingos dekanas kunigas Jonas Armonaitis ir kunigas Jurgis Gavėnis. Liudvikas Fetingis paskirtas į Plikius, taip pat aptarnavo ir Sudargo (1981-1995 m.), Kretingos, Priekulės, Katyčių (1989-1997 m.), Saugų (1990-1993 m.), Žemaičių Naumiesčio parapijas. Liudvikas Fetingis taipogi kunigavo ir savo paties atkurtose parapijose bei suremontuotose bažnyčiose Doviluose, Juodkrantėje, Nidoje.

1991 m. Liudvikas Fetingis parengė ir išleido suglaudintą Martyno Liuterio „Mažąjį katekizmą“. 1994 m. –  subūrė bei vadovavo Plikių ir Dovilų parapijų jungtinam chorui „Berželis“ (su Gžegožu Krušinskiu) bei pučiamųjų orkestrui. Abu kolektyvai dalyvavo chorų šventėse, koncertavo Čekijoje, Karaliaučiaus krašte bei Vokietijoje. Liudvikas Fetingis yra užrašęs liaudies giesmių Jurbarko, Sudargo, Tauragės parapijose. 1995 m. Liudvikas Fetingis tapo Konsistorijos nariu. Spaudai parengė naują giesmyną su gaidomis – pirmą tokią knygą po 1566 m. išleisto Martyno Mažvydo giesmyno. Šiuo metu Liudvikas Fetingis vadovauja pamaldose giedančiam bei šventėse dalyvaujančiam vaikų ansambliui. Liudviko Fetingio žmona Elžbieta Šimkutė-Fetingienė Plikių šeštadieninėje tikybos mokyklėlėje moko jaunąją kartą, kaupia fotonuotraukas bažnyčios istorijos įamžinimui.

 

Naudoti informacijos šaltiniai:

KALTENIS, Vytautas. Mirė lietuvininkė Rūta Petraitienė. Vilnius, 2005 m. sausio 19 d. Iš: Mažoji Lietuva [interaktyvus]. Trakai: VšĮ „Vorutos“ fondas, 2015 [žiūrėta 2016 m. rugsėjo 16 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.mazoji-lietuva.lt/mire-lietuvininke-ruta-petraitiene/>. ISSN 2029-3542.

 

KONDRATAS, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. Kn. 7: Pagėgių kraštas. Vilnius: Karminas, 2011. 312, [2] p. ISBN 978-609-8031-13-3.

 

LAPIENĖ, Virginija. Plikių bažnyčia skaičiuoja antrą šimtmetį. 2016 m. rugsėjo 7 d. Iš: Mažoji Lietuva [interaktyvus]. Trakai: VšĮ „Vorutos“ fondas, 2015 [žiūrėta 2016 m. rugsėjo 19 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.mazoji-lietuva.lt/plikiu-baznycia-skaiciuoja-antra-simtmeti/>. ISSN 2029-3542.

 

Mažosios Lietuvos enciklopedija = Encyclopaedia of Lithuania Minor = Kleinlitauische Enzyklopädie. T. 1: A – Kar. Mažosios Lietuvos fondas; [redakcinė kolegija: Vilius Pėteraitis … [et al.]; vyriausiasis redaktorius Antanas Račis]. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. 775, [1] p. ISBN 5-420-01471-8.

 

Nuotrauka iš VšĮ „Vorutos“ fondo interneto svetainės www.mazoji-lietuva.lt

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka

Biudžetinė įstaiga
Adresas: Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. 8 441 57 328
El. p. pagegiusvb@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188208799

Darbo laikas:

I - V: 8:00 - 17:00
VI: 9:00 - 16:00

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros diena.
Lankytojai neaptarnaujami.

Bendraukime: